Віртуальна Довідкова Служба

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка


Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка

Сообщений 361 страница 387 из 387

1

Шановні користувачі!
    На сайті нашої бібліотеки працює віртуальна довідкова служба (ВДС) «Запитай бібліотекаря» - онлайнова служба, що виконує разові запити віртуальних користувачів, пов’язані з пошуком різного спектру інформації. Це бібліотечна служба,  яка допоможе Вам  зорієнтуватися у бібліотечному просторі. Мета створення цього сервісу – розкриття та популяризація книжкових фондів та діяльності нашої бібліотеки для віддалених користувачів. Перш ніж поставити запитання, необхідно ознайомитися з Правилами користування віртуальною довідковою службою Бібліотеки Житомирського державного університету ім. Івана Франка.

Правила користування віртуальною довідковою службою «Запитай бібліотекаря»
  Основними принципами роботи ВДС є:
• загальнодоступність, відкритість і безкоштовність для всіх користувачів;
• універсальний характер запитів згідно профілю книжкового фонду бібліотеки;
• оперативність виконання запитів;
• обов’язковість обробки всіх прийнятих запитів і надання відповіді;
• обов’язковість повідомлення про неможливість виконання запиту;
• лаконічність міжособистої взаємодії бібліотекарів і віддалених користувачів.

    Звернувшись до нашої служби, Ви зможете у режимі «запит-відповідь» одержати:
• відомості про наявність видання у бібліотеці та шифр зберігання документа;
• консультацію з бібліографічного опису (уточнення елементів, які відсутні або неточно наведені);
• інформацію про необхідну літературу до реферату чи курсової роботи;
• список літератури за темою (за довідково-бібліографічним апаратом нашої бібліотеки
до 8-10 джерел);
• список нових надходжень до бібліотеки за певний період;
• консультації з використання книжкових фондів та електронних ресурсів бібліотеки.

    Джерела виконання запитів:
• електронний каталог бібліотеки;
• традиційний довідково-бібліографічний апарат;
• повнотекстові та бібліографічні бази, які є власністю бібліотеки.

  Віртуальна довідкова служба не виконує запити, якщо:

• запит пов'язаний з комерційною діяльністю;
• запит заперечує чинному законодавству України та морально-етичним нормам;
• запит пов'язаний з наданням готових рефератів, курсових та дипломних робіт; перекладом текстів; вирішенням математичних, фізичних, хімічних та інших завдань.

Як задати питання?

Одне питання Ви можете надіслати в довільній формі державною мовою на наш форум. Для цього потрібно зареєструватись на форумі: вказавши свій логін та  e-mail. Просимо Вас обов’язково уточнювати мету запиту та обсяг необхідної інформації. Точний і повний запит забезпечує детальне виконання довідки.

    Як отримати відповідь?

Відповідь на свій запит шукайте тут на форумі виконаних довідок у зворотньо-хронологічному порядку. Усі довідки виконуються протягом 1-3 діб. Запити, що надійшли у суботу та неділю, виконуються у понеділок (або перший робочий день після свят).

Примітка:
Можливо, Ви зможете самостійно знайти неохідну інформацію й тим самим прискорити час її одержання. Для цього можете скористатися електронним каталогом  або звернутися у розділ « Ресурси» та «Бібліографічні посібники»  нашої Web-сторінки, або здійснити традиційний пошук через систему картотек, каталогів, які знаходяться у  бібліотеці.

+2

361

Соня Доброго дня, пропонуємо до теми "Формування інтелектуальної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання засобами продуктивної діяльності" такі джерела:

Гаргола Н. В. Веселімося, граємо - пам'ять розвиваємо! : корекц.-розвив. програма з розвитку пам'яті дітей ст. дошк. віку / Н. В. Гаргола // Дошк. навч. закл. : [практ. журн. вихователя, методиста, кер. ДНЗ]. - 2018. - N 2. - С. 23-43.

Жуматій С. І. Нежива природа : пошук.-дослідн. діяльність дітей дошк. віку / С. І. Жуматій // Дошк. навч. закл. : [практ. журн. вихователя, методиста, кер. ДНЗ]. - 2018. - N 1. - С. 2-24.
ч/з № 1
159.922.7
М 17
Максименко Д. С. Розвиток розумової діяльності дітей дошкільного віку : практ. психологія / Д. С. Максименко. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 190, [2] с. - Бібліогр.: с. 186-190.
Наук.-метод. центр ресурсів і документації інклюз. освіти (1)

Мартинцова О. В. Використання інноваційних технологій інтелектуального розвитку дошкільника на заняттях у ДНЗ / О. В. Мартинцова // Дошк. навч. закл. : [практ. журн. вихователя, методиста, кер. ДНЗ]. - 2015. - N 2. - С. 12-19

Михалевська О. А. Використання прийомів ейдетики в роботі з розвитку інтелектуальних здібностей дошкільнят / О. А. Михалевська // Дошкільний навчальний заклад : [практ. журн. вихователя, методиста, кер. ДНЗ]. - 2011. - N 5. - С. 2-6. - Бібліогр.: с. 6.
ч/з № 1

Патрова Л. М. Думка на кінчиках пальців : використання інновац. ЛЕГО-технологій у роботі з дітьми дошк. віку / Л. М. Патрова // Дошк. навч. закл. : [практ. журн. вихователя, методиста, кер. ДНЗ]. - 2017. - N 2 : 8. - Бібліогр.: с. 4.
ЧЗ №1

378.147
П 45 
Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. пр. / [літ. ред. Н. М. Мирончук]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. - 573 с. - Із змісту:  Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами нетрадиційного малювання / Н. М. Васянович; Дослідницька діяльність - пізнавальний розвиток дитини / В. М. Гнітецька; Дитячі народні музичні ігри як засіб огранічного та всебічного розвитку особистості дитини дошкільника / О. В Левкова; Цілеспрямована ігрова діяльність дошкільника - запорука успішного навчання в школі / Т. Завязун;  До проблеми розумового розвитку дитини у дошкільному віці / Н. М. Дубравська, М. Копель.
ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (1)

372
С 59
Соколова Ю. Тести на інтелектуальний розвиток дитини п'яти-шести років  / Юлія Соколова ; худож. Олена Карпович ; [пер. з рос. О. Решетової]. - К. : Країна мрій, 2005. - 63 с. : кольор. ілюстр. - (Академія дошкільного розвитку).

Шелестова Л. В. Інтелектуальний розвиток старших дошкільників і першокласників: теорія і практика / Людмила Володимирівна Шелестова // Освіта та розвиток обдар. особистості : наук.-метод.журн. - 2017. - N 6. - С. 21-26. - Бібліогр.: с. 25-26.
ЧЗ №1 (2)

Електронні ресурси:
Підлипняк І. Ю. Інтелектуальний розвиток дітей дошкільного віку в умовах сучасного закладу дошкільної освіти [Електронний ресурс] / І. Ю. Підлипняк, Т. М. Дука // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. - 2020. - Вип. 73(2). - С. 40-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2020_73(2)__11

Пісоцький О. П. Характеристика продуктивних видів діяльності дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / О. П. Пісоцький, Л. М. Пісоцька // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. - 2018. - № 3. - С. 140-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2018_3_24

Савченко Л. Л. Інтелектуальний розвиток дітей старшого дошкільного віку як складник розумового розвитку [Електронний ресурс] / Л. Л. Савченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. - 2019. - Вип. 71. - С. 221-224. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2019_71_53
Підготувала Аліна Мартинюк

Отредактировано інф.-бібліограф. відділ (2021-12-06 16:45:13)

0

362

Добрий день, допоможіть будь ласка підібрати літературу:
"Використання природотерапії та артерапії як технологій корекцій здоров'я молодших школярів з особливими потребами"

0

363

Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу на тему: Педагогічні технології організації дозвілля учнів молодшого шкільного віку

0

364

Добрий день, допоможіть будь ласка підібрати літературу: "Розвиток творчих здібностей молодших школярів"
Дуже вдячна)

0

365

Ольга
Доброго дня, до теми "Розвиток творчих здібностей молодших школярів" можемо запропонувати такі джерела:
371.015
Б 25
Барко В. І. Як визначити творчі здібності дитини? / В. І. Барко, А. М. Тютюнников. - Київ : Україна, 1991. - 76, [3] с. : мал. - (Сім'я і суспільство). - Бібліогр.: с. 78.

05
В 53
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 21 / [відп. ред. П. В. Білоус]. - 2005. - 281, [4] с.. - Бібліогр. в кінці ст. – В змісті: Умови розвитку творчих здібностей молодших школярів у процесі мовленнєвої діяльності / О. В. Грушко.

Доценко С. Розвиток творчої уяви учнів початкових класів під час вивчення природничо-математичних дисциплін / Світлана Доценко // Рідна шк. : наук.-пед. журн. - 2016. - N 5/6. - С. 34-39. - Бібліогр.: с. 38

Зайченко О. Творчі здібності молодших школярів : корекція та розвиток / Оксана Зайченко // Психолог : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. - 2014. - N 20. - С. 12-20. - Бібліогр.: с. 20
ЧЗ №1

159.928
З-46
Здібності, творчість, обдарованість теорія, методика, результати досліджень / за ред. В. О. Моляко, О. Л. Музики. - Житомир  Рута, 2007. - 318, [1] с. - Бібліогр. с. 306-319.
Аб. №1 (1), ЧЗ №1 (1)

371.01
І-67
Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [за заг. ред.: В. Є. Литньова, Н. Є. Колесник]. - Житомир : ФОП Левковець, 2012. - 456 с. - Із змісту: Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі трудового навчання / Т. В. Вознюк.
ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (2)

159.923
П 86
Психологічне дослідження творчого потенціалу особистості : монографія / Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; [кол. авт., наук. кер. В. О. Моляко]. - К. : Пед. думка, 2008. - 207 с. – В змісті: Виявлення особливостей творчого потенціалу молодших школярів у художньо-графічній діяльності / Н. В. Медведева.
ЧЗ №1

159.922.7
Т 33
Теоретико-методичні підходи до психічного та особистісного розвитку дитини в умовах системних змін : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [за заг. ред. Н. М. Дубравської]. - Житомир : Рута, 2015. - 216 с. – В змісті: Розвиток креативності та творчих здібностей у молодшому шкільному віці / Аліна Біда. - С .120-122 ; Розвиток творчих здібностей у дітей молодшого шкільного віку / Сніжана Вінцковська, Катерина Кирдан. - С .131-134.

37(09)У
Ф 56
Філософія для дітей. В. О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю : зб. наук.-метод. Пр. / [за заг. ред. О. В. Сухомлинської, О. Я. Савченко]. - Житомир : Вид. Левковець Н. М., 2017. - 274 с. -  В змісті: Розвиток творчих здібностей молодших школярів у контексті ідей В. О. Сухомлинського / А. В. Лобаченко. - С .154-156.
ч/з № 1

Шуть М. М. Інтерпретаційно-виконавські музичні ігри: формуємо творчі вміння молодших школярів / М. М. Шуть // Мистецтво та освіта = Art and Education : наук.-метод. журн. - 2018. - N 3. - С. 7-10. - Бібліогр.: с. 10 (5 назв) .

371.01
Я 44
Як допомогти дитині стати творчою особистістю / [упоряд. Л. Шелестова]. - Київ : Ред загальнопед. газ., 2003. - 110, [1] с. : табл. - (Бібліотека "Шкільного світу"). - Із змісту: Творчість - що це? ; Як розвивати творчі здібності у навчанні?
ЧЗ №1
Підготувала Аліна Мартинюк

0

366

ОльгаПо темі "Використання природотерапії та артерапії як технологій корекцій здоров'я молодших школярів з особливими потребами" пропонуємо:

Жильцова В. Арт-терапія у роботі із замкненими та тривожними дітьми / Вікторія Жильцова // Психолог. Шк. світ : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. - 2012. - N 13/14. - С. 73-76. - Бібліогр.: с. 76.

Зборюк Т. П. Арт-терапевтичні технології у психокорекційній практиці / Т. П. Зборюк // Шкільному психологу. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - 2010. - N 4. - С. 23-31. - Бібліогр.: с. 31.

Максименко С. В. Арт-терапія у світі дивовижних кольорів, звуків і ароматів  / С. В. Максименко // Логопед : наук.-метод. журн. - 2012. - N 9. - С. 17-23.

Неверовська І. Арт-педагогіка та арт-терапія з дітьми з особливими освітніми потребами  : з досвіду роботи / Ірина Неверовська // Психолог. Шк. світ : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. - 2012. - N 19. - С. 43-47. - Бібліогр.: с. 47.

Неісалова Н. А. Арт-терапія - зцілення мистецтвом  / Н. А. Неісалова // Вихов. робота в шк. - 2018. - N 2. - С. 31-35.

Пушкар Т. П. Арт-терапія в навчанні дітей з особливими освітніми проблемами  : інклюз. навчання / Т. П. Пушкар // Поч. навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2020. - N 1/3. - С. 87-88.

159.923
Т 35
Терлецька Л. Г.  Психологія здоров'я: арт-терапевтичні технології : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Л. Г. Терлецька. - Київ : Слово, 2016. - 126, [1] с. - Бібліогр.: с. 120.
ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (1)

371.015
Ф 32
Федій О. А. Естетотерапія : навч. посіб. / О. А. Федій. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Київ : Центр учб. л-ри, 2012. - 303 с.
Аб. №1 (3), Каб. естетики, етики та образотв. мистец., ЧЗ №1 (1)

Електронні ресурси:

Колток Л. Технології природотерапії як засоби корекції здоров’я молодших школярів [Електронний ресурс] / Л. Колток, М. Чапля // Актуальні питання гуманітарних наук. - 2015. - Вип. 11. - С. 266-271. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2015_11_39

Нагорна О. В. Застосування технологій природотерапії для дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / О. В. Нагорна // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2019. - Вип. 179. - С. 105-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2019_179_18

Підготувала Аліна Мартинюк

0

367

Kateryna Добрий день, по темі "Педагогічні технології організації дозвілля учнів молодшого шкільного віку" пропонуємо такі джерела:
364
А 43
Актуальні проблеми соціальної сфери : зб. ст. студентів і викл. Вип. 11 / за заг. ред. Н. П. Павлик. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2021. - 94 с. – В змісті: Дозвілля як наукова категорія / Ольга Ілліна. - С.19-20; Дозвіллєва діяльність з дітьми молодшого шкільного віку / Аліна Лахнова ; наук. керівник Світлана Ситняківська. - С. 47-48; Організація соціально-дозвіллєвої діяльності в інклюзивних класах початкової школи / Анна Кривобок ; наук. керівник Світлана Коляденко. - С. 54.
ЧЗ №1 (1)

379
Б 86
Бочелюк В. Й. Дозвіллєзнавство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Й. Бочелюк ; М-во освіти і науки України, Гуманітар. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.". - Київ : Центр навч. л-ри, 2006. - 207 с. - Бібліогр.: с. 201-207.
Аб. №1 (2), ЧЗ №1 (2)

371.01
І-67
Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Навч.-наук. ін-т педагогіки ; [за заг. ред.: В. Є. Литньова, Н. Є. Колесник]. - Житомир : ФОП Левковець, 2012. - 456 с. - Із змісту: Дозвілля як організація діяльності школярів в позаурочний час / Н. І. Зозуля, Т. С. Гужанова
ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (2)

371
В 11
Петрова І. Виховний потенціал дозвіллєвих об'єднань / Ірина Петрова // Вісник Львівського університету : серія педагогічна / [редкол. Д. Герцюк та ін.]. - Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2005. - Вип. 20. - С. 215-223. - Бібліогр.: с. 222-223.

Франкевич З. П. Дитячий театральний гурток як форма забави для підтримки розвитку дітей з порушеннями слуху / З. П. Франкевич // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання : наук.-метод. журн. . - 2012. - N 1. - С. 25-27

Яременко Л. Реалізація функцій організації дозвілля і формування творчих здібностей особистості в позашкільній освіті / Лілія Яременко // Рідна шк. : наук.-пед. журн. - 2015. - N 5/6. - С. 62-66. - Бібліогр.: с. 65-66.
ЧЗ №1
Електронні ресурси:
Гончарук О. Критерії діагностики готовності майбутніх учителів початкової школи до організації дозвілля молодших школярів [Електронний ресурс] / О. Гончарук // Педагогічний часопис Волині. - 2019. - № 3. - С. 73-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2019_3_15

Ковальчук Т. І. Дозвіллєва діяльність: сутність, структура і підходи до досліджень [Електронний ресурс] / Т. І. Ковальчук // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. - 2014. - № 4. - С. 37-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2014_4_9

Ульянова В. С. Дитячий театр ляльок як провідна лінія позакласної роботи у ЗНЗ [Електронний ресурс] / В. С. Ульянова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2013. - Вип. 30. - С. 380-388. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2013_30_63

Ульянова В. С. Теоретичні аспекти розвитку творчих здібностей молодших школярів в умовах дозвілля [Електронний ресурс] / В. С. Ульянова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2012. - № 3. - С. 141-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_3_37
Підготувала Аліна Мартинюк

0

368

Доброго дня! Шукаю інформацію по темі "Інклюзивна освіта в Україні: сучасний стан та особливості". Дякую за допомогу!

0

369

Алена
Добрий день! По темі "Інклюзивна освіта в Україні: сучасний стан та особливості" пропонуємо такі джерела:

1. Аргіропоулос Д. Інклюзивна педагогіка : навч. посіб. / Дімітріс Аргіропоулос, Наталія Тарнавська. - Житомир : Левковець Н. М., 2021. - 264 с. - Бібліогр.: с. 256-260.
2. Барбінова А. Структура готовності вчителів до професійної діяльності в умовах інклюзії / А. Барбінова // Укр. пед. журн. - 2021. - N 1. - С. 58-64. - Бібліогр.: с. 63.
3. Зварич Т. М. Упровадження принципів інклюзивної освіти в процес навчання / Т. М. Зварич, Т. І. Ратушна // Англ. мова та літ. - 2020. - N 19/21. - С. 26-32.
4. Київська В. В. Інклюзивна освіта. Проєкт "Рівний-рівному" / В. В. Київська, Ю. В. Пастухова // Завучу. Усе для роботи. - 2020. - N 11/12. - С. 33-42. - Бібліогр.: с. 42.
5. Масловська Ю. С. Психологічні аспекти інклюзивної освіти / Ю. С. Масловська, О. В. Козлітіна, Л. В. Туріщева // Завучу. Усе для роботи-. - 2020. - N 11/12. - С. 43-67.
6. Мацапура Т. В. Інклюзивне навчання: теоретичний аспект / Т. В. Мацапура // Управління шк. : [практ. методики та технології упр.] . - 2019. - N 1/3. - С. 83-84. - Бібліогр.: с. 84.
7. Осадча О. М. Аспекти інклюзивного сучасного закладу освіти / О. М. Осадча // Управління шк. : [практ. методики та технології упр.] . - 2019. - N 1/3. - С. 55-58. - Бібліогр.: с. 58.
8. Пацай Т. В. Інклюзивна освіта: різні можливості - рівні права / Т. В. Пацай // Логопед. - 2019. - N 12. - С. 22-23.
9. Пацай Т. В. Сходинки інклюзії. Інклюзивна освіта: крокуємо разом : метод. рек. для педагогів та батьків / Т. В. Пацай // Логопед. - 2020. - N 9. - С. 24-31 ; N 10. - С. 10-19.
10. Плужник О. Упровадження STEM-освіти в інклюзивне середовище нової української школи  / Оксана Плужник // Особлива дитина: навчання і виховання. - 2019. - N 1. - С. 61-66. - Бібліогр.: с. 66.
11. Попова О. Л. Інклюзія: крокуємо разом : просвіта пед. працівників / О. Л. Попова, І. І. Швидка, Н. В. Нев'якіна // Пед. майстерня. - 2019. - N 5. - С. 30-34.
12. Хохлін О. До проблеми диференційованого навчання в інклюзивному просторі / Олена Хохліна // Особлива дитина: навчання і виховання. - 2019. - N 2. - С. 21-32. - Бібліогр.: с. 31.
Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

0

370

Добрий день! Цікавить інформація по темі "Житомирський обласний краєзнавчий музей і його філії". Завчасно дякую!

0

371

prokop8
Добрий день, до теми "Житомирський обласний краєзнавчий музей і його філії" є така література:
1. Грабовський В. Б.    Загадки житомирських картин / Валентин Грабовський. - Житомир : Полісся, 1999. - 106, [1] с. : фот.
2. Дітковський М. Житомирський обласний краєзнавчий музей : путівник / М. Дітковський, О. Павлов. – Київ, 1975. – 94 с.
3. Картинна галерея Житомирського краєзнавчого музею : альбом / авт.-упоряд. В. Г. Харченко. – Київ : Мистецтво, 1982. – 79 с. – (Скарби музеїв України).
4. Лисневська Ф. Г.    Музей В. Г. Короленка в Житомирі / Ф. Г. Ліснівська ; фот. В. Б. Соловський : фоторозповідь. - Київ : Мистецтво, 1978. - 48 с.
5. Реліквії Романівського палацу в Житомирському музеї : путівник по колекції Ілінських-Стецьких / авт. і упоряд. Л. О. Дахненко. – Житомир, 2006. – 32 с.
6. Струцюк Й.    Колодяженський літературно-меморіальний музей Лесі Українки : путівник / Йосип Струцюк, Іван Чернецький. - Львів : Каменяр, 1984. - 69, [1] с.
7. Музей-садиба Лесі Українки в Колодяжному : путівник = Muzeum Łesi Ukrainki w Kołodiażnem : przewodnik / авт. тексту Йосип Струцюк, Іван Чернецький. - Вид. 2-ге, зі змін. і доп. - Львів : Каменяр, 1976. - 42, [1] с. : фот.
Підготувала Аліна Мартинюк

0

372

Добрий день! Які літературно-художні твори Миколи Васильовича Никончука є в бібліотеці?

0

373

Катерина
Доброго дня, Катерино. В біблІотеці є твори Миколи Никончука:
1.Никончук М. В. Веселе мовознавство : Українська мова в жартах та анекдотах / Микола Никончук, Олександр Никончук. - Житомир : Полісся, 1999. - 243 с.
2.Никончук М. Голгофа : поема та вірші / Микола Никончук. - Житомир : Полісся, 2000. - 170 с.
3.Никончук М. Грезно : кн. поезій / Микола Никончук. - Житомир : Поліграфіка, 1996. - 184 с.
4.Никончук М. Тріумфальна арка : поетична книга про видатних коханок світу / Микола Никончук. - Житомир : Полісся, 2000. - 146 с.
5.Никончук М. Зворини / Микола Никончук ; ред. М. М. Жайворон ; упоряд. В. М. Михайлов. - Житомир : [б. в.], 1992. - 95 с.
6.Никончук М. ЇЇ величність жінка : позії / Микола Никончук. - Житомир : Полісся, 1999. - 270, [1] с.
7.Никончук М. Незгаркамінь : книжка віршів / Микола Никончук. - Житомир : [б. в.], 1993. - 172, [1] с.
8.Никончук М. Шиндрики да миндрики : кн. поліського гумору / Микола Никончук. - Житомир : Полісся, 2000. - 209 с.
Підготувала Аліна Мартинюк

0

374

Добрий день! Яка у вас є література з теми "Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей в умовах НУШ".

0

375

AllaB
Доброго дня. По темі "Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей в умовах НУШ" пропонуємо такі джерела:
6П2.15
А 43 
    Актуальні питання сучасної інформатики. Вип. 7 : матеріали доп. IV Всеукр. наук.-практ. конф. [за заг. ред. Я. Б. Сікори]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. - 207, [1] с. – В. змісті: Роль ІКТ у закладах загальної середньої освіти / Д. О. Туровський, Л. П. Лисюк.

Абросімов Є. О. Формування ІКТ-компетенцій старшокласників при взаємодії школи і вищого навчального закладу / Євгеній лександрович. Абросімов, Марина Вікторівна Дмитрієва // Комп'ютер у шк. та сім'ї : наук.-метод. журн. - 2019. - N 1. - С. 16-20
ЧЗ №1

Козир М. Розвиток мотивації школярів до навчання засобами ІКТ [Електронний ресурс] / М. Козир // Освітологічний дискурс. - 2020. - № 4. - С. 231-246. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2020_4_17

Колесник Т. І. Використання ІКТ як засіб формування математичних компетентностей учнів  / Т. І. Колесник // Пед. майстерня : наук.-метод. журн. - 2018. - N 6. - С. 21-26.
ЧЗ №1

Руденко Н. М. Застосування інтерактивних технологій та ІКТ на уроках математики в закладах загальної середньої освіти [Електронний ресурс] / Н. М. Руденко, С. О. Антипова // Молодий вчений. - 2021. - № 1(2). - С. 271-276. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2021_1(2)__31

Семенів Н. Формування ІКТ-компетентності учнів на уроках української мови  / Наталія Семенів // Укр. мова і літ. в шк. : наук.-метод. журн. - 2018. - N 2. - С. 14-18.
ЧЗ №1

Тесля К. В. Застосування ІКТ у навчанні англомовної комунікації учнів 1-4 класів [Text] / К. В. Тесля // Англ. мова та літ. : наук.-метод. журн. - 2018. - N 10/11. - С. 48-51.

Харченко Ю. Ю. Формування ключових життєвих компетентностей в умовах сучасної модернізації освіти засобами ІКТ / Ю. Ю. Харченко // Англ. мова та літ. : наук.-метод. журн. - 2018. - N 1/3. - С. 24-26.
Б-ка ННІ інозем. філ

Ящук О. Особливості підготовки майбутніх вчителів початкової школи до використання ікт у професійній діяльності [Електронний ресурс] / О. Ящук // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. - 2020. - Вип. 1(1). - С. 154-160. - Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola
Підготувала Аліна Мартинюк

0

376

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему:"Компетентнісне навчання математики (середня, старша школи). Задачний підхід". Велике дякую!

0

377

Andron88 Добрий день, пропонуємо на тему "Компетентнісне навчання математики (середня, старша школи). Задачний підхід":
1. Білоконь Л. Компетентнісний підхід до навчання математики : задачі для учнів 7-9 кл. / Леся Білоконь // Математика в рід. шк.  - 2018. - N 3. - С. 22-29. - Бібліогр.: с. 29
2. Краснов Р. Активізація пізнавльної дяльностії учнів у системі компетентнісного підходу на уроках математики  / Р. Краснов // Математика в рід. шк.  - 2018. - N 11. - С. 37-38.
3. Ленчук І. Г. Задачі на побудову: комбінації рухів / Іван Ленчук // Математика в рід. шк. - 2017. - N 3. - С. 12-15. - Бібліогр.: с. 15.
4. Мельник Г. Розв'язування прикладних задач у 10-11 класі як мотивація навчання математики в школі / Ганна Мельник, Наталія Баюн // Математика в рід. шк. - 2018. - N 11. - С. 15-19. - Бібліогр.: с. 19.
5.
378
Н 34 
Науковий пошук молодих дослідників. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2013. - Вип. VI / [за ред. О. М. Королюк]. - 259 с. – В змісті: Нестандартні задачі з математики / Н. Щока ; Задачі на рух в курсі математики основної школи / Т. Шепетько. Розв'язування задач з параметрами як засіб розвитку математичного мислення учнів основної школи / Я. Заріцька.

6. Семенець С. П. Навчально-теоретичні задачі з математики: моделювання процесу розв'язування нерівностей методом рівносильних перетворень / Сергій Петрович Семенець // Математика в рід. шк. - 2017. - N 5. - С. 22-24. - Бібліогр.: с. 25.
7. Семенець С. П. Навчально-теоретичні задачі з математики: моделювання процесу розв'язування нарівностей методом інтервалів  / Сергій Семенець // Математика в рід. шк.  - 2016. - N 9. - С. 31-33. - Бібліогр.: с. 33
8. Тарасенкова Н. Компетентнісний підхід у навчанні математики: теоретичний аспект / Ніна Тарасенкова // Математика в рід. шк.  - 2016. - N 11. - С. 26-30. - Бібліогр.: с. 30.
9.
378
Н 34
Науковий пошук молодих дослідників. - Житомир : Вид-во Євенок О. О., 2017. - Вип. X. - 198 с. – В змісті: Задачі з параметрами в діючих підручниках з математики / Тетяна Богуш. - С .162-166 ; До питання методики розв'язування текстових задач на рух по колу / О. М. Королюк. - С .183-187; Розв'язування задач, пов'язаних з бісектрисою кута, методом вектора / О. В. Фонарюк. - С.190-193.
Підготувала матеріал Аліна Мартинюк

0

378

Доброго дня! Шукаю інформацію по темі "Колір у відображенні мовної картини світу". Дякую за допомогу!

0

379

katerina Добрий день, пропонуємо джерела з теми "Колір у відображенні мовної картини світу":

А 43
    Актуальні питання романо-германської філології : дослідж. молод. вчених / редкол.: Д. І. Квеселевич (відп. ред.), А. Е. Левицький [та ін.]. – Житомир, 1997. - 197 с.
В змісті: Механізм семантичного варіювання найменувань кольору / Т. В. Пастушенко. - С .184-190. Б-ка ННІ інозем. філол. (1)
 
Беценко Т. Епітети з колірною семантикою в мовній картині світу українських народних дум [Текст] / Тетяна Беценко // Берегиня : всеукр. народознав. часопис. - 2011. - N 3. - С. 37-58.
ч/з № 1
05
В 53
    Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка / [ред. О. А Дубасенюк]. – Житомир, 2007. – Вип. 33. - 236 с. - В змісті: Епітетні засоби створення кольорової палітри художнього тексту / Т. М. Онопрієнко.
ч/з № 1

Капніна Г. Колір у відображенні мовної картини світу (на прикладі німецької мови) [Електронний ресурс] / Г. Капніна // Актуальні питання гуманітарних наук. - 2016. - Вип. 15. - С. 156-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2016_15_20

Клименко О. Л. Національно-культурна специфіка вербалізації колірної картини світу [Електронний ресурс] / О. Л. Клименко, Ю. В. Горанова // Нова філологія. - 2013. - № 55. - С. 73-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2013_55_19

Короткова Л. В. Колірна символіка як об'єкт дослідження сучасної лінгвістики [Електронний ресурс] / Л. В. Короткова // Нова філологія. - 2014. - № 64. - С. 225-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2014_64_46

Іншаков А. Є. Теоретичні засади дослідження колірної лексики в мовознавстві [Електронний ресурс] / А. Є. Іншаков // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. - 2013. - Вип. 9. - С. 188-195. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2013_9_30

Кудря О. А. Лінгвокультурологічні особливості англійських та українських слів зі вторинною колірною номінацією [Електронний ресурс] / О. А. Кудря // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2012. - Вип. 24. - С. 168-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_24_53

Кудрявцева Н. С. Лінгвістична відносність у зоровій перцепції: колір [Електронний ресурс] / Н. С. Кудрявцева, В. О. Пишна, Ю. О. Берченко, Ю. Ю. Свідерська // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Філологічні науки. - 2016. - Кн. 1. - С. 170-174. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2016_1_35

Науменко О. В. Колірні уподобання як складова індивідуального стилю письменника та перекладача [Електронний ресурс] / О. В. Науменко // Молодий вчений. - 2014. - № 2(05). - С. 87-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_2(05)__20

Лисенко Л. О. Концепт "колір" в англомовній фразеологічній картині світу як прояв національної специфіки [Електронний ресурс] / Л. О. Лисенко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2015. - Вип. 59. - С. 125-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_59_47
Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

0

380

Добрий день! Допоможіть підібрати літературу з теми "Лексика на позначення реалій щоденного життя в англійській мові".

0

381

Зоряна Добрий день, з теми "Лексика на позначення реалій щоденного життя в англійській мові" пропонуємо:
05
В 53
  Вісник Житомирського державного університету імені Івана  Франка / [відп. ред. Н. А. Сейко]. – Житомир, 2015. - Вип. 2 (80). - 318, [4] с. – В змісті: Фразеологічні одиниці з компонентом-найменуванням гроші в сучасній англійській мові / Т. Ю. Григор'єва.

05
В 53
  Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка / [відп. ред. П. В. Білоус]. – Житомир, 2004. - Вип. 17. - 230, [6] с. -В змісті: Структура і принципи укладання загального словника офофраз сучасної англійської мови / В. Л. Виговський. - С. 118-120. Номінативні одиниці на позначення предметів побуту засобами сучасної англійської мови: семантичний аспект / А. О. Іванов. - С. 147-148.

05
В 53
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2006. - Вип. 27. - 243, [3] с. - В змісті: Vip-неологізми" англійської мови ХХІ століття / Ю. А. Зацний.

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка / [відп. ред. О. А Дубасенюк]. Житомир, 2007. - Вип. 34. – В змісті: Логіко-граматична категорія кількості та лексичні засоби її вираження в сучасній англійській мові / О. А. Самочорнова. - С .185-188.

05
В 53
    Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 51 / [відп. ред. О. А Дубасенюк]. – Житомир, 2010. - 233, [5] с. – В змісті: Соціально детермінований композит у сучасній англійській мові / Д. Е. Дмитрошкін.

М 34
    Гаращук Л. А. Лексико-семантичні засоби вираження причин, що викликають почуття радості в англійській мові / Л. А. Гаращук // Актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов :  матеріали онлайн семінару. - Житомир, 2014. - С. 16-22.

4И(Англ)(03)
З-38
Зацний Ю. А. Нова розмовна лексика і фразеологія : англ.-укр. слов. / Ю. А. Зацний, А. В. Янков. - Вінниця : Нова кн., 2010. - 219, [5] с.


М 34
Матеріали онлайн конференції "Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури", 10-14 лютого 2016 р. / відп. за вип.: Жуковська В. В., Кузьменко О. Ю. - Житомир, 2016. - 157 с. – В змісті: Передикативи оцінки як одиниці вторинної номінації у сучасній англійській розмовній мові / Л. Ф. Соловйова. - С .126-129.

4
С 91
Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та навчання іноземної мови в умовах соціокультурної освіти : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців, 22 берез. 2013 р. / [за заг. ред.: В. В. Жуковської, О. А. Черниш]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. - 587 с. – В змісті: Структурно-семантичні особливості фразеологічних одиниць на позначення роботи в сучасній англійській мові / В. С. Кухарьонок. - С. 264-266. Ідіоми на позначення їжі в сучасній англійській мові / О. В. Хорош. - С. 521-523.
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

382

Доброго дня!
Допоможіть підібрати літературу по темі: "Ангомовні комунікативні компетентності молодших школярів: формування з використанням сучасних технологій"

0

383

Джон Добрий день! По темі "Ангомовні комунікативні компетентності молодших школярів: формування з використанням сучасних технологій" можемо запропонувати такі джерела:
4И(Англ)(07)
Б 12
Бабенко Т. В. Методика навчання англійської мови в початковій школі : навч. посіб. / Т. В. Бабенко. - 2-ге вид. - Київ : Арістей, 2006. - 217 с.
Б-ка ННІ інозем. філол.

Бескорса О. С. Зміст і шляхи формування англомовної комунікативно-стратегічної компетентності молодших школярів [Електронний ресурс] / О. С. Бескорса // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. - 2016. - Вип. 4. - С. 26-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2016_4_6

Власенко А. Формування комунікативних навичок молодших школярів через використання сучасних технологій на уроці англійської мови / Анна Власенко // Почат. шк.. - 2016. - N 2. - С. 16-18. - Бібліогр.: с. 18.
ч/з № 1

Гордєєва А. Й. Формування англомовної лексичної компетентності молодших школярів з використанням карт пам’яті / А. Й. Гордєєва, С. Й. Кулик // Іноземні мови. - 2013. - № 2. - С. 13-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/im_2013_2_3

Кочубей Н. П. Розробка комп'ютерної рольової гри для навчання англійського діалогічного мовлення учнів 1-х класів / Кочубей Наталія Павлівна // Комп'ют. у шк. та сім'ї. - 2015. - N 3. - С. 36-38. - Бібліогр.: с. 38
Чит. зал № 1

378.147
С 89
Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2016. - Ч. 2. - 296 с. – В змісті: Формування основ англомовної лексичної компетентності учнів початкової школи на засадах навчальної автономії / О. Ю. Остапчук, І. В. Самойлюкевич. - С. 260-267.
Чит. зал № 1

4
С 91
Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та навчання іноземної мови в умовах соціокультурної освіти : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. … / [за заг. ред. В. В. Жуковської, О. А. Черниш]. - Житомир, 2013. - 587 с. В змісті: Використання активних методів у формування мовленнєвої компетенції учнів початкової школи / О. Д. Безверха. - С. 28-31
  ЧЗ №1 (2), Б-ка ННІ інозем. філол. (2)

Токар О. В. Розвиток пізнавальної активності учнів шляхом використання ІКТ / О. В. Токар // Англ. мова в почат. шк. - 2015. - N 7. - с. 19-21.
Б-ка ННІ інозем. філол.

378.1
Ф 79
Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2014. – В змісті: Використання автентичних відеоматеріалів для навчання англійської мови дітей молодшого шкільного віку / В. В. Ковальчук, І. В. Самойлюкевич
Аб. №1 (2), ЧЗ №1 (1)
Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

0

384

Добрий день. Допоможіть будь-ласка підібрати літературу до теми: "Водні ресурси, проблеми збереження та раціонального використання в Україні". Дякую.

0

385

AllaB Доброго дня, по темі "Водні ресурси, проблеми збереження та раціонального використання в Україні" пропонуємо:
5
Б 61
    Білецька Г. А. Рекреаційне природокористування / Білецька Г. А. - Львів : Новий світ-2000, 2013. - 148 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 143-148. Кл.слова (ненормовані): водні рекреаційні ресурси

Екологічна оцінка якості води та донних відкладів озер системи Опечень (Київ)  / М. Т. Гончарова, Л. С. Кіпніс, І. М. Коновець // Гідробіол. журн. - 2020. - Том 56, N 2. - С. 70-82
913(У)
Е 45
    Еколого-економічні проблеми довкілля Житомирщини  / Н.-д. ін-т статистики Держкомстату України, Держ. упр. екол. та природ. ресурсів в Житомир. обл. - Житомир : Житомир. облдрук., 2001. - 318 с. Кл.слова (ненормовані): використання водних ресурсів
551.4
Є 92
    Єфремова О. О. Основи гідрології та охорона поверхневих вод / О. О. Єфремова, О. М. Коржик, В. В. Рибак. - Львів : Новий Світ-2000, 2017. - 138, [1] с. - (Вища освіта в Україні).
05
І-73
    Кордон М. В. Якість і кількість води – проблема екологічної, національної безпеки в регіоні Міжмор’я  / М. В. Кордон // Intermarum: історія, політика, культура. - 2017. - Вип. 4. - С. 32-40.

Про можливості вторинного використання стічної води біоенергетичного комплексу  / Першина К. Д., Бистрик О. В., Бойчук О. В. [та ін.] // Укр. хім. журн. - 2020. - Том 86, N 7/8. - С. 126-133.

Рябоконь С. В. Водні ресурси Вінниччини: проблеми збереження та раціонального використання / С. В. Рябоконь, О. В. Мудрак // Екологічний вісник. - 2011. - N 3. - С. 18-19.
 
Осипов В. В. Кліматичні зміни та водні ресурси басейну Десни до середини XXI століття [Електронний ресурс] / В. В. Осипов, Н. М. Осадча, В. І. Осадчий // Доповіді Національної академії наук України. - 2021. - № 2. - С. 71-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2021_2_11

Саблій Л. А. Інноваційна система управління очищенням та знезараженням морських баластових вод / Л. А. Саблій, А. Г. Данилян, Н. Б. Тірон-Воробйова // Хімія і технологія води. - 2021. - Том 43, N 3. - С. 308-315.

Сніжко С. І. Регіональна оцінка зміни водного стоку річок Українських Карпат під впливом зміни клімату / С. І. Сніжко, О. Г. Ободовський, О. Г. Шевченко // Укр. геогр. журн. - 2020. - N 2. - С. 20-29.

Ромащенко М. І. Вплив сучасних кліматичних змін на водні ресурси та сільськогосподарське виробництво [Електронний ресурс] / М. І. Ромащенко, Ю. В. Гусев, А. П. Шатковський, Р. В. Сайдак, М. В. Яцюк, А. М. Шевченко, Т. В. Матяш // Меліорація і водне господарство. - 2020. - № 1. - С. 5-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mivg_2020_1_3

Щурик М. В. Водні ресурси Карпатського макрорегіону: ґенеза покращення та охорона [Електронний ресурс] / М. В. Щурик, С. І. Тодорюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2019. - Вип. 1. - С. 76-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2019_1_8
Матеріал підготувала Аліна Мартинюк.

0

386

Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до теми "Адам Міцкевич і українська література".

0

387

Аріна
Добрий день, по темі "Адам Міцкевич і українська література" пропонуємо:
И (Пол)
М 70
Міцкевич А. Вибрані твори : в 2 т. – Київ, 1955. – Т. 1 / пер. з пол. за ред. М. Рильського. - 419 с.

8У2
З-11   
    З трудів і днів Максима Рильського : [вірші, поеми, пер., спогади, док.] / Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : А. С. К., 2009. - 655 с. - Із змісту: Любовні сонети; Кримські сонети / А. Міцкевич.

8И(Пол)
В 31
   Вервес Г. Д. Адам Міцкевич  : Життя і творчість / Г. Д. Вервес. - Київ : Дніпро, 1979. - 138, [2] с.

8У(07)
В 40   
    Взаємозв'язки української і зарубіжної літератури в шкільному курсі  : метод. посіб. / [упоряд. А. Лісовський]. - Житомир : Полігр. центр ЖДПУ ім. І. Франка, 2002. - 152 с. – В змісті: Балади Т. Шевченка і А. Міцкевича на уроках літератури / В. В. Халін.

К 64
Кононенко В. Мова. Культура. Стиль  : [зб. ст.] / Віталій Кононенко. - К. ; Івано-Франківськ : Плай, 2002. - 459 с. - Із змісту: Мовностилістичні особливості українських перекладів поезії Адама Міцкевича.

М 33
Матвіїшин В. Адам Міцкевич і літературний процес в Україні // Український літературний європеїзм. - Київ : Академія, 2009. - С. 36-46. - (Монограф).
8
Н 12   
    На стику культур: польський та український вірш  / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; [за ред.: Л. Пщоловської, Н. Чамати]. - Київ : Київ. ун-т, 2007. - 215 с. - Із змісту: Про відтворення метричної організації поеми Адама Міцкевича "Фарис" в українському перекладі Левка Боровиковського / Ніна Чамата.

Пщоловська Л.    Вірш і стиль у перекладі (на матеріалі першого повного українського перекладу "Дзядів" Адама Міцкевича)  / Люцилла Пщоловська // Слово і час. - 2010. - N 9. - С. 87-96. - Бібліогр.: с. 96

У 45 
    Ukrainskie zblizenia literaturoznawcze / pod red. Ihora Nabytowycza = Українські літературознавчі наближення / під ред. Ігоря Набитовича. - Lublin : Unwersytetu Marii Curie-Sklodowskej, 2006. - 227 с. – В змісті: Український міцкевичезнавець і перекладач Максим Рильський / Л. Сірик.
8У1
Ф83
Іван Франко і світова культура : матеріали міжнар. симпозіуму ЮНЕСКО (Львів, 11-15 верес. 1986 р.) : у 3 кн. / [упоряд. Б. З. Якимович. - Київ : Наук. думка, 1990. -  Кн. 1. - 1990. - 525, [1] с. - Із змісту: Іван Франко і Адам Міцкевич / Г. Грабович.

1(091)(477)
Ч-59
Чижевський Д. Філософські твори  : в 4 т. / Дмитро Чижевський. - Київ : Смолоскип, 2005. - Т. 2. - 263 с. - Із змісту: Міцкевич і українська література.

8И(07)
Ш 37
Шевченко Т. Література як мистецтво слова  : матер. до уроків зарубіж. літ-ри / Тетяна Шевченко. - Т. : Мандрівець, 2005. - 54 с. - Із змісту: Тема зрадженого кохання в баладі А. Міцкевича "Рибка" та поемі Т. Шевченка "Катерина".

Підготувала Аліна Мартинюк

0


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка