Віртуальна Довідкова Служба

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка


Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка

Сообщений 271 страница 300 из 311

1

Шановні користувачі!
    На сайті нашої бібліотеки працює віртуальна довідкова служба (ВДС) «Запитай бібліотекаря» - онлайнова служба, що виконує разові запити віртуальних користувачів, пов’язані з пошуком різного спектру інформації. Це бібліотечна служба,  яка допоможе Вам  зорієнтуватися у бібліотечному просторі. Мета створення цього сервісу – розкриття та популяризація книжкових фондів та діяльності нашої бібліотеки для віддалених користувачів. Перш ніж поставити запитання, необхідно ознайомитися з Правилами користування віртуальною довідковою службою Бібліотеки Житомирського державного університету ім. Івана Франка.

Правила користування віртуальною довідковою службою «Запитай бібліотекаря»
  Основними принципами роботи ВДС є:
• загальнодоступність, відкритість і безкоштовність для всіх користувачів;
• універсальний характер запитів згідно профілю книжкового фонду бібліотеки;
• оперативність виконання запитів;
• обов’язковість обробки всіх прийнятих запитів і надання відповіді;
• обов’язковість повідомлення про неможливість виконання запиту;
• лаконічність міжособистої взаємодії бібліотекарів і віддалених користувачів.

    Звернувшись до нашої служби, Ви зможете у режимі «запит-відповідь» одержати:
• відомості про наявність видання у бібліотеці та шифр зберігання документа;
• консультацію з бібліографічного опису (уточнення елементів, які відсутні або неточно наведені);
• інформацію про необхідну літературу до реферату чи курсової роботи;
• список літератури за темою (за довідково-бібліографічним апаратом нашої бібліотеки
до 8-10 джерел);
• список нових надходжень до бібліотеки за певний період;
• консультації з використання книжкових фондів та електронних ресурсів бібліотеки.

    Джерела виконання запитів:
• електронний каталог бібліотеки;
• традиційний довідково-бібліографічний апарат;
• повнотекстові та бібліографічні бази, які є власністю бібліотеки.

  Віртуальна довідкова служба не виконує запити, якщо:

• запит пов'язаний з комерційною діяльністю;
• запит заперечує чинному законодавству України та морально-етичним нормам;
• запит пов'язаний з наданням готових рефератів, курсових та дипломних робіт; перекладом текстів; вирішенням математичних, фізичних, хімічних та інших завдань.

Як задати питання?

Одне питання Ви можете надіслати в довільній формі державною мовою на наш форум. Для цього потрібно зареєструватись на форумі: вказавши свій логін та  e-mail. Просимо Вас обов’язково уточнювати мету запиту та обсяг необхідної інформації. Точний і повний запит забезпечує детальне виконання довідки.

    Як отримати відповідь?

Відповідь на свій запит шукайте тут на форумі виконаних довідок у зворотньо-хронологічному порядку. Усі довідки виконуються протягом 1-3 діб. Запити, що надійшли у суботу та неділю, виконуються у понеділок (або перший робочий день після свят).

Примітка:
Можливо, Ви зможете самостійно знайти неохідну інформацію й тим самим прискорити час її одержання. Для цього можете скористатися електронним каталогом  або звернутися у розділ « Ресурси» та «Бібліографічні посібники»  нашої Web-сторінки, або здійснити традиційний пошук через систему картотек, каталогів, які знаходяться у  бібліотеці.

+2

271

Alina написал(а):

Прошу надати інформацію про наявність журналу Радянське літературознавство, т. 14, 1950, мені потрібна стаття О. І Кисельова про Панаса Мирного (зв’язки з українською народною творчістю).

В універсальному читальному залі бібліотеки зберігається потрібний Вам випуск журналу "Радянське літературознавство" за 1950 р. Приходьте, будемо раді допомогти.
Кисельов О. І. Панас Мирний і українська народна творчість // Радянське літературознавство. – 1950. – Т. 14. – С. 74-84.

0

272

terra написал(а):

Добрий день! Підкажіть чи є у вас : Культура слова [Текст] : республік. міжвідом. зб. Вип. 21 / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ : Наукова думка, 1981.

У фонді універсального читального залу зберігається потрібне Вам видання:

К 90
Культура слова : респ. міжвідом. зб. / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. -Вип. 21. -  Київ : Наук. думка, 1981. - 110 с.

0

273

Alla написал(а):

Добрий день! Допоможіть підібрати літературу на тему:"Нова українська школа: впровадження, перспективи". Дякую!

Отредактировано Alla (Сегодня 10:10:17)

Доброго дня! Пропонуємо переглянути такий список літератури:

1. Бардакова, Ю. Нова українська школа. Новий державний стандарт : пам'ятка для вчителя / Ю. Бардакова // Поч. навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2018. - N 13/15. - С. 34-43

2. Василенко, Н. В. Нова українська школа: методичний консиліум / Н. В. Василенко // Управління шк. - 2018. - N 7/9. - С. 24-32

3. Деякі питання надання субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" : постанова КМУ від 04. 04. 2018 № 237 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. - 2018. - N 5. - С. 75-82

4. Кузь, В. Г. Нова українська школа за концепцією розвитку освіти на період 2015-2025 рр. / В. Г. Кузь // Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України = Pedagogics and psychology. Newsletter of the NAPS of Ukraine. - 2017. - N 1. - С. 21-26. - Бібліогр.: с. 26

5. Курок, О. Нова українська школа і підготовка вчителя у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка / Олександр Курок, Галина Кузнецова // Вища шк. - 2017. - N 10. - С. 74-88. - Бібліогр.: с. 88

6. Кущ, О. В. Нова українська школа: педагогічна свобода вчителя, безпечний шкільний простір / О. В. Кущ // Мистецтво в шк. : музика, образотвор. мистецтво, худож. культура. - 2018. - N 5. - С. 4-6
ЧЗ №1 (1)

37(09)У
Н 34
7. Олійник, В. В. Проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах розбудови нової української школи / В. В. Олійник, М. О. Кириченко, О. М. Отич // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики : (до 25-річчя НАПН України) / Нац. акад. пед. наук України. - Київ, 2017. - С. 382-391. - Бібліогр.: с. 390-391/
Аб. №1 (1), ЧЗ №1 (1)

8. Нова українська школа - у запитаннях та відповідях // Поч. навчання та виховання. - 2018. - N 25/26. - С. 2-13

9. Оніщенко, І. В.  Нова українська школа - новий зміст освіти : тренінг / І. В. Оніщенко // Поч. навчання та виховання. - 2018. - N 22/24. - С. 24-27. - Бібліогр.: с. 25

10. Онищук, Л. А. Нова українська школа: реалії та перспективи / Онищук Людмила Анатоліївна // Укр. пед. журн. = Ukrainian Educational Journal. - 2018. - N 1. - С. 47-53. - Бібліогр.: с. 52

11.  Савченко, О. Початкова освіта в контексті ідей Нової української школи / Олександра Савченко // Рідна шк. - 2018. - N 1/2. - С. 3-7. - Бібліогр.: с. 7.
ЧЗ №1 (1)
Матеріали про впровадження Нової української школи на сайті Міністерства освіти і науки України див. за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola

Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

+1

274

Тася написал(а):

Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для дипломної роботи на тему "ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ РЕАЛІЙ БРИТАНСЬКОГО ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ ДЖОНА ГОЛСУОРСІ". Дякую!

Здрастуйте! Пропонуємо такий список літератури:
40
Б 60
Бик І. С. Основи перекладу : для студентів ф-тів міжнар. відносин : навч. посіб. / І. С. Бик. - Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 287 с. - Бібліогр.: с. 275-281.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)

4И(Англ)(07)
В 19
Василюк Ірина Миколаївна. Основи теорії і практики перекладу : навч.-метод. посіб. / І. М. Василюк, І. М. Рудик. – Житомир : ПП Перегуда, 2006. - 120 с.
4И(Англ)
В 31
Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : посіб. для переклад. від-нь вузів / Л. Г. Верба. - Вид. 4-те, перероб. та допов. - Вінниця : Нова кн., 2008. - 246, [2] с.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (10
05
В 53
Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Вип. 1 (87) : Філологічні науки. – Житомир, 2018. - 184, [2] с. – В змісті: Відтворення англомовних реалій в українському кіноперекладі / Н. Д. Борисенко, О. С. Садловська. - С .48-52.
Аб. №1 (1), ЧЗ №1 (1), Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)

05
В 53
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. № 726, вип. 49 : Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов / [редкол. Н. Ф. Бориско та ін.]. - Харків : Константа, 2006. - 234 с. - Із змісту: Реалії: шляхи аналізу та перекладу / О. І. Білоус. - С .207-212.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)
05
В 53
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. № 636 : Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов / [редкол. Н. Ф. Бориско та ін.]. - 2004. - 240 с. - Із змісту: Характеристика прагматикону мовного колективу англійців (на матеріалі романів форсайтівського циклу Дж.Голсуорсі) / І. А. Морякіна. - С .94-99. - Бібліогр.: с. 99 (22 назви) ; Исторический фон и исторические реалии при переводе англоязычного художественного текста / В. С. Поляков. - С .209-213. - Библиогр.: с. 213.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)

Евсюнина Т. С. Понимание переводного текста: проблема перевода реалий / Т. С. Евсюнина // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика". - 2012. - N 5. - С. 62-66.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1),

4
Н 34
    Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна . Вип. 45 / [ред. кол. А. М. Архангельська та ін.]. – Острог. - 2014. - 354 с. -   Із змісту:  Русизми в українському перекладі трилогії Дж. Ґолзворзі "Сага про Форсайтів" / І. В. Дейнеко. - С .230-232.

4И(Англ)
Н 48
Некряч Т. Є. Через терни до зірок: труднощі перекладу художніх творів : навч. посіб. для студ. переклад. ф-тів вищ. навч. закл. / Т. Є. Некряч, Ю. П. Чала ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Інститут філології, Київ. нац. лінгв. ун-т. - Вінниця : Нова кн., 2008. - 195 с.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (12)

Ромова О. М. Понятие "реалия" в ряду других научных терминов в лингвистике / О. М. Ромова // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: "Лингвистика". - 2010. - N 2. - С. 60-63.

801.5
Т 33
Теорія і практика перекладу : респ. міжвідом. наук. зб. . Вип. 4 / [редкол.: О. І. Чередниченко та ін.]. - Київ : Вища шк.  1980. - 134 с. - Із змісту:  Индивидуальный стиль писателя и его воспроизведение в переводе (На материале украинского и русского переводов "Саги о Форсайтах" Джона Голсуорси) / В. Г. Иваненко. - С.93-101.
ЧЗ №1 (1)

4И(Англ)
Т 56
Томахин Г. Д. Реалии-американизмы : пособие по страноведению / Г. Д. Томахин. - М. : Высш. шк., 1988. - 238, [1] с.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (2)
Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

0

275

belobaka написал(а):

Добрий день! Шукаю інформацію по темі  для курсової "Художні особливості російськомовних повістей Тараса Шевченка". Які джерела можете запропонувати?

Доброго дня! Пропонуємо переглянути такий список літератури:

1. Боронь О. Повість «Несчастный»: сюжет, жанр, система образів / Олександр Боронь // Дивослово. – 2012. – № 3. – С. 11-15.

2. Боронь О. Поетика повісті Тараса Шевченка «Музикант» / Олександр Боронь // Слово і час. – 2010. – № 3. – С. 30-39.

3. Боронь О. Поетика повісті Тараса Шевченка «Прогулка с удовольствием и не без морали» (текст, контекст, інтертекст) / Олександр Боронь // Слово і час. – 2012. – № 3. – С. 59-69.

4. Відоняк Н. Прототипи російських повістей Тараса Шевченка / Надія Відоняк // Дивослово. – 2007. – № 5. – С. 50-53.

5. Желєзняк І. М. Топонімічний коментар до повісті Т. Г. Шевченка «Прогулка с удовольствием и не без морали» / І. М. Желєзняк // Культура слова : республік. міжвід зб. – К. : Наук. думка, 1989. – Вип. 37. – С. 52-57.

6. Зарва В. Просвітницькі тенденції в російських повістях Т. Шевченка / Вікторія Зарва // Тарас Шевченко і народна культура : зб. пр. міжнар. (35 -ї) наук. шевченк. конф. Кн. 2. – Черкаси : Брама-Україна, 2004. –С. 87-93.

7. Кирилюк З. Російські повісті Т. Шевченка (до історії створення) / Зінаїда Кирилюк // Слово і час. – 2008. – № 3. – С. 25-32.

8. Мойсеїв І. Т. Шевченко, «Музикант»: синерґія зіставних структур / Ігор Мойсеїв // Сучасність. – 2000. – № 3. – С. 108-113

9. Момот Н. Щоденниковість та автобіографізм у повісті Т. Шевченка «Близнецы» (філософська інтерпретиція) / Неля Момот // Слово і час. – 2009. – № 8. – С. 24-32.

10. Поліщук В. Рецепція російського (московського) у прозовій спадщині Тараса Шевченка // Укр. мова та л-ра. – 1999. – Ч. 47. – С. 1-2.

11. Смілянська В. Шевченкові повісті: український гумор у російському тексті / Валерія Смілянська // Слово і час. – 2003. – № 3. – С. 18-24.

Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

0

276

belobaka написал(а):

Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал до курсової роботи на тему: "Вивчення поеми Тараса Шевченка «Катерина» в шкільному курсі літератури".

Доброго дня! Пропонуємо Вам ознайомитися із такою літературою:
1. Білан Л. В. Т. Шевченко «Катерина» : проблема материнства / Л. В. Білан // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2007. – № 5. – С. 11-13.
2. Дуняшенко Н. «Катерина» Т. Г. Шевченка. Життєва основа сюжету. Проблематика твору : урок укр. л-ри / Наталія Дуняшенко // Укр. мова і л-ра в шк. – 2008. – № 5. – С. 33-36.
3. Жила С. Шевченкова Катерина в поемі та в живописі / Світлана Жила // Дивослово. – 1996. – № 3. – С. 47-50.
4. Зарічна Н. Дві «Катерини» Тараса Шевченка : урок у 9 кл. / Надія Зарічна, Наталія Тарасова // Дивослово – 2011. – № 3. – С. 29-31.
5. Комарова Л. А. Підготовка до твору за жанровою картиною Т. Г. Шевченка «Катерина» : 9 кл. / Л. А. Комарова // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2010. – № 5. – С. 6-14.
6. Крухмаль В. Образ жінки-матері у творчості Тараса Шевченка : поема «Катерина» / Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 2. – С. 23-24.
7. Петровська І. І. Образ матері-покритки в поемах Тараса Шевченка / І. І. Петровська // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2008. – № 7. – С. 1-8 (вкладка).
8. Пилипенко О. Роздуми над «Катериною» Т. Шевченка : чи любили батьки свою дочку? : 9 кл. / О. Пилипенко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2008. – № 2. – С. 8-11.
9. Чумак Т. Моральне приниження чи моральна велич жінки? : урок-пошук за поемою Т. Шевченка  «Катерина» / Тетяна Чумак // Укр. мова й л-ра в сер. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 2. – С. 22-33.
10. Щербакова А. Доля жінки в поемах «Катерина» та «Наймичка» : урок л-ри в 9 кл. / Алла Щербакова // Дивослово. – 2010. – № 3. – С. 28-31.
Підготувала Аліна Мартинюк

+1

277

Alla написал(а):

Добрий день, шановні бібліотекарі! Шукаю матеріал до теми "Медіаосвіта як чинник підвищення якості освіти". Що можете порадити з ваших фондів? (можна і медіаграмотність). Дякую заздалегідь.

Доброго дня, Алло! Пропонуємо Вам переглянути такий список літератури:
316.77(03)
Б 24
Баришполець О. Т. Український словник медіакультури / О. Т. Баришполець ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Київ : Міленіум, 2014. - 194 [1] с.
ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (4)
05
В 53
Башманівська Л. А.  Медіаосвіта як важлива складова професіоналізму майбутнього вчителя-словесника / Л. А. Башманівська, В. І. Башманівський // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир, 2018. - Вип. 3 (94) : Педагогічні науки. - С. 16-20.
Аб. №1 (1), ЧЗ №1 (1), Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)
05
В 53
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 57. –Житомир, 2011. - 234, [4] с. – Із змісту: Медіа-освіта як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови / С. В. Іць

Гуназа Л.  Медіаграмотність  : діл. гра з використанням методики case study / Леся Гуназа // Інформатика : всеукр. газ. для вчителів інформатики. - 2017. - N 5. - С. 14-19.
Загорулько Г. О.  Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи : 4 Міжнар. наук.- метод. конф. / Г. О. Загорулько // Пед. майстерня : наук.-метод. журн. - 2016. - N 5. - С. 18-20 : фот.
373.01
З-41
Городецька О. В. Медіакультура особистості як чинник інноваційного менеджменту / О. В. Городецька // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний менеджмент у закладах освіти" (21 березня 2017 року) : у 2-х ч. - Житомир, 2017. - Ч. 1. - С. 126-129.
Іванова Т. В. Медіаосвіта та медіаграмотність як актуальні тенденції виховання сучасної молоді / Т. В. Іванова, В. Ф. Іванов // Педагогіка і психологія. - 2013. - N 2. - С. 46-55. - Бібліогр.: с. 54-55.
Іщенко А. Ю. Сучасна медіа-освіта: впровадження в Україні та міжнародній досвід / А. Ю. Іщенко // Стратег. пріоритети = Strategic Priorities : наук.-аналіт. зб. - 2013. - N 4. - С. 80-84.
ЧЗ №1
371
П 78
Колеснікова І. В. До проблеми розвитку медіакультури вчителів: історико-теоретичний аспект / І. В. Колеснікова // Проблеми освіти : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти. - Житомир : Євенок О. О., 2017. - Вип. 87. - С. 128-132. - Бібліогр.: с. 132
ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (1)

316.77
М 42
Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід : навч.-метод посіб. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політичної психології ; за ред.: Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця. - К. : Міленіум, 2010. - 438, [1] с.
002.6
Т 31
Зражевська Н. Медіакультура як об'єкт соціокомунікаційних досліджень / Ніна Зражевська // Теле- та радіо- журналістика : зб. наук. пр. / [редкол.: В. В. Лизанчук та ін.]. - Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2014. - Вип. 13. - С. 69-77. - Бібліогр.: с. 77.
ЧЗ №1 (1)
Підготувала Аліна Мартинюк

+1

278

bodyakrab написал(а):

Доброго дня! Порадьте, будь ласка, який є матеріал з теми "Навчання іноземних студентів".

Доброго дня! Пропонуємо переглянути такий список літератури:

4
Н 34
Антонова К. В. Особливості викладання російської мови як іноземної на заключному етапі навчання у вищому медичному закладі  / К. В. Антонова, О. Ю. Корж // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : зб. наук. пр. / [ред. кол. А. М. Архангельська та ін.]. - Острог, 2014. - Вип. 46. - С. 21-23. - Бібліогр.: с. 23 (3 назви)

05
В 53
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2015. - Вип. 3 (81) : Педагогічні науки. - 174, [2] с. – В змісті: Принципы обучения русскому языку иностранных тюркоязычных студентов в высшей технической школе / З. И. Гирич.

Дараган Т. Інтернаціоналізація вищої освіти у ХХІ столітті: досвід університетів США і Європи / Тетяна Дараган, Наталія Тимошенко, Оксана Власюк // Вища шк. - 2017. - N 4. - С. 48-54. - Бібліогр.: с. 53-54
Кл.слова (ненормовані):  -- міжнародна академічна мобільність -- навчальні програми -- освітні програми --мобільні міжнародні студенти -- іноземні студенти

Добрянський І. Іноземні студенти у вищій освіті України та Росії: стан, тенденції, перспективи (порівняльний аналіз) / Ігор Добрянський, Ольга Наумець // Вища шк. : наук.-практ. вид. - 2012. - N 7. - С. 7-18 :

4
Н 34
Кириченко О. М. Особенности развития устной и письменной речи в практике преподавания НСР иностраннымстудентам  / О. М. Кириченко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : зб. наук. пр. / [ред. кол. А. М. Архангельська та ін.]. - Острог, 2014. - Вип. 49. - С. 267-269. - Бібліогр.: с. 269 (7 назв).
4
Н 34
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна"  : зб. наук. пр. / [ред. кол. А. М. Архангельська та ін.]. - Острог, 2015. - .Вип. 54. -. – 316 с. – В змісті: О роли внеаудиторной работы в формировании коммуникативной компетенци иностранных студентов / И. Б. Петриченко. - С .55-57.

Сергієнко Т. В.  Компетентнісний підхід до навчання української мови як іноземної в медичних університетах  / Сергієнко Тамапа Володимирівна // Укр. пед. журн. = Ukrainian Educational Journal. - 2017. - N 2. - С. 99-111. - Бібліогр.: с. 109 (19 назв).

Сергієнко Т. Науково-теоретичні засади формування навичок фахової медичної комунікації в іноземнихстудентів медичних університетів  / Тамара Сергієнко // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. - 2017. - N 4. - С. 61-67. - Бібліогр.: с. 67 (9 назв).

Степаненко І. Навчання іноземних студентів в Україні: стан проблеми, перспективи  / Ірина Степаненко, Марія Дебич // Вища освіта України. - 2017. - N 4. - С. 48-55. - Бібліогр.: с. 54-55 (6 назв).
Вільні: ЧЗ №1

Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

0

279

Светлана написал(а):

Доброго дня!  Допоможіть підібрати матеріал до теми "Розвиток творчого мислення молодших школявів".  Дякую!

Доброго дня! Пропонуємо переглянути такий список літератури:

05
В 53
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 31 / відп. ред. О. А. Дубасенюк ; відп. секр. Т. О. Шевчук. – Житомир, 2007. - 235, [2] с. - Бібліогр. в кінці ст. – Із змісту: Інтеграція уроків математики та трудового навчання як засіб розвитку творчого мислення та просторової уяви молодших школярів / О. С. Лісневська.

Галкович І. В. Розвиток творчого мислення  : спеціаліз. курс для учнів 1-4 кл. / І. В. Галкович // Практична психологія та соціальна робота. - 2010. - N 4. - С. 29-33. - Бібліогр.: с. 33.

Григор'єва В. В. Розвиток творчого мислення молодших школярів  / Григор'єва Вікторія Вікторівна // Мистецтво та освіта : наук.-метод. журн. - 2015. - N 3. - С. 16-19. - Бібліогр.: с. 19.

Дьомкіна І. Ю. Творче мислення  : добірка дидакт. ігор з елементами ТРВЗ / І. Ю. Дьомкіна // Вихователю ГПД. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - 2017. - N 3. - С. 39-42.

Калініченко Л. Внесок М. Богдановича у розвиток ідей формування творчого мислення в учнів початкової школи  / Людмила Калініченко // Поч. шк. : наук.-метод. журн. - 2016. - N 11. - С. 1-4. - Бібліогр.: с. 3-4.

159.922.7
Т 33
Коваль М. Розвиток значення інтелектуального та творчого мислення молодших школярів  / Марина Коваль // Теоретико-методичні підходи до психічного та особистісного розвитку дитини в умовах системних змін : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2015. - С. 155-157. - Бібліогр.: с. 157.

159.922.7
Т 33
Лукиша О. До проблеми творчого мислення молодших школярів / Ольга Лукиша // Теоретико-методичні підходи до психічного та особистісного розвитку дитини в умовах системних змін : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2015. - С. 165-167. - Бібліогр.: с. 167.

78.147
П 45
Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Навч.-наук. ін-т педагогіки ; [літ. ред. Н. М. Мирончук]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. - 573 с. - Із змісту: Формування творчої особистості засобами музично-театралізованої діяльності / Ж. Б. Кузнєцова.

159.922.7
Т 33
Попадюк Н. Розвиток творчого мислення у дітей молодшого шкільного віку / Наталія Попадюк // Теоретико-методичні підходи до психічного та особистісного розвитку дитини в умовах системних змін : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2015. - С. 183-187. - Бібліогр.: с. 187.

7 способів розвивати творче мислення дитини // Школа : інформ.-метод. журн. для заст. директорів навч. закл. - 2016. - N 8. - С. 88-91.
ч/з № 1

Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

0

280

andros17 написал(а):

Добрий день! Яку літуратуру ви можете запропонувати по темі :"Сутність меценатства як явища"?

Доброго дня! Пропонуємо переглянути такий список літератури:

1. Біліченко А.  Київське меценатство XIX століття: факти, події, персоналії / Алла Біліченко // Вища школа : наук.-практ. вид. - 2010. - N 9. - С. 100-105. - Бібліогр.: с. 105
2. 9(У)
В 67
Волинські історичні записки [Текст] : зб. наук. праць : до 10-річчя від дня засн. іст. ф-ту ЖДУ ім. І. Франка. Т. 6 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред. С. М. Міщук ; редкол.: М. В. Кордон та ін.]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. - 181, [4] с. - Із змісту: Благодійна та меценатська діяльність підприємців Південно-Західного краю (XIX - поч. XX ст.) / Неля Романюк.
3. Голович А. М. Меценатство у книговидавничій справі на межі двох століть : [родина Симиренків] / А. М. Голович // Шкільна бібліотека/ - 2010. – N 8 . - С.27-28.
4. Корж Л. Династії меценатів у долі української освіти // Шлях освіти. – 2001. - № 4. – С. 36-39.
5. Король В. Меценати Києва і України // Історія в школі. – 2009. - № 7/8. – С. 10-14.

6. Панченко В. В. Меценатство і спонсорство та історико-культурна спадщина в Україні [Текст] / В. В. Панченко // Археологія : наук. журн. - 2016. - N 2. – С. 118-121. - Бібліогр.: с. 121.

7. Хобта Л. Суспільна значущість меценатства, благодійності та спонсорства: світовий контекст //Укр. іст. журнал. – 2006. - № 2. – С. 154-158.

8. Червінський В. Історія українського меценатства – складова частина національної історії // Історія в шк. України. – 2001. - № 3. – С. 53-54

9. Демешко М. В. Актуальні питання розмежування понять "благодійництво", "філантропія", "меценатство", "спонсорство" та інших суміжних дефініцій [Електронний ресурс] / М. В. Демешко // Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. – Вип. 6, т. 1. - Режим доступу: http://www.nvppp.in.ua/vip/2016/6/tom_1/39.pdf

10. Матяж С. В. Проблеми державного регулювання меценатства в працях вітчизняних науковців [Електронний ресурс] / С. В. Матяж. - Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Matiazh.pdf

11. Тимошенко І. В. Меценатство та благодійність у сучасній Україні // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Юридичні Науки». – 2013. № 2 (5). – Режим доступу: http://legal.duan.edu.ua/images/stories … S_2/15.pdf

Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

+1

281

Ira P написал(а):

Доброго ранку! Яка література з теми: "Адаптація першокласника до школи" є в вашій бібліотеці  ?

Балінт О. Запорука успішної адаптації учнів 1-го класу / Оксана Балінт // Психолог : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. – 2016. – № 23/24. – С. 8-14. – Бібліогр.: с. 13.
Бєляєва О. Успішна адаптація першокласників до школи : тренінг. заняття для батьків / Олена Бєляєва // Психолог : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. - 2016. - № 17/18. - С. 34-42.
159.922.7
П 86
Бойко А. Адаптація шестирічної дитини до школи / Альона Бойко, Аліна Шевчук // Психологія молодшого школяра  : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [за заг. ред. Н. М. Дубравської]. – Житомир, 2016. – С .224-227.
Давосир Л. Успішна адаптація першокласника : майстер-клас / Лілія Давосир // Психолог : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. – 2015. – № 15/16. – С. 64-67.
Журомська Л. Психологічний супровід адаптації першокласників до навчання у школі : авт. програма / Лідія Журомська, Наталія Балаба // Завуч : всеукр. газ. для заст. директорів навч. закл. – 2015. – № 16. – С. 12-15. – Бібліогр.: с. 15.
Кіракосян Г. Легка адаптація першачків : методи арт-терапії / Ганна Кіракосян // Психолог : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. - 2018. - № 19/20. - С. 24-27. - Бібліогр.: с. 27.
Кошалковська Л. І. Арт-терапія в роботі з першокласниками на етапі адаптації до шкільного середовища / Л. І. Кошалковська // Початкове навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2018. - № 22/24. - С. 106-114.
Кравчук Л. Входження у шкільне життя. Адаптаційна програма "Здрастуй, школо!" / Лариса Кравчук // Початкова освіта. – 2016. – № 15. – С. 17-35.
159.922.7
П 86
Марущак К. Психологічна готовність старших дошкільників до школи / К. Марущак // Психологія дошкільника  : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [за заг. ред. Н. М. Дубравської]. - Житомир, 2016.  С.60-63.
Підберезька М. М. Успішна адаптація першокласників  : консультація для батьків / М. М. Підберезька // Шкільному психологу. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - 2015. - № 1. - С. 28-32.
Родніна В. В. Успішна адаптація шестирічок - перший крок до успішного навчання у майбутньому  / В. В. Родніна // Початкове навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2018. - № 22/24. - С. 84-100.
Сайко Т. Адаптація майбутніх першокласників до школи "10 кроків до навчання" : з досвіду роботи / Тетяна Сайко, Наталія Березовська // Початкова школа : наук.-метод. журн. - 2017. - № 5. - С. 34-35. - Бібліогр.: с. 35.
ЧЗ №1
Підготувала Аліна Мартинюк

+1

282

Ирина Гришко написал(а):

Добрый день! Возможно ли заказать электронный вариант полного текста или фрагментов диссертации, или доступа к тексту без скачивания?
ШУРИН ОЛЕНА ІВАНІВНА
УДК 378:[159.937.22:008]
ФОРМУВАННЯ ЕМПАТІЙНОЇ КУЛЬТУРИ  МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ.
Заранее благодарю

Доброго дня! Повідомляємо Вам, що електронного варіанту дисертації бібліотека не має, натомість у науковому читальному залі бібліотеки маємо рукопис цієї роботи. Запрошуємо до перегляду и з 8.30 до 17.30 щодня, перерва на обід з 13.00 до 14.00. Вихідні - субота та неділя.

0

283

Ирина Гришко написал(а):

Спасибо за ответ. У меня возник следующий вопрос: "Возможно ли получить  скан-копию указанного источника?"

Доброго дня! На жаль, ми не маємо можливості забезпечити вас такою послугою.

0

284

Alla написал(а):

Добрий день, шановні бібліотекарі. Мене цікавить література по темі: "Професійне вигорання педагога: як запобігти?" Що ви можете порадити?

Доброго дня! Пропонуємо Вам перегянути такий список літератури та опрацювати його у нашій бібліотеці:
1. Берегова Н. П. Профілактика синдрому професійного вигорання у фахівців психолого-педагогічної сфери / Наталія Петрівна Берегова, Катерина Олегівна Д'яченко // Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2016. – Ч. 1. – С. 17-21. – Бібліогр.: с. 21.
2. Гармаш І. В. Попередження професійного вигорання педагога: казка до методичного кошика / І. В. Гармаш // Основи здоров'я. – 2018. – № 9. – С. 10-14.
3. Дзюба К. Профілактика професійного вигорання : комплекс вправ на емоц. стійкість / Ксенія Дзюба // Психолог. – 2013. – № 8. – С. 24-25.
4. Залізовська Н.  Профілактика емоційного вигорання : тренінг для вчителів / Надія Залізовська // Психолог. – 2015. – № 4. – С. 25-28. – Бібліогр.: с. 28.
5. Кошель Т. Ю. Заняття-тренінг "Синдром професійного вигорання: збережемо здоров'я разом" / Т. Ю. Кошель // Вихов. робота в шк. – 2019. – № 2. – С. 33-37. – Бібліогр.: с. 37.
6. Крот В. Емоційне благополуччя учасників навчально-виховного процесу / Валентина Крот // Психолог. – 2015. – № 4. – С. 29-46. – Бібліогр.: с. 46.
7. Кругленко О. Стрес на роботі. 7 порад керівнику: як уберегтися від професійного вигорання / Олена Кругленко // Упр. освітою. – 2016. – № 6. – С. 52-55. – Бібліогр.: с. 55.
8. Лошенко Е. Профілактика та подолання синдрому професійного вигорання / Елла Лошенко, Тетяна Катаєва // Школа. – 2013. – № 6. – С. 16-20. – Бібліогр.: с. 20.
9. Навроцька В. Профілактика синдрому професійного вигорання / Валентина Навроцька // Психолог. – 2016. – № 9/10. – С. 35-52. – Бібліогр.: с. 52.
10. Панасенко Н. Долаємо емоційне вигорання за допомогою особистісних ресурсів / Наталія Панасенко // Практика упр. закл. освіти. – 2018. – № 12. – С. 53-57.
11. Сердюк В. М. Як зберегти своє психічне здоров'я : тренінг / В. М. Сердюк // Основи здоров'я. – 2018. – № 6. – С. 39-41.
12. Тютюнник М. Профілактика професійного вигорання педагогів / Марина Тютюнник // Психолог. – 2017. – № 15/16. – С. 52-54. – Бібліогр.: с. 54.

+1

285

belobaka написал(а):

Доброго дня!  Допоможіть підібрати матеріал до теми "Міфопоетичний світ прози О. Довженка".  Дякую!

Доброго дня! Пропонуємо переглянути такий список літератури:
1. Гурдуз А. І. Міфопоетика літературного твору та міфопоетична парадигма: теоретичний аспект / А. І. Гурдуз // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – № 6. – С. 57–59. – (Літературознавчі розвідки).
2. Коляда  О. В. Поняття "міфопоетика" / О. В. Коляда // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир 2005. –   Вип. 22. – С. 198-199.
3. Логвіненко  Н.«Я  вибираю  красу»  :  вивч.  фольклор. джерел творів О. Довженка / Н Логвіненко // Українська література в загальноосвітній школі. –2006. –No 10. –С. 41-46. –Бібліогр.: с. 46.
1МИ7
Е 93
4. Онищенко О. Міфотворчість і художня спадщина О. Довженка // Етика, естетика і теорія культури. – Київ, 1992. – Вип. 37. – С. 85-92.
Пасісниченко Г.• Міфопоетичне мислення і художня творчість Олександра Довженка / Г. Пасісниченко // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 4. – С. 53–56.
8У2
П 54
5. Поляруш О. Є. Олександр Довженко і фольклор / О. Є. Поляруш. - Київ : Вища шк., 1988. - 173, [2] с. - Бібліогр.: с. 173-174.

6. Працьовитий В.•Український світ у кіноповісті "Зачарована Десна" Олександра Довженка / В. Працьовитий // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / за ред. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 29. – С. 3-18.
7. Пригоровська Л. В. Педагогічна функція фольклору у творах О. П. Довженка / Л. В. Пригоровська // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 2. – С. 99-106.
8. Саяпіна, Т.• Міфопоетика художнього твору. До теорії питання / Т. Саяпіна // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство : до 130-річчя народження В. Гнатюка / редкол.: Р. Гром’як, О. Глотов, Т. Волкова та ін. – Тернопіль : ТДПУ, 2001. – Вип. 2 (10). – С. 196-201.
Більше інформаціїї ви зможете взяти звернувшись до електронного каталогу  або до бібліотеки університету. Підготувала Аліна Мартинюк

+1

286

Daryna написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для магістерської роботи на тему "Метафоричне втілення концепту КРИЗА в сучасному англійськомовному дискурсі як проблема перекладу". Буду дуже вдячна!

Доброго дня! За цієї літературою можна звернутися у бібліотеку ННІ іноземної філології:

1. Великий українсько-англійський словник : понад 150000 слів та словосполучень = Comprehensive Ukrainian-English Dictionary : over 150000 words and expressions / уклад.: Попов Є. Ф., Балла М. І. - 2-ге вид., випр. та допов. - К. : Чум. Шлях, 2003.

2. Гусейнов, А. С. Когнітивні аспекти дослідження концепту / А. С. Гусейнов // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. - Вип. 2 (86): Філологічні науки. - С. 57-62.

3. Денисенко, С. Н. Концепт мовної картини світу і сучасні дослідження фразеології / С. Н. Денисенко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - Вип. 51. - С. 3-6.

4. Жданова, И. Ф. Англо-русский экономический словарь = English-Russian Economic Dictionary : ок. 60000 терминов и терминол. словосочетаний / И. Ф. Жданова, Э. Л. Вартумян. - 3-е изд. - М. : Рус. яз., 2000. – С. 181.

5. Засанська, Н. Д. Особливості функціонування одиниць лексико-семантичних мікрополів екологічна криза / Ecological Crisis у сучасній українській та англійській мовах (на матеріалі інформаційних Інтернет-видань) / Н. Д. Засанська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна": зб. наук. пр. / [ред. кол. А. М. Архангельська та ін.]. - Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2011 -
Вип. 54. - 2015. – С. 108-110. . (знаходитьсч  в ч/з № 1)

6. Парій, Є. В. Поняття концептуалізації та типологія концептів у сучасній когнітивній лінгвістиці / Є. В. Парій // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : зб. наук. пр. / [ред. кол. А. М. Архангельська та ін.] : Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2014. - Вип. 45. - С. 339-340. (знаходитьсч  в ч/з  № 1)

7. Longman Dictionary of Contemporary English - 3th ed. - Harlow : Longman, 1995. - 1668 p.

8. Хорошун, О. О. Концепт як основне поняття когнітивної лінгвістики / О. О. Хорошун // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - Вип. 49. - С. 158-161.

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Власова Є. Г.

0

287

Alone написал(а):

Доброго дня , допоможіть будь-ласка підібрати літературу до статті за темою «Виховання моральних цінностей у дітей старшого дошкільного віку».

Доброго дня! За Вашою темою пропонуємо ознайомитися із такою літературою:
1.
05
В 53
Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка / [відп. ред. О. А Дубасенюк]. – Житомир, 2010. – Вип. 50. – 239 с. – В змісті: Особливості формування духовно-моральних цінностей у дітей дошкільного віку / Н. В. Космачева. http://eprints.zu.edu.ua/4266/1/vip50_23.pdf
Аб. №1 (3), ЧЗ №1 (2), Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)
2. Гончаренко О. Р. Громадянське виховання дошкільнят та його морально-етичний компонент / Гончаренко Олена Ростиславівна // Обдар. дитина = Gifted child. - 2014. - N 1. - С. 2-7
ч/з № 1
3.
371
І-99
Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти : зб. наук. пр. / [за заг. ред. Н. А. Басюк]. - Житомир : Вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2018. - 346 с. - В змісті: Моральне виховання старших дошкільників засобами гри / Вікторія Амелічкіна. - С .8-10 ; Моральне виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки / Олена Жарська. - С .110-112.
ЧЗ №1 (1)
4.
372
К 63
Компас у світі ціннісних орієнтацій дошкільника : навч. посіб. / Т. О. Піроженко [та ін.]. - Київ : Слово, 2016. - 55 с.
ч/з №1, аб № 1

5. Ладивір С. Сім'я - перша школа морального зростання / Світлана Ладивір // Дошк. виховання. - 2014. - N 6. - С. 6-9.
ч/з № 1
6.
371.011
М-54
Методичні засади реалізації особистісно орієнтованого виховного процесу в сучасних освітніх закладах : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Навч.-наук. ін-т педагогіки ; [за ред.: О. О. Максимової, М. А. Федорової]. - Житомир : ФОП Левковець, 2012. - 275 с. - Із змісту: Особливості формування моральних якостей у дошкільників / Петрук І.
7.
378.147
П 45
Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. пр. / [літ. ред. Н. М. Мирончук]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. - 573 с. - Із змісту: Моральне виховання старших дошкільників у значущій діяльності / Н. М. Марковська, О. О. Максимова. – С. 126-128.
ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (1)
8.
372
П 56
Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посіб. / Т. І. Поніманська. - Київ : Академвидав, 2004. - 455 с. - (Альма-матер). - Із змісту: Моральне виховання дітей дошкільного віку. – С. 210-257.
ЧЗ №1 (4), Аб. №1 (19), Каб. соц. псих. (1)
9.
378.147
С 89
Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Полісся, 2016. – Ч. 2. - 296 с. – Із змісту: Формування духовно-моральних цінностей у дитини дошкільного віку / І. Р. Самойленко. - С .128-131 ; Особливості морального виховання дошкільників у родині / М. М. Горблюк. - С .178-181.
ч/з № 1
10.
159.922.7
Т 33
Теоретико-методичні підходи до психічного та особистісного розвитку дитини в умовах системних змін : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [за заг. ред. Н. М. Дубравської]. - Житомир : Рута, 2015. - 216 с. – Із змісту: Психологічні особливості морального виховання дошкільників / Альона Поляновська. - С .80-83.
ЧЗ №1 (1)
11.
372
Х 91
Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки : навч. посіб. / за ред. З. Н. Борисової. - Київ : Вища шк., 2004. - 510, [1] с. - Із змісту: Розумове і моральне виховання дітей від першого вияву свідомості до шкільного віку / Є. М. Водовозова ; Розвиток вольової поведінки у дошкільників / В. К. Котирло.
Аб. №1 (7), ЧЗ №1 (4)
12.
378.1
Ф 79
Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. пр. / [наук. ред. Н. М. Мирончук]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 619 с. - Із змісту: Виховання у дітей старшого дошкільного віку моральних почуттів засобами українського фольклору / О. М. Кліновська, І. І. Коновальчук ; Організація роботи з українською народною казкою у формуванні моральної свідомості дітей дошкільного віку / М. А. Федорова.
Аб. №1 (2), ЧЗ №1 (1)
Підготувала Аліна Мартинюк

+1

288

belobaka написал(а):

Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури на тему:"Профілактика й подолання агресивної поведінки молодших школярів".

Доброго дня! Пропонуємо ознайомитися з такою літературою:
1. Бичковська Г. Агресивна дитина. Запобігання та обмеження проявів / Галина Бичковська // Психолог : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. – 2018. – N 5/6. – С. 32-34. – Бібліогр.: с. 34.
2. Жила В. Агресивність школярів як причина виникнення конфліктів / Вікторія Жила // Почат. шк. : наук.-метод. журн. - 2013. - N 3. - С. 57-59.
3.
159.922.7
П 86
Ігнатьєва О. Особливості агресивної поведінки молодших школярів / О. Ігнатьєва, М. Куліш // Психологія молодшого школяра : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2016. – С. 56-60.

4. Кириленко В. Корекційна робота психолога та соціального педагога/соціального працівника з профілактики й подолання агресивної поведінки молодших школярів / Валентина Кириленко // Поч. шк. : наук.-метод. журн. – 2018. – N 1. – С. 54-57 ; № 2. – С. 50-53.
Ч/З № 1
5.
159.922.7
К 68
Коробко С. Агресивна поведінка / С. Коробко, О. Коробко // Робота психолога з молодшими школярами : метод. посіб. / С. Коробко, О. Коробко ; за ред. С. Д. Максименка. - Київ, 2006. – С. 390-393.
АБ № 1, Ч/З № 1
6.
378
Н 34
Кравченко Л. Подолання агресивної поведінки молодших школярів: педагогічний аспект / Любов Кравченко // Науковий пошук молодих дослідників / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Студ. наук. т-во фіз.-мат. ф-ту. – Житомир, 2018. – Вип. XI. – С. 87-89. – Бібліогр.: с. 89.
7.
371
І-99
Ничипоренко К. Прояви агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку / Катерина Ничипоренко // Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2018. – С. 191-193. – Бібліогр.: с. 194.

8. Тригук О. Агресивність : комплекс занять для дітей 6-7 років / Оксана Тригук // Психолог. Шкільний світ : всеукр. газ. - 2011. - N 2. - С. 8-11.

9. Четверікова Н. Глинотерапія. Робота з першокласниками, які мають труднощі з адаптацією, що виявляються в агресивній поведінці / Наталя Четверікова // Психолог : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. – 2017. – N 17/18. – С. 14-18. – Бібліогр.: с. 18.
10. Чуб Н. В. Агресивна дитина на уроці. Причини, усвідомлення, допомога / Н. В. Чуб // Педагог. майстерня : наук.-метод. журн. – 2019. – N 9. – С. 26-28.
11. Чуб Н. В. Агресивність. "Важкі" діти. Знайти підхід / Н. В. Чуб // Шк. психологу. Усе для роботи : наук.-метод. журн. – 2018. – N 3. – С. 36-38.
Ч/З № 1
Підготувала Аліна Мартинюк

+1

289

Alone написал(а):

Доброго дня! Допоможіть,будь ласка, скласти список літератури до реферату на тему: «Глибока народність казок Олександра Пушкіна». Дякую)

Доброго дня! Пропонуємо Вам ознайомитися із такою літературою:
1.
Р1
П 91
Пушкин А. С. Избранные сочинения : в 2 т. – М. : Худож. лит., 1980. – Т. 1. - 814 с. – (Библиотека классики). – В содерж.: Сказки. – С. 675-728.
2.
8Р1
Б 68 
Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1826-1830) / Д. Д. Благой. - М. : Совет. писатель, 1949. - 721, [2] с. – В содерж.: И пробуждается поэзия во мне (Лирика. Сказки) . - С .469-561.
3. Зуева Т. В. Пушкин и народная сказка. «Сказка о мертвой царевне и семи богатирях» // Лит. в школе. – 1982. - № 5. – С. 57-62.
ч/з № 1
4.
8Р1
З-93
Зуева Т. В. Сказки А. С. Пушкина : кн. для учителя / Т. В. Зуева. - М. : Просвещение, 1989. - 156, [3] с.
Аб. №1 (1)
5. Мищенко М. В. Фольклорно-мифологические мотивы в "Сказке о золотом петушке" А. С. Пушкина // Лит. в шк. - 2014. - N 5. - С. 14-16.
6.
8Р1
Н 53
Непомнящий В. С. Поэзия и судьба : над страницами духовной биографии Пушкина. – М. : Сов. писатель, 1987. – 447 с. – В содерж.: Добрым молодцам урок : [о сказках Пушкина]. – 187-260.
7. Одинцов В. Е. «…Все ходит поцепи…»: [о фольклор. источниках образов в сказках А. С. Пушкина]. – Рус. речь. – 1981. - № 4. – С. 117-122.
8.
8И(07)
П 18
Паращич В. В. Вивчення зарубіжної літератури : 5 кл. : календар. плани, розробки уроків, метод поради, дидакт. матеріали / В. В. Паращич. - Х. : Ранок : Веста, 2003. - 172 с. - (Авторський урок).- В змісті: Світ казок Пушкіна.
9. Поддубная Р. Н. О жанровой поэтике сказок А. С. Пушкина : к вопросу о соотношении фольклор. и лит. сказки в творчестве писателя // Вопросы рус. лит. – 1986. – Вып. 2. – С. 24-30.
10. Сапожков С. Сказки Пушкина как поэтический цикл : о замысле сборника «Простонародные сказки» // Детская литература. – 1991. - № 3. – С. 23-27.
11. Семенюк О. Казкове царство Пушкіна : 5 кл. // Зарубіжна літ. – 2004. - № 4. – С. 44-52.
12. Фомичев С. А. О жанровой поэтике сказок Пушкина // Рус. лит. – 2006. - № 1. – С. 3-19.
ч/з № 1
Підготувала Аліна Мартинюк

+1

290

Alone написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури до реферату на тему: «Методична,пізнавальна,літературна цінність Ушинського у творах для дітей». Дякую!

Доброго дня! Пропонуємо Вам список літератури, яку вдалося нам знайти у нашій бібліотеці:
371
У 94
Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори : в 2 т. - Київ : Рад. шк., 1983. - Т. 1. - 487, [2] с. - (Педагогічна бібліотека). – В змісті: Рідне слово . - С .121-133.
Аб. №1 (2)
372
Х 91
Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки : навч. посіб. / за ред. З. Н. Борисової. - Київ : Вища шк., 2004. - 510, [1] с. – В змісті: Рідне слово / К. Д. Ушинський.
Аб. №1 (7), ЧЗ №1 (4)
37(09С)1
У 94
Ушинский К. Д. Собрание сочинений : в 11 т. / К. Д. Ушинский ; редкол.: А. М. Еголин, Е. Н. Медынский и В. Я. Струминский. - М. : Изд-во Акад. пед. наук, 1948 - 1952. - Т.4 : Детский мир и Хрестоматия. - 1948. - 678, [1] с.
Р1
У 94
Ушинский К. Д. Рассказы и сказки / К. Д. Ушинский ; [рис. Л. Кузнецова].- М. : Дет. лит., 1988.- 32 с. : ил. - (Школьная библиотека. Читаем сами).
аб № 1

Р1
С 42
Ушинский К. Д. Ветер и солнце; Охотник до сказок; Плутишка кот [и др.] // Сказки русских писателей / [сост. В. Аникин]. – М., 1985. – С. 246-257.
ч/з № 1

Д 38
Аникин В. П. К. Д. Ушинский // Детская литература / под. ред. Е. Зубаревой. – М., 1989. – С. 116-120.

З 91
Аникин В. П. К. Д. Ушинский как детский списатель // Детская литература : учеб. пособие / сост. Е. Зубарева, З. Пахомова. – М., 1976. – С. 105-109.
37(09)У
У 45
Березівська Л. Д. Ушинський Костянтин Дмитрович // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посібник для студентів ВНЗ : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. — Київ, 2005. - Кн. 1 : X-XIX століття. - С. 284-292.
Аб. №1 (15), ЧЗ природн. ф-ту (2), Аб. природн. (1), Б-ка ННІ інозем. філолог. (2)

9У(03)
Е 64
Дем'яненко Н. М. Ушинський Костянтин Дмитрович // Енциклопедія історії України  : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України . — Київ  : Наук. думка, 2013. — Т. 10 : Т - Я. — С. 257.


Х 98
Художня зарубіжна література в дошкільних навчальних закладах : хрестоматія / [уклад. Н. Щерба]. – Житомир : Полісся, 2013. – 196 с. – В змісті: Костянтин Ушинський. – С. 64-69.
ч/з № 1
Підготувала Аліна Мартинюк

+1

291

Віталій написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь лаcка, підібрати літературу для напиcання магістерської роботи на тему "Особливості функціонування біблеїзмів у межах сучасного англомовного дискурсу та особливості їх перекладу українською мовою". Дякую!

І знову Здрастуйте! Пропонуємо Вам ознайомитися із таким списком книг:
1.Верба, Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : посіб. для переклад. від-нь вузів / Л. Г. Верба. – Вид. 4-те, перероб. та допов. – Вінниця : Нова кн., 2008. – 246, [2] с.

2. Гарбовский, Н. К. Теория перевода : учеб. для студентов вузов по специальности "Лингвистика и межкультурная коммуникация" / Н. К. Гарбовский. –М. : Изд-во Моск. ун-та, 2007. – 542, [1] с.

3. Дубенко, О. Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов : [посіб. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / О. Ю. Дубенко ; [рец.: А. Ф. Левицький, Л. Ф. Омельченко, С. М. Іваненко] . – 2-е вид., переробл. та доповн. – Вінниця : Нова кн., 2011. – 327 с.
4. Івасишина, Т. А. Семантико-когнітивний потенціал біблійних афоризмів у контексті художнього дискурсу / Т. А. Івасишина // Мовознавство : наук.-теорет. журн. Ін-ту мовознавства ім. О. О. Потебні та Укр. мов.-інформ. фонду НАН України. – 2017. – N 5. – С. 73–80.
5. Кочан, І. М. Лінгвістичний аналіз тексту : навч. посіб. / І. М. Кочан ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2008. – 423 с.
6. Кунин , А. В. Фразеология современного английского языка. Опыт систематизированного описания / А. В. Кунин . – М. : Междунар. отношения, 1972. - 287, [1] с.
7. Михайлова Є. В.  Лінгвокультурологічний підхід у дослідженні англомовних біблійних текстів / Є. В. Михайлова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2006. – Вип. 28. – С. 152-155.
8. Мова і культура : [у 10 т.] : наук. вид. / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ : Видавн. Дім Дмитра Бураго. – 2004. – Вип. 7, т. 8 : Теорія і практика перекладу. – 278 с.
9. Смит, Л. П. Фразеология английского языка / Логан П. Смит ; пер. А. С. Игнатьева ; [ред. М. И. Перпер] ; [предисл. Д. Н. Шмелева]. – М. : Гос. учеб.-пед. изд-во м-ва просвещения РСФСР, 1959. – 207, [1] с.
10. Сучасна англомовна публіцистика: лінгвістичний вимір : монографія / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; [рец.: О. М. Ільченко, С. О. Швачко ; ред.: А. Е. Левицький, С. І. Потапенко]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 255 с.
11. Эльянова, Н. М. Крылатые слова, их происхождение и значение = Popular Phrases, their Origin and Meaning : пособие для студентов пед. ин-тов на англ. яз. / Н. М. Эльянова. – Л. : Просвещение, 1971. – 208 с. : ил.
Довідку виконала бібліотекар Невмержицька В. О.

0

292

Парофірій написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь лаcка, підібрати літературу для напиcання курсової роботи на тему "Зооніми в українській мові". Дякую!

Доброго дня! Для написання такої курсової роботи пропонуємо переглянути таку літературу:
Білоусенко П. І.     Зіставна характеристика суфіксів -ин-(а) та -чин-(а) / -щин-(а) в історії української мови (номени живої природи) / П. І. Білоусенко // Укр. мова. - 2019. - N 2. –С. 3- 20.
4
С 91
Верховод О. Н.  Назви живої природи в лексико-фразеологічних одиницях / О. Н. Верховод // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. пр. / [відп. ред. І. В. Сабадош]. - Ужгород , 2009. - Вип. 13. – С. 20-23.

Голубовська І. О. Метафорико-символічні іпостасі зоонімів у рамках фрагмента мовної картини світу «царство тварин» : на матеріалі української, російської, англійської та китайської мов / І. О. Голубовська // Мовознавство. – 2003. – № 6. – С. 61-68.
4
Н 34
   Крижко О. А.   Терміни-зооніми у внутрішньомовному аспекті / О. А. Крижко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія Філологічна / [редкол.: А. М. Архангельська та ін.]. - Острог, 2015. - Вип. 52. - С. 145-147.

Менько Л. М. Тлумачення найменувань тварин у словнику української мови / І. О. Голубовська // Мовознавство. – 2011. – № 1. – С. 84-91

Москаленко Л. Зооніми в системі власних і загальних назв : на матеріалі «Словника українських говірок Закарпаття» М. А. Грицака / Лілія Москаленко // Українська мова. – 2008 .- № 3 .- С . 98-113.

П 11
      Південний архів. Філологічні науки : [зб. наук. пр.] / [голов. ред. О. Мішуков]. - Херсон : ХДУ, 2003. - Вип. XX. - 227 с. - В змісті: Із спостережень над зоонімією Херсонщини / О. Іващенко.
ЧЗ №1

Розінкевич Н.     Мотиваційні типи номінації назв тварин в українській мові у когнітивно-ономасіологічному аспекті / Наталія Розінкевич // Дивослово. - 2014. - N 4. - С. 41-44.
ЧЗ №1

С 98
    Сюсько М. І.    Взаємовідношення власних і загальних імен (зооніми і апелятиви) в українській мові : курс лекцій / М. І. Сюсько. - Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 1985. - 63 с.
Аб. №1 (1)

Топтун В. М. Зооніми в складі фразеологічних одиниць (за матеріалами роману М. Стельмаха " Дума про тебе") / В. М. Топтун // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного ун-ту ім. Миколи Гоголя. Серія: Філологічні науки. – 2003. – С . 24-26.
ч/з № 1

Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

0

293

Юленька написал(а):

Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему : Використання мережі Інтернет у формуванні навичок переглядового читання учнів старшої школи. Дякую!

Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатися такою літературою:
1. Використання технологій змішаного навчання у процесі викладання іноземних мов у середній школі  : навч.-метод. посіб. / Л. В. Калініна [та ін.]. - Житомир : Арт Майстер, 2016. - 126 с.
2. Гапонова С. В. Комплекси вправ для формування іншомовної компетенції у переглядовому читанні інформаційних газетних статей / С. В. Гапонова // Іноземні мови. - 2008. - N 1. - С. 3-7.
3. Гапонова С. В. Психологічні аспекти побудови підсистеми вправ для формування іншомовної компетенції у переглядовому читанні газетних інформаційних статей / С. В. Гапонова // Іноземні мови. - 2007. - N 4. - С. 10-15.
4. Зінченко О. О. Інтерактивні форми і методи роботи під час навчання читання / О. О. Зінченко // Англ. мова та літ. - 2020. - N 1/3. - С. 48-53
5. Златина А. В. К вопросу об обучении чтению в процессе преподавания иностранного языка в школе / А. В. Златина // Англ. мова та л-ра. - 2014. - N 10/11. - С. 2-5.
6. Кондратюк І. Г. Особливості використання ІКТ та можливостей інтернет // Англ. мова та літ. - 2016. - N 27. - С. 4-12.
7. Лазаренко С. В. Модель організації освітнього процесу для самостійного оволодіння англомовною лексико-граматичною компетентністю у читанні майбутніми військовими фахівцями з використанням мобільних додатків і технологій // Іноземні мови. - 2017. - № 3. - С. 18-22.
8. Лис А. В. Впровадження ІКТ в процес вивчення англійської мови // Англ. мова та л-ра. - 2014. - N 4/5. - С. 14-18.
9. Огнивенко 3. Г Использование компьютерных технологий при работе с текстом на иностранном языке // Проблеми сучасної освіти / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - Вип. 6. - С. 61-64. – Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstre … 6_2015.pdf
10. Онищенко Ж. І. Проблема добору текстового матеріалу для навчання переглядового читання французькою мовою учнів старших класів середньої школи // Наукові записки / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 54 : Педагогічні та історичні науки. - С. 133-138. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/1234 … chenko.pdf
11. Перегінчук Н. Д. Особливості використання комп'ютерних технологій для навчання учнів іншомовного читання / Н. Д. Перегінчук // Англ. мова та л-ра. - 2014. - N 30. - С. 8-9.
12. Подосиннікова Г. І. Навчання переглядового читання з використанням методу проектів на матеріалі англомовної преси у 10 класі школи з поглибленим вивчення іноземних мов / Г. І. Подосиннікова, О. В. Рубан // Інозем. мови. - 2016. - N 3. - С. 3-10.
Матеріал підготувала А. Мартинюк

0

294

Ira P написал(а):

Доброго дня! Прохання допомогти зі списком літератури для розкриття теми "Розвиток дошкільнят методом ейдетики"

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі такий перелік літератури:

1. Антощук, Є. Ейдетичні вправи для пам’яті й уяви / Євген Антощук // Дошкільне виховання. – 2014. – № 1. – С. 18-19.
2. Васько, А. М. Ейдетика для дошкільнят : програма розвитку пізнавальної активності дошкільників методами ейдетики / А. М. Васько // Обдарована дитина. – 2013. – № 4. – С. 51–59.
3. Крива, Н. Вчимо вірші з радістю / Наталя Крива // Дошкільне виховання. – 2013. – № 3. – С. 12-15.
4. Михалевська, О. А. Використання прийомів ейдетики в роботі з розвитку інтелектуальних здібностей дошкільнят / О. А. Михалевська // Дошкільний навчальний заклад. - 2011. - N 5. - С. 2-6
5. Очеретна, К. С. Впровадження ейдетики в систему навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку / К. С. Очеретна // Наука і освіта. – 2013. – № 5. – С. 41-44.
6. Павловська, І. Допоможемо гостю з Місяця : заняття з використанням елементів ейдетики для дітей середньої групи / Ірина Павловська, Наталія Горобчук // Дошкільне виховання. – 2014. – № 4. – С. 33-35.
7. Пащенко, О. Вивчаємо тварин з ейдетикою / Ольга Пащенко // Дошкільне виховання. – 2011. – № 7. – С. 24-26.
8. Пащенко, О. Ейдетика в навчанні / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2010. – № 5. – С. 20-21.
9. Пащенко, О. Ейдетика для розвитку й навчання / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2010. – № 10. – С. 16-18.
10. Пащенко, О. Ейдетичні завдання для зимового навчання / Ольга Пащенко // Дошкільне виховання. – 2011. – № 2. – С. 16-18.
11. Пащенко, О. Креативний розвиток: ейдетика для дорослих і малих / Ольга Пащенко // Дошкільне виховання. – 2012. – № 2. – С. 24-26.

Підготувала Аліна Мартинюк

0

295

andros17 написал(а):

Додрого дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу по темі "Форми і засоби психологізму в новітній українській літературі"

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі такий перелік літератури:

Біла А. Український літературний авангард: пошуки, стильові напрямки / Анна Біла. - Київ: Смолоскип, 2006. - 463 с. (є ключове сл. літературний психологізм).

05
В 53
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка / [відп. ред. П. В. Білоус]. – Житомир, 2004. - Вип. 15. - 247, [6] с. – В змісті: Психологізм інтелектуальної драми Ю. Щербака "Відкриття" / Г. О. Дорош.

Когут О. Риси психологізму в постмодерній драмі / Оксана Когут // Сл. і час -2010. - № 4. -С. 94-102.
801
К 57
Кодак, М. П. Психологізм соціальної прози / М. П. Кодак ; Акад. наук УРСР, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : Наук. думка, 1980. - 160, [2] с.

Кущ Є. О. Психологізм як елемент поетики творів Любові Пономаренко / Є. О. Кущ, М. В. Сидоренко // Вивчаємо укр. мову та літ. - 2014. - № 7/8. -С. 65-68. Бібліогр.: с. 58-59(17 назв).

Лук'яненко, О. Психологізм романної творчості В. Винниченка : на матеріалі романів "Сонячна машина", "Записки Кирпатого Мефістофеля" / Ольга Лук'яненко, Світлана Привалова // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. : наук.-метод. журн. - 2014. - N 1. - С. 25-27

Павличко С. Психологізм /С. Павличко // Дискурс модернізму в українській літературі / С. Павличко. - [2-ге вид., переробл. і допов.]. - Київ: Либідь, 1999. - С. 153-156.

Федосій О. Особливості мовної стилістики прози Галини Тарасюк / Олена Федосій // Укр. мова і літ. в шк. України. - 2017. - № 1. - С. 19-21.

4
М 74
Мова і культура / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. - Київ : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2003. - Вип. 6, т. 6, ч. 2 : Художня література в контексті культури. – В змісті: Часо-просторовий континуум як засіб психологізму в історичному романі Павла Загребельного "Роксолана" / В. Ю. Сікорська. - С .38-44.


У 45
Українське літературознавство : респ. міжвідом. наук. зб. - Львів : Вища шк., 1983. -  Вип. 41.  -131, [3] с. - В змісті: До питання психологізму в оповіданнях Григора Тютюнника / М. Б. Хороб. - С .22-27.

Шелест Г. Б. Художня система форм і засобів зображення психологізму в літературі / Г. Б. Шелест //Вивчаємо укр. мову та літ-ру. - 2018. - № 1/2. - С. 10-15.

Список підготувала бібліотекар Любарець А. О.

+1

296

nastyanastya написал(а):

Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу для написання курсової роботи з методики викладання англ.мови на тему:"Використання програмного забезпечення для вдосконалення лексичної компетентності учнів основної школи". Дякую)

Доброго дня! Перепрошуємо за невчасне виконання довідки, перебуваємо на карантині. Пропонуємо переглянути таку літературу:
1. Кучерук, О.    Формування лексичної компетентності учнів у процесі навчання української мови з використанням методу проектів [Текст] / Оксана Кучерук // Укр. мова і літ. в шк. України : наук.-метод. та літ.-мистец. журн. - 2018. - N 1. - С. 26-30. - Бібліогр.: с. 30 (6 назв).
2. Сіранчук, Н. М. Лексична компетентність молодшого школяра у сучасній початковій освіті / Н. М. Сіранчук  // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка [Текст] : наук. журн. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. -    Вип. 1 (79) . - С .129-132. - Бібліогр.: с. 132-133 (8 назв).
3. Греб, М. М.  Формування лексичної компетентності майбутніх учителів початкової школи: психологічний аспект [Текст] / Марія Михайлівна Греб //Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка; [коректор. Л. Я. Золотюк ; рец.: С. С. Вітвицька, О. В. Пастовенський, І. Д. Сахневич]. - Житомир : Полісся, 2016. - Ч. 1. - С. 149-153. - Бібліогр.: с. 153 (9 назв).
4. Бакум З.     Проблема класифікації лексичних вправ в умовах компетентнісної парадигми освіти [Текст] / Зінаїда Бакум // Укр. мова і літ. в шк. України : наук.-метод. та літ.-мистец. журн. - 2017. - N 5. - С. 3-5. - Бібліогр.: с. 5 (10 назв).
5. Кулібаба, А. І. Комплекс вправ для формування в студентів першого курсу лексичної компетентності в новогрецькій мові з використанням мультфільму / А. І. Кулібаба // Іноземні мови [Текст] : наук.-метод. журн./ Київ. нац. лінгв. ун-т, 2018. -  №4 - С.52-53. - Бібліогр.: с. 53 (3 назви) .
6. Словінська, Ю. А. Класифікація педагогічних програмних засобів / Ю. А. Словінська. // Науковий пошук молодих дослідників [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. VII / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Студ. наук. т-во фіз.-мат. ф-ту ; [за ред. О. М. Королюк ; рец. О. Є. Антонова]. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014.  - С.258-261: іл. - Бібліогр. в кінці ст.
7. Виспінська, Н. М. Психологічні особливості формування англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності в аудіюванні майбутніх музикантів [Текст] / Н. М. Виспінська // Інозем. мови = Inozemni movy : IМ : наук.-метод. журн. - 2018. - N 4. - С. 18-25. - Бібліогр.: с. 24-25 (24 назви) .
8. Новосьолова, В. Методи, прийоми і засоби навчання у процесі формування лексичної компетентності учнів 5-7 класів [Текст] / Валентина Новосьолова // Укр. мова і л-ра в шк. : наук.-метод. журн. - 2014. - N 3. - С. 19-23. - Бібліогр.: с. 23 (21 назва).
9. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти / [С. Ю. Ніколаєва та ін. ; рец.: В. М. Плахотник, О. Б. Тарнопольський ; ред. К. І. Онищенко]. - Вид. 2-ге, виправл. і переробл. - К. : Ленвіт, 2002. - 328 с. : табл. - Бібліогр.: с. 306-315.
Довідку виконала Громницька Н. К.

0

297

Наталя написал(а):

Доброго дня. Допоможіть, будь ласка підібрати літературу на тему "Вплив музики на емоційний стан людини".

Доброго дня, Наталіє! Пропонуємо за Вашою темою переглянути таку літературу:

1. Гордійчук Н. Народні пісні заспокоять перед операцією. Вплив музики на наш організм / Надія Гордійчук // Шкільний світ. – 2009. - № 18. – С. 20 (вкладка).
2. Громова Т.  Розмаїття впливу музики на психологічний стан людини / Тетяна Громова // Психолог. - 2010. - N 33. - С. 30-31. - Бібліогр.: с. 31.
3. Калошин В. Ф. Колір та музика як засоби психічної саморегуляції / Калошин В. Ф. // Практична психологія та соціальна робота. - 2012. - N 5. - С. 69-76. - Бібліогр.: с. 76.
4. Князева Т. С. Распознавание музыкальных эмоций и эмоциональный интеллект / Т. С. Князева // Вопросы психологии. - 2014. - N 1. - С. 80-87. - Библиогр.: с. 86-87.
5. Коврігіна Л. О. Вплив музики на психоемоційний стан людини / Л. О. Коврігіна // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2012. – N 2   - С.24-26
6. Москальова А. Вплив музики на емоційний стан підлітків / А. Москальова // Психолог. – 2006. - № 43. – С. 28-30.
7. Осійчук П. М. Звук. Вплив музики на організм людини / П. М. Осійчук // Фізика в шк. України. Позаклас. робота. - 2015. - N 4. - С. 9-17. - Бібліогр.: с. 17.
8. Траверсе Т. Психологічні особливості впливу музичної інформації на особистість слухача  / Т. Траверсе // Соціальна психологія. – 2005. - № 4. – С. 143-152.
9. Литвиненко, Л.     Вплив музики на активізацію світосприйняття у дітей [Текст] / Лідія Литвиненко // Психолог. Шкільний світ : всеукр. газ. - 2010. - N 9. - С. 30-31, [1] : фотогр. - Бібліогр. в кінці ст.

Довідку виконала Громницька Н. К.

0

298

Таня Білик написал(а):

Доброго вечора!Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури до курсової роботи на тему: «ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «СASE STUDIES» У ФОРМУВАННІ НАВИЧОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ», особливо потрібні джерела, де можна знайти фрагмент уроку із застосування технології  Case studies у навчанні старшокласників критичному мисленню.

Доброго дня! Пропонуємо такий список літератури, наявної у фонді нашої бібліотеки:
1. Агішева, А. А.     Застосування методу case-study в навчанні хімії / А. А. Агішева, Н. Т. Манапов, Н. А. Шадін // Біологія і хімія в сучас. шк. : [наук.- метод. журн.]. - 2013. - N 4. - С. 39-42 :
2. Барнінець, О. В.     Особливості використання кейс-методу на уроках історії  / Барнінець О. В. // Історія та правознавство : наук.-метод. журн. - 2018. - N 22/23. - С. 13-17. - Бібліогр.: с. 17
3. Буковська, О.     Сучасні методи викладання: кейс-технологія  / Оксана Буковська // Математика в рід. шк. : наук.-метод. журн. - 2018. - N 2. - С. 39-45
4. Вольянська, С. Є.     Кейс-метод, або метод конкретних ситуацій  / С. Є. Вольянська // Завучу. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - 2016. - N 13/14. - С. 50-51
5. Гаврілова, С. В.     Особливості використання кейс-технологій на уроках / С. В. Гаврілова // Англ. мова та літ. : наук.-метод. журн. - 2018. - N 25/26. - С. 37-45 : іл. - Бібліогр. в кінці ст.
6. Докторова, С. М.     Запровадження кейс-методу на заняттях з англійської мови / С. М. Докторова // Англ. мова та л-ра : наук.-метод. журн. - 2014. - N 27. - С. 2-4
7. Желізняк, Л. Д.     Кейс-технологія. Збірка кейсів з інформатики  / Л. Д. Желізняк // Інф-ка в шк. : наук.-метод. журн. - 2013. - N 4. - С. 5-10. - Бібліогр.: с. 10
8. Крупа, О.     Ціна енергетичної незалежності  : кейс-урок для учнів 9-11 кл. / Ольга Крупа // Математика : газ. для вчителів математики. - 2017. - N 23. - С. 8-14. - Бібліогр.: с. 14
9. Козубай, Л.     Кейс-метод у навчанні. Урок-кейс "Вишивана Україна"  / Людмила Козубай // Труд. навчання : газ. для вчителів обслуг. та техн. видів праці, викл. та майстрів вироб. навчання МНВК. - 2017. - N 5. - С. 5-16 : іл. - Бібліогр.: с. 16
10. Крупа, О.     Кейс-урок як виклик сьогодення  : опис методики підготовки та проведення / Ольга Крупа // Математика : газ. для вчителів математики. - 2017. - N 23. - С. 4-7. - Бібліогр.: с. 6
11. Мовчан, О. М.     Застосування кейс-технологій на уроках географії  / О. М. Мовчан // Географія та економіка в рід. шк. : наук.-метод. журн. - 2017. - N 5. - С. 18-21. - Бібліогр.: с. 21
12. Прокопович, Л. М.     Технологія Case-Study. Урок із теми "Фізичні засади існування фауни й флори" : інтегров. урок із фізики й біології / Л. М. Прокопович // Фізика в шк. України : наук.-метод. журн. - 2019. - N 11/12. - С. 24-37
13. Саєнко, В.     Кейс-технології: використання в навчальному процесі  : дистанц. навчання / Вікторія Саєнко // Завуч : всеукр. газ. для заст. директорів навч. закл. - 2016. - N 24. - С. 12-15
14. Чернік, С. Д.     Використання кейс-методу на уроках історії в старшій школі  / Чернік С. Д. // Історія та правознавство : наук.-метод. журн. - 2018. - N 7/8. - С. 32-36. - Бібліогр.: с. 35-36
Підготувала Аліна Мартинюк

0

299

Діана676 написал(а):

Доброго дня!

Чи є можливість в електронному варіанті прочитати або купити книгу

Бертольт Брехт. Три епічні драми ( Тригрошова опера; Матінка Кураж та її діти; Життя Галілея). Укладач, науковий редактор, передмова та коментарі: Олександр Чирков; Переклад з німецької: М. Л. Ліпісівіцький, С. Ф. Соколовська, В. О. Прищепа; керівник проекту: П. Ю. Саух. Житомир: Полісся, 2010. 293 стор.

Дякую за відповідь!

Доброго дня, Діано! Бібліотека університету має паперовий варіант такої книги. При зустрічі на абонементі можемо розглянути можливість заміни цієї книги на іншу, так як маємо велику примірниковість даного видання. Відповідь підготувала заступник директора Громницька Н. К.

0

300

biblZDU написал(а):

Доброго дня, Діано! Бібліотека університету має паперовий варіант такої книги. При зустрічі на абонементі можемо розглянути можливість заміни цієї книги на іншу, так як маємо велику примірниковість даного видання. Відповідь підготувала заступник директора Громницька Н. К.

Дякую за відповідь!
Чи є ще якісь можливі варіанти, я проживаю в місті Миколаїв.

0


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка