Віртуальна Довідкова Служба

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка


Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка

Сообщений 271 страница 274 из 274

1

Шановні користувачі!
    На сайті нашої бібліотеки працює віртуальна довідкова служба (ВДС) «Запитай бібліотекаря» - онлайнова служба, що виконує разові запити віртуальних користувачів, пов’язані з пошуком різного спектру інформації. Це бібліотечна служба,  яка допоможе Вам  зорієнтуватися у бібліотечному просторі. Мета створення цього сервісу – розкриття та популяризація книжкових фондів та діяльності нашої бібліотеки для віддалених користувачів. Перш ніж поставити запитання, необхідно ознайомитися з Правилами користування віртуальною довідковою службою Бібліотеки Житомирського державного університету ім. Івана Франка.

Правила користування віртуальною довідковою службою «Запитай бібліотекаря»
  Основними принципами роботи ВДС є:
• загальнодоступність, відкритість і безкоштовність для всіх користувачів;
• універсальний характер запитів згідно профілю книжкового фонду бібліотеки;
• оперативність виконання запитів;
• обов’язковість обробки всіх прийнятих запитів і надання відповіді;
• обов’язковість повідомлення про неможливість виконання запиту;
• лаконічність міжособистої взаємодії бібліотекарів і віддалених користувачів.

    Звернувшись до нашої служби, Ви зможете у режимі «запит-відповідь» одержати:
• відомості про наявність видання у бібліотеці та шифр зберігання документа;
• консультацію з бібліографічного опису (уточнення елементів, які відсутні або неточно наведені);
• інформацію про необхідну літературу до реферату чи курсової роботи;
• список літератури за темою (за довідково-бібліографічним апаратом нашої бібліотеки
до 8-10 джерел);
• список нових надходжень до бібліотеки за певний період;
• консультації з використання книжкових фондів та електронних ресурсів бібліотеки.

    Джерела виконання запитів:
• електронний каталог бібліотеки;
• традиційний довідково-бібліографічний апарат;
• повнотекстові та бібліографічні бази, які є власністю бібліотеки.

  Віртуальна довідкова служба не виконує запити, якщо:

• запит пов'язаний з комерційною діяльністю;
• запит заперечує чинному законодавству України та морально-етичним нормам;
• запит пов'язаний з наданням готових рефератів, курсових та дипломних робіт; перекладом текстів; вирішенням математичних, фізичних, хімічних та інших завдань.

Як задати питання?

Одне питання Ви можете надіслати в довільній формі державною мовою на наш форум. Для цього потрібно зареєструватись на форумі: вказавши свій логін та  e-mail. Просимо Вас обов’язково уточнювати мету запиту та обсяг необхідної інформації. Точний і повний запит забезпечує детальне виконання довідки.

    Як отримати відповідь?

Відповідь на свій запит шукайте тут на форумі виконаних довідок у зворотньо-хронологічному порядку. Усі довідки виконуються протягом 1-3 діб. Запити, що надійшли у суботу та неділю, виконуються у понеділок (або перший робочий день після свят).

Примітка:
Можливо, Ви зможете самостійно знайти неохідну інформацію й тим самим прискорити час її одержання. Для цього можете скористатися електронним каталогом  або звернутися у розділ « Ресурси» та «Бібліографічні посібники»  нашої Web-сторінки, або здійснити традиційний пошук через систему картотек, каталогів, які знаходяться у  бібліотеці.

+2

271

Alina написал(а):

Прошу надати інформацію про наявність журналу Радянське літературознавство, т. 14, 1950, мені потрібна стаття О. І Кисельова про Панаса Мирного (зв’язки з українською народною творчістю).


В універсальному читальному залі бібліотеки зберігається потрібний Вам випуск журналу "Радянське літературознавство" за 1950 р. Приходьте, будемо раді допомогти.
Кисельов О. І. Панас Мирний і українська народна творчість // Радянське літературознавство. – 1950. – Т. 14. – С. 74-84.

0

272

terra написал(а):

Добрий день! Підкажіть чи є у вас : Культура слова [Текст] : республік. міжвідом. зб. Вип. 21 / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ : Наукова думка, 1981.


У фонді універсального читального залу зберігається потрібне Вам видання:

К 90
Культура слова : респ. міжвідом. зб. / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. -Вип. 21. -  Київ : Наук. думка, 1981. - 110 с.

0

273

Alla написал(а):

Добрий день! Допоможіть підібрати літературу на тему:"Нова українська школа: впровадження, перспективи". Дякую!

Отредактировано Alla (Сегодня 10:10:17)

Доброго дня! Пропонуємо переглянути такий список літератури:

1. Бардакова, Ю. Нова українська школа. Новий державний стандарт : пам'ятка для вчителя / Ю. Бардакова // Поч. навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2018. - N 13/15. - С. 34-43

2. Василенко, Н. В. Нова українська школа: методичний консиліум / Н. В. Василенко // Управління шк. - 2018. - N 7/9. - С. 24-32

3. Деякі питання надання субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" : постанова КМУ від 04. 04. 2018 № 237 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. - 2018. - N 5. - С. 75-82

4. Кузь, В. Г. Нова українська школа за концепцією розвитку освіти на період 2015-2025 рр. / В. Г. Кузь // Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України = Pedagogics and psychology. Newsletter of the NAPS of Ukraine. - 2017. - N 1. - С. 21-26. - Бібліогр.: с. 26

5. Курок, О. Нова українська школа і підготовка вчителя у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка / Олександр Курок, Галина Кузнецова // Вища шк. - 2017. - N 10. - С. 74-88. - Бібліогр.: с. 88

6. Кущ, О. В. Нова українська школа: педагогічна свобода вчителя, безпечний шкільний простір / О. В. Кущ // Мистецтво в шк. : музика, образотвор. мистецтво, худож. культура. - 2018. - N 5. - С. 4-6
ЧЗ №1 (1)

37(09)У
Н 34
7. Олійник, В. В. Проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах розбудови нової української школи / В. В. Олійник, М. О. Кириченко, О. М. Отич // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики : (до 25-річчя НАПН України) / Нац. акад. пед. наук України. - Київ, 2017. - С. 382-391. - Бібліогр.: с. 390-391/
Аб. №1 (1), ЧЗ №1 (1)

8. Нова українська школа - у запитаннях та відповідях // Поч. навчання та виховання. - 2018. - N 25/26. - С. 2-13

9. Оніщенко, І. В.  Нова українська школа - новий зміст освіти : тренінг / І. В. Оніщенко // Поч. навчання та виховання. - 2018. - N 22/24. - С. 24-27. - Бібліогр.: с. 25

10. Онищук, Л. А. Нова українська школа: реалії та перспективи / Онищук Людмила Анатоліївна // Укр. пед. журн. = Ukrainian Educational Journal. - 2018. - N 1. - С. 47-53. - Бібліогр.: с. 52

11.  Савченко, О. Початкова освіта в контексті ідей Нової української школи / Олександра Савченко // Рідна шк. - 2018. - N 1/2. - С. 3-7. - Бібліогр.: с. 7.
ЧЗ №1 (1)
Матеріали про впровадження Нової української школи на сайті Міністерства освіти і науки України див. за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola

Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

+1

274

Тася написал(а):

Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для дипломної роботи на тему "ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ РЕАЛІЙ БРИТАНСЬКОГО ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ ДЖОНА ГОЛСУОРСІ". Дякую!

Здрастуйте! Пропонуємо такий список літератури:
40
Б 60
Бик І. С. Основи перекладу : для студентів ф-тів міжнар. відносин : навч. посіб. / І. С. Бик. - Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 287 с. - Бібліогр.: с. 275-281.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)

4И(Англ)(07)
В 19
Василюк Ірина Миколаївна. Основи теорії і практики перекладу : навч.-метод. посіб. / І. М. Василюк, І. М. Рудик. – Житомир : ПП Перегуда, 2006. - 120 с.
4И(Англ)
В 31
Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : посіб. для переклад. від-нь вузів / Л. Г. Верба. - Вид. 4-те, перероб. та допов. - Вінниця : Нова кн., 2008. - 246, [2] с.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (10
05
В 53
Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Вип. 1 (87) : Філологічні науки. – Житомир, 2018. - 184, [2] с. – В змісті: Відтворення англомовних реалій в українському кіноперекладі / Н. Д. Борисенко, О. С. Садловська. - С .48-52.
Аб. №1 (1), ЧЗ №1 (1), Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)

05
В 53
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. № 726, вип. 49 : Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов / [редкол. Н. Ф. Бориско та ін.]. - Харків : Константа, 2006. - 234 с. - Із змісту: Реалії: шляхи аналізу та перекладу / О. І. Білоус. - С .207-212.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)
05
В 53
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. № 636 : Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов / [редкол. Н. Ф. Бориско та ін.]. - 2004. - 240 с. - Із змісту: Характеристика прагматикону мовного колективу англійців (на матеріалі романів форсайтівського циклу Дж.Голсуорсі) / І. А. Морякіна. - С .94-99. - Бібліогр.: с. 99 (22 назви) ; Исторический фон и исторические реалии при переводе англоязычного художественного текста / В. С. Поляков. - С .209-213. - Библиогр.: с. 213.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)

Евсюнина Т. С. Понимание переводного текста: проблема перевода реалий / Т. С. Евсюнина // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика". - 2012. - N 5. - С. 62-66.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1),

4
Н 34
    Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна . Вип. 45 / [ред. кол. А. М. Архангельська та ін.]. – Острог. - 2014. - 354 с. -   Із змісту:  Русизми в українському перекладі трилогії Дж. Ґолзворзі "Сага про Форсайтів" / І. В. Дейнеко. - С .230-232.

4И(Англ)
Н 48
Некряч Т. Є. Через терни до зірок: труднощі перекладу художніх творів : навч. посіб. для студ. переклад. ф-тів вищ. навч. закл. / Т. Є. Некряч, Ю. П. Чала ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Інститут філології, Київ. нац. лінгв. ун-т. - Вінниця : Нова кн., 2008. - 195 с.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (12)

Ромова О. М. Понятие "реалия" в ряду других научных терминов в лингвистике / О. М. Ромова // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: "Лингвистика". - 2010. - N 2. - С. 60-63.

801.5
Т 33
Теорія і практика перекладу : респ. міжвідом. наук. зб. . Вип. 4 / [редкол.: О. І. Чередниченко та ін.]. - Київ : Вища шк.  1980. - 134 с. - Із змісту:  Индивидуальный стиль писателя и его воспроизведение в переводе (На материале украинского и русского переводов "Саги о Форсайтах" Джона Голсуорси) / В. Г. Иваненко. - С.93-101.
ЧЗ №1 (1)

4И(Англ)
Т 56
Томахин Г. Д. Реалии-американизмы : пособие по страноведению / Г. Д. Томахин. - М. : Высш. шк., 1988. - 238, [1] с.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (2)
Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

0


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка