Віртуальна Довідкова Служба

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка


Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка

Сообщений 271 страница 283 из 283

1

Шановні користувачі!
    На сайті нашої бібліотеки працює віртуальна довідкова служба (ВДС) «Запитай бібліотекаря» - онлайнова служба, що виконує разові запити віртуальних користувачів, пов’язані з пошуком різного спектру інформації. Це бібліотечна служба,  яка допоможе Вам  зорієнтуватися у бібліотечному просторі. Мета створення цього сервісу – розкриття та популяризація книжкових фондів та діяльності нашої бібліотеки для віддалених користувачів. Перш ніж поставити запитання, необхідно ознайомитися з Правилами користування віртуальною довідковою службою Бібліотеки Житомирського державного університету ім. Івана Франка.

Правила користування віртуальною довідковою службою «Запитай бібліотекаря»
  Основними принципами роботи ВДС є:
• загальнодоступність, відкритість і безкоштовність для всіх користувачів;
• універсальний характер запитів згідно профілю книжкового фонду бібліотеки;
• оперативність виконання запитів;
• обов’язковість обробки всіх прийнятих запитів і надання відповіді;
• обов’язковість повідомлення про неможливість виконання запиту;
• лаконічність міжособистої взаємодії бібліотекарів і віддалених користувачів.

    Звернувшись до нашої служби, Ви зможете у режимі «запит-відповідь» одержати:
• відомості про наявність видання у бібліотеці та шифр зберігання документа;
• консультацію з бібліографічного опису (уточнення елементів, які відсутні або неточно наведені);
• інформацію про необхідну літературу до реферату чи курсової роботи;
• список літератури за темою (за довідково-бібліографічним апаратом нашої бібліотеки
до 8-10 джерел);
• список нових надходжень до бібліотеки за певний період;
• консультації з використання книжкових фондів та електронних ресурсів бібліотеки.

    Джерела виконання запитів:
• електронний каталог бібліотеки;
• традиційний довідково-бібліографічний апарат;
• повнотекстові та бібліографічні бази, які є власністю бібліотеки.

  Віртуальна довідкова служба не виконує запити, якщо:

• запит пов'язаний з комерційною діяльністю;
• запит заперечує чинному законодавству України та морально-етичним нормам;
• запит пов'язаний з наданням готових рефератів, курсових та дипломних робіт; перекладом текстів; вирішенням математичних, фізичних, хімічних та інших завдань.

Як задати питання?

Одне питання Ви можете надіслати в довільній формі державною мовою на наш форум. Для цього потрібно зареєструватись на форумі: вказавши свій логін та  e-mail. Просимо Вас обов’язково уточнювати мету запиту та обсяг необхідної інформації. Точний і повний запит забезпечує детальне виконання довідки.

    Як отримати відповідь?

Відповідь на свій запит шукайте тут на форумі виконаних довідок у зворотньо-хронологічному порядку. Усі довідки виконуються протягом 1-3 діб. Запити, що надійшли у суботу та неділю, виконуються у понеділок (або перший робочий день після свят).

Примітка:
Можливо, Ви зможете самостійно знайти неохідну інформацію й тим самим прискорити час її одержання. Для цього можете скористатися електронним каталогом  або звернутися у розділ « Ресурси» та «Бібліографічні посібники»  нашої Web-сторінки, або здійснити традиційний пошук через систему картотек, каталогів, які знаходяться у  бібліотеці.

+2

271

Alina написал(а):

Прошу надати інформацію про наявність журналу Радянське літературознавство, т. 14, 1950, мені потрібна стаття О. І Кисельова про Панаса Мирного (зв’язки з українською народною творчістю).


В універсальному читальному залі бібліотеки зберігається потрібний Вам випуск журналу "Радянське літературознавство" за 1950 р. Приходьте, будемо раді допомогти.
Кисельов О. І. Панас Мирний і українська народна творчість // Радянське літературознавство. – 1950. – Т. 14. – С. 74-84.

0

272

terra написал(а):

Добрий день! Підкажіть чи є у вас : Культура слова [Текст] : республік. міжвідом. зб. Вип. 21 / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ : Наукова думка, 1981.


У фонді універсального читального залу зберігається потрібне Вам видання:

К 90
Культура слова : респ. міжвідом. зб. / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. -Вип. 21. -  Київ : Наук. думка, 1981. - 110 с.

0

273

Alla написал(а):

Добрий день! Допоможіть підібрати літературу на тему:"Нова українська школа: впровадження, перспективи". Дякую!

Отредактировано Alla (Сегодня 10:10:17)

Доброго дня! Пропонуємо переглянути такий список літератури:

1. Бардакова, Ю. Нова українська школа. Новий державний стандарт : пам'ятка для вчителя / Ю. Бардакова // Поч. навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2018. - N 13/15. - С. 34-43

2. Василенко, Н. В. Нова українська школа: методичний консиліум / Н. В. Василенко // Управління шк. - 2018. - N 7/9. - С. 24-32

3. Деякі питання надання субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" : постанова КМУ від 04. 04. 2018 № 237 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. - 2018. - N 5. - С. 75-82

4. Кузь, В. Г. Нова українська школа за концепцією розвитку освіти на період 2015-2025 рр. / В. Г. Кузь // Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України = Pedagogics and psychology. Newsletter of the NAPS of Ukraine. - 2017. - N 1. - С. 21-26. - Бібліогр.: с. 26

5. Курок, О. Нова українська школа і підготовка вчителя у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка / Олександр Курок, Галина Кузнецова // Вища шк. - 2017. - N 10. - С. 74-88. - Бібліогр.: с. 88

6. Кущ, О. В. Нова українська школа: педагогічна свобода вчителя, безпечний шкільний простір / О. В. Кущ // Мистецтво в шк. : музика, образотвор. мистецтво, худож. культура. - 2018. - N 5. - С. 4-6
ЧЗ №1 (1)

37(09)У
Н 34
7. Олійник, В. В. Проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах розбудови нової української школи / В. В. Олійник, М. О. Кириченко, О. М. Отич // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики : (до 25-річчя НАПН України) / Нац. акад. пед. наук України. - Київ, 2017. - С. 382-391. - Бібліогр.: с. 390-391/
Аб. №1 (1), ЧЗ №1 (1)

8. Нова українська школа - у запитаннях та відповідях // Поч. навчання та виховання. - 2018. - N 25/26. - С. 2-13

9. Оніщенко, І. В.  Нова українська школа - новий зміст освіти : тренінг / І. В. Оніщенко // Поч. навчання та виховання. - 2018. - N 22/24. - С. 24-27. - Бібліогр.: с. 25

10. Онищук, Л. А. Нова українська школа: реалії та перспективи / Онищук Людмила Анатоліївна // Укр. пед. журн. = Ukrainian Educational Journal. - 2018. - N 1. - С. 47-53. - Бібліогр.: с. 52

11.  Савченко, О. Початкова освіта в контексті ідей Нової української школи / Олександра Савченко // Рідна шк. - 2018. - N 1/2. - С. 3-7. - Бібліогр.: с. 7.
ЧЗ №1 (1)
Матеріали про впровадження Нової української школи на сайті Міністерства освіти і науки України див. за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola

Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

+1

274

Тася написал(а):

Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для дипломної роботи на тему "ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ РЕАЛІЙ БРИТАНСЬКОГО ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ ДЖОНА ГОЛСУОРСІ". Дякую!

Здрастуйте! Пропонуємо такий список літератури:
40
Б 60
Бик І. С. Основи перекладу : для студентів ф-тів міжнар. відносин : навч. посіб. / І. С. Бик. - Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 287 с. - Бібліогр.: с. 275-281.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)

4И(Англ)(07)
В 19
Василюк Ірина Миколаївна. Основи теорії і практики перекладу : навч.-метод. посіб. / І. М. Василюк, І. М. Рудик. – Житомир : ПП Перегуда, 2006. - 120 с.
4И(Англ)
В 31
Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : посіб. для переклад. від-нь вузів / Л. Г. Верба. - Вид. 4-те, перероб. та допов. - Вінниця : Нова кн., 2008. - 246, [2] с.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (10
05
В 53
Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Вип. 1 (87) : Філологічні науки. – Житомир, 2018. - 184, [2] с. – В змісті: Відтворення англомовних реалій в українському кіноперекладі / Н. Д. Борисенко, О. С. Садловська. - С .48-52.
Аб. №1 (1), ЧЗ №1 (1), Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)

05
В 53
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. № 726, вип. 49 : Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов / [редкол. Н. Ф. Бориско та ін.]. - Харків : Константа, 2006. - 234 с. - Із змісту: Реалії: шляхи аналізу та перекладу / О. І. Білоус. - С .207-212.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)
05
В 53
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. № 636 : Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов / [редкол. Н. Ф. Бориско та ін.]. - 2004. - 240 с. - Із змісту: Характеристика прагматикону мовного колективу англійців (на матеріалі романів форсайтівського циклу Дж.Голсуорсі) / І. А. Морякіна. - С .94-99. - Бібліогр.: с. 99 (22 назви) ; Исторический фон и исторические реалии при переводе англоязычного художественного текста / В. С. Поляков. - С .209-213. - Библиогр.: с. 213.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)

Евсюнина Т. С. Понимание переводного текста: проблема перевода реалий / Т. С. Евсюнина // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика". - 2012. - N 5. - С. 62-66.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1),

4
Н 34
    Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна . Вип. 45 / [ред. кол. А. М. Архангельська та ін.]. – Острог. - 2014. - 354 с. -   Із змісту:  Русизми в українському перекладі трилогії Дж. Ґолзворзі "Сага про Форсайтів" / І. В. Дейнеко. - С .230-232.

4И(Англ)
Н 48
Некряч Т. Є. Через терни до зірок: труднощі перекладу художніх творів : навч. посіб. для студ. переклад. ф-тів вищ. навч. закл. / Т. Є. Некряч, Ю. П. Чала ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Інститут філології, Київ. нац. лінгв. ун-т. - Вінниця : Нова кн., 2008. - 195 с.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (12)

Ромова О. М. Понятие "реалия" в ряду других научных терминов в лингвистике / О. М. Ромова // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: "Лингвистика". - 2010. - N 2. - С. 60-63.

801.5
Т 33
Теорія і практика перекладу : респ. міжвідом. наук. зб. . Вип. 4 / [редкол.: О. І. Чередниченко та ін.]. - Київ : Вища шк.  1980. - 134 с. - Із змісту:  Индивидуальный стиль писателя и его воспроизведение в переводе (На материале украинского и русского переводов "Саги о Форсайтах" Джона Голсуорси) / В. Г. Иваненко. - С.93-101.
ЧЗ №1 (1)

4И(Англ)
Т 56
Томахин Г. Д. Реалии-американизмы : пособие по страноведению / Г. Д. Томахин. - М. : Высш. шк., 1988. - 238, [1] с.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (2)
Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

0

275

belobaka написал(а):

Добрий день! Шукаю інформацію по темі  для курсової "Художні особливості російськомовних повістей Тараса Шевченка". Які джерела можете запропонувати?

Доброго дня! Пропонуємо переглянути такий список літератури:

1. Боронь О. Повість «Несчастный»: сюжет, жанр, система образів / Олександр Боронь // Дивослово. – 2012. – № 3. – С. 11-15.

2. Боронь О. Поетика повісті Тараса Шевченка «Музикант» / Олександр Боронь // Слово і час. – 2010. – № 3. – С. 30-39.

3. Боронь О. Поетика повісті Тараса Шевченка «Прогулка с удовольствием и не без морали» (текст, контекст, інтертекст) / Олександр Боронь // Слово і час. – 2012. – № 3. – С. 59-69.

4. Відоняк Н. Прототипи російських повістей Тараса Шевченка / Надія Відоняк // Дивослово. – 2007. – № 5. – С. 50-53.

5. Желєзняк І. М. Топонімічний коментар до повісті Т. Г. Шевченка «Прогулка с удовольствием и не без морали» / І. М. Желєзняк // Культура слова : республік. міжвід зб. – К. : Наук. думка, 1989. – Вип. 37. – С. 52-57.

6. Зарва В. Просвітницькі тенденції в російських повістях Т. Шевченка / Вікторія Зарва // Тарас Шевченко і народна культура : зб. пр. міжнар. (35 -ї) наук. шевченк. конф. Кн. 2. – Черкаси : Брама-Україна, 2004. –С. 87-93.

7. Кирилюк З. Російські повісті Т. Шевченка (до історії створення) / Зінаїда Кирилюк // Слово і час. – 2008. – № 3. – С. 25-32.

8. Мойсеїв І. Т. Шевченко, «Музикант»: синерґія зіставних структур / Ігор Мойсеїв // Сучасність. – 2000. – № 3. – С. 108-113

9. Момот Н. Щоденниковість та автобіографізм у повісті Т. Шевченка «Близнецы» (філософська інтерпретиція) / Неля Момот // Слово і час. – 2009. – № 8. – С. 24-32.

10. Поліщук В. Рецепція російського (московського) у прозовій спадщині Тараса Шевченка // Укр. мова та л-ра. – 1999. – Ч. 47. – С. 1-2.

11. Смілянська В. Шевченкові повісті: український гумор у російському тексті / Валерія Смілянська // Слово і час. – 2003. – № 3. – С. 18-24.

Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

0

276

belobaka написал(а):

Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал до курсової роботи на тему: "Вивчення поеми Тараса Шевченка «Катерина» в шкільному курсі літератури".

Доброго дня! Пропонуємо Вам ознайомитися із такою літературою:
1. Білан Л. В. Т. Шевченко «Катерина» : проблема материнства / Л. В. Білан // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2007. – № 5. – С. 11-13.
2. Дуняшенко Н. «Катерина» Т. Г. Шевченка. Життєва основа сюжету. Проблематика твору : урок укр. л-ри / Наталія Дуняшенко // Укр. мова і л-ра в шк. – 2008. – № 5. – С. 33-36.
3. Жила С. Шевченкова Катерина в поемі та в живописі / Світлана Жила // Дивослово. – 1996. – № 3. – С. 47-50.
4. Зарічна Н. Дві «Катерини» Тараса Шевченка : урок у 9 кл. / Надія Зарічна, Наталія Тарасова // Дивослово – 2011. – № 3. – С. 29-31.
5. Комарова Л. А. Підготовка до твору за жанровою картиною Т. Г. Шевченка «Катерина» : 9 кл. / Л. А. Комарова // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2010. – № 5. – С. 6-14.
6. Крухмаль В. Образ жінки-матері у творчості Тараса Шевченка : поема «Катерина» / Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 2. – С. 23-24.
7. Петровська І. І. Образ матері-покритки в поемах Тараса Шевченка / І. І. Петровська // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2008. – № 7. – С. 1-8 (вкладка).
8. Пилипенко О. Роздуми над «Катериною» Т. Шевченка : чи любили батьки свою дочку? : 9 кл. / О. Пилипенко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2008. – № 2. – С. 8-11.
9. Чумак Т. Моральне приниження чи моральна велич жінки? : урок-пошук за поемою Т. Шевченка  «Катерина» / Тетяна Чумак // Укр. мова й л-ра в сер. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 2. – С. 22-33.
10. Щербакова А. Доля жінки в поемах «Катерина» та «Наймичка» : урок л-ри в 9 кл. / Алла Щербакова // Дивослово. – 2010. – № 3. – С. 28-31.
Підготувала Аліна Мартинюк

+1

277

Alla написал(а):

Добрий день, шановні бібліотекарі! Шукаю матеріал до теми "Медіаосвіта як чинник підвищення якості освіти". Що можете порадити з ваших фондів? (можна і медіаграмотність). Дякую заздалегідь.

Доброго дня, Алло! Пропонуємо Вам переглянути такий список літератури:
316.77(03)
Б 24
Баришполець О. Т. Український словник медіакультури / О. Т. Баришполець ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Київ : Міленіум, 2014. - 194 [1] с.
ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (4)
05
В 53
Башманівська Л. А.  Медіаосвіта як важлива складова професіоналізму майбутнього вчителя-словесника / Л. А. Башманівська, В. І. Башманівський // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир, 2018. - Вип. 3 (94) : Педагогічні науки. - С. 16-20.
Аб. №1 (1), ЧЗ №1 (1), Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)
05
В 53
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 57. –Житомир, 2011. - 234, [4] с. – Із змісту: Медіа-освіта як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови / С. В. Іць

Гуназа Л.  Медіаграмотність  : діл. гра з використанням методики case study / Леся Гуназа // Інформатика : всеукр. газ. для вчителів інформатики. - 2017. - N 5. - С. 14-19.
Загорулько Г. О.  Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи : 4 Міжнар. наук.- метод. конф. / Г. О. Загорулько // Пед. майстерня : наук.-метод. журн. - 2016. - N 5. - С. 18-20 : фот.
373.01
З-41
Городецька О. В. Медіакультура особистості як чинник інноваційного менеджменту / О. В. Городецька // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний менеджмент у закладах освіти" (21 березня 2017 року) : у 2-х ч. - Житомир, 2017. - Ч. 1. - С. 126-129.
Іванова Т. В. Медіаосвіта та медіаграмотність як актуальні тенденції виховання сучасної молоді / Т. В. Іванова, В. Ф. Іванов // Педагогіка і психологія. - 2013. - N 2. - С. 46-55. - Бібліогр.: с. 54-55.
Іщенко А. Ю. Сучасна медіа-освіта: впровадження в Україні та міжнародній досвід / А. Ю. Іщенко // Стратег. пріоритети = Strategic Priorities : наук.-аналіт. зб. - 2013. - N 4. - С. 80-84.
ЧЗ №1
371
П 78
Колеснікова І. В. До проблеми розвитку медіакультури вчителів: історико-теоретичний аспект / І. В. Колеснікова // Проблеми освіти : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти. - Житомир : Євенок О. О., 2017. - Вип. 87. - С. 128-132. - Бібліогр.: с. 132
ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (1)

316.77
М 42
Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід : навч.-метод посіб. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політичної психології ; за ред.: Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця. - К. : Міленіум, 2010. - 438, [1] с.
002.6
Т 31
Зражевська Н. Медіакультура як об'єкт соціокомунікаційних досліджень / Ніна Зражевська // Теле- та радіо- журналістика : зб. наук. пр. / [редкол.: В. В. Лизанчук та ін.]. - Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2014. - Вип. 13. - С. 69-77. - Бібліогр.: с. 77.
ЧЗ №1 (1)
Підготувала Аліна Мартинюк

+1

278

bodyakrab написал(а):

Доброго дня! Порадьте, будь ласка, який є матеріал з теми "Навчання іноземних студентів".

Доброго дня! Пропонуємо переглянути такий список літератури:

4
Н 34
Антонова К. В. Особливості викладання російської мови як іноземної на заключному етапі навчання у вищому медичному закладі  / К. В. Антонова, О. Ю. Корж // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : зб. наук. пр. / [ред. кол. А. М. Архангельська та ін.]. - Острог, 2014. - Вип. 46. - С. 21-23. - Бібліогр.: с. 23 (3 назви)

05
В 53
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2015. - Вип. 3 (81) : Педагогічні науки. - 174, [2] с. – В змісті: Принципы обучения русскому языку иностранных тюркоязычных студентов в высшей технической школе / З. И. Гирич.

Дараган Т. Інтернаціоналізація вищої освіти у ХХІ столітті: досвід університетів США і Європи / Тетяна Дараган, Наталія Тимошенко, Оксана Власюк // Вища шк. - 2017. - N 4. - С. 48-54. - Бібліогр.: с. 53-54
Кл.слова (ненормовані):  -- міжнародна академічна мобільність -- навчальні програми -- освітні програми --мобільні міжнародні студенти -- іноземні студенти

Добрянський І. Іноземні студенти у вищій освіті України та Росії: стан, тенденції, перспективи (порівняльний аналіз) / Ігор Добрянський, Ольга Наумець // Вища шк. : наук.-практ. вид. - 2012. - N 7. - С. 7-18 :

4
Н 34
Кириченко О. М. Особенности развития устной и письменной речи в практике преподавания НСР иностраннымстудентам  / О. М. Кириченко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : зб. наук. пр. / [ред. кол. А. М. Архангельська та ін.]. - Острог, 2014. - Вип. 49. - С. 267-269. - Бібліогр.: с. 269 (7 назв).
4
Н 34
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна"  : зб. наук. пр. / [ред. кол. А. М. Архангельська та ін.]. - Острог, 2015. - .Вип. 54. -. – 316 с. – В змісті: О роли внеаудиторной работы в формировании коммуникативной компетенци иностранных студентов / И. Б. Петриченко. - С .55-57.

Сергієнко Т. В.  Компетентнісний підхід до навчання української мови як іноземної в медичних університетах  / Сергієнко Тамапа Володимирівна // Укр. пед. журн. = Ukrainian Educational Journal. - 2017. - N 2. - С. 99-111. - Бібліогр.: с. 109 (19 назв).

Сергієнко Т. Науково-теоретичні засади формування навичок фахової медичної комунікації в іноземнихстудентів медичних університетів  / Тамара Сергієнко // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. - 2017. - N 4. - С. 61-67. - Бібліогр.: с. 67 (9 назв).

Степаненко І. Навчання іноземних студентів в Україні: стан проблеми, перспективи  / Ірина Степаненко, Марія Дебич // Вища освіта України. - 2017. - N 4. - С. 48-55. - Бібліогр.: с. 54-55 (6 назв).
Вільні: ЧЗ №1

Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

0

279

Светлана написал(а):

Доброго дня!  Допоможіть підібрати матеріал до теми "Розвиток творчого мислення молодших школявів".  Дякую!


Доброго дня! Пропонуємо переглянути такий список літератури:

05
В 53
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 31 / відп. ред. О. А. Дубасенюк ; відп. секр. Т. О. Шевчук. – Житомир, 2007. - 235, [2] с. - Бібліогр. в кінці ст. – Із змісту: Інтеграція уроків математики та трудового навчання як засіб розвитку творчого мислення та просторової уяви молодших школярів / О. С. Лісневська.

Галкович І. В. Розвиток творчого мислення  : спеціаліз. курс для учнів 1-4 кл. / І. В. Галкович // Практична психологія та соціальна робота. - 2010. - N 4. - С. 29-33. - Бібліогр.: с. 33.

Григор'єва В. В. Розвиток творчого мислення молодших школярів  / Григор'єва Вікторія Вікторівна // Мистецтво та освіта : наук.-метод. журн. - 2015. - N 3. - С. 16-19. - Бібліогр.: с. 19.

Дьомкіна І. Ю. Творче мислення  : добірка дидакт. ігор з елементами ТРВЗ / І. Ю. Дьомкіна // Вихователю ГПД. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - 2017. - N 3. - С. 39-42.

Калініченко Л. Внесок М. Богдановича у розвиток ідей формування творчого мислення в учнів початкової школи  / Людмила Калініченко // Поч. шк. : наук.-метод. журн. - 2016. - N 11. - С. 1-4. - Бібліогр.: с. 3-4.

159.922.7
Т 33
Коваль М. Розвиток значення інтелектуального та творчого мислення молодших школярів  / Марина Коваль // Теоретико-методичні підходи до психічного та особистісного розвитку дитини в умовах системних змін : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2015. - С. 155-157. - Бібліогр.: с. 157.

159.922.7
Т 33
Лукиша О. До проблеми творчого мислення молодших школярів / Ольга Лукиша // Теоретико-методичні підходи до психічного та особистісного розвитку дитини в умовах системних змін : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2015. - С. 165-167. - Бібліогр.: с. 167.

78.147
П 45
Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Навч.-наук. ін-т педагогіки ; [літ. ред. Н. М. Мирончук]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. - 573 с. - Із змісту: Формування творчої особистості засобами музично-театралізованої діяльності / Ж. Б. Кузнєцова.

159.922.7
Т 33
Попадюк Н. Розвиток творчого мислення у дітей молодшого шкільного віку / Наталія Попадюк // Теоретико-методичні підходи до психічного та особистісного розвитку дитини в умовах системних змін : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2015. - С. 183-187. - Бібліогр.: с. 187.

7 способів розвивати творче мислення дитини // Школа : інформ.-метод. журн. для заст. директорів навч. закл. - 2016. - N 8. - С. 88-91.
ч/з № 1

Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

0

280

andros17 написал(а):

Добрий день! Яку літуратуру ви можете запропонувати по темі :"Сутність меценатства як явища"?


Доброго дня! Пропонуємо переглянути такий список літератури:

1. Біліченко А.  Київське меценатство XIX століття: факти, події, персоналії / Алла Біліченко // Вища школа : наук.-практ. вид. - 2010. - N 9. - С. 100-105. - Бібліогр.: с. 105
2. 9(У)
В 67
Волинські історичні записки [Текст] : зб. наук. праць : до 10-річчя від дня засн. іст. ф-ту ЖДУ ім. І. Франка. Т. 6 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред. С. М. Міщук ; редкол.: М. В. Кордон та ін.]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. - 181, [4] с. - Із змісту: Благодійна та меценатська діяльність підприємців Південно-Західного краю (XIX - поч. XX ст.) / Неля Романюк.
3. Голович А. М. Меценатство у книговидавничій справі на межі двох століть : [родина Симиренків] / А. М. Голович // Шкільна бібліотека/ - 2010. – N 8 . - С.27-28.
4. Корж Л. Династії меценатів у долі української освіти // Шлях освіти. – 2001. - № 4. – С. 36-39.
5. Король В. Меценати Києва і України // Історія в школі. – 2009. - № 7/8. – С. 10-14.

6. Панченко В. В. Меценатство і спонсорство та історико-культурна спадщина в Україні [Текст] / В. В. Панченко // Археологія : наук. журн. - 2016. - N 2. – С. 118-121. - Бібліогр.: с. 121.

7. Хобта Л. Суспільна значущість меценатства, благодійності та спонсорства: світовий контекст //Укр. іст. журнал. – 2006. - № 2. – С. 154-158.

8. Червінський В. Історія українського меценатства – складова частина національної історії // Історія в шк. України. – 2001. - № 3. – С. 53-54

9. Демешко М. В. Актуальні питання розмежування понять "благодійництво", "філантропія", "меценатство", "спонсорство" та інших суміжних дефініцій [Електронний ресурс] / М. В. Демешко // Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. – Вип. 6, т. 1. - Режим доступу: http://www.nvppp.in.ua/vip/2016/6/tom_1/39.pdf

10. Матяж С. В. Проблеми державного регулювання меценатства в працях вітчизняних науковців [Електронний ресурс] / С. В. Матяж. - Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Matiazh.pdf

11. Тимошенко І. В. Меценатство та благодійність у сучасній Україні // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Юридичні Науки». – 2013. № 2 (5). – Режим доступу: http://legal.duan.edu.ua/images/stories … S_2/15.pdf

Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

0

281

Ira P написал(а):

Доброго ранку! Яка література з теми: "Адаптація першокласника до школи" є в вашій бібліотеці  ?

Балінт О. Запорука успішної адаптації учнів 1-го класу / Оксана Балінт // Психолог : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. – 2016. – № 23/24. – С. 8-14. – Бібліогр.: с. 13.
Бєляєва О. Успішна адаптація першокласників до школи : тренінг. заняття для батьків / Олена Бєляєва // Психолог : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. - 2016. - № 17/18. - С. 34-42.
159.922.7
П 86
Бойко А. Адаптація шестирічної дитини до школи / Альона Бойко, Аліна Шевчук // Психологія молодшого школяра  : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [за заг. ред. Н. М. Дубравської]. – Житомир, 2016. – С .224-227.
Давосир Л. Успішна адаптація першокласника : майстер-клас / Лілія Давосир // Психолог : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. – 2015. – № 15/16. – С. 64-67.
Журомська Л. Психологічний супровід адаптації першокласників до навчання у школі : авт. програма / Лідія Журомська, Наталія Балаба // Завуч : всеукр. газ. для заст. директорів навч. закл. – 2015. – № 16. – С. 12-15. – Бібліогр.: с. 15.
Кіракосян Г. Легка адаптація першачків : методи арт-терапії / Ганна Кіракосян // Психолог : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. - 2018. - № 19/20. - С. 24-27. - Бібліогр.: с. 27.
Кошалковська Л. І. Арт-терапія в роботі з першокласниками на етапі адаптації до шкільного середовища / Л. І. Кошалковська // Початкове навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2018. - № 22/24. - С. 106-114.
Кравчук Л. Входження у шкільне життя. Адаптаційна програма "Здрастуй, школо!" / Лариса Кравчук // Початкова освіта. – 2016. – № 15. – С. 17-35.
159.922.7
П 86
Марущак К. Психологічна готовність старших дошкільників до школи / К. Марущак // Психологія дошкільника  : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [за заг. ред. Н. М. Дубравської]. - Житомир, 2016.  С.60-63.
Підберезька М. М. Успішна адаптація першокласників  : консультація для батьків / М. М. Підберезька // Шкільному психологу. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - 2015. - № 1. - С. 28-32.
Родніна В. В. Успішна адаптація шестирічок - перший крок до успішного навчання у майбутньому  / В. В. Родніна // Початкове навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2018. - № 22/24. - С. 84-100.
Сайко Т. Адаптація майбутніх першокласників до школи "10 кроків до навчання" : з досвіду роботи / Тетяна Сайко, Наталія Березовська // Початкова школа : наук.-метод. журн. - 2017. - № 5. - С. 34-35. - Бібліогр.: с. 35.
ЧЗ №1
Підготувала Аліна Мартинюк

0

282

Ирина Гришко написал(а):

Добрый день! Возможно ли заказать электронный вариант полного текста или фрагментов диссертации, или доступа к тексту без скачивания?
ШУРИН ОЛЕНА ІВАНІВНА
УДК 378:[159.937.22:008]
ФОРМУВАННЯ ЕМПАТІЙНОЇ КУЛЬТУРИ  МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ.
Заранее благодарю

Доброго дня! Повідомляємо Вам, що електронного варіанту дисертації бібліотека не має, натомість у науковому читальному залі бібліотеки маємо рукопис цієї роботи. Запрошуємо до перегляду и з 8.30 до 17.30 щодня, перерва на обід з 13.00 до 14.00. Вихідні - субота та неділя.

0

283

Ирина Гришко написал(а):

Спасибо за ответ. У меня возник следующий вопрос: "Возможно ли получить  скан-копию указанного источника?"

Доброго дня! На жаль, ми не маємо можливості забезпечити вас такою послугою.

0


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка