Віртуальна Довідкова Служба

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка


Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка

Сообщений 301 страница 316 из 316

1

Шановні користувачі!
    На сайті нашої бібліотеки працює віртуальна довідкова служба (ВДС) «Запитай бібліотекаря» - онлайнова служба, що виконує разові запити віртуальних користувачів, пов’язані з пошуком різного спектру інформації. Це бібліотечна служба,  яка допоможе Вам  зорієнтуватися у бібліотечному просторі. Мета створення цього сервісу – розкриття та популяризація книжкових фондів та діяльності нашої бібліотеки для віддалених користувачів. Перш ніж поставити запитання, необхідно ознайомитися з Правилами користування віртуальною довідковою службою Бібліотеки Житомирського державного університету ім. Івана Франка.

Правила користування віртуальною довідковою службою «Запитай бібліотекаря»
  Основними принципами роботи ВДС є:
• загальнодоступність, відкритість і безкоштовність для всіх користувачів;
• універсальний характер запитів згідно профілю книжкового фонду бібліотеки;
• оперативність виконання запитів;
• обов’язковість обробки всіх прийнятих запитів і надання відповіді;
• обов’язковість повідомлення про неможливість виконання запиту;
• лаконічність міжособистої взаємодії бібліотекарів і віддалених користувачів.

    Звернувшись до нашої служби, Ви зможете у режимі «запит-відповідь» одержати:
• відомості про наявність видання у бібліотеці та шифр зберігання документа;
• консультацію з бібліографічного опису (уточнення елементів, які відсутні або неточно наведені);
• інформацію про необхідну літературу до реферату чи курсової роботи;
• список літератури за темою (за довідково-бібліографічним апаратом нашої бібліотеки
до 8-10 джерел);
• список нових надходжень до бібліотеки за певний період;
• консультації з використання книжкових фондів та електронних ресурсів бібліотеки.

    Джерела виконання запитів:
• електронний каталог бібліотеки;
• традиційний довідково-бібліографічний апарат;
• повнотекстові та бібліографічні бази, які є власністю бібліотеки.

  Віртуальна довідкова служба не виконує запити, якщо:

• запит пов'язаний з комерційною діяльністю;
• запит заперечує чинному законодавству України та морально-етичним нормам;
• запит пов'язаний з наданням готових рефератів, курсових та дипломних робіт; перекладом текстів; вирішенням математичних, фізичних, хімічних та інших завдань.

Як задати питання?

Одне питання Ви можете надіслати в довільній формі державною мовою на наш форум. Для цього потрібно зареєструватись на форумі: вказавши свій логін та  e-mail. Просимо Вас обов’язково уточнювати мету запиту та обсяг необхідної інформації. Точний і повний запит забезпечує детальне виконання довідки.

    Як отримати відповідь?

Відповідь на свій запит шукайте тут на форумі виконаних довідок у зворотньо-хронологічному порядку. Усі довідки виконуються протягом 1-3 діб. Запити, що надійшли у суботу та неділю, виконуються у понеділок (або перший робочий день після свят).

Примітка:
Можливо, Ви зможете самостійно знайти неохідну інформацію й тим самим прискорити час її одержання. Для цього можете скористатися електронним каталогом  або звернутися у розділ « Ресурси» та «Бібліографічні посібники»  нашої Web-сторінки, або здійснити традиційний пошук через систему картотек, каталогів, які знаходяться у  бібліотеці.

+2

301

Діана676 написал(а):

Дякую за відповідь!
Чи є ще якісь можливі варіанти, я проживаю в місті Миколаїв.

На жаль, ні.

0

302

Nastya210898 написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до магістерської роботи на тему: «Культурно-обумовлені фразеологізми в сучасній англійській мові (на матеріалі інтернет-медіа ресурсів)». Дуже дякую!

Доброго дня! Метою роботи нашої довідкової служби є популяризація власних ресурсів. Пропонуємо переглянути список літератури, яка наявна у фондах нашої бібліотеки:

Романова, О. О. Роль фразеологізмів у мові сучасних МАС-МЕДІА / О. О. Романова. - С.255-257 // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : зб. наук. пр. / [ред. кол. А. М. Архангельська та ін.]. - Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2011 - Вип. 44. - 2014. - 370 с.
Oliveira, Sh. 10 English Idioms / Shayna Oliveira // Англ. мова та літ. : наук.-метод. журн. - 2018. - N 24. - С. 8-13

Oliveira, Sh. Informal English Phrases Used by Native Speakers / Shayna Oliveira // Англ. мова та літ. : наук.-метод. журн. - 2018. - N 16/18. - С. 65-66

Oliveira, Sh. Some idiomatic and slang expressions in English / Shayna Oliveira // Англ. мова та літ. : наук.-метод. журн. - 2019. - N 10/12. - С. 27-36

Прагматичні ідіоми в англомовних електронних туристичних текстах та передача їх засобами української мови / О. В. Скібіцька // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. – 2012 – Вип. 66. – С. 226–230.

Nikolenko, A. G. English Lexicology. Theory and Practice  : навч. посіб. / A. G. Nikolenko ; Нац. авіац. ун-т. - Vinnytsya : Nova Knyha, 2007. - 525 с.

Нагорна, О. О. Комунікативно-прагматичний принцип перекладу фразеологізмів з британським етнокультурним семантичним компонентом  / О. О. Нагорна // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - Вип. 51. - С. 62-64.

Верба, Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : посіб. для переклад. від-нь вузів / Л. Г. Верба. - Вид. 4-те, перероб. та допов. - Вінниця : Нова кн., 2008. - 246, [2] с.
Довідку виконала бібліотекар Невмержицька Вероніка.

0

303

Вікторія Янович написал(а):

Доброго вечора.  Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури до магістерської роботи  на тему "Розвиток фізичних якостей дітей 7-10 років засобами гімнастики". Буду дуже вдячна за Вашу відповідь.

Отредактировано Вікторія Янович (Вчера 22:48:04)

Доброго дня! Для написання магістерської роботи пропонуємо Вам ознайомитися із такою літературою:

371.014

Б 82

Борисенко А. Ф.    Руховий режим учнів початкових класів : кн. для вчителя / А. Ф. Борисенко, С. Ф. Цвек. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Київ : Рад. шк., 1989. - 186, [1] с. – Із змісту: Гімнастика до занять у школі ; Фізкультурні хвилини ; Фізкультурні паузи ; Фізкультурно-оздоровчі заходи на великих перервах.

ч/з № 1

Дубогай, О.    Ранкова гігієнічна гімнастика в сім'ї / Олександра Дубогай // Здоров'я та фізична культура. Шкільний світ : газ. для вчителів фізкультури, основ здоров'я, ОБЖ : інформ.-метод. вид. - 2011. - N 34/35. - С. 61-64

ЧЗ природн. ф-ту (1)

613(075)

К 30

Качеров О. Б.    Основи здоров'я і фізична культура : підруч. для 3 кл. / О. Б. Качеров, В. Г. Арефьев. - К. : Просвіта, 2003. - 156, [2] с. - Із змісту: Гімнастика

371

І-99

Кравченко І. Фізичне виховання молодших школярів / Ірина Кравченко // Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти : зб. наук. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2018. - С. 142-144.

ЧЗ №1

371.014

Л 51

Леськів А. Д.    Форми і засоби фізичного виховання молодших школярів : метод. посіб. / А. Д. Леськів, Н. В. Андрощук, А. Б. Дзюбановський. - 2-е вид., допов. - Т. : СМП "Астон", 2000. - 175 с.

Кл.слова:

гімнастика -- фізкультхвилинки -- рухлива перерва -- методи розвитку фізичних якостей -- фізичні вправи -- фізична підготовленість - домашні завдання з фізичної культури -- самостійні заняття фізичними вправами -- загартування організму

ЧЗ природн. ф-ту (1)

Сліпенко Д.    Гімнастика та акробатика в початковій школі / Дмитро Сліпенко // Здоров'я та фіз. культура : газ. для вчителів фізкультури та основ здоров'я, методистів, тренерів. - 2016. - N 1. - Вкладка. - С. 1-20

ЧЗ природн. ф-ту (1)

7А1(07)

Х 98

Худолій О. М. Основи методики викладання гімнастики : навч. посіб. / О. М. Худолій ; М-во освіти України, Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Х. : Консум, 1998. - 240 с. - Бібліогр.: с. 234-236.

ЧЗ природн. ф-ту (5), Аб. природн. (3)

371.014

Ц 26

Цвек С. Ф.    Фізичне виховання молодших школярів  / С. Ф. Цвек. - Київ : Рад. шк., 1986. - 123, [2] с. - Із змісту: Засоби фізичного виховання дітей у школі та сім'ї ; Ранкова гігієнічна гімнастика і фізичні вправи.

ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (1)

Борецька  Н. Використання гімнастичних вправ з оздоровчою спрямованістю на уроках фізкультури у початкових класах / Наталія Борецька, Ольга Литвиненко // Науковий вісник МНУ ім. В. О. Сухомлинського. Педагогічні Науки. – 2016. - № 2. – С. 25-31 file:///C:/Users/User/Downloads/Nvmdup_2016_2_7.pdf

Щербакова Г. Вплив позаурочних занять з художньої гімнастики на здоров’я дівчаток молодших класів // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: Р. Ф. Ахметов та ін.]. - Вінниця, 2016. – Вип. 1. - С. 222-227. http://eprints.zu.edu.ua/23063/1/Щербакова.pdf

Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

0

304

Alla написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до магістерської роботи на тему: «Розвиток мовленнєвих компетенцій дошкільників». Дуже дякую!

Доброго дня! Пропонуємо переглянути такі інформаційні джерела:
1. 373
П 32
Аврамчук  Ю. В. Теоретичні засади розвитку зв`язного мовлення в дітей дошкільного віку / Юлія Володимирівна Аврамчук, Олена Олександрівна Максимова // Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи : зб. наук. пр: у 2-х ч. / за заг. ред.: В. Є. Литньова, Н. Є. Колесник, Т. В. Завязун. - Житомир, 2018. - Ч. 2. - С .10-14.
ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (2)
2. 372
Б 74
Богуш А. М.    Дошкільна лінгводидактика : теорія і методика навчання дітей рід. мови в дошк. навч. закл. : підручник / Богуш А. М., Гавриш Н. В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - 2-ге вид., допов. - Київ : Слово, 2015. - 703 с.
Аб. №1 (25), ЧЗ №1 (2)
3. 05
В 53
Вознюк О. В. Нова парадигма розвитку мовлення та навчання дітей дошкільної та початкової ланок / О. В. Вознюк, Т. С. Гужанова // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка / [відп. ред. Н. А. Сейко ; відп. секр. Н. П. Бірук]. – Житомир, 2016. - Вип. 4 (86) : Педагогічні науки. - С .46-50. - Бібліогр.: с. 49.
ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (2)
4. Джерджевич С. Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку / С. Джерджевич, Л. Джерджевич // Освіта та пед. наука. - 2014. - № 1. - С. 14-22. - Бібліогр.: 8 назв
5. 378.147
С 89
Завязун Т. В.    Мовленнєвий розвиток - основна складова розвитку особистості дитини-дошкільника / Завязун Т. В. // Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2016. - Ч. 3. - С. 48-52. - Бібліогр.: с. 52 (8 назв).
ЧЗ №1 (1)
6. 372
К 17
Калмикова Л. О.    Формування у дітей старшого дошкільного віку мовленнєвої діяльності: діагностико-розвивальний комплекс : навч.-метод. посіб. / Л. О. Калмикова. - Київ : Слово, 2016. - 383 с. - Бібліогр.: с. 377-383.
Аб. №1 (2), ЧЗ №1 (2)
7. 159.922.7
Т 33
Никитенко Д. Мовлення дітей дошкільного віку: шляхи і засоби розвитку / Дарина Никитенко // Теоретико-методичні підходи до психічного та особистісного розвитку дитини в умовах системних змін [Текст] : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [за заг. ред. Н. М. Дубравської]. - Житомир, 2015. - С .173-175. - Бібліогр.: с. 175.
8. 159.922.7
П 86
Трофимчук Н.    Особливості розвитку мовлення дошкільників / Н. Трофимчук // Психологія дошкільника : зб. наук.-метод. праць / [за заг. ред. Н. М. Дубравської] ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2016. - С. 136-138. - Бібліогр.: с. 138.
ЧЗ №1 (1)
9. Сухонос Т. Л.    Мовленнєвий турнір / Т. Л. Сухонос // Дошк. навч. закл. : [практ. журн. вихователя, методиста, кер. ДНЗ]. - 2016. - N 6. - С. 33-36
ЧЗ №1 (1)
10. 378.147
С 89
Червінська В. В. Розвиток мовленнєвих здібностей дітей дошкільного віку шляхом використання інтерактивних методів навчання: компетентнісний підхід / В. В. Червінська // Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2016. - Ч. 3. - С .176-180.
ЧЗ №1 (1)
Електронні ресурси:
Мартіна О. Наступність розвитку мовлення старших дошкільників і молодших школярів у мовленнєво-ігровій діяльності [Електронний ресурс] / О. Мартіна // Педагогічна освіта: теорія і практика. - 2019. - Вип. 26(2). - С. 341-345. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2019_26(2)__60
Портян М. О. Вплив наочних засобів навчання на розвиток зв’язного мовлення старших дошкільників [Електронний ресурс] / М. О. Портян, Н. П. Головченко // Наукові записки кафедри педагогіки. - 2019. - Вип. 45. - С. 41-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2019_45_7
Шевченко І. М. Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / І. М. Шевченко // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2017. - № 1(3). - С. 165-174. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2017_1(3)__25

Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

0

305

Парофірій написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до магістерської роботи на тему: Формування сенсорного простіру дошкільників

Доброго дня! До Вашої теми пропонуємо переглянути таку літературу:

1. Вишневська І. Г. Формування сенсорних еталонів дошкільників через використання розвивального потенціалу сенсорної кімнати / І. Г. Вишневська, Л. В. Дудинська, С. О. Алексюк // Дошк. навч. закл. : [практ. журн. вихователя, методиста, кер. ДНЗ]. - 2013. - N 12. - С. 24-39.
2. Камінська О. Сенсорна інтеграція, або як допомогти кожній дитині / Олена Камінська, Аліна Закревська // Дошк. виховання : наук.-метод. журн. МОН України для педагогів і батьків. - 2017. - N 11. - С. 24-29.
ЧЗ №1 (1)
3. 159.922
Д 84
Дуткевич Т. В. Розвиток сенсорно-перцептивної сфери дошкільника // Дошкільна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Дуткевич. - Київ, 2009. - С. 138-151.
ЧЗ №1 (2)
4. 372
Л 63
Лисенко Н. В. Розумове навчання і виховання. Психолого-педагогічні основи сенсорного виховання // Педагогіка українського дошкілля : навч. посіб. : у 3 ч. / Н. В. Лисенко, Н. Р. Кирста, Н. Б. Лазарович. - Київ, 2016. - Ч. 3. – С 142-158.
Аб. №1 (1), ЧЗ №1 (1)
5. 372
П 56
Поніманська Т. І. Система сенсорного виховання //  Дошкільна педагогіка : навч. посіб. / Т. І. Поніманська. - Київ : Академвидав, 2004. – С. 203-209. - (Альма-матер).
ЧЗ №1 (4), Аб. №1 (19), Каб. соц. псих. (1)
6. Прибильська Н. Сенсорне виховання в педагогіці Монтессорі / Наталія Прибильська, Наталія Проценко // Дошк. виховання : наук.-метод. журн. МОН України для педагогів і батьків. - 2014. - N 8. - С. 9-11.
7. 372
С 14
Сазонова А. В. Сенсорні еталони // Загальнотеоретичні основи природничо-математичної освіти дітей дошкільного віку : навч. посіб. / А. В. Сазонова. - 2-ге вид. - Київ, 2014. - С. 78-91.
8. 373
П 32
Сичевська О. В. Роль дидактичних ігор у розвитку сенсорно-пізнавального простору дошкільнят / Олена Володимирівна Сичевська //  Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи : зб. наук. пр. : у 2-х ч. / за заг. ред.: В. Є. Литньова, Н. Є. Колесник, Т. В. Завязун. - Житомир, 2018. - Ч. 1. - С. 173-177.
ЧЗ №1 (1)
9. 378.1
Ф 79
Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. пр. / [наук. ред. Н. М. Мирончук]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 619 с. - Із змісту: Розвиток сенсорних здібностей дітей дошкільного віку за системою М. Монтессорі / Л. А. Федорчук, Н. П. Тарнавська
Аб. №1 (2), ЧЗ №1 (1)
Підготувала Аліна Мартинюк

0

306

Alla написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка підібрати літературу для написання статті на тему: Ігрові технології на уроках (початкова школа). Дякую!

Добридень! Пропонуємо переглянути таку літературу:
1. Копачинська Т. Ігри з молодшими школярами. Теорія і практика упровадження в навчально-виховний процес / Тетяна Копачинська, Тетяна Іванова // Поч. освіта. – 2017. – N 8. – С. 4-20.
2. 371
І-99
Кулик А. Використання ігрових форм та методів навчання на уроках "Я у світі" / Анжела Кулик // Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; за заг. ред. Н. А. Басюк. – Житомир, 2018. – С. 154-156.
Ч/З № 1
3. 78(07)
К 95
Кухарчук П. М. Розвиток творчої активності учнів через використання ігрової діяльності на уроках музичного мистецтва : метод. рек. / Кухарчук П. М., Бойко О. О., Ковальова О. О. – Житомир, 2017. – 77 с.
Ч/З № 1, аб. № 1
4. Моторна О. С. LEGO на уроках музичного мистецтва в початковій школі / О. С. Моторна, О. О. Капінос // Мистецтво та освіта = Art and Education. – 2019. – N 4. – С. 13-18. – Бібліогр.: с. 17-18.
5. Муренець Н. О. Ігрова діяльність на уроках анлійської мови в початкових класах / Н. О. Муренець // Англ. мова в поч. шк. – 2018. – N 4. – С. 11-13. – Бібліогр.: с. 13.
6. 373
П 32
Піскун О. В. Використання ігрових технологій на уроках природознавства в початкової школи / Ольга Володимирівна Піскун // Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи : зб. наук. пр. : у 2-х ч. / за заг. ред. В. Є. Литньова, Н. Є. Колесник, Т. В. Завязун. – Житомир, 2018. – Ч. 2. – С .117-120.
7. 371
І-99
Рабін В. Ігрові технології на уроках « Я у світі» / Валерія Рабін // Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; за заг. ред. Н. А. Басюк. –- Житомир, 2018. – С. 232-236.
Ч/З № 1
8. Добровольська О. Б. Ігри на уроках англійської мови в молодших класах / О. Б. Добровольська // Англ. мова в почат. шк. – 2016. – N 6. – С. 45-47.
9. Дубровіна І. В. Проблемно-моделюючі ігри в музичному навчанні молодших школярів / Дубровіна Ірина Володимирівна // Мистецтво та освіта. – 2017. – N 1. – С. 15-19. – Бібліогр.: с. 19
Ч/З № 1
Підготувала Аліна Мартинюк

0

307

Таня Білик написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до дипломної роботи на тему "МЕТОДИКА РОЗВИТКУ УСНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ АВТОНОМІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ". Дякую!

Доброго дня, Тетяно! Пропонуємо ознайомитися із такою літературою:

Буренко, В. Особливості навчання усного мовлення : вправи / Валентина Буренко // Інозем. мови в навч. закл. : наук.-метод. журн. - 2011. - N 4. - С. 82-90.

Бабенко, Н. А. Прийоми розвитку монологічного мовлення [Текст] : [метод. матеріали] / Н. А. Бабенко, І. В. Астапова // Англ. мова в почат. шк. : [наук.-метод. журн.]. - 2013. - N 5. - С. 9-11.

Гукова, О. Реклама. Розвиток навичок монологічного мовлення [Текст] : англ. мова : 11 кл. / Ольга Гукова // Інозем. мови в шк. України : наук.-метод. журн. - 2017. - N 3. - С. 8-10

Д'яконова, І. Я. Навчання спонтанного монологічного мовлення учнів старшого ступеня на базі художнього тексту [Текст] / І. Я. Д'яконова // Англ. мова та л-ра : наук.-метод. журн. - 2011. - N 29. - С. 7-8

Ковальчук, О. П. Пізнавально-комунікативний підхід у навчанні монологічного мовлення в старших класах середньої школи [Текст] / О. П. Ковальчук, В. Д. Ковальчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : зб. наук. пр. / [ред. кол. А. М. Архангельська та ін.] : Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2014. - Вип. 49. - С. 50-51.

Кравченко, В. В. Навчання монологічного мовлення (опис) з використанням візуальних матеріалів (фотографій) [Текст] / В. В. Кравченко // Англ. мова та літ. : наук.-метод. журн. - 2018. - N 7/8. - С. 3-7

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти / [С. Ю. Ніколаєва та ін. ; рец.: В. М. Плахотник, О. Б. Тарнопольський ; ред. К. І. Онищенко]. - Вид. 2-ге, виправл. і переробл. - К. : Ленвіт, 2002. - 328 с.

Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] : підручник / [кол. авт. Л. С. Панова та ін.]. - К. : Академія, 2010. - 327 с. - (Альма-матер).

Устименко, О. М. Навчання іншомовного монологічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу [Текст] / О. М. Устименко // Іноземні мови : IМ : наук.-метод. журн. - 2013. - N 1. - С. 3-9 ; № 2. - С. 3-12.

Хасевич, С. С. Вербально-зорові опори та їх використання для формування вмінь монологічного мовлення [Текст] / С. С. Хасевич // Англійська мова та література : наук.-метод. журн. - 2010. - N 22/23. - С. 5-11.

Підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Невмержицька В. О.

0

308

nastyanastya написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури до дипломної роботи на тему:"Поширення мовних рис американського варіанта англійської мови в британську англійську".Дякую!

Доброго дня! Просимо вибачити за затримку повідомлення. Пропонуємо переглянути для написання наукової роботи таку літературу:

Адаменко, В. С. Англійська мова - мова міжнародного спілкування / В. С. Адаменко // Англ. мова та літ. : наук.-метод. журн. - 2018. - N 6. - С. 23-27.

Бабенко, А. П. Американский вариант английского языка : учеб. пособие для тех, кому предстоит жить или работать в США / А. П. Бабенко, Е. В. Христенко. - Харьков : Рубикон, 1991. - 256 с.

Бессонова, О. Л. Фразеологические единицы с национально-культурным компонентом в британском и американском вариантах английского языка: семантика и структура / О. Л. Бессонова, А. А. Гайдаш // Філол. трактати : наук. журн. - 2014. - Том 6, N 1. - С. 67-73. (Ч/З № 1)

Бузаров, В. В. Основы синтаксиса английской разговорной речи : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / В. В. Бузаров. - М. : Просвещение, 1986. - 126, [2] с.

Варианты полинациональных литературных языков : монография / Акад. наук ССР, Ин-т языковедения им. А. А. Потебни ; редкол.: Ю. А. Жлуктенко (отв. ред.), В. Н. Бублик и др. - Киев : Наук. думка, 1981. - 277, [3] с.

Гаращук, К. В. Фонетичні особливості функціонування південноамериканського діалекту / К. В. Гаращук, Л. А. Гаращук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. - Вип. 1 (67). - С. 197-201.

Євченко, Є. Є. Північноамериканський та британський варіанти англійської мови: два аспекти розвитку / Є. Є. Євченко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. - Вип. 1 (87): Філологічні науки. - С. 31-36.

Kuznetsova, V. Notes on English Lexicology : учб. посіб. для студ. заоч. навч. пед. ін-тів інозем. мов та ф-тів інозем. мов ун-тів / V. Kuznetsova ; за ред. доц. Н. М. Раєвської. - К. : Рад. шк., 1966. - 130, [4] p.

Мостовий, М. І. Лексикологія англійської мови : підруч. для студ. ін-тів і ф-тів інозем. мов. / М. І. Мостовий. - Х. : Основа, 1993. - 255 с.

Nikolenko, A. G. English Lexicology. Theory and Practice : навч. посіб. / A. G. Nikolenko ; Нац. авіац. ун-т. - Vinnytsya : Nova Knyha, 2007. - 525 с.

Швейцер, А. Д. Литературный язык в США и Англии / А. Д. Швейцер. - М. : Высш. шк., 1971. - 199, [1] с. : схемы. - (Библиотека филолога).

   Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Власова Є. Г.

0

309

МаринаФранчук написал(а):

Добрий вечір! Прошу допомоги з пошуком джерел до статті про творчість Осипа Бодянського, зокрема і про жанр казки у його доробку. Дякую!

Доброго дня, пані Марино! Пропонуємо ознайомитися із такою літературою :
4 Сл(03)
Б 90
Булахов М. Г. Бодянский Осип Максимович // Восточнославянские языковеды : биобиблиогр. словарь / М. Г. Булахов. — Т. 1. — Минск, 1976. – С. 35-37.
ч/з № 1
Пархоменко О. М. Йосип Максимович Бодянський // Українська мова в школі. — 1957. — № 1. – С. 20-27.
ч/з № 1
8
П 32
Горбонос О. Жанрова природа авторської передмови до збірки літературних казок О. Бодянського «Наські українські казки запорожця Іська Матиринки»: текст, підтекст, контекст // Південний архів. Філологічні науки. – Херсон, 2008. – Вип. XXXXII. – С. 34-37.
ч/з № 1
8У (03)
У-45
Дей О. І. Бодянский Осип Максимович // Українська літературна енциклопедія / редкол.: Дзеверін І. О., та ін. – Київ, 1988. – Т. 1. - С. 204

8У1
Ф 83
Франко І. Вибрані статті про народну творчість / Іван Франко ; упоряд. О. І. Дей. - Київ : Вид-во Акад. наук Укр. РСР, 1955. - 288, [3] с. - Із змісту: Національний колорит у казках Бодянського.
Аб. №1 (2), ч/з № 1
У1
Ф-83
Франко I. Осип Бодянський / Іван Франко // Зібр. тв. У 50 т. / Іван Франко. —Київ : Наук. думка, 1981. - Т. 34. — С. 438-455.

03
У 45
Романченко І. С. Бодянський Осип Максимович // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — К. : Головна редакція УРЕ, 1977. — Т. 1 : А — Борона. — С. 507.
Ряппо А. Й. Архів О. М. Бодянського // Радянське літературознавство. — 1965. — № 4. – С. 71-78.
9У(03)
Е 64
Тронько П. Т. Бодянський Осип Максимович // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — Київ : Наук. думка, 2003. - Т. 1 : А-В. - С. 322.
ч/з № 1

Василенко Н. П. О. М. Бодянский и его заслуги для изучения Малороссии. — Киев, 1904 https://archive.org/stream/ombodianskii … 3/mode/2up

Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

+1

310

biblZDU написал(а):

Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

Дякую за допомогу!

0

311

Доброго дня! Яку ви можете порадити літературу з теми: "Синфітоіндикаційна характеристика геофізичних аномалій рослин" для магістерської?

0

312

Доброго дня!
По темі підібрані такі джерела:

Дідух Я. П. Основи біоіндикації : [монографія] / Я. П. Дідух ; [відп. ред. акад. НАН України Д. М. Гродзинський] ; Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. - К. : Наукова думка, 2012. - 342, [15] с. : кольор. іл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с. 312-339.  https://www.botany.kiev.ua/doc/osnovi_bioind.pdf

Дідух Я. П. Синфітоіндикаційна оцінка рослинних угруповань Центральноподільського геоботанічного округу / Дідух Я. П., Вашеняк Ю. А.  // Укр. ботан. журн. – 2011. - Т. 68, № 4. - С. 491-506

Дідух Я.П. Синфітоіндикаційний аналіз рослинних угруповань Черкасько- Чигиринського геоботанічного району / Я.П. Дідух, Ю.Ю. Гайова // Укр. ботан. журнал. – 2008. – Т. 65, № 2. – С. 159-173

Дідух Я. П. Фітоіндикаційна оцінка синтаксонів класу Molinio-Arrhenatheretea Полісся та Лісостепу України / Дідух Я. П., Куземко А. А // Укр. ботан. журн. — 2014. — Т. 71, №2. — С. 140-147.

Дідух Я. П. Екологічні режими фітоценозів на межі: Волинське Плато – М. Полісся – Кременецькі гори (Рівненська обл., Україна) / Дідух Я.П., Плюта П.Г., Каркуцієв Г.М.  // Укр. ботан. журн. – 1993. – Т. 50, № 5. – С. 23-34.

Дідух Я.П. Порівняльна синфітоіндикаційна оцінка рослинності Польських Татр, Українських Карпат і Гірського Криму / Дідух Я.П., Четвертних І.С. // Укр. ботан. журн. — 2015. — Т. 72, № 3. – С.  203-217.

Дідух Я. Синфітоіндикаційна оцінка рослинності північного макросхилу Татр і прилеглих територій / Дідух Я., Четвертних І., Боратинські А. // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 67. – С. 35-47.

Дідух Я. П. Класифікація екосистем – імператив національної екомережі (ECONET) України / Дідух Я. П., Шеляг-Сосонко Ю. Р // Укр. ботан. журн. – 2001. – 58, № 4. – С. 393- 403

Дідух Я. П. Фітоіндикація екотопів верхів’я Західного Бугу / Дідух Я.П., Плюта П.Г., Кузярін О.Т.  // Укр. ботан. журн. – 1994. – T. 51, № 2/3. – С. 57 – 68.

Кліматогенні зміни рослинного світу Українських Карпат : монографія / наук. ред: Дідух Я. П., Чорней. – Чернівці : Друк Арт, 2016. - 280 с.
http://geobot.org.ua/files/publication/ … _zminy.pdf

Козак О. М. Синфітоіндикаційна оцінка впливу екологічних чинників на структуру екосистем субальпійської зони Закарпаття / Козак О. М., Дідух Я. П. // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 4. – C. 541-549,    http://ibhb.chnu.edu.ua/uploads/files/v … _Kozak.pdf

Український геоботанічний сайт http://geobot.org.ua/

Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

0

313

Добрий день! Порадьте літературу для курсової на тему: Структура популяцій та комплексів дощових черв'яків у антропогенно-трансформованому середовищі

0

314

Пропонуємо такі джерела за темою "Структура популяцій та комплексів дощових черв'яків у антропогенно-трансформованому середовищі":
1. Власенко Р. Видове різноманіття дощових червів в околицях с. Колочави Закарпатської області / Р. Власенко, О. Гарбар, Н. Пилипчук // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. - 2018. - Вип. 77. - С. 93-101. - Бібліогр.: 12 назв. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletin … /view/8046

2. Гарбар О. В. Утилізація побутових відходів аборигенними видами дощових червів EISENIA FETIDA (SAVIGNY, 1826) та DENDRODRILUS RUBIDUS (SAVIGNY, 1826) в умовах вермікультури / О. В. Гарбар, Л. І. Ворончук // Біологічні дослідження – 2019 : зб. наук. пр. -  Житомир,  2019. – С. 280-282. http://eprints.zu.edu.ua/30991/2/Біологічні дослідження - 2019 (2).pdf

3. Генетическая структура популяций партеногенетического дождевого червя Eiseniella Tetraedra (Savigny, 1826) в естественной и урбанизированной среде обитания / Межжерин С. В., Коцюба И. Ю., Жалай Е. И., Гарбар А. В. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. -  2010. – Вип. 28. – С. 135-138. - Режим доступу:  http://eprints.zu.edu.ua/6280/

4. Деревицький Р. О. Структура комплексів дощових червів (Olgochaeta, Lumbricidae) Чуднівського району Житомирської області / Р. О. Деревицький, О. В. Гарбар // Біологічні дослідження - 2016 : зб. наук. пр. - Житомир, 2016. - С. 158-159.

5. Earthworms (Lumbricidae) as intermediate hosts of lung nematodes (Metastrongylidae) of swine in Kyiv and Zhytomyr Regions of Ukraine = Дощові черви (Lumbricidae) як проміжні хазяї метастронгіл (Metastrongylidae) свиней на території Київської та Житомирської областей України / A. A. Antipov, T. I. Bakhur, D. V. Feshchenko, T. A. Romanishina, N. V. Avramenko, V. P. Goncharenko, O. A. Zghozinska, L. M. Solovyova, N. V. Koziy, R. V. Pidborska, V. S. Shahanenko, V. I. Dzhmil // Вестн. зоологии. - 2018. - 52, № 1. - С. 59-64. - Бібліогр.: 64 назв. - англ.

6. Жуков О. В. Значення еколого-морфологічних особливостей дощових черв'яків (Lumbricidae) Степового Придніпров'я та впливу факторів середовища в організації їх угруповань природних, аграрних та урбанізованих екосистем / О. В. Жуков, Д. Б. Шаталін // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. - 2016. - № 4. - С. 6-19. - Бібліогр.: 63 назв. - укp. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDAA_2016_4_3

7. Іванців В. В. Дощові черв'яки (oligochaeta, lumbricidae) гідроморфних ґрунтів Кременецьких гір і Вороняків [Електронний ресурс] / В. В. Іванців, Л. В. Бусленко, П. С. Сидорчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. - 2016. - № 1. - С. 73-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_2016_1_14

8. Качківська О.В. Генетична структура популяцій LUMBRICUS TERRESTRIS (LINNAEUS, 1758) лісостепової зони / О.В. Качківська, О.В. Гарбар // БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2017 : зб. наук. пр. – Житомир, 2017   С. 82. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/24211/1/Bio_doslid_2017.pdf

9. Межжерин С. В. Репродуктивное преимущество партеногенетического дождевого червя Aporrectodea trapezoides над родительским амфимиктическим видом A. caliginosa (Oligochaeta, Lumbricidae) / С. В. Межжерин, Ю. Ю. Чайка, Е. И. Жалай // Доп. Нац. акад. наук України : математика, природознавство, тех. науки. - 2020. - N 2. - С. 76-81. - Библиогр.: с. 79-80.

10. Онищук И. П. Новые полиплоидные расы дождевых червей рода Octolasion (Oligochaeta, Lumbricidae) в фауне Украины [Текст] / И. П. Онищук, А. В. Гарбар // Вестник зоологии = Vestnik zoologii : науч. журн. - 2010. - Том 44, N 1. - С. 79-82 : ил. - Библиогр. в конце ст.

11. Попов В.В. Дощові черви (Oligochaeta, Lumbricidae) Лівобережної України: фауна, таксономія, екологія: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.08 / В.В. Попов ; НАН України. Ін-т зоології ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 2008. — 24 с. — http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ … pvvfte.zip
12. 595
Э 15
Эволюционный парадокс партеногенетических дождевых червей : [монографія] / Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена, М-во образования и науки Украины, Житомир. гос. ун-т им. И. Франко. - Киев : Наук. думка, 2018. - 230, [1] с. - (Проект "Наукова книга")
Б-ка природн. ф-ту (4)
Підготувала Аліна Мартинюк

0

315

Добрий день. Допоможіть знайти літературу з теми "Особливості фахової підготовки майбутніх дизайнерів" для курсової.

0

316

Пропонуємо такі джерела з теми "Особливості фахової підготовки майбутніх дизайнерів":
Єрмак І. О.    Створення і застосування дидактичних матеріалів для навчання майбутніх дизайнерів з використанням цифрових технологій / Інга Олександрівна Єрмак, Антоніна Петрівна Дубрівна // Комп'ют. у шк. та сім'ї. - 2019. - N 1. - С. 27-34. - Бібліогр.: с. 32.
7.012
Ч-65
    Чирчик С.    Професійна підготовка дизайнерів інтер'єру : теорія, методика, практика : монографія / Сергій Чирчик ; [за наук. ред. О. А. Дубасенюк]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. - 442 с. - Бібліогр.: с. 317-364
ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (1)
05
В 53
    Чирчик С. В.    Поняття "компетенція", "компетентність", "професійна компетентність" в науці як ціннісні орієнтири дизайн-освіти / С. В. Чирчик // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - Житомир, 2010. - Вип. 54. - С. 82-85. - Бібліогр.: с. 84-85.

7
М 65 
    Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції : зб. наук. пр. / за заг. ред.: І. В. Баладинська, Н. Є. Колесник. - Житомир, 2017. - 210 с.
   В змісті: Тенденції до змін у методології дизайн-освіти / О. О. Фурса. - С .34-41.
ЧЗ №1 (1)
  Пічкур М. О.  Дидактичне значення використання етнічних орнаментальних протоформ у фаховій підготовці дизайнерів-графіків [Текст] / М. О. Пічкур // Мистецтво та освіта = Art and Education. - 2019. - N 4. - С. 52-56. - Бібліогр.: с. 56.
ЧЗ №1 (1)
  Фурса Оксана Олександрівна.    Тенденції розвитку дизайн-освіти в Україні (друга половина XX - початок XXI століття) [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.01 / Фурса Оксана Олександрівна ; наук. консультант Орлов Валерій Федорович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2014. - 489, [6] с. - Бібліогр.: с. 409-489.
  Чирчик Сергій Васильович.   Теоретичні і методичні основи формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів з дизайну інтер'єру [Рукопис] : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.04 : в 2 т. / Чирчик Сергій Васильович ; наук. консультант Дубасенюк Олександра Антонівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2017. - 764, [10] с. - Бібліогр.: с. 391-450.
наук.-метод. відділ
Електронні ресурси:
Адоньєва Ю. А. Метакогнітивні уміння майбутніх дизайнерів як детермінанта їх професійної діяльності [Електронний ресурс] / Ю. А. Адоньєва // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. - 2017. - № 2. - С. 13-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2017_2_3

Акопова А. О. Проблеми сучасної архітектурно-дизайнерської освіти [Електронний ресурс] / А. О. Акопова // Архітектурний вісник КНУБА. - 2019. - Вип. 20. - С. 213-216. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/avk_2019_20_23

Кирилова О. С. Підготовка майбутніх дизайнерів до застосування артпедагогічних технологій у професійній діяльності як наукова проблема [Електронний ресурс] / О. С. Кирилова // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. - 2019. - Вип. 2. - С. 84-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2019_2_11

Максимова А. Педагогічна технологія поетапного розвитку проектної культури майбутніх дизайнерів-графіків у професійній підготовці [Електронний ресурс] / А. Максимова // Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент. Серія : Педагогічні науки. - 2019. - Вип. 14. - С. 189-200. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Moztm_2019_14_15

Тригуб О. Актуальні проблеми фахової підготовки майбутніх дизайнерів у закладах вищої освіти України: теоретичні та прикладні аспекти [Електронний ресурс] / О. Тригуб // Молодь і ринок. - 2020. - № 1. - С. 159-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2020_1_31

Школяр Н. В. Модель формування термінологічної компетентності майбутніх графічних дизайнерів у процесі професійної підготовки [Електронний ресурс] / Н. В. Школяр // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. - 2018. - № 3(2). - С. 341-346. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2018_3(2)__64
Підготувала Аліна Мартинюк

0


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка