Віртуальна Довідкова Служба

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка


Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка

Сообщений 271 страница 298 из 298

1

Шановні користувачі!
    На сайті нашої бібліотеки працює віртуальна довідкова служба (ВДС) «Запитай бібліотекаря» - онлайнова служба, що виконує разові запити віртуальних користувачів, пов’язані з пошуком різного спектру інформації. Це бібліотечна служба,  яка допоможе Вам  зорієнтуватися у бібліотечному просторі. Мета створення цього сервісу – розкриття та популяризація книжкових фондів та діяльності нашої бібліотеки для віддалених користувачів. Перш ніж поставити запитання, необхідно ознайомитися з Правилами користування віртуальною довідковою службою Бібліотеки Житомирського державного університету ім. Івана Франка.

Правила користування віртуальною довідковою службою «Запитай бібліотекаря»
  Основними принципами роботи ВДС є:
• загальнодоступність, відкритість і безкоштовність для всіх користувачів;
• універсальний характер запитів згідно профілю книжкового фонду бібліотеки;
• оперативність виконання запитів;
• обов’язковість обробки всіх прийнятих запитів і надання відповіді;
• обов’язковість повідомлення про неможливість виконання запиту;
• лаконічність міжособистої взаємодії бібліотекарів і віддалених користувачів.

    Звернувшись до нашої служби, Ви зможете у режимі «запит-відповідь» одержати:
• відомості про наявність видання у бібліотеці та шифр зберігання документа;
• консультацію з бібліографічного опису (уточнення елементів, які відсутні або неточно наведені);
• інформацію про необхідну літературу до реферату чи курсової роботи;
• список літератури за темою (за довідково-бібліографічним апаратом нашої бібліотеки
до 8-10 джерел);
• список нових надходжень до бібліотеки за певний період;
• консультації з використання книжкових фондів та електронних ресурсів бібліотеки.

    Джерела виконання запитів:
• електронний каталог бібліотеки;
• традиційний довідково-бібліографічний апарат;
• повнотекстові та бібліографічні бази, які є власністю бібліотеки.

  Віртуальна довідкова служба не виконує запити, якщо:

• запит пов'язаний з комерційною діяльністю;
• запит заперечує чинному законодавству України та морально-етичним нормам;
• запит пов'язаний з наданням готових рефератів, курсових та дипломних робіт; перекладом текстів; вирішенням математичних, фізичних, хімічних та інших завдань.

Як задати питання?

Одне питання Ви можете надіслати в довільній формі державною мовою на наш форум. Для цього потрібно зареєструватись на форумі: вказавши свій логін та  e-mail. Просимо Вас обов’язково уточнювати мету запиту та обсяг необхідної інформації. Точний і повний запит забезпечує детальне виконання довідки.

    Як отримати відповідь?

Відповідь на свій запит шукайте тут на форумі виконаних довідок у зворотньо-хронологічному порядку. Усі довідки виконуються протягом 1-3 діб. Запити, що надійшли у суботу та неділю, виконуються у понеділок (або перший робочий день після свят).

Примітка:
Можливо, Ви зможете самостійно знайти неохідну інформацію й тим самим прискорити час її одержання. Для цього можете скористатися електронним каталогом  або звернутися у розділ « Ресурси» та «Бібліографічні посібники»  нашої Web-сторінки, або здійснити традиційний пошук через систему картотек, каталогів, які знаходяться у  бібліотеці.

+2

271

Alina написал(а):

Прошу надати інформацію про наявність журналу Радянське літературознавство, т. 14, 1950, мені потрібна стаття О. І Кисельова про Панаса Мирного (зв’язки з українською народною творчістю).


В універсальному читальному залі бібліотеки зберігається потрібний Вам випуск журналу "Радянське літературознавство" за 1950 р. Приходьте, будемо раді допомогти.
Кисельов О. І. Панас Мирний і українська народна творчість // Радянське літературознавство. – 1950. – Т. 14. – С. 74-84.

0

272

terra написал(а):

Добрий день! Підкажіть чи є у вас : Культура слова [Текст] : республік. міжвідом. зб. Вип. 21 / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ : Наукова думка, 1981.


У фонді універсального читального залу зберігається потрібне Вам видання:

К 90
Культура слова : респ. міжвідом. зб. / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. -Вип. 21. -  Київ : Наук. думка, 1981. - 110 с.

0

273

Alla написал(а):

Добрий день! Допоможіть підібрати літературу на тему:"Нова українська школа: впровадження, перспективи". Дякую!

Отредактировано Alla (Сегодня 10:10:17)

Доброго дня! Пропонуємо переглянути такий список літератури:

1. Бардакова, Ю. Нова українська школа. Новий державний стандарт : пам'ятка для вчителя / Ю. Бардакова // Поч. навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2018. - N 13/15. - С. 34-43

2. Василенко, Н. В. Нова українська школа: методичний консиліум / Н. В. Василенко // Управління шк. - 2018. - N 7/9. - С. 24-32

3. Деякі питання надання субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" : постанова КМУ від 04. 04. 2018 № 237 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. - 2018. - N 5. - С. 75-82

4. Кузь, В. Г. Нова українська школа за концепцією розвитку освіти на період 2015-2025 рр. / В. Г. Кузь // Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України = Pedagogics and psychology. Newsletter of the NAPS of Ukraine. - 2017. - N 1. - С. 21-26. - Бібліогр.: с. 26

5. Курок, О. Нова українська школа і підготовка вчителя у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка / Олександр Курок, Галина Кузнецова // Вища шк. - 2017. - N 10. - С. 74-88. - Бібліогр.: с. 88

6. Кущ, О. В. Нова українська школа: педагогічна свобода вчителя, безпечний шкільний простір / О. В. Кущ // Мистецтво в шк. : музика, образотвор. мистецтво, худож. культура. - 2018. - N 5. - С. 4-6
ЧЗ №1 (1)

37(09)У
Н 34
7. Олійник, В. В. Проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах розбудови нової української школи / В. В. Олійник, М. О. Кириченко, О. М. Отич // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики : (до 25-річчя НАПН України) / Нац. акад. пед. наук України. - Київ, 2017. - С. 382-391. - Бібліогр.: с. 390-391/
Аб. №1 (1), ЧЗ №1 (1)

8. Нова українська школа - у запитаннях та відповідях // Поч. навчання та виховання. - 2018. - N 25/26. - С. 2-13

9. Оніщенко, І. В.  Нова українська школа - новий зміст освіти : тренінг / І. В. Оніщенко // Поч. навчання та виховання. - 2018. - N 22/24. - С. 24-27. - Бібліогр.: с. 25

10. Онищук, Л. А. Нова українська школа: реалії та перспективи / Онищук Людмила Анатоліївна // Укр. пед. журн. = Ukrainian Educational Journal. - 2018. - N 1. - С. 47-53. - Бібліогр.: с. 52

11.  Савченко, О. Початкова освіта в контексті ідей Нової української школи / Олександра Савченко // Рідна шк. - 2018. - N 1/2. - С. 3-7. - Бібліогр.: с. 7.
ЧЗ №1 (1)
Матеріали про впровадження Нової української школи на сайті Міністерства освіти і науки України див. за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola

Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

+1

274

Тася написал(а):

Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для дипломної роботи на тему "ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ РЕАЛІЙ БРИТАНСЬКОГО ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ ДЖОНА ГОЛСУОРСІ". Дякую!

Здрастуйте! Пропонуємо такий список літератури:
40
Б 60
Бик І. С. Основи перекладу : для студентів ф-тів міжнар. відносин : навч. посіб. / І. С. Бик. - Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 287 с. - Бібліогр.: с. 275-281.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)

4И(Англ)(07)
В 19
Василюк Ірина Миколаївна. Основи теорії і практики перекладу : навч.-метод. посіб. / І. М. Василюк, І. М. Рудик. – Житомир : ПП Перегуда, 2006. - 120 с.
4И(Англ)
В 31
Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : посіб. для переклад. від-нь вузів / Л. Г. Верба. - Вид. 4-те, перероб. та допов. - Вінниця : Нова кн., 2008. - 246, [2] с.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (10
05
В 53
Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Вип. 1 (87) : Філологічні науки. – Житомир, 2018. - 184, [2] с. – В змісті: Відтворення англомовних реалій в українському кіноперекладі / Н. Д. Борисенко, О. С. Садловська. - С .48-52.
Аб. №1 (1), ЧЗ №1 (1), Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)

05
В 53
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. № 726, вип. 49 : Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов / [редкол. Н. Ф. Бориско та ін.]. - Харків : Константа, 2006. - 234 с. - Із змісту: Реалії: шляхи аналізу та перекладу / О. І. Білоус. - С .207-212.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)
05
В 53
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. № 636 : Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов / [редкол. Н. Ф. Бориско та ін.]. - 2004. - 240 с. - Із змісту: Характеристика прагматикону мовного колективу англійців (на матеріалі романів форсайтівського циклу Дж.Голсуорсі) / І. А. Морякіна. - С .94-99. - Бібліогр.: с. 99 (22 назви) ; Исторический фон и исторические реалии при переводе англоязычного художественного текста / В. С. Поляков. - С .209-213. - Библиогр.: с. 213.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)

Евсюнина Т. С. Понимание переводного текста: проблема перевода реалий / Т. С. Евсюнина // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика". - 2012. - N 5. - С. 62-66.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1),

4
Н 34
    Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна . Вип. 45 / [ред. кол. А. М. Архангельська та ін.]. – Острог. - 2014. - 354 с. -   Із змісту:  Русизми в українському перекладі трилогії Дж. Ґолзворзі "Сага про Форсайтів" / І. В. Дейнеко. - С .230-232.

4И(Англ)
Н 48
Некряч Т. Є. Через терни до зірок: труднощі перекладу художніх творів : навч. посіб. для студ. переклад. ф-тів вищ. навч. закл. / Т. Є. Некряч, Ю. П. Чала ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Інститут філології, Київ. нац. лінгв. ун-т. - Вінниця : Нова кн., 2008. - 195 с.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (12)

Ромова О. М. Понятие "реалия" в ряду других научных терминов в лингвистике / О. М. Ромова // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: "Лингвистика". - 2010. - N 2. - С. 60-63.

801.5
Т 33
Теорія і практика перекладу : респ. міжвідом. наук. зб. . Вип. 4 / [редкол.: О. І. Чередниченко та ін.]. - Київ : Вища шк.  1980. - 134 с. - Із змісту:  Индивидуальный стиль писателя и его воспроизведение в переводе (На материале украинского и русского переводов "Саги о Форсайтах" Джона Голсуорси) / В. Г. Иваненко. - С.93-101.
ЧЗ №1 (1)

4И(Англ)
Т 56
Томахин Г. Д. Реалии-американизмы : пособие по страноведению / Г. Д. Томахин. - М. : Высш. шк., 1988. - 238, [1] с.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (2)
Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

0

275

belobaka написал(а):

Добрий день! Шукаю інформацію по темі  для курсової "Художні особливості російськомовних повістей Тараса Шевченка". Які джерела можете запропонувати?

Доброго дня! Пропонуємо переглянути такий список літератури:

1. Боронь О. Повість «Несчастный»: сюжет, жанр, система образів / Олександр Боронь // Дивослово. – 2012. – № 3. – С. 11-15.

2. Боронь О. Поетика повісті Тараса Шевченка «Музикант» / Олександр Боронь // Слово і час. – 2010. – № 3. – С. 30-39.

3. Боронь О. Поетика повісті Тараса Шевченка «Прогулка с удовольствием и не без морали» (текст, контекст, інтертекст) / Олександр Боронь // Слово і час. – 2012. – № 3. – С. 59-69.

4. Відоняк Н. Прототипи російських повістей Тараса Шевченка / Надія Відоняк // Дивослово. – 2007. – № 5. – С. 50-53.

5. Желєзняк І. М. Топонімічний коментар до повісті Т. Г. Шевченка «Прогулка с удовольствием и не без морали» / І. М. Желєзняк // Культура слова : республік. міжвід зб. – К. : Наук. думка, 1989. – Вип. 37. – С. 52-57.

6. Зарва В. Просвітницькі тенденції в російських повістях Т. Шевченка / Вікторія Зарва // Тарас Шевченко і народна культура : зб. пр. міжнар. (35 -ї) наук. шевченк. конф. Кн. 2. – Черкаси : Брама-Україна, 2004. –С. 87-93.

7. Кирилюк З. Російські повісті Т. Шевченка (до історії створення) / Зінаїда Кирилюк // Слово і час. – 2008. – № 3. – С. 25-32.

8. Мойсеїв І. Т. Шевченко, «Музикант»: синерґія зіставних структур / Ігор Мойсеїв // Сучасність. – 2000. – № 3. – С. 108-113

9. Момот Н. Щоденниковість та автобіографізм у повісті Т. Шевченка «Близнецы» (філософська інтерпретиція) / Неля Момот // Слово і час. – 2009. – № 8. – С. 24-32.

10. Поліщук В. Рецепція російського (московського) у прозовій спадщині Тараса Шевченка // Укр. мова та л-ра. – 1999. – Ч. 47. – С. 1-2.

11. Смілянська В. Шевченкові повісті: український гумор у російському тексті / Валерія Смілянська // Слово і час. – 2003. – № 3. – С. 18-24.

Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

0

276

belobaka написал(а):

Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал до курсової роботи на тему: "Вивчення поеми Тараса Шевченка «Катерина» в шкільному курсі літератури".

Доброго дня! Пропонуємо Вам ознайомитися із такою літературою:
1. Білан Л. В. Т. Шевченко «Катерина» : проблема материнства / Л. В. Білан // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2007. – № 5. – С. 11-13.
2. Дуняшенко Н. «Катерина» Т. Г. Шевченка. Життєва основа сюжету. Проблематика твору : урок укр. л-ри / Наталія Дуняшенко // Укр. мова і л-ра в шк. – 2008. – № 5. – С. 33-36.
3. Жила С. Шевченкова Катерина в поемі та в живописі / Світлана Жила // Дивослово. – 1996. – № 3. – С. 47-50.
4. Зарічна Н. Дві «Катерини» Тараса Шевченка : урок у 9 кл. / Надія Зарічна, Наталія Тарасова // Дивослово – 2011. – № 3. – С. 29-31.
5. Комарова Л. А. Підготовка до твору за жанровою картиною Т. Г. Шевченка «Катерина» : 9 кл. / Л. А. Комарова // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2010. – № 5. – С. 6-14.
6. Крухмаль В. Образ жінки-матері у творчості Тараса Шевченка : поема «Катерина» / Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 2. – С. 23-24.
7. Петровська І. І. Образ матері-покритки в поемах Тараса Шевченка / І. І. Петровська // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2008. – № 7. – С. 1-8 (вкладка).
8. Пилипенко О. Роздуми над «Катериною» Т. Шевченка : чи любили батьки свою дочку? : 9 кл. / О. Пилипенко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2008. – № 2. – С. 8-11.
9. Чумак Т. Моральне приниження чи моральна велич жінки? : урок-пошук за поемою Т. Шевченка  «Катерина» / Тетяна Чумак // Укр. мова й л-ра в сер. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 2. – С. 22-33.
10. Щербакова А. Доля жінки в поемах «Катерина» та «Наймичка» : урок л-ри в 9 кл. / Алла Щербакова // Дивослово. – 2010. – № 3. – С. 28-31.
Підготувала Аліна Мартинюк

+1

277

Alla написал(а):

Добрий день, шановні бібліотекарі! Шукаю матеріал до теми "Медіаосвіта як чинник підвищення якості освіти". Що можете порадити з ваших фондів? (можна і медіаграмотність). Дякую заздалегідь.

Доброго дня, Алло! Пропонуємо Вам переглянути такий список літератури:
316.77(03)
Б 24
Баришполець О. Т. Український словник медіакультури / О. Т. Баришполець ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Київ : Міленіум, 2014. - 194 [1] с.
ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (4)
05
В 53
Башманівська Л. А.  Медіаосвіта як важлива складова професіоналізму майбутнього вчителя-словесника / Л. А. Башманівська, В. І. Башманівський // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир, 2018. - Вип. 3 (94) : Педагогічні науки. - С. 16-20.
Аб. №1 (1), ЧЗ №1 (1), Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)
05
В 53
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 57. –Житомир, 2011. - 234, [4] с. – Із змісту: Медіа-освіта як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови / С. В. Іць

Гуназа Л.  Медіаграмотність  : діл. гра з використанням методики case study / Леся Гуназа // Інформатика : всеукр. газ. для вчителів інформатики. - 2017. - N 5. - С. 14-19.
Загорулько Г. О.  Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи : 4 Міжнар. наук.- метод. конф. / Г. О. Загорулько // Пед. майстерня : наук.-метод. журн. - 2016. - N 5. - С. 18-20 : фот.
373.01
З-41
Городецька О. В. Медіакультура особистості як чинник інноваційного менеджменту / О. В. Городецька // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний менеджмент у закладах освіти" (21 березня 2017 року) : у 2-х ч. - Житомир, 2017. - Ч. 1. - С. 126-129.
Іванова Т. В. Медіаосвіта та медіаграмотність як актуальні тенденції виховання сучасної молоді / Т. В. Іванова, В. Ф. Іванов // Педагогіка і психологія. - 2013. - N 2. - С. 46-55. - Бібліогр.: с. 54-55.
Іщенко А. Ю. Сучасна медіа-освіта: впровадження в Україні та міжнародній досвід / А. Ю. Іщенко // Стратег. пріоритети = Strategic Priorities : наук.-аналіт. зб. - 2013. - N 4. - С. 80-84.
ЧЗ №1
371
П 78
Колеснікова І. В. До проблеми розвитку медіакультури вчителів: історико-теоретичний аспект / І. В. Колеснікова // Проблеми освіти : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти. - Житомир : Євенок О. О., 2017. - Вип. 87. - С. 128-132. - Бібліогр.: с. 132
ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (1)

316.77
М 42
Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід : навч.-метод посіб. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політичної психології ; за ред.: Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця. - К. : Міленіум, 2010. - 438, [1] с.
002.6
Т 31
Зражевська Н. Медіакультура як об'єкт соціокомунікаційних досліджень / Ніна Зражевська // Теле- та радіо- журналістика : зб. наук. пр. / [редкол.: В. В. Лизанчук та ін.]. - Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2014. - Вип. 13. - С. 69-77. - Бібліогр.: с. 77.
ЧЗ №1 (1)
Підготувала Аліна Мартинюк

+1

278

bodyakrab написал(а):

Доброго дня! Порадьте, будь ласка, який є матеріал з теми "Навчання іноземних студентів".

Доброго дня! Пропонуємо переглянути такий список літератури:

4
Н 34
Антонова К. В. Особливості викладання російської мови як іноземної на заключному етапі навчання у вищому медичному закладі  / К. В. Антонова, О. Ю. Корж // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : зб. наук. пр. / [ред. кол. А. М. Архангельська та ін.]. - Острог, 2014. - Вип. 46. - С. 21-23. - Бібліогр.: с. 23 (3 назви)

05
В 53
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2015. - Вип. 3 (81) : Педагогічні науки. - 174, [2] с. – В змісті: Принципы обучения русскому языку иностранных тюркоязычных студентов в высшей технической школе / З. И. Гирич.

Дараган Т. Інтернаціоналізація вищої освіти у ХХІ столітті: досвід університетів США і Європи / Тетяна Дараган, Наталія Тимошенко, Оксана Власюк // Вища шк. - 2017. - N 4. - С. 48-54. - Бібліогр.: с. 53-54
Кл.слова (ненормовані):  -- міжнародна академічна мобільність -- навчальні програми -- освітні програми --мобільні міжнародні студенти -- іноземні студенти

Добрянський І. Іноземні студенти у вищій освіті України та Росії: стан, тенденції, перспективи (порівняльний аналіз) / Ігор Добрянський, Ольга Наумець // Вища шк. : наук.-практ. вид. - 2012. - N 7. - С. 7-18 :

4
Н 34
Кириченко О. М. Особенности развития устной и письменной речи в практике преподавания НСР иностраннымстудентам  / О. М. Кириченко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : зб. наук. пр. / [ред. кол. А. М. Архангельська та ін.]. - Острог, 2014. - Вип. 49. - С. 267-269. - Бібліогр.: с. 269 (7 назв).
4
Н 34
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна"  : зб. наук. пр. / [ред. кол. А. М. Архангельська та ін.]. - Острог, 2015. - .Вип. 54. -. – 316 с. – В змісті: О роли внеаудиторной работы в формировании коммуникативной компетенци иностранных студентов / И. Б. Петриченко. - С .55-57.

Сергієнко Т. В.  Компетентнісний підхід до навчання української мови як іноземної в медичних університетах  / Сергієнко Тамапа Володимирівна // Укр. пед. журн. = Ukrainian Educational Journal. - 2017. - N 2. - С. 99-111. - Бібліогр.: с. 109 (19 назв).

Сергієнко Т. Науково-теоретичні засади формування навичок фахової медичної комунікації в іноземнихстудентів медичних університетів  / Тамара Сергієнко // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. - 2017. - N 4. - С. 61-67. - Бібліогр.: с. 67 (9 назв).

Степаненко І. Навчання іноземних студентів в Україні: стан проблеми, перспективи  / Ірина Степаненко, Марія Дебич // Вища освіта України. - 2017. - N 4. - С. 48-55. - Бібліогр.: с. 54-55 (6 назв).
Вільні: ЧЗ №1

Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

0

279

Светлана написал(а):

Доброго дня!  Допоможіть підібрати матеріал до теми "Розвиток творчого мислення молодших школявів".  Дякую!


Доброго дня! Пропонуємо переглянути такий список літератури:

05
В 53
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 31 / відп. ред. О. А. Дубасенюк ; відп. секр. Т. О. Шевчук. – Житомир, 2007. - 235, [2] с. - Бібліогр. в кінці ст. – Із змісту: Інтеграція уроків математики та трудового навчання як засіб розвитку творчого мислення та просторової уяви молодших школярів / О. С. Лісневська.

Галкович І. В. Розвиток творчого мислення  : спеціаліз. курс для учнів 1-4 кл. / І. В. Галкович // Практична психологія та соціальна робота. - 2010. - N 4. - С. 29-33. - Бібліогр.: с. 33.

Григор'єва В. В. Розвиток творчого мислення молодших школярів  / Григор'єва Вікторія Вікторівна // Мистецтво та освіта : наук.-метод. журн. - 2015. - N 3. - С. 16-19. - Бібліогр.: с. 19.

Дьомкіна І. Ю. Творче мислення  : добірка дидакт. ігор з елементами ТРВЗ / І. Ю. Дьомкіна // Вихователю ГПД. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - 2017. - N 3. - С. 39-42.

Калініченко Л. Внесок М. Богдановича у розвиток ідей формування творчого мислення в учнів початкової школи  / Людмила Калініченко // Поч. шк. : наук.-метод. журн. - 2016. - N 11. - С. 1-4. - Бібліогр.: с. 3-4.

159.922.7
Т 33
Коваль М. Розвиток значення інтелектуального та творчого мислення молодших школярів  / Марина Коваль // Теоретико-методичні підходи до психічного та особистісного розвитку дитини в умовах системних змін : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2015. - С. 155-157. - Бібліогр.: с. 157.

159.922.7
Т 33
Лукиша О. До проблеми творчого мислення молодших школярів / Ольга Лукиша // Теоретико-методичні підходи до психічного та особистісного розвитку дитини в умовах системних змін : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2015. - С. 165-167. - Бібліогр.: с. 167.

78.147
П 45
Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Навч.-наук. ін-т педагогіки ; [літ. ред. Н. М. Мирончук]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. - 573 с. - Із змісту: Формування творчої особистості засобами музично-театралізованої діяльності / Ж. Б. Кузнєцова.

159.922.7
Т 33
Попадюк Н. Розвиток творчого мислення у дітей молодшого шкільного віку / Наталія Попадюк // Теоретико-методичні підходи до психічного та особистісного розвитку дитини в умовах системних змін : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2015. - С. 183-187. - Бібліогр.: с. 187.

7 способів розвивати творче мислення дитини // Школа : інформ.-метод. журн. для заст. директорів навч. закл. - 2016. - N 8. - С. 88-91.
ч/з № 1

Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

0

280

andros17 написал(а):

Добрий день! Яку літуратуру ви можете запропонувати по темі :"Сутність меценатства як явища"?


Доброго дня! Пропонуємо переглянути такий список літератури:

1. Біліченко А.  Київське меценатство XIX століття: факти, події, персоналії / Алла Біліченко // Вища школа : наук.-практ. вид. - 2010. - N 9. - С. 100-105. - Бібліогр.: с. 105
2. 9(У)
В 67
Волинські історичні записки [Текст] : зб. наук. праць : до 10-річчя від дня засн. іст. ф-ту ЖДУ ім. І. Франка. Т. 6 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред. С. М. Міщук ; редкол.: М. В. Кордон та ін.]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. - 181, [4] с. - Із змісту: Благодійна та меценатська діяльність підприємців Південно-Західного краю (XIX - поч. XX ст.) / Неля Романюк.
3. Голович А. М. Меценатство у книговидавничій справі на межі двох століть : [родина Симиренків] / А. М. Голович // Шкільна бібліотека/ - 2010. – N 8 . - С.27-28.
4. Корж Л. Династії меценатів у долі української освіти // Шлях освіти. – 2001. - № 4. – С. 36-39.
5. Король В. Меценати Києва і України // Історія в школі. – 2009. - № 7/8. – С. 10-14.

6. Панченко В. В. Меценатство і спонсорство та історико-культурна спадщина в Україні [Текст] / В. В. Панченко // Археологія : наук. журн. - 2016. - N 2. – С. 118-121. - Бібліогр.: с. 121.

7. Хобта Л. Суспільна значущість меценатства, благодійності та спонсорства: світовий контекст //Укр. іст. журнал. – 2006. - № 2. – С. 154-158.

8. Червінський В. Історія українського меценатства – складова частина національної історії // Історія в шк. України. – 2001. - № 3. – С. 53-54

9. Демешко М. В. Актуальні питання розмежування понять "благодійництво", "філантропія", "меценатство", "спонсорство" та інших суміжних дефініцій [Електронний ресурс] / М. В. Демешко // Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. – Вип. 6, т. 1. - Режим доступу: http://www.nvppp.in.ua/vip/2016/6/tom_1/39.pdf

10. Матяж С. В. Проблеми державного регулювання меценатства в працях вітчизняних науковців [Електронний ресурс] / С. В. Матяж. - Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Matiazh.pdf

11. Тимошенко І. В. Меценатство та благодійність у сучасній Україні // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Юридичні Науки». – 2013. № 2 (5). – Режим доступу: http://legal.duan.edu.ua/images/stories … S_2/15.pdf

Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

+1

281

Ira P написал(а):

Доброго ранку! Яка література з теми: "Адаптація першокласника до школи" є в вашій бібліотеці  ?

Балінт О. Запорука успішної адаптації учнів 1-го класу / Оксана Балінт // Психолог : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. – 2016. – № 23/24. – С. 8-14. – Бібліогр.: с. 13.
Бєляєва О. Успішна адаптація першокласників до школи : тренінг. заняття для батьків / Олена Бєляєва // Психолог : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. - 2016. - № 17/18. - С. 34-42.
159.922.7
П 86
Бойко А. Адаптація шестирічної дитини до школи / Альона Бойко, Аліна Шевчук // Психологія молодшого школяра  : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [за заг. ред. Н. М. Дубравської]. – Житомир, 2016. – С .224-227.
Давосир Л. Успішна адаптація першокласника : майстер-клас / Лілія Давосир // Психолог : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. – 2015. – № 15/16. – С. 64-67.
Журомська Л. Психологічний супровід адаптації першокласників до навчання у школі : авт. програма / Лідія Журомська, Наталія Балаба // Завуч : всеукр. газ. для заст. директорів навч. закл. – 2015. – № 16. – С. 12-15. – Бібліогр.: с. 15.
Кіракосян Г. Легка адаптація першачків : методи арт-терапії / Ганна Кіракосян // Психолог : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. - 2018. - № 19/20. - С. 24-27. - Бібліогр.: с. 27.
Кошалковська Л. І. Арт-терапія в роботі з першокласниками на етапі адаптації до шкільного середовища / Л. І. Кошалковська // Початкове навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2018. - № 22/24. - С. 106-114.
Кравчук Л. Входження у шкільне життя. Адаптаційна програма "Здрастуй, школо!" / Лариса Кравчук // Початкова освіта. – 2016. – № 15. – С. 17-35.
159.922.7
П 86
Марущак К. Психологічна готовність старших дошкільників до школи / К. Марущак // Психологія дошкільника  : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [за заг. ред. Н. М. Дубравської]. - Житомир, 2016.  С.60-63.
Підберезька М. М. Успішна адаптація першокласників  : консультація для батьків / М. М. Підберезька // Шкільному психологу. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - 2015. - № 1. - С. 28-32.
Родніна В. В. Успішна адаптація шестирічок - перший крок до успішного навчання у майбутньому  / В. В. Родніна // Початкове навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2018. - № 22/24. - С. 84-100.
Сайко Т. Адаптація майбутніх першокласників до школи "10 кроків до навчання" : з досвіду роботи / Тетяна Сайко, Наталія Березовська // Початкова школа : наук.-метод. журн. - 2017. - № 5. - С. 34-35. - Бібліогр.: с. 35.
ЧЗ №1
Підготувала Аліна Мартинюк

+1

282

Ирина Гришко написал(а):

Добрый день! Возможно ли заказать электронный вариант полного текста или фрагментов диссертации, или доступа к тексту без скачивания?
ШУРИН ОЛЕНА ІВАНІВНА
УДК 378:[159.937.22:008]
ФОРМУВАННЯ ЕМПАТІЙНОЇ КУЛЬТУРИ  МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ.
Заранее благодарю

Доброго дня! Повідомляємо Вам, що електронного варіанту дисертації бібліотека не має, натомість у науковому читальному залі бібліотеки маємо рукопис цієї роботи. Запрошуємо до перегляду и з 8.30 до 17.30 щодня, перерва на обід з 13.00 до 14.00. Вихідні - субота та неділя.

0

283

Ирина Гришко написал(а):

Спасибо за ответ. У меня возник следующий вопрос: "Возможно ли получить  скан-копию указанного источника?"

Доброго дня! На жаль, ми не маємо можливості забезпечити вас такою послугою.

0

284

Alla написал(а):

Добрий день, шановні бібліотекарі. Мене цікавить література по темі: "Професійне вигорання педагога: як запобігти?" Що ви можете порадити?

Доброго дня! Пропонуємо Вам перегянути такий список літератури та опрацювати його у нашій бібліотеці:
1. Берегова Н. П. Профілактика синдрому професійного вигорання у фахівців психолого-педагогічної сфери / Наталія Петрівна Берегова, Катерина Олегівна Д'яченко // Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2016. – Ч. 1. – С. 17-21. – Бібліогр.: с. 21.
2. Гармаш І. В. Попередження професійного вигорання педагога: казка до методичного кошика / І. В. Гармаш // Основи здоров'я. – 2018. – № 9. – С. 10-14.
3. Дзюба К. Профілактика професійного вигорання : комплекс вправ на емоц. стійкість / Ксенія Дзюба // Психолог. – 2013. – № 8. – С. 24-25.
4. Залізовська Н.  Профілактика емоційного вигорання : тренінг для вчителів / Надія Залізовська // Психолог. – 2015. – № 4. – С. 25-28. – Бібліогр.: с. 28.
5. Кошель Т. Ю. Заняття-тренінг "Синдром професійного вигорання: збережемо здоров'я разом" / Т. Ю. Кошель // Вихов. робота в шк. – 2019. – № 2. – С. 33-37. – Бібліогр.: с. 37.
6. Крот В. Емоційне благополуччя учасників навчально-виховного процесу / Валентина Крот // Психолог. – 2015. – № 4. – С. 29-46. – Бібліогр.: с. 46.
7. Кругленко О. Стрес на роботі. 7 порад керівнику: як уберегтися від професійного вигорання / Олена Кругленко // Упр. освітою. – 2016. – № 6. – С. 52-55. – Бібліогр.: с. 55.
8. Лошенко Е. Профілактика та подолання синдрому професійного вигорання / Елла Лошенко, Тетяна Катаєва // Школа. – 2013. – № 6. – С. 16-20. – Бібліогр.: с. 20.
9. Навроцька В. Профілактика синдрому професійного вигорання / Валентина Навроцька // Психолог. – 2016. – № 9/10. – С. 35-52. – Бібліогр.: с. 52.
10. Панасенко Н. Долаємо емоційне вигорання за допомогою особистісних ресурсів / Наталія Панасенко // Практика упр. закл. освіти. – 2018. – № 12. – С. 53-57.
11. Сердюк В. М. Як зберегти своє психічне здоров'я : тренінг / В. М. Сердюк // Основи здоров'я. – 2018. – № 6. – С. 39-41.
12. Тютюнник М. Профілактика професійного вигорання педагогів / Марина Тютюнник // Психолог. – 2017. – № 15/16. – С. 52-54. – Бібліогр.: с. 54.

+1

285

belobaka написал(а):

Доброго дня!  Допоможіть підібрати матеріал до теми "Міфопоетичний світ прози О. Довженка".  Дякую!

Доброго дня! Пропонуємо переглянути такий список літератури:
1. Гурдуз А. І. Міфопоетика літературного твору та міфопоетична парадигма: теоретичний аспект / А. І. Гурдуз // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – № 6. – С. 57–59. – (Літературознавчі розвідки).
2. Коляда  О. В. Поняття "міфопоетика" / О. В. Коляда // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир 2005. –   Вип. 22. – С. 198-199.
3. Логвіненко  Н.«Я  вибираю  красу»  :  вивч.  фольклор. джерел творів О. Довженка / Н Логвіненко // Українська література в загальноосвітній школі. –2006. –No 10. –С. 41-46. –Бібліогр.: с. 46.
1МИ7
Е 93
4. Онищенко О. Міфотворчість і художня спадщина О. Довженка // Етика, естетика і теорія культури. – Київ, 1992. – Вип. 37. – С. 85-92.
Пасісниченко Г.• Міфопоетичне мислення і художня творчість Олександра Довженка / Г. Пасісниченко // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 4. – С. 53–56.
8У2
П 54
5. Поляруш О. Є. Олександр Довженко і фольклор / О. Є. Поляруш. - Київ : Вища шк., 1988. - 173, [2] с. - Бібліогр.: с. 173-174.

6. Працьовитий В.•Український світ у кіноповісті "Зачарована Десна" Олександра Довженка / В. Працьовитий // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / за ред. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 29. – С. 3-18.
7. Пригоровська Л. В. Педагогічна функція фольклору у творах О. П. Довженка / Л. В. Пригоровська // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 2. – С. 99-106.
8. Саяпіна, Т.• Міфопоетика художнього твору. До теорії питання / Т. Саяпіна // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство : до 130-річчя народження В. Гнатюка / редкол.: Р. Гром’як, О. Глотов, Т. Волкова та ін. – Тернопіль : ТДПУ, 2001. – Вип. 2 (10). – С. 196-201.
Більше інформаціїї ви зможете взяти звернувшись до електронного каталогу  або до бібліотеки університету. Підготувала Аліна Мартинюк

+1

286

Daryna написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для магістерської роботи на тему "Метафоричне втілення концепту КРИЗА в сучасному англійськомовному дискурсі як проблема перекладу". Буду дуже вдячна!

Доброго дня! За цієї літературою можна звернутися у бібліотеку ННІ іноземної філології:

1. Великий українсько-англійський словник : понад 150000 слів та словосполучень = Comprehensive Ukrainian-English Dictionary : over 150000 words and expressions / уклад.: Попов Є. Ф., Балла М. І. - 2-ге вид., випр. та допов. - К. : Чум. Шлях, 2003.

2. Гусейнов, А. С. Когнітивні аспекти дослідження концепту / А. С. Гусейнов // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. - Вип. 2 (86): Філологічні науки. - С. 57-62.

3. Денисенко, С. Н. Концепт мовної картини світу і сучасні дослідження фразеології / С. Н. Денисенко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - Вип. 51. - С. 3-6.

4. Жданова, И. Ф. Англо-русский экономический словарь = English-Russian Economic Dictionary : ок. 60000 терминов и терминол. словосочетаний / И. Ф. Жданова, Э. Л. Вартумян. - 3-е изд. - М. : Рус. яз., 2000. – С. 181.

5. Засанська, Н. Д. Особливості функціонування одиниць лексико-семантичних мікрополів екологічна криза / Ecological Crisis у сучасній українській та англійській мовах (на матеріалі інформаційних Інтернет-видань) / Н. Д. Засанська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна": зб. наук. пр. / [ред. кол. А. М. Архангельська та ін.]. - Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2011 -
Вип. 54. - 2015. – С. 108-110. . (знаходитьсч  в ч/з № 1)

6. Парій, Є. В. Поняття концептуалізації та типологія концептів у сучасній когнітивній лінгвістиці / Є. В. Парій // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : зб. наук. пр. / [ред. кол. А. М. Архангельська та ін.] : Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2014. - Вип. 45. - С. 339-340. (знаходитьсч  в ч/з  № 1)

7. Longman Dictionary of Contemporary English - 3th ed. - Harlow : Longman, 1995. - 1668 p.

8. Хорошун, О. О. Концепт як основне поняття когнітивної лінгвістики / О. О. Хорошун // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - Вип. 49. - С. 158-161.

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Власова Є. Г.

0

287

Alone написал(а):

Доброго дня , допоможіть будь-ласка підібрати літературу до статті за темою «Виховання моральних цінностей у дітей старшого дошкільного віку».

Доброго дня! За Вашою темою пропонуємо ознайомитися із такою літературою:
1.
05
В 53
Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка / [відп. ред. О. А Дубасенюк]. – Житомир, 2010. – Вип. 50. – 239 с. – В змісті: Особливості формування духовно-моральних цінностей у дітей дошкільного віку / Н. В. Космачева. http://eprints.zu.edu.ua/4266/1/vip50_23.pdf
Аб. №1 (3), ЧЗ №1 (2), Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)
2. Гончаренко О. Р. Громадянське виховання дошкільнят та його морально-етичний компонент / Гончаренко Олена Ростиславівна // Обдар. дитина = Gifted child. - 2014. - N 1. - С. 2-7
ч/з № 1
3.
371
І-99
Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти : зб. наук. пр. / [за заг. ред. Н. А. Басюк]. - Житомир : Вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2018. - 346 с. - В змісті: Моральне виховання старших дошкільників засобами гри / Вікторія Амелічкіна. - С .8-10 ; Моральне виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки / Олена Жарська. - С .110-112.
ЧЗ №1 (1)
4.
372
К 63
Компас у світі ціннісних орієнтацій дошкільника : навч. посіб. / Т. О. Піроженко [та ін.]. - Київ : Слово, 2016. - 55 с.
ч/з №1, аб № 1

5. Ладивір С. Сім'я - перша школа морального зростання / Світлана Ладивір // Дошк. виховання. - 2014. - N 6. - С. 6-9.
ч/з № 1
6.
371.011
М-54
Методичні засади реалізації особистісно орієнтованого виховного процесу в сучасних освітніх закладах : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Навч.-наук. ін-т педагогіки ; [за ред.: О. О. Максимової, М. А. Федорової]. - Житомир : ФОП Левковець, 2012. - 275 с. - Із змісту: Особливості формування моральних якостей у дошкільників / Петрук І.
7.
378.147
П 45
Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. пр. / [літ. ред. Н. М. Мирончук]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. - 573 с. - Із змісту: Моральне виховання старших дошкільників у значущій діяльності / Н. М. Марковська, О. О. Максимова. – С. 126-128.
ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (1)
8.
372
П 56
Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посіб. / Т. І. Поніманська. - Київ : Академвидав, 2004. - 455 с. - (Альма-матер). - Із змісту: Моральне виховання дітей дошкільного віку. – С. 210-257.
ЧЗ №1 (4), Аб. №1 (19), Каб. соц. псих. (1)
9.
378.147
С 89
Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Полісся, 2016. – Ч. 2. - 296 с. – Із змісту: Формування духовно-моральних цінностей у дитини дошкільного віку / І. Р. Самойленко. - С .128-131 ; Особливості морального виховання дошкільників у родині / М. М. Горблюк. - С .178-181.
ч/з № 1
10.
159.922.7
Т 33
Теоретико-методичні підходи до психічного та особистісного розвитку дитини в умовах системних змін : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [за заг. ред. Н. М. Дубравської]. - Житомир : Рута, 2015. - 216 с. – Із змісту: Психологічні особливості морального виховання дошкільників / Альона Поляновська. - С .80-83.
ЧЗ №1 (1)
11.
372
Х 91
Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки : навч. посіб. / за ред. З. Н. Борисової. - Київ : Вища шк., 2004. - 510, [1] с. - Із змісту: Розумове і моральне виховання дітей від першого вияву свідомості до шкільного віку / Є. М. Водовозова ; Розвиток вольової поведінки у дошкільників / В. К. Котирло.
Аб. №1 (7), ЧЗ №1 (4)
12.
378.1
Ф 79
Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. пр. / [наук. ред. Н. М. Мирончук]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 619 с. - Із змісту: Виховання у дітей старшого дошкільного віку моральних почуттів засобами українського фольклору / О. М. Кліновська, І. І. Коновальчук ; Організація роботи з українською народною казкою у формуванні моральної свідомості дітей дошкільного віку / М. А. Федорова.
Аб. №1 (2), ЧЗ №1 (1)
Підготувала Аліна Мартинюк

+1

288

belobaka написал(а):

Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури на тему:"Профілактика й подолання агресивної поведінки молодших школярів".

Доброго дня! Пропонуємо ознайомитися з такою літературою:
1. Бичковська Г. Агресивна дитина. Запобігання та обмеження проявів / Галина Бичковська // Психолог : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. – 2018. – N 5/6. – С. 32-34. – Бібліогр.: с. 34.
2. Жила В. Агресивність школярів як причина виникнення конфліктів / Вікторія Жила // Почат. шк. : наук.-метод. журн. - 2013. - N 3. - С. 57-59.
3.
159.922.7
П 86
Ігнатьєва О. Особливості агресивної поведінки молодших школярів / О. Ігнатьєва, М. Куліш // Психологія молодшого школяра : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2016. – С. 56-60.

4. Кириленко В. Корекційна робота психолога та соціального педагога/соціального працівника з профілактики й подолання агресивної поведінки молодших школярів / Валентина Кириленко // Поч. шк. : наук.-метод. журн. – 2018. – N 1. – С. 54-57 ; № 2. – С. 50-53.
Ч/З № 1
5.
159.922.7
К 68
Коробко С. Агресивна поведінка / С. Коробко, О. Коробко // Робота психолога з молодшими школярами : метод. посіб. / С. Коробко, О. Коробко ; за ред. С. Д. Максименка. - Київ, 2006. – С. 390-393.
АБ № 1, Ч/З № 1
6.
378
Н 34
Кравченко Л. Подолання агресивної поведінки молодших школярів: педагогічний аспект / Любов Кравченко // Науковий пошук молодих дослідників / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Студ. наук. т-во фіз.-мат. ф-ту. – Житомир, 2018. – Вип. XI. – С. 87-89. – Бібліогр.: с. 89.
7.
371
І-99
Ничипоренко К. Прояви агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку / Катерина Ничипоренко // Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2018. – С. 191-193. – Бібліогр.: с. 194.

8. Тригук О. Агресивність : комплекс занять для дітей 6-7 років / Оксана Тригук // Психолог. Шкільний світ : всеукр. газ. - 2011. - N 2. - С. 8-11.

9. Четверікова Н. Глинотерапія. Робота з першокласниками, які мають труднощі з адаптацією, що виявляються в агресивній поведінці / Наталя Четверікова // Психолог : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. – 2017. – N 17/18. – С. 14-18. – Бібліогр.: с. 18.
10. Чуб Н. В. Агресивна дитина на уроці. Причини, усвідомлення, допомога / Н. В. Чуб // Педагог. майстерня : наук.-метод. журн. – 2019. – N 9. – С. 26-28.
11. Чуб Н. В. Агресивність. "Важкі" діти. Знайти підхід / Н. В. Чуб // Шк. психологу. Усе для роботи : наук.-метод. журн. – 2018. – N 3. – С. 36-38.
Ч/З № 1
Підготувала Аліна Мартинюк

+1

289

Alone написал(а):

Доброго дня! Допоможіть,будь ласка, скласти список літератури до реферату на тему: «Глибока народність казок Олександра Пушкіна». Дякую)

Доброго дня! Пропонуємо Вам ознайомитися із такою літературою:
1.
Р1
П 91
Пушкин А. С. Избранные сочинения : в 2 т. – М. : Худож. лит., 1980. – Т. 1. - 814 с. – (Библиотека классики). – В содерж.: Сказки. – С. 675-728.
2.
8Р1
Б 68 
Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1826-1830) / Д. Д. Благой. - М. : Совет. писатель, 1949. - 721, [2] с. – В содерж.: И пробуждается поэзия во мне (Лирика. Сказки) . - С .469-561.
3. Зуева Т. В. Пушкин и народная сказка. «Сказка о мертвой царевне и семи богатирях» // Лит. в школе. – 1982. - № 5. – С. 57-62.
ч/з № 1
4.
8Р1
З-93
Зуева Т. В. Сказки А. С. Пушкина : кн. для учителя / Т. В. Зуева. - М. : Просвещение, 1989. - 156, [3] с.
Аб. №1 (1)
5. Мищенко М. В. Фольклорно-мифологические мотивы в "Сказке о золотом петушке" А. С. Пушкина // Лит. в шк. - 2014. - N 5. - С. 14-16.
6.
8Р1
Н 53
Непомнящий В. С. Поэзия и судьба : над страницами духовной биографии Пушкина. – М. : Сов. писатель, 1987. – 447 с. – В содерж.: Добрым молодцам урок : [о сказках Пушкина]. – 187-260.
7. Одинцов В. Е. «…Все ходит поцепи…»: [о фольклор. источниках образов в сказках А. С. Пушкина]. – Рус. речь. – 1981. - № 4. – С. 117-122.
8.
8И(07)
П 18
Паращич В. В. Вивчення зарубіжної літератури : 5 кл. : календар. плани, розробки уроків, метод поради, дидакт. матеріали / В. В. Паращич. - Х. : Ранок : Веста, 2003. - 172 с. - (Авторський урок).- В змісті: Світ казок Пушкіна.
9. Поддубная Р. Н. О жанровой поэтике сказок А. С. Пушкина : к вопросу о соотношении фольклор. и лит. сказки в творчестве писателя // Вопросы рус. лит. – 1986. – Вып. 2. – С. 24-30.
10. Сапожков С. Сказки Пушкина как поэтический цикл : о замысле сборника «Простонародные сказки» // Детская литература. – 1991. - № 3. – С. 23-27.
11. Семенюк О. Казкове царство Пушкіна : 5 кл. // Зарубіжна літ. – 2004. - № 4. – С. 44-52.
12. Фомичев С. А. О жанровой поэтике сказок Пушкина // Рус. лит. – 2006. - № 1. – С. 3-19.
ч/з № 1
Підготувала Аліна Мартинюк

+1

290

Alone написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури до реферату на тему: «Методична,пізнавальна,літературна цінність Ушинського у творах для дітей». Дякую!

Доброго дня! Пропонуємо Вам список літератури, яку вдалося нам знайти у нашій бібліотеці:
371
У 94
Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори : в 2 т. - Київ : Рад. шк., 1983. - Т. 1. - 487, [2] с. - (Педагогічна бібліотека). – В змісті: Рідне слово . - С .121-133.
Аб. №1 (2)
372
Х 91
Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки : навч. посіб. / за ред. З. Н. Борисової. - Київ : Вища шк., 2004. - 510, [1] с. – В змісті: Рідне слово / К. Д. Ушинський.
Аб. №1 (7), ЧЗ №1 (4)
37(09С)1
У 94
Ушинский К. Д. Собрание сочинений : в 11 т. / К. Д. Ушинский ; редкол.: А. М. Еголин, Е. Н. Медынский и В. Я. Струминский. - М. : Изд-во Акад. пед. наук, 1948 - 1952. - Т.4 : Детский мир и Хрестоматия. - 1948. - 678, [1] с.
Р1
У 94
Ушинский К. Д. Рассказы и сказки / К. Д. Ушинский ; [рис. Л. Кузнецова].- М. : Дет. лит., 1988.- 32 с. : ил. - (Школьная библиотека. Читаем сами).
аб № 1

Р1
С 42
Ушинский К. Д. Ветер и солнце; Охотник до сказок; Плутишка кот [и др.] // Сказки русских писателей / [сост. В. Аникин]. – М., 1985. – С. 246-257.
ч/з № 1

Д 38
Аникин В. П. К. Д. Ушинский // Детская литература / под. ред. Е. Зубаревой. – М., 1989. – С. 116-120.

З 91
Аникин В. П. К. Д. Ушинский как детский списатель // Детская литература : учеб. пособие / сост. Е. Зубарева, З. Пахомова. – М., 1976. – С. 105-109.
37(09)У
У 45
Березівська Л. Д. Ушинський Костянтин Дмитрович // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посібник для студентів ВНЗ : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. — Київ, 2005. - Кн. 1 : X-XIX століття. - С. 284-292.
Аб. №1 (15), ЧЗ природн. ф-ту (2), Аб. природн. (1), Б-ка ННІ інозем. філолог. (2)

9У(03)
Е 64
Дем'яненко Н. М. Ушинський Костянтин Дмитрович // Енциклопедія історії України  : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України . — Київ  : Наук. думка, 2013. — Т. 10 : Т - Я. — С. 257.


Х 98
Художня зарубіжна література в дошкільних навчальних закладах : хрестоматія / [уклад. Н. Щерба]. – Житомир : Полісся, 2013. – 196 с. – В змісті: Костянтин Ушинський. – С. 64-69.
ч/з № 1
Підготувала Аліна Мартинюк

+1

291

Віталій написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь лаcка, підібрати літературу для напиcання магістерської роботи на тему "Особливості функціонування біблеїзмів у межах сучасного англомовного дискурсу та особливості їх перекладу українською мовою". Дякую!

І знову Здрастуйте! Пропонуємо Вам ознайомитися із таким списком книг:
1.Верба, Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : посіб. для переклад. від-нь вузів / Л. Г. Верба. – Вид. 4-те, перероб. та допов. – Вінниця : Нова кн., 2008. – 246, [2] с.

2. Гарбовский, Н. К. Теория перевода : учеб. для студентов вузов по специальности "Лингвистика и межкультурная коммуникация" / Н. К. Гарбовский. –М. : Изд-во Моск. ун-та, 2007. – 542, [1] с.

3. Дубенко, О. Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов : [посіб. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / О. Ю. Дубенко ; [рец.: А. Ф. Левицький, Л. Ф. Омельченко, С. М. Іваненко] . – 2-е вид., переробл. та доповн. – Вінниця : Нова кн., 2011. – 327 с.
4. Івасишина, Т. А. Семантико-когнітивний потенціал біблійних афоризмів у контексті художнього дискурсу / Т. А. Івасишина // Мовознавство : наук.-теорет. журн. Ін-ту мовознавства ім. О. О. Потебні та Укр. мов.-інформ. фонду НАН України. – 2017. – N 5. – С. 73–80.
5. Кочан, І. М. Лінгвістичний аналіз тексту : навч. посіб. / І. М. Кочан ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2008. – 423 с.
6. Кунин , А. В. Фразеология современного английского языка. Опыт систематизированного описания / А. В. Кунин . – М. : Междунар. отношения, 1972. - 287, [1] с.
7. Михайлова Є. В.  Лінгвокультурологічний підхід у дослідженні англомовних біблійних текстів / Є. В. Михайлова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2006. – Вип. 28. – С. 152-155.
8. Мова і культура : [у 10 т.] : наук. вид. / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ : Видавн. Дім Дмитра Бураго. – 2004. – Вип. 7, т. 8 : Теорія і практика перекладу. – 278 с.
9. Смит, Л. П. Фразеология английского языка / Логан П. Смит ; пер. А. С. Игнатьева ; [ред. М. И. Перпер] ; [предисл. Д. Н. Шмелева]. – М. : Гос. учеб.-пед. изд-во м-ва просвещения РСФСР, 1959. – 207, [1] с.
10. Сучасна англомовна публіцистика: лінгвістичний вимір : монографія / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; [рец.: О. М. Ільченко, С. О. Швачко ; ред.: А. Е. Левицький, С. І. Потапенко]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 255 с.
11. Эльянова, Н. М. Крылатые слова, их происхождение и значение = Popular Phrases, their Origin and Meaning : пособие для студентов пед. ин-тов на англ. яз. / Н. М. Эльянова. – Л. : Просвещение, 1971. – 208 с. : ил.
Довідку виконала бібліотекар Невмержицька В. О.

0

292

Парофірій написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь лаcка, підібрати літературу для напиcання курсової роботи на тему "Зооніми в українській мові". Дякую!

Доброго дня! Для написання такої курсової роботи пропонуємо переглянути таку літературу:
Білоусенко П. І.     Зіставна характеристика суфіксів -ин-(а) та -чин-(а) / -щин-(а) в історії української мови (номени живої природи) / П. І. Білоусенко // Укр. мова. - 2019. - N 2. –С. 3- 20.
4
С 91
Верховод О. Н.  Назви живої природи в лексико-фразеологічних одиницях / О. Н. Верховод // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. пр. / [відп. ред. І. В. Сабадош]. - Ужгород , 2009. - Вип. 13. – С. 20-23.

Голубовська І. О. Метафорико-символічні іпостасі зоонімів у рамках фрагмента мовної картини світу «царство тварин» : на матеріалі української, російської, англійської та китайської мов / І. О. Голубовська // Мовознавство. – 2003. – № 6. – С. 61-68.
4
Н 34
   Крижко О. А.   Терміни-зооніми у внутрішньомовному аспекті / О. А. Крижко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія Філологічна / [редкол.: А. М. Архангельська та ін.]. - Острог, 2015. - Вип. 52. - С. 145-147.

Менько Л. М. Тлумачення найменувань тварин у словнику української мови / І. О. Голубовська // Мовознавство. – 2011. – № 1. – С. 84-91

Москаленко Л. Зооніми в системі власних і загальних назв : на матеріалі «Словника українських говірок Закарпаття» М. А. Грицака / Лілія Москаленко // Українська мова. – 2008 .- № 3 .- С . 98-113.

П 11
      Південний архів. Філологічні науки : [зб. наук. пр.] / [голов. ред. О. Мішуков]. - Херсон : ХДУ, 2003. - Вип. XX. - 227 с. - В змісті: Із спостережень над зоонімією Херсонщини / О. Іващенко.
ЧЗ №1

Розінкевич Н.     Мотиваційні типи номінації назв тварин в українській мові у когнітивно-ономасіологічному аспекті / Наталія Розінкевич // Дивослово. - 2014. - N 4. - С. 41-44.
ЧЗ №1

С 98
    Сюсько М. І.    Взаємовідношення власних і загальних імен (зооніми і апелятиви) в українській мові : курс лекцій / М. І. Сюсько. - Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 1985. - 63 с.
Аб. №1 (1)

Топтун В. М. Зооніми в складі фразеологічних одиниць (за матеріалами роману М. Стельмаха " Дума про тебе") / В. М. Топтун // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного ун-ту ім. Миколи Гоголя. Серія: Філологічні науки. – 2003. – С . 24-26.
ч/з № 1

Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

0

293

Юленька написал(а):

Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему : Використання мережі Інтернет у формуванні навичок переглядового читання учнів старшої школи. Дякую!

Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатися такою літературою:
1. Використання технологій змішаного навчання у процесі викладання іноземних мов у середній школі  : навч.-метод. посіб. / Л. В. Калініна [та ін.]. - Житомир : Арт Майстер, 2016. - 126 с.
2. Гапонова С. В. Комплекси вправ для формування іншомовної компетенції у переглядовому читанні інформаційних газетних статей / С. В. Гапонова // Іноземні мови. - 2008. - N 1. - С. 3-7.
3. Гапонова С. В. Психологічні аспекти побудови підсистеми вправ для формування іншомовної компетенції у переглядовому читанні газетних інформаційних статей / С. В. Гапонова // Іноземні мови. - 2007. - N 4. - С. 10-15.
4. Зінченко О. О. Інтерактивні форми і методи роботи під час навчання читання / О. О. Зінченко // Англ. мова та літ. - 2020. - N 1/3. - С. 48-53
5. Златина А. В. К вопросу об обучении чтению в процессе преподавания иностранного языка в школе / А. В. Златина // Англ. мова та л-ра. - 2014. - N 10/11. - С. 2-5.
6. Кондратюк І. Г. Особливості використання ІКТ та можливостей інтернет // Англ. мова та літ. - 2016. - N 27. - С. 4-12.
7. Лазаренко С. В. Модель організації освітнього процесу для самостійного оволодіння англомовною лексико-граматичною компетентністю у читанні майбутніми військовими фахівцями з використанням мобільних додатків і технологій // Іноземні мови. - 2017. - № 3. - С. 18-22.
8. Лис А. В. Впровадження ІКТ в процес вивчення англійської мови // Англ. мова та л-ра. - 2014. - N 4/5. - С. 14-18.
9. Огнивенко 3. Г Использование компьютерных технологий при работе с текстом на иностранном языке // Проблеми сучасної освіти / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - Вип. 6. - С. 61-64. – Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstre … 6_2015.pdf
10. Онищенко Ж. І. Проблема добору текстового матеріалу для навчання переглядового читання французькою мовою учнів старших класів середньої школи // Наукові записки / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2003. - Вип. 54 : Педагогічні та історичні науки. - С. 133-138. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/1234 … chenko.pdf
11. Перегінчук Н. Д. Особливості використання комп'ютерних технологій для навчання учнів іншомовного читання / Н. Д. Перегінчук // Англ. мова та л-ра. - 2014. - N 30. - С. 8-9.
12. Подосиннікова Г. І. Навчання переглядового читання з використанням методу проектів на матеріалі англомовної преси у 10 класі школи з поглибленим вивчення іноземних мов / Г. І. Подосиннікова, О. В. Рубан // Інозем. мови. - 2016. - N 3. - С. 3-10.
Матеріал підготувала А. Мартинюк

0

294

Ira P написал(а):

Доброго дня! Прохання допомогти зі списком літератури для розкриття теми "Розвиток дошкільнят методом ейдетики"


Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі такий перелік літератури:

1. Антощук, Є. Ейдетичні вправи для пам’яті й уяви / Євген Антощук // Дошкільне виховання. – 2014. – № 1. – С. 18-19.
2. Васько, А. М. Ейдетика для дошкільнят : програма розвитку пізнавальної активності дошкільників методами ейдетики / А. М. Васько // Обдарована дитина. – 2013. – № 4. – С. 51–59.
3. Крива, Н. Вчимо вірші з радістю / Наталя Крива // Дошкільне виховання. – 2013. – № 3. – С. 12-15.
4. Михалевська, О. А. Використання прийомів ейдетики в роботі з розвитку інтелектуальних здібностей дошкільнят / О. А. Михалевська // Дошкільний навчальний заклад. - 2011. - N 5. - С. 2-6
5. Очеретна, К. С. Впровадження ейдетики в систему навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку / К. С. Очеретна // Наука і освіта. – 2013. – № 5. – С. 41-44.
6. Павловська, І. Допоможемо гостю з Місяця : заняття з використанням елементів ейдетики для дітей середньої групи / Ірина Павловська, Наталія Горобчук // Дошкільне виховання. – 2014. – № 4. – С. 33-35.
7. Пащенко, О. Вивчаємо тварин з ейдетикою / Ольга Пащенко // Дошкільне виховання. – 2011. – № 7. – С. 24-26.
8. Пащенко, О. Ейдетика в навчанні / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2010. – № 5. – С. 20-21.
9. Пащенко, О. Ейдетика для розвитку й навчання / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2010. – № 10. – С. 16-18.
10. Пащенко, О. Ейдетичні завдання для зимового навчання / Ольга Пащенко // Дошкільне виховання. – 2011. – № 2. – С. 16-18.
11. Пащенко, О. Креативний розвиток: ейдетика для дорослих і малих / Ольга Пащенко // Дошкільне виховання. – 2012. – № 2. – С. 24-26.

Підготувала Аліна Мартинюк

0

295

andros17 написал(а):

Додрого дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу по темі "Форми і засоби психологізму в новітній українській літературі"


Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі такий перелік літератури:

Біла А. Український літературний авангард: пошуки, стильові напрямки / Анна Біла. - Київ: Смолоскип, 2006. - 463 с. (є ключове сл. літературний психологізм).

05
В 53
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка / [відп. ред. П. В. Білоус]. – Житомир, 2004. - Вип. 15. - 247, [6] с. – В змісті: Психологізм інтелектуальної драми Ю. Щербака "Відкриття" / Г. О. Дорош.

Когут О. Риси психологізму в постмодерній драмі / Оксана Когут // Сл. і час -2010. - № 4. -С. 94-102.
801
К 57
Кодак, М. П. Психологізм соціальної прози / М. П. Кодак ; Акад. наук УРСР, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : Наук. думка, 1980. - 160, [2] с.

Кущ Є. О. Психологізм як елемент поетики творів Любові Пономаренко / Є. О. Кущ, М. В. Сидоренко // Вивчаємо укр. мову та літ. - 2014. - № 7/8. -С. 65-68. Бібліогр.: с. 58-59(17 назв).

Лук'яненко, О. Психологізм романної творчості В. Винниченка : на матеріалі романів "Сонячна машина", "Записки Кирпатого Мефістофеля" / Ольга Лук'яненко, Світлана Привалова // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. : наук.-метод. журн. - 2014. - N 1. - С. 25-27

Павличко С. Психологізм /С. Павличко // Дискурс модернізму в українській літературі / С. Павличко. - [2-ге вид., переробл. і допов.]. - Київ: Либідь, 1999. - С. 153-156.

Федосій О. Особливості мовної стилістики прози Галини Тарасюк / Олена Федосій // Укр. мова і літ. в шк. України. - 2017. - № 1. - С. 19-21.

4
М 74
Мова і культура / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. - Київ : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2003. - Вип. 6, т. 6, ч. 2 : Художня література в контексті культури. – В змісті: Часо-просторовий континуум як засіб психологізму в історичному романі Павла Загребельного "Роксолана" / В. Ю. Сікорська. - С .38-44.


У 45
Українське літературознавство : респ. міжвідом. наук. зб. - Львів : Вища шк., 1983. -  Вип. 41.  -131, [3] с. - В змісті: До питання психологізму в оповіданнях Григора Тютюнника / М. Б. Хороб. - С .22-27.

Шелест Г. Б. Художня система форм і засобів зображення психологізму в літературі / Г. Б. Шелест //Вивчаємо укр. мову та літ-ру. - 2018. - № 1/2. - С. 10-15.

Список підготувала бібліотекар Любарець А. О.

0

296

nastyanastya написал(а):

Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу для написання курсової роботи з методики викладання англ.мови на тему:"Використання програмного забезпечення для вдосконалення лексичної компетентності учнів основної школи". Дякую)

Доброго дня! Перепрошуємо за невчасне виконання довідки, перебуваємо на карантині. Пропонуємо переглянути таку літературу:
1. Кучерук, О.    Формування лексичної компетентності учнів у процесі навчання української мови з використанням методу проектів [Текст] / Оксана Кучерук // Укр. мова і літ. в шк. України : наук.-метод. та літ.-мистец. журн. - 2018. - N 1. - С. 26-30. - Бібліогр.: с. 30 (6 назв).
2. Сіранчук, Н. М. Лексична компетентність молодшого школяра у сучасній початковій освіті / Н. М. Сіранчук  // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка [Текст] : наук. журн. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. -    Вип. 1 (79) . - С .129-132. - Бібліогр.: с. 132-133 (8 назв).
3. Греб, М. М.  Формування лексичної компетентності майбутніх учителів початкової школи: психологічний аспект [Текст] / Марія Михайлівна Греб //Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка; [коректор. Л. Я. Золотюк ; рец.: С. С. Вітвицька, О. В. Пастовенський, І. Д. Сахневич]. - Житомир : Полісся, 2016. - Ч. 1. - С. 149-153. - Бібліогр.: с. 153 (9 назв).
4. Бакум З.     Проблема класифікації лексичних вправ в умовах компетентнісної парадигми освіти [Текст] / Зінаїда Бакум // Укр. мова і літ. в шк. України : наук.-метод. та літ.-мистец. журн. - 2017. - N 5. - С. 3-5. - Бібліогр.: с. 5 (10 назв).
5. Кулібаба, А. І. Комплекс вправ для формування в студентів першого курсу лексичної компетентності в новогрецькій мові з використанням мультфільму / А. І. Кулібаба // Іноземні мови [Текст] : наук.-метод. журн./ Київ. нац. лінгв. ун-т, 2018. -  №4 - С.52-53. - Бібліогр.: с. 53 (3 назви) .
6. Словінська, Ю. А. Класифікація педагогічних програмних засобів / Ю. А. Словінська. // Науковий пошук молодих дослідників [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. VII / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Студ. наук. т-во фіз.-мат. ф-ту ; [за ред. О. М. Королюк ; рец. О. Є. Антонова]. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014.  - С.258-261: іл. - Бібліогр. в кінці ст.
7. Виспінська, Н. М. Психологічні особливості формування англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності в аудіюванні майбутніх музикантів [Текст] / Н. М. Виспінська // Інозем. мови = Inozemni movy : IМ : наук.-метод. журн. - 2018. - N 4. - С. 18-25. - Бібліогр.: с. 24-25 (24 назви) .
8. Новосьолова, В. Методи, прийоми і засоби навчання у процесі формування лексичної компетентності учнів 5-7 класів [Текст] / Валентина Новосьолова // Укр. мова і л-ра в шк. : наук.-метод. журн. - 2014. - N 3. - С. 19-23. - Бібліогр.: с. 23 (21 назва).
9. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти / [С. Ю. Ніколаєва та ін. ; рец.: В. М. Плахотник, О. Б. Тарнопольський ; ред. К. І. Онищенко]. - Вид. 2-ге, виправл. і переробл. - К. : Ленвіт, 2002. - 328 с. : табл. - Бібліогр.: с. 306-315.
Довідку виконала Громницька Н. К.

0

297

Наталя написал(а):

Доброго дня. Допоможіть, будь ласка підібрати літературу на тему "Вплив музики на емоційний стан людини".


Доброго дня, Наталіє! Пропонуємо за Вашою темою переглянути таку літературу:

1. Гордійчук Н. Народні пісні заспокоять перед операцією. Вплив музики на наш організм / Надія Гордійчук // Шкільний світ. – 2009. - № 18. – С. 20 (вкладка).
2. Громова Т.  Розмаїття впливу музики на психологічний стан людини / Тетяна Громова // Психолог. - 2010. - N 33. - С. 30-31. - Бібліогр.: с. 31.
3. Калошин В. Ф. Колір та музика як засоби психічної саморегуляції / Калошин В. Ф. // Практична психологія та соціальна робота. - 2012. - N 5. - С. 69-76. - Бібліогр.: с. 76.
4. Князева Т. С. Распознавание музыкальных эмоций и эмоциональный интеллект / Т. С. Князева // Вопросы психологии. - 2014. - N 1. - С. 80-87. - Библиогр.: с. 86-87.
5. Коврігіна Л. О. Вплив музики на психоемоційний стан людини / Л. О. Коврігіна // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2012. – N 2   - С.24-26
6. Москальова А. Вплив музики на емоційний стан підлітків / А. Москальова // Психолог. – 2006. - № 43. – С. 28-30.
7. Осійчук П. М. Звук. Вплив музики на організм людини / П. М. Осійчук // Фізика в шк. України. Позаклас. робота. - 2015. - N 4. - С. 9-17. - Бібліогр.: с. 17.
8. Траверсе Т. Психологічні особливості впливу музичної інформації на особистість слухача  / Т. Траверсе // Соціальна психологія. – 2005. - № 4. – С. 143-152.
9. Литвиненко, Л.     Вплив музики на активізацію світосприйняття у дітей [Текст] / Лідія Литвиненко // Психолог. Шкільний світ : всеукр. газ. - 2010. - N 9. - С. 30-31, [1] : фотогр. - Бібліогр. в кінці ст.

Довідку виконала Громницька Н. К.

0

298

Таня Білик написал(а):

Доброго вечора!Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури до курсової роботи на тему: «ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «СASE STUDIES» У ФОРМУВАННІ НАВИЧОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ», особливо потрібні джерела, де можна знайти фрагмент уроку із застосування технології  Case studies у навчанні старшокласників критичному мисленню.

Доброго дня! Пропонуємо такий список літератури, наявної у фонді нашої бібліотеки:
1. Агішева, А. А.     Застосування методу case-study в навчанні хімії / А. А. Агішева, Н. Т. Манапов, Н. А. Шадін // Біологія і хімія в сучас. шк. : [наук.- метод. журн.]. - 2013. - N 4. - С. 39-42 :
2. Барнінець, О. В.     Особливості використання кейс-методу на уроках історії  / Барнінець О. В. // Історія та правознавство : наук.-метод. журн. - 2018. - N 22/23. - С. 13-17. - Бібліогр.: с. 17
3. Буковська, О.     Сучасні методи викладання: кейс-технологія  / Оксана Буковська // Математика в рід. шк. : наук.-метод. журн. - 2018. - N 2. - С. 39-45
4. Вольянська, С. Є.     Кейс-метод, або метод конкретних ситуацій  / С. Є. Вольянська // Завучу. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - 2016. - N 13/14. - С. 50-51
5. Гаврілова, С. В.     Особливості використання кейс-технологій на уроках / С. В. Гаврілова // Англ. мова та літ. : наук.-метод. журн. - 2018. - N 25/26. - С. 37-45 : іл. - Бібліогр. в кінці ст.
6. Докторова, С. М.     Запровадження кейс-методу на заняттях з англійської мови / С. М. Докторова // Англ. мова та л-ра : наук.-метод. журн. - 2014. - N 27. - С. 2-4
7. Желізняк, Л. Д.     Кейс-технологія. Збірка кейсів з інформатики  / Л. Д. Желізняк // Інф-ка в шк. : наук.-метод. журн. - 2013. - N 4. - С. 5-10. - Бібліогр.: с. 10
8. Крупа, О.     Ціна енергетичної незалежності  : кейс-урок для учнів 9-11 кл. / Ольга Крупа // Математика : газ. для вчителів математики. - 2017. - N 23. - С. 8-14. - Бібліогр.: с. 14
9. Козубай, Л.     Кейс-метод у навчанні. Урок-кейс "Вишивана Україна"  / Людмила Козубай // Труд. навчання : газ. для вчителів обслуг. та техн. видів праці, викл. та майстрів вироб. навчання МНВК. - 2017. - N 5. - С. 5-16 : іл. - Бібліогр.: с. 16
10. Крупа, О.     Кейс-урок як виклик сьогодення  : опис методики підготовки та проведення / Ольга Крупа // Математика : газ. для вчителів математики. - 2017. - N 23. - С. 4-7. - Бібліогр.: с. 6
11. Мовчан, О. М.     Застосування кейс-технологій на уроках географії  / О. М. Мовчан // Географія та економіка в рід. шк. : наук.-метод. журн. - 2017. - N 5. - С. 18-21. - Бібліогр.: с. 21
12. Прокопович, Л. М.     Технологія Case-Study. Урок із теми "Фізичні засади існування фауни й флори" : інтегров. урок із фізики й біології / Л. М. Прокопович // Фізика в шк. України : наук.-метод. журн. - 2019. - N 11/12. - С. 24-37
13. Саєнко, В.     Кейс-технології: використання в навчальному процесі  : дистанц. навчання / Вікторія Саєнко // Завуч : всеукр. газ. для заст. директорів навч. закл. - 2016. - N 24. - С. 12-15
14. Чернік, С. Д.     Використання кейс-методу на уроках історії в старшій школі  / Чернік С. Д. // Історія та правознавство : наук.-метод. журн. - 2018. - N 7/8. - С. 32-36. - Бібліогр.: с. 35-36
Підготувала Аліна Мартинюк

0


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка