Віртуальна Довідкова Служба

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка


Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка

Сообщений 31 страница 60 из 387

1

Шановні користувачі!
    На сайті нашої бібліотеки працює віртуальна довідкова служба (ВДС) «Запитай бібліотекаря» - онлайнова служба, що виконує разові запити віртуальних користувачів, пов’язані з пошуком різного спектру інформації. Це бібліотечна служба,  яка допоможе Вам  зорієнтуватися у бібліотечному просторі. Мета створення цього сервісу – розкриття та популяризація книжкових фондів та діяльності нашої бібліотеки для віддалених користувачів. Перш ніж поставити запитання, необхідно ознайомитися з Правилами користування віртуальною довідковою службою Бібліотеки Житомирського державного університету ім. Івана Франка.

Правила користування віртуальною довідковою службою «Запитай бібліотекаря»
  Основними принципами роботи ВДС є:
• загальнодоступність, відкритість і безкоштовність для всіх користувачів;
• універсальний характер запитів згідно профілю книжкового фонду бібліотеки;
• оперативність виконання запитів;
• обов’язковість обробки всіх прийнятих запитів і надання відповіді;
• обов’язковість повідомлення про неможливість виконання запиту;
• лаконічність міжособистої взаємодії бібліотекарів і віддалених користувачів.

    Звернувшись до нашої служби, Ви зможете у режимі «запит-відповідь» одержати:
• відомості про наявність видання у бібліотеці та шифр зберігання документа;
• консультацію з бібліографічного опису (уточнення елементів, які відсутні або неточно наведені);
• інформацію про необхідну літературу до реферату чи курсової роботи;
• список літератури за темою (за довідково-бібліографічним апаратом нашої бібліотеки
до 8-10 джерел);
• список нових надходжень до бібліотеки за певний період;
• консультації з використання книжкових фондів та електронних ресурсів бібліотеки.

    Джерела виконання запитів:
• електронний каталог бібліотеки;
• традиційний довідково-бібліографічний апарат;
• повнотекстові та бібліографічні бази, які є власністю бібліотеки.

  Віртуальна довідкова служба не виконує запити, якщо:

• запит пов'язаний з комерційною діяльністю;
• запит заперечує чинному законодавству України та морально-етичним нормам;
• запит пов'язаний з наданням готових рефератів, курсових та дипломних робіт; перекладом текстів; вирішенням математичних, фізичних, хімічних та інших завдань.

Як задати питання?

Одне питання Ви можете надіслати в довільній формі державною мовою на наш форум. Для цього потрібно зареєструватись на форумі: вказавши свій логін та  e-mail. Просимо Вас обов’язково уточнювати мету запиту та обсяг необхідної інформації. Точний і повний запит забезпечує детальне виконання довідки.

    Як отримати відповідь?

Відповідь на свій запит шукайте тут на форумі виконаних довідок у зворотньо-хронологічному порядку. Усі довідки виконуються протягом 1-3 діб. Запити, що надійшли у суботу та неділю, виконуються у понеділок (або перший робочий день після свят).

Примітка:
Можливо, Ви зможете самостійно знайти неохідну інформацію й тим самим прискорити час її одержання. Для цього можете скористатися електронним каталогом  або звернутися у розділ « Ресурси» та «Бібліографічні посібники»  нашої Web-сторінки, або здійснити традиційний пошук через систему картотек, каталогів, які знаходяться у  бібліотеці.

+2

31

yesno написал(а):

Доброго дня! допоможіть,будь ласка, зайти літературу відповідно до моєї курсової роботи : "Досвід невдачі під час публічного виступу та подальша мотивація студентів: психологічний аналіз". Дуже дякую.

Доброго дня! Для розкриття цієї теми курсової роботи, у фондах нашої бібліотеки Ви можете взяти таку літературу:
4
Б 31
Бацевич, Ф. С.
Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф. С. Бацевич. - 2-ге вид., допов. - К. : Академія, 2009. - 375 с. : табл. - (Альма-матер).
159.98
Б 79
Большаков, А. С.
Менеджмент. Психология успеха / А. С. Большаков. - СПб. : Литера, 2002. - 156 с. : граф., табл. - (Искусство управлять).
15
З-28
Занюк, С. С.
Психологія мотивації : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. С. Занюк. - К. : Либідь, 2002. - 302, [1] с.
15
И 46
Ильин, Е. П.
Мотивация и мотивы : [учеб. пособие] / Е. Н. Ильин. - СПб. ; М. ; Харьков : Питер, 2000. - 508 с. - (Мастера психологии).
15
К 24
Карнеги, Д. 
Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично / Д. Карнеги. - Киев : Глобус, 1995. - 184, [2] с.
159.9
К 86
Ксюковський, В. Л.
           Як стати успішною особистістю [Текст] : практ. посіб. для молоді / В. Л. Ксюковський, С. Б. Бондарєв. - Житомир : Полісся, 2010. - 413 с.
159.923
П 77
Прихожан, А. М.
Психология неудачника : тренинг уверенности в себе / А. М. Прихожан. - М. : Сфера, 2000. - 187, [1] с. : рис. - (Практическая психология).
808.5
С 64
Сопер, П.
          Основы искусства речи / Поль Л. Сопер ; пер. с англ. С. Д. Чижовой. – 2-е испр. изд. – М. : Прогресс ; Прогресс-Академия, 1992. – 415, [1] с.

+1

32

Оксана написал(а):

Допоможіть, будь ласка підібрати літературу до реферату на тему: "Роль та значення інформаційно-виховної роботи для формування морально-психологічної стійкості студентів до дій при НС". Дякую!

Шановна Оксано, шкода, що Ви не вказали з якої дисципліни задано реферат. Ця інформація допомогла би нам більш точно зорієнтуватися у виборі напрямку пошуку літератури з даної теми. Пропонуємо Вашій увазі літературу, яку вдалося віднайти у фондах нашої бібліотеки:
1. Аболин Л. М.
            Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека. – Казань, 1987.
2. 614.8
    Б 40
Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / В. А. Лушкін [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Ін-т змісту і методів навчання, Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. - Житомир : Житомир, 2001. - 671 с.
3. 159.923.2
     К 43
Кириленко, Т. С.
Психологія: емоційна сфера особистості [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. С. Кириленко. - К. : Либідь, 2007. - 253, [1] с.

4.  05
     В 53
Малинівська, Л. І.
Оволодіння студентами системою наукових знань, гуманістичних ідеалів, цінностей, переконань і способів діяльності при надзвичайних ситуаціях [Текст] / Л. І. Малинівська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. - Вип. 66. - С. 97-99.

5.  378
     П 84
Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід [Текст] : монографія / [кол. авт.: Антонова Олена Євгенівна та ін.; за ред. О. А. Дубасенюк] ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. - 435 с.

6.  Снігульська, В.
Надання психологічної допомоги в екстремальних і надзвичайних умовах [Текст] / В. Снігульська, Т. Забарило // Здоров'я та фізична культура. Шкільний світ : газ. для вчителів фізкультури, основ здоров'я, ОБЖ : інформ.-метод. вид. - 2011. - N 13. - С. 1-10 : iлюстр.

7.   378
      Ф 66
Фіцула, М. М.
Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посіб. / М. М. Фіцула ; рец.: П. Г. Лузан, М. І. Сметанський . - 2-ге вид. допов. - К. : Академвидав, 2010. - 454, [2] с.
8.  355.77
     М 69
Михайлюк, В. О.
Цивільна безпека [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Михайлюк, Б. Д. Халмурадов ; [рец.: А. І. Запорожець, С. Є. Селіванов]. - К. : Центр учб. л-ри, 2008. - 156 с. : табл. - Дод.: с. 122-153. - Бібліогр.: с. 154-156. - ISBN 978-966-364-684-8 : 20.00 грн

+1

33

ілона написал(а):

Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати літературу по темі: психологічні причини та прояви брехливості у підлітковому віці

Доброго дня! Надсилаємо Вам список літератури наявної у фондах нашої бібліотеки:
1. Аллахвердова Н. Трудный возраст : для родителей, чьи дети учатся в пятом-восьмом классах / Н. Аллахвердова, С. Соловейчик. – М. : Знание, 1966.
2. Базалук, О. А. Сущность человеческой жизни / О. А. Базалук. - К. : Наук. думка, 2002. - Из содерж.: Истина и ложь - ключевые категории оценки конструктивности человеческой деятельности. - С. 42-65.
3. Байярд, Р. Т. Ваш беспокойный подросток : практ. рук. для отчаявшихся родителей / Роберт Т. Байярд, Джин Байярд ; пер. с англ. А. Б. Орлова. - М. : Семья и шк., [1995]. - 220, [3] с.
4. Мінчук К. Гендерні особливості неправди // Шкільн. психологу. Усе для роботи. - 2009. - № 7. - С. 2-7.
5. Мінчук, К. Ознаки неправди у взаєминах чоловіків, жінок та дітей / Катерина Мінчук // Психолог. Шкільний світ : всеукр. газ. - 2010. - N 3. - С. 3-8.
6. Морозов, В. П. Искренность-неискренность говорящего и "психологический детектор лжи" / В. П. Морозов, П. В. Морозов // Психологический журнал : [науч. академ. журн.]. - 2010. - Том 31, N 5. - С. 54-67.
7. Поліщук, В. М. Криза 13 років. Феноменологія, проблеми : монографія / В. М. Поліщук. - Суми : Унів. кн., 2006. - 187 с.
8. Психологічна енциклопедія / авт-упоряд. Степанов О. М. - К. : Академвидав, 2006. - 422, [1] с. - (Енциклопедія ерудита).
9. Соколова В. Н. Отцы и дети в меняющемся мире / В. Н. Соколова, Г. Я. Юзефович. – М. : Просвещение, 1991. – С.160-173.
10. Толстых А. В. Искусство понимать искусство : психолог. коллаж / А. В. Толстых. – М. : Педагогика, 1990.
11. Фридман Л. М. Психологический справочник учителя / Л. М. Фридман, И. О. Кулагина. – М. : Просвещение, 1991.

0

34

Дар'я написал(а):

Доброго дня! Чи не могли б Ви підказати, чи є в бібліотеці книги по програмуванні з java чи php?

Дар'є,  на ваш запит надсилаємо список літератури , наявної у нашій біліотеці:
1. Грищенко В. Java-омлет / Виталий Грищенко // Компьютеры + программы. – 2002. – № 10. – С. 84-87.
2. Грищенко В. Заповедник Java-аплетов / Виталий Грищенко // Компьютеры + программы. – 2002. – № 6. – С. 57-59.
3. Калашников В. Java и Web-анимация / Владимир Калашников // Компьютеры + программы. – 2000. – № 11. – С. 54-59.
4. Матвієнко О. В. Використання Java-скриптів при створенні HTML-документа / О. В. Матвієнко, І. Л. Бородкіна // Internet-технології: проектування Web-сторінки : навч. посіб. / О. В. Матвієнко, І. Л. Бородкіна. – 2-ге вид., доробл. і доповн. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – С. 122-128.
5. Оліфіров О. В. Спільне використання XML та JavaScript / О. В. Олффіров, М. В. Роттер // Мовна модель сучасного інформаційного простору : навч. посіб. / О. В. Оліфіров, М. В. Роттер. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – С. 302-306.
6. Ремизов О. .Net vs. Java / Олег Ремизов // Компьютеры + программы. – 2003. – № 6. – С. 60-62.
7. Ремизов О. IDE Eclipse для среды Java / Олег Ремизов // Компьютеры + программы. – 2003. – № 12. – С. 72-75.
8. Самойленко В. PersonalJava – Java в микромире вычислительных средств / Виктор Самойленко // Компьютеры + программы – 2002. – № 1. – С. 18-19.
9. Самсонов В. В. Використання PHP / В. В. Самсонов, А. Л. Єрохін // Методи та засоби Інтернет-технологій : навч. посіб. / В. В. Самсонов, А. Л. Єрохін. – Х. : Компанія СМІТ, 2008. – С. 189-192.
10. Самсонов В. В. Вступ до PHP / В. В. Самсонов, А. Л. Єрохін // Методи та засоби Інтернет-технологій : навч. посіб. / В. В. Самсонов, А. Л. Єрохін. – Х. : Компанія СМІТ, 2008. – С. 183-189.
11. Самсонов В. В. Технологія PHP / В. В. Самсонов, А. Л. Єрохін // Методи та засоби Інтернет-технологій : навч. посіб. / В. В. Самсонов, А. Л. Єрохін. – Х. : Компанія СМІТ, 2008. – С.179-182.
12. Середа С. Clarion и Java / Сергей Середа // Компьютеры + программы. – 2002. – № 6. – С. 64-66.
13. Степаненко О. С. Язык Java / О. С. Степаненко // Персональный комп’ютер : учеб. курс /  О. С. Степаненко. – М. : Диалектика, 1999. – С. 378.
14. Ухань П. С. Інтерактивний WEB – Apache & PHP / Ухань П. С. Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2007. – № 2. – С. 36-38.
15. Чеботарев А. Project Looking Glass: новое измерение пользовательского иетерфейса / Арсений Чеботарев // Компьютеры + программы. – 2004. – № 10. – С. 50-52.
16. Чеботарев А. Sun: от CDE к Java Desktop / Арсений Чеботарев // Компьютеры + программы. – 2004. – № 6. – С. 49-51.
17. Чеботарев А. Многозадачная Java: наступление на системном фронте / Арсений Чеботарев // Компьютеры + программы. – 2005. – № 6. – С. 58-61.
18. Яковенко В. JavaCC - маленький дракон с большими возможностями / Вячеслав Яковенко // Компьютеры + программы. – 2002. – № 2. – С. 51-53.
19. Яковенко Я. Особенности реализации типа byte в Java / Вячеслав Яковенко // Компьютеры + программы. – 2012. – № 4. – С. 56-57.
Довідку виконала бібліотекарі читального залу № 1 Човнюк Тетяна Петрівна та Верниш Ольга Олегівна.

+1

35

parlamentrm написал(а):

Доброго дня.Підскажіть у вас е література по історії Криму?

Доброго дня! У фондах бібліотеки є різноманітна література про Крим, зокрема:

Б 52
     Бертье-Делагард, А. Л. Избранные труды [Текст] : в 3 т. / А. Л. Бертье-Делагард. - Симферополь : Доля, 2009 – 2012.
9(У)1
Б 82
     Борисенко, В. Й. Курс української історії. З найдавніших часів до XX століття [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Й. Борисенко. - К. : Либідь, 1996.
9(С)2
     Бунич, И. Черноморская Цусима, 1914-1921 [Текст] : [ист.-публицист. исслед.] / Игорь Бунич. - СПб. : Облик, 1999. - 477, [1] с.
9(С)
В 17
     Ванеев, Г. И. Севастополь, 1783-1983 [Текст] : Страницы истории : справочник / Г. И. Ванеев. - Симферополь : Таврия, 1983. - 205, [2] с.
9(У)
Г 68
     Горєлов, М. Є. Держава і цивілізація в історії України [Текст] / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : ЕКО-ПРОДАКШН, 2009. - 879 с.

Д 58
     Довжук, І. В. Нова історія України (середина XVII -початок ХХ ст.) [Текст] : підручник / І. В. Довжук ; М-во освіти і науки України, Східноукраїн. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. - 731 с.
9(У)
Е 41
     Касьяненко, М. Кримські татари: з історії повернення. На півострові відзначають 20-річчя масових протестів у Москві [Текст] / Микита Касьяненко // Екстракт 150 : у 2 ч. / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Надія Тисячна та ін.]. - К. : Укр. прес-група, 2009. - Ч. 1. - С. 365-389.

К 38
     Кизилов, М. Б. Крымская иудея. Очерки истории евреев, хазар, караимов и крымчаков в Крыму с античных времен до наших дней [Текст] / Михаил Кизилов ; Историко-археол. благотворит. фонд "Наследие тысячелетий" = Crimean Judea. Notes on the Histori of the Jews, Khazars, Karaites and Krymchaks in the Crimea since Ancient Times / Mikhail Kizilov. - Симферополь : Доля, 2011. - 335 с.
      Колесников, И. Н. Присоединение Крыма к Российской империи в XVIII в. [Текст] / И. Н. Колесников // Вопр. истории : ВИ : журнал. - 2013. - N 10. - С. 131-137.
9(У)17
К 82
     Кримська Іліада [Текст] : східна війна 1853-1856 рр. очима сучасників : події, судження, долі : до 150-ї річниці Кримської (Східної) війни / Л. О. Орехова [та ін.]. - Сімф. : Таврія, 2004. - 447 с.
9(У)1
М 26
      Марінченко, О. Тривожний форпост Півдня [Текст] / Олександр Марінченко. - [Вид. 2-ге, зі змінами]. - Херсон : Наддніпряночка, 2005. - 177 с.
9(У)17
М 27
     Маркевич, А. І. Таврійська губернія під час Кримської війни [Текст] / А. І. Маркевич. - К. : Україна, 2004. - 270 с.
9(С)16
С 32
     Сергеев-Ценский, С. Н. Севастопольская оборона, 1854-1855 гг. [Текст] : [ист. повесть] / С. Н. Сергеев-Ценский. - М. : Гос. изд-во полит. лит., 1944. - 51, [1] с.
9
Т 20
     Тарле, Е. В. Сочинения [Текст] : в 12 т. / Евгений Викторович Тарле ; Акад. наук СССР. - М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1957 – 1962.
9(У)13
У 69
      Уривалкін, О. М. Історія України: середина XIII - середина XVII ст. [Текст] : навч. посіб. / О. М. Уривалкін. - К. : Кондор, 2005. - 281, [1] с.
9(3)
Х 39
      Херсонес Таврический в третьей четверти VI - середине I вв. до н. э. [Текст] : очерки истории и культуры / Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии, М-во культуры и туризма Украины , Нац. заповедник "Херсонес Таврический". - Киев : Академпериодика, 2005. - 623, [2] с.
9(У)1
Ч-92
      Чупин, Г. Т. Предыстория и история Киевской Руси, Украины и Крыма [Текст] / Г. Т. Чупин. - Х. : Литера Нова, 2010. - 719 с.

+1

36

Доброго дня! Скільки сторінок в книзі "Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод" (під ред.Романенка, київ. Логос, 2006, УДК 504.4 (075.8)) займає частина "В.І.Щербак Визначення характеристик основних угруповань гідробіонтів. Фітопланктон" і яким чином можна отримати копію цієї частини?

+1

37

MIRAZA написал(а):

Доброго дня! Шановний абоненте! У з'язку із перебуванням бібліотекарів у відпустках, просимо вибачити нас за невчасно надану відповідь.  Частина І,замовленої книги, яка називається  "Визначення характеристик основних угруповань гідробіонтів. Фітопланктон" розміщена на сторінках 8-193. На жаль, ми не маємо технічної можливості надіслати Вам копію цієї книги.Запрошуємо відвідати  нашу бібліотеку.

0

38

MIRAZA написал(а):

Доброго дня! Вибачте за наполегливість, але ваша бібліотека єдина, в якій мені надали хоча б деяку інформацію про замовлену книгу. Територіально знаходжуся у Дніпропетровській області, тому завітати до вас проблематично. Може існує будь-яка можливість отримати хоча б електронну копію цієї книги?

Доброго дня MIRAZA! Дуже хотілося Вам допомогти, але, на жаль, немає у нас у бібліотеці ні технічної можливості створити електронну копію замовленої книги, ні фінансової можливості це здійснити.

0

39

Татьяна ЖДУ імені Франка написал(а):

Доброго  вечора терміново потрібна ваша допомога підберіть будь ласка літературу за двома наступними темами "Інститут виховання " та " Привентивні міри дивіантної поведінки  в історичному та прогностичному контесті !! Щиро буду вдячна за допомогу ) дякую за увагу)

Доброго дня! Надсилаємо список літератури за вашими запитамим:
     1. Андросюк, О. Під гострим кутом: девіантна поведінка / Оксана Андросюк // Шкільний світ : всеукр. газ. для вчителів. - 2011. - N 12. - С. 6
2. Бандурка, О. М. Основи психології і педагогіки: підруч. для вищ. навч. закл. / О. М. Бандурка, В. О. Тюріна, О. І. Федоренко ; Нац. ун-т внутріш. справ. - Х. : Вид-во нац. ун-ту внутріш. справ, 2003
    3. Богданова, І. М.  Соціальна педагогіка: навч. посіб. / І. М. Богданова. - К. : Знання, 2008.
4. Важковиховуваність: сутність, причини, реабілітація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Суми : Унів. кн., 2009.
    5. Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным поведением: учеб.-метод. пособие / под ред. М. И. Рожкова. - М. : Владос, 2001. - 238 с. –
6. Девіантна поведінка дітей і підлітків: із практики діяльн. психолога й соц. педагога / Юлія Чемодурова // Психолог. Шкільний світ : всеукр. газ. - 2010. - N 39. - С. 3-11.
7. Єфремова, Г. Л.  Девіантна поведінка підлітків як педагогічна проблема / Г. Л. Єфремова // Пед. майстерня : наук.-метод. журн. - 2013. - N 12. - С. 29-36.
8. Лобанова, А. С. Соціально-психологічні аспекти роботи з підлітками, схильними до девіацій: навч. посіб. / А. С. Лобанова, Л. В. Калашнікова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". - К. : Каравела, 2012.
9. Механізми взаємодії органів державної влади та неурядових організацій у протидії жорстокому поводженню з дітьми: навч.- метод. посіб. / М-во України у справах молоді та спорту, Міжнар. жіночий правозахисний центр "Ла Страда-Україна" ; за ред. Левченко К. Б., Трубавіної І. М. - К. : Юрисконсульт, 2005.
10. Савельєва, В. С. Організаційна поведінка: навч. посіб. / В. С. Савельєва, О. Л. Єськов, В. М. Вакуленко ; [рец.: С. В. Савченко, Л. Г. Червова, В. М. Чернобровкін]. - К. : ТОВ "Центр учб. л-ри", 2012.
11. Сейко, Наталія Андріївна. Соціальна педагогіка: для студ. пед. навч. закл. / Н. А. Сейко ; рец.: О. А. Дубасенюк, С. М. Коляденко ; Житомир. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : ЖДПУ ім. І. Франка, 2002.
12. Сіденко, Ю. О. Девіантна поведінка підлітків / Ю. О. Сіденко // Класному керівнику. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - 2011. - N 5. - С. 2-     13. Соціальна педагогіка: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. Й. Капська [та ін.] ; за ред. А. Й. Капської ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Вид. 2-ге, переробл. та доповн. - К. : Центр навч. л-ри, 2003.
14. Соціальна педагогіка: підручник : до 175-річчя ун-ту / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та упр. ; за ред. А. Й. Капської. - 5-те вид., переробл. та доповн. - К. : Центр учб. л-ри, 2011.
15. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім'єю : навч. посіб. / Держ. центр соц. служб для молоді ; наук. конс. І. М. Трубавіна. - К. : ДЦССМ, 2003
16. Чемодурова, Ю. Бенера, В. Є.  Психологічна служба в закладах освіти: практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Бенера В. Є. ; М-во освіти і науки України. - Т. : Збруч, 2008. - 559 с.

Інститут виховання
1. Виховна робота в школі: журн. для завучів, класних кер. та організаторів виховної роботи в шк. - Х. : Основа, 2004
2. Галузяк, В. М.  Педагогіка: навч. посіб. / В. М. Галузяк. - Вінниця : Вінниц. обл. друк., 2001.
3. Карпенчук, С. Г. Теорія і методика виховання / С. Г. Карпенчук. – К.: Вища шк., 2005
4. Калошин, В. Ф. Позитивне виховання / В. Ф. Калошин, В. І. Заєць // Виховна робота в школі : наук.-метод. журн. - 2010. - N 1. - С. 22-33
5. Клапків, В. І. Робота з дітьми, які мають проблеми в поведінці: діл. гра / В. І. Клапків // Виховна робота в школі : журн. для завучів, класних кер. та організаторів виховної роботи в шк. - 2011. - N 10. - С. 32-34
6. Кузьмінський, А. І. Педагогіка : підручник / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. - К. : Знання, 2007.
7. Мельничук, С. Г. Педагогіка (Теорія виховання): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Г. Мельничук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Слово, 2012.
8. Методика воспитательной роботы / под. ред. В. М. Коротова. – М: Просвещение, 1990
9. Мойсеюк, Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. / Н. Є. Мойсеюк. - Вид. 3-тє, допов. - К. : [б. в.], 2001.
10. Морольно-етичні засади формування зростаючої особистості: моногр. / за ред М. В. Левківського. – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2008 Мудрость воспитания: кн. для родителей / сост. Б. М. Бим-Бард и др. – М.: Педагогика, 1988
11. Рибалка, В. В. Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці: навч. посіб. / Рибалка В. В. ; Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - О. : Букаєв Вадим Вікторович, 2009.
12. Пальчевський, С. С.  Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. С. Пальчевський. - К. : Каравела, 2007.
13. Приходько, В. М.  Факторно-критеріальна модель моніторингу якості та продуктивності громадянського виховання учнів / В. М. Приходько // Виховна робота в школі : наук.-метод. журн. - 2010. - N 4. - С. 2-15
14. Фіцула, М. М.  Педагогіка : посібник / М. М. Фіцула. - К. : Академія, 2000.
15. Фокіна, Т. В.  Дискусії як ефективна форма громадянського виховання  / Т. В. Фокіна // Виховна робота в школі : журн. для завучів, класних кер. та організаторів виховної роботи в шк. - 2011. - N 9. - С. 15-18
16. Шадських, Ю. Г.  Психологія і педагогіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Г. Шадських ; [рец.: Д. Р. Пачковський, М. П. Салаш]. - Л. : Магнолія плюс, 2006.
17. Щербань, П. М.  Прикладна педагогіка: навч.-метод. посіб. / П. М. Щербань. - К. : Вища шк., 2002.
18. Ягупов, В. В. Педагогіка: навч. посіб. для студ. пед. спец. вищ. навч. закл. / В. В. Ягупов. - К. : Либідь, 2003.
19. Ярощук, Л. Г. Методика виховної роботи: навч. посіб. / Л. Г. Ярощук. – К.: Слово, 2012

0

40

Darina40.01 написал(а):

Добрий день!
Допоможіть підібрати літературу для написання магістерської роботи. Тема: Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогічних працівників ВНЗ. Підійде до теми також література по Теорії масофої інформації, Інформаційному менеджменту, Освітньому менеджменту, Засобам масової інформації, Управлінню навчальними закладами...Підручники,посібники, статті, все-все... Дякую. Чекаю на відповідь.

Доброго дня Даріно! Надсилаємо Вам список літератури по темі, а на майбутнє радимо користуватися електронним каталогом нашої бібліотеки.
1. Бондар В. Теорія і технологія управління процесом навчання в школі : навч. посіб. / Володимир Бондар. – К, 2000.
2. Василенко Н. В. Інноваційна діяльність директора школи / Н. В. Василенко. – Х. : Основа, 2010. – 96 с. - (Бібліотека журналу "Управління школою").
3. Ващенко Л. М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону / Л. М. Ващенко. – К. : Тираж, 2005.
4. Волобуєва Т. Б. Самоосвітня діяльність керівника / Т. Б. Волобуєва. – Х. : Основа, 2005. – 94 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою").
5. Григораш В. В. Маркетингова діяльність директора школи / В. В. Григораш. – Х. : Основа, 2014. – 223 с. – (Абетка керівника).
6. Гриньова М. В. Менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів : [навч.-метод. посіб.] / Гриньова М. В., Малаканова Л. В., Сорокіна Г. Ю. – Полтава : Астрая, 2012.
7. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний підхід в управлінні навчальними закладами" : 10 квіт. 2014 р. / [відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 210 с.
8. Іванова Т. В. Культура педагогічного менеджменту викладача ВНЗ непедагогічного профілю : навч.-метод. посіб. / Т. В. Іванова. – К. : Пед. думка, 2012.
9. Калініна Л. М. Інформаційне управління загальноосвітнім навчальним закладом: системи, процеси, технології / Л. М. Калініна. – К. : Інформавтодор, 2008.
10. Калініна Л. М. Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом / Л. М. Калініна. – К., 2005.
11. Калініна Л. М. Технологія інформаційного управління закладом освіти / Л. М. Калініна. – Х. : Основа, 2005. – 159 с.
12. Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Карамушка. – К. : Либідь, 2004.
13. Коломінський Н.Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект) / Н. Л. Коломінський. – К. : МАУП, 2000.
14. Крижко В. Теорія та практика менеджменту в освіті : навч. посіб. / Василь Крижко. – Вид. 2-ге, доопрац. – К. : Освіта України, 2005.
15. Лунячек В. Е. Інформатизація управління освітою в Україні: тенденції в контексті глобального розвитку / В. Е. Лунячек // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2010. – N 3. – С. 43-47.
16. Модернізаційні процеси в освіті та суспільстві: психотехнології супроводу / за ред. П. Д. Фролова. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 309, [1] с. : рис., табл.
17. Осадчий І. Г. Соціально-філософські аспекти формування загальної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу / І. Г. Осадчий. – К. : Пед. думка, 2012.
18. Пастовенський О. Мережева модель управління загальною середньою освітою / Олександр Пастовенський // Рідна шк. – 2012. – N 6. – С. 13-18. – Бібліогр.: с. 17-18.
19. Пастовенський О. В. Тенденції розвитку системи управління загальною середньою освітою в умовах зростання різноманітності освітніх систем / О. В. Пастовенський // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Житомир, 2012. – Вип. 61. – С. 106-109.
20. Пастовенський О. В. Зв'язок моделей фінансування загальної середньої освіти з моделями управління освітою / О. В. Пастовенський // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2011. – Вип. 59. – С. 85-88.
21. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія / [кол. авт.: Антонова О. Є. та ін.; за ред. О. А. Дубасенюк]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – 435 с.
22. Психологічні засади організаційного розвитку : монографія / [кол. авт. Карамушка Л. М. та ін.] ; за наук. ред. Л. М. Карамушки. – К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 204 с. : рис., табл. - (Лабораторія організаційної психології).
23. Расевич Р.  Психологічні аспекти управління освітньою галуззю району / Роман Расевич // Упр. освітою. – 2014. – N 5. – С. 29-31.
24. Сидорова Є. Освітній округ як інноваційна модель управління освітою: напрями діяльності / Євгенія Сидорова // Рідна шк. – 2013. – N 7. – С. 77-80.
25. Смирнова М. Є. Практика управління навчальним закладом: від функціонування до розвитку / М. Є. Смирнова. – Х. : Основа, 2013. – 191 с. : табл. – (Абетка керівника).
26. Стратегії управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : зб. наук. пр. Вип. 1 / Ін-т пед. АПН України ; [редкол.: В. М. Мадзігон та ін.]. – К. ; Миколаїв, 2008. – 399 с.
27. Теоретико-методичні основи підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу / [Г. В. Єльникова та ін.]. – К., 2012.
28. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 трав. 2011 р., м. Житомир / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : ЖДУ ім І. Франка, 2011. – 236 с.
29. Управління інноваційним розвитком загальноосвітнього навчального закладу: моделі, соціокультурні процеси, технології : наук.-метод. посіб. / [Н. В. Бортник та ін.].- К. : Інформавтодор, 2011.
30. Хлєбнікова Т. М. Управління навчальною діяльністю : [навч.-метод. посіб.] / Т. М. Хлєбнікова. – Х. : Основа, 2013. – 223 с. : табл. – (Абетка керівника).
31. Цехмістрова Г. С. Управління в освіті та педагогічна діагностика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Цехмістрова Г. С., Фоменко Н. А. – К. : Слово, 2005. – 277 с. : табл.
32. Яблочніков С. Проблеми розвитку управління в освіті / Сергій Яблочніков // Упр. освітою. – 2013. – N 21. – С. 31-33.

0

41

Лена написал(а):

Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури до курсової роботи на тему "Рефлексія комунікативних здібностей від рівня самооцінки"

Здрастуйте Лено! Надсилаємо список літератури до вашої теми:
1. Березовська Л. Самовиховання та саморегуляція особистості : навч. посіб. / Людмила Березовська ; М-во освіти і науки України. - К. : Слово, 2011. - 165 с. - Бібліогр.: с. 157-165.

2. Житник Л. Позитивне й негативне мислення: самооцінка та самовдосконалення : заняття з елементами тренінгу для пед. кадрів / Людмила Житник // Психолог. - 2013. - N 8. - С. 21-23.

3. Загурська І. С. Розвиток самооцінки здібностей у молодшому шкільному віці / І. С. Загурська // Практична психологія та соціальна робота. - 2010. - N 6. -  С. 14-21.

4. Карнаухова Л. О. Рефлексія як самоаналіз діяльності та її результатів / Л. О. Карнаухова // Педагогічна майстерня. - 2011. - N 4. -  С. 17-20.

5. Карпова Л. Б. Рефлексія на уроці - це спільна діяльність учнів і вчителя / Л. Б. Карпова // Фізика в школах України. - 2010. - N 11/12. - С. 5-8.
6. Матвейчук О. Б. Розвиваємо комунікативні якості : заняття для старшокласників / О. Б. Матвейчук, Т. А. Меренюк, Ю. В. Волошкова // Шк. психологу. Усе для роботи. - 2012. - N 1. - С. 28-33.
7. Олійник Л. Як допомогти школярам підвищити самооцінку / Л. Олійник // Шк. світ : всеукр. газ. для вчителів. - 2011. - N 40. - С. 8-9

8. Підлужна Г. В. Формування комунікативних умінь молодших школярів засобами ігрових технологій на уроках рідної мови : [навч.-метод. посіб. для студ. пед. ф-тів і вчителів почат. кл.] / Г. В. Підлужна, Д. О. Светлакова ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. - 91 с.

9. Рись А. А. Самооцінка дитини: допоможіть розвинути талант / А. А. Рись // Виховна робота в школі. - 2011. - N 9. - С. 27-29.

10. Шевчук Л.  Самооцінка молодого педагога : практ. заняття / Лариса Шевчук // Психолог. - 2012. - N 11/12. - С. 69-71.

0

42

Таня написал(а):

Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури до курсової роботи на тему:"Гендерні відмінності у ставленні до шлюбу в юнацькому віці".Дякую!

Доброго дня! Надсилаємо список літератури до вашої курсової роботи:
1. Гендер і сексуальність : хрестоматія / за ред. Вікторії Гайденко. - Суми : Унів. кн., 2011. – 139 с.
2. Гендерна педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти / Володимир Кравець. - Т. : Джура, 2003. - 415 с. - Бібліогр.: с. 412-414.
3. Гендерна педагогіка : хрестоматія / за ред. Вікторії Гайденко. - Суми : Унів. кн., 2006. - 313 с. –
4. Гендерний розвиток у суспільстві : (конспекти лекцій). - Вид. 2-ге. - К. : Фоліант, 2005. - 351 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд
5. Горностай П. П.  Личность и роль. Ролевой подход в социальной психологии личноси / П. П. Горностай ; Акад. пед. наук Украины, Ин-т соц. и полит. психологии. - Киев : Интерпресс ЛТД, 2007. - 311 с.
6. Кравець В.  Основи теорії гендеру : навч. посіб. - К. : К. І. С., 2004. - 535 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд.
7. Кравець В. П. Історія гендерної педагогіки : навч.посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Кравець. - Т. : Джура, 2005. - 439 с. - Бібліогр.: с. 431-433
8. Основи теорії гендеру : навч. посіб. - К. : К. І. С., 2004. - 535 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд.
9. Хрестоматія навчальних програм з проблем гендерного розвитку. - К. : Фоліант, 2004. - 386 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд
10. Штриголь Д. В. Вплив батьків на сімейні настанови дівчат / Штриголь Д. В. // Практична психологія та соціальна робота. - 2012. - N 2. -  С. 57-61.
11. Штриголь Д. В. Шлюбно-рольові настанови у юнацькому віці / Штриголь Д. В. // Практична психологія та соціальна робота. - 2010. - N 5. -  С. 36-45.

+1

43

Student написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури до курсової роботи на тему :"Стилістичні особливості офіційно ділового стилю в англійській та українській мовах". Дуже дякую)))

Здрастуйте! Ось що нам вдалося підібрати до вашої теми:
Дубенко, О. Ю.
Порівняльна стилістика англійської та української мов [Текст] : [посіб. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / О. Ю. Дубенко. - Вінниця : Нова кн., 2005. - 211 с. : табл. - Бібліогр.: с. 210-211

1. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. - Л. : Світ, 2003. - 430, [1] с.

2. Дубенко О. Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов : [посіб. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / О. Ю. Дубенко. - Вінниця : Нова кн., 2005. - 211 с.

3. Дудик П. С. Стилістика української мови : навч. посіб. / П. С. Дудик. - К. : Академія, 2005. - 367 с. - (Альма-матер).

4. Климова Катерина Яківна. Практична стилістика сучасної української мови : навч. посіб. / К. Я. Климова, П. Ф. Романюк ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. - 142, [1] с.

5. Конторчук Ганна Кирилівна. Стилістика сучасної української мови : практ. курс : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. К. Конторчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Рута, 2009. - 219 с.

6. Марущак О. М. Практична стилістика сучасної української мови : навч.-метод. посіб. / О. М. Марущак. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2008. - 139 с.

7. Мацько Л. І. Стилістика ділової мови і редагування документів [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець, О. В. Солдаткіна ; Відкр. міжнар. ун-т розв. люд. "Україна". - К. : Ун-т Україна, 2004. - 281 с.

8. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика : проб. підруч. / М. І. Пентилюк. - К. : Вежа, 1994. - 237, [2] с.

9. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови : підруч. для студ. гуманіт. спец. вищ. закл. освіти / О. Д. Пономарів. - Вид. 3-є, переробл. та допов. - Т. : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 246, [1] с.

10. Стилистика и литературное редактирование : учебник / под ред. В. И. Максимова. - М. : Гардарики, 2005. - 651 с.
11.    Жуковська, Вікторія Вікторівна.
Основи теорії та практики стилістики англійської мови [Текст] / В. В. Жуковська = English stylistics: fundamentals of theory and practice / V. V. Zhukovska : навч. посіб. для вищ. навч. закл. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 239 с.

12.   Скребнев, Ю. М.
Основы стилистики английского языка [Текст] : учебник / Ю. М. Скребнев. - 2-е изд., испр. - М. : Астрель : АСТ, 2003. - 220, [2] c.

13.  Yefimov, L. P.
Practical Stylistics of English [Текст] : [учбово-метод. посіб.] / L. P. Yefimov, E. A. Yasinetskaya ; рец.: Н. І. Панасенко, І. М. Підгайська, О. В. Жарікова. - Вінниця : Нова книга, 2004. - 228 с. : табл.

14.  Арнольд, И. В.
Стилистика современного английского языка [Текст] : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Иностр. яз.» / И. В. Арнольд . - 3-е изд. – М.: Просвещение,1990. - 300 c.

15.  Стилистика английского языка [Текст] : учебник / А. Н. Мороховский, О. П. Воробьева, Н. И. Лихошерст, З. В. Тимошенко. – К.: Выща шк.,1991. - 272 c.

16.  Гальперин, И. Р.
Очерки по стилистике английского языка [Текст] : учебник / И. Р. Гальперин. – М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1958. - 458, [1] c.

17.  Разинкина, Н. М.
Функциональная стилистика английского языка [Текст] : учеб. пособие для  ин-тов и фак. иностр. яз. / Н. М. Разинкина. – М.: Высш. шк., 1989. - 182 c.

0

44

Свінціцька Юлія написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової з теми "Стилістичні функції порівняння в англомовному художньому тексті".

Доброго дня, Юліє, відібрана для Вас література  знаходиться у бібліотеці ННІ іноземної філології.
Пропонуємо список цієї літератури:
1. Арнольд  И. В. Стилистика современного английского языка [Текст] : учеб. пособие для студ. пед. ин-тов по спец. «Иностр. Яз.»/ И. В. Арнольд – 3-е изд. М.: Просвещение, 1990. – 300 с.

2. Семенюк, Ірина Сергіївна. Лінгвостилістичні особливості текстів сучасної американської художньої прози та газетної публіцистики з юридичної тематики [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. С. Семенюк ; [рец.: А. Е. Левицький, Л. Ф. Ваховська, І. Є. Фролова]. - К. : НВП Поліграфсервіс, 2010. - 214 с.

3. Yefimov, L. P. Practical Stylistics of English [Текст] : [учбово-метод. посіб.] / L. P. Yefimov, E. A. Yasinetskaya ; рец.: Н. І. Панасенко, І. М. Підгайська, О. В. Жарікова. - Вінниця : Нова книга, 2004. - 228 с.

4. Стилистика английского языка: учебник / А. Н. Мороховский, О. П. Воробьева, Н. И. Лихошерст, З. В. Тимошенко. – К.: Выща шк., 1991. – 272 с.

5. Скребнев, Ю. М. Основы стилистики английского языка [Текст] : учебник / Ю. М. Скребнев. - 2-е изд., испр. - М. : Астрель : АСТ, 2003. - 220, [2] c.

6. Жуковська, Вікторія Вікторівна. Основи теорії та практики стилістики англійської мови [Текст] / В. В. Жуковська = English stylistics: fundamentals of theory and practice / V. V. Zhukovska : навч. посіб. для вищ. навч. закл. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 239 с.

7. Кузнєцова, Ірина Володимирівна. Stylistics in Practice [Текст] = Стилістика на практиці : практикум / І. В. Кузнєцова ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - 2-ге вид., випр. і допов. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. - 131 с.

8. Дубенко, О. Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов [Текст] : [посіб. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / О. Ю. Дубенко. - Вінниця : Нова кн., 2005. - 211 с.

9+. Galperin, I. R. Stylistics [Текст]/ I. R. Galperin. – Moscow: Higher School Publishing House, 1971. – 343 p.

0

45

Екатерина написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової з теми "Школа поетів-метафізиків як явище англійського бароко. Творчість Джона Донна". Дуже дякую)))

Катерино, надсилаємо список літератури до теми, а книги ви можете взяти на абонементі ННІ філології та журналістики (центральний корпус бібліотеки).
1. Алексеев М. П. Английская література: очерки и исследования. – Л. : Наука, 1991.
2. Аникин Г.В. История английской литературы / Аникин Г.В., Михальская Н. П.. - М., 1985.
3. Виппер Ю. Б. Творческие судьбы и история : о западноевроп. лит. XVI – первой пол.. XIX в. – М., 1990.
4. Гусєв, В. І. Вступ до метафізики [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гусєв. - К. : Либідь, 2004.
5. История всемирной литературы. - Т. 4. - М., 1987.
6. Литература в контексте культуры / под. ред. С. И. Пискуновой. – М. : МГУ, 1986.
7. Наливайко, Д. С. Спільність і своєрідність. Українська література в контексті європейського літературного процесу / Д. С. Наливайко. - К. : Дніпро, 1988.
8. Ренессанс. Барокко. Классицизм. Проблема стилей в западноевропейском искусстве XV – XVIII веков. – М., 1966.
9. Чижевський, Д. Історія української літератури. Від початків до доби реалізму  / Дмитро    Чижевський. - Т. : Феміна, 1994.
  10. Шалагінов, Б. Зарубіжна література від античності до початку ХIХ сторіччя : іст.-естет. нарис : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Борис Шалагінов ; [рец.: В. П. Агеєва, О. П. Охріменко, О. С. Чирков]. - К. : Академія, 2004.

0

46

Оксана Киршицька написал(а):

Доброго дня, напишіть, будь ласка, яка є література на такі теми "Психологічні механізми навчання", "Вікові особливості учнів старшого етапу".

Доброго дня, Оксано! Згідно правил нашої служби Ви можете надіслати одне питання в довільній формі  на наш форум.
Пропонуємо список літератури на тему "Психологічні механізми навчання":
1. Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [кол. авт. О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін.]. - Вид. 2-е доповн. – К. : Каравела, 2008. – 399 с. – (Вища освіта в Україні).
2. Власова О. І. Педагогічна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Власова. – К. : Либідь, 2005. – 398, [1] с.
3. Гуменюк О. Є. Теорія і методологія інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього закладу : монографія / О. Є. Гуменюк. – Ялта ; Т. : Підруч. і посіб., 2008. – 338 с.
4. Даниленко М. Формування ефективного навчального простору для молодших підлітків / Марина Даниленко // Психолог. – 2010. – N 2. – С. 9-10.
5. Дячук В. Діагностика мотивів навчання у школярів / Вікторія Дячук // Психолог. – 2010. – N 15. – С. 16-18.
6. Кашкарьова Л. Методика визначення потенційних навчальних можливостей учнів основної школи / Л. Кашкарьова // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. - № 5. – С. 21-27.
7. Кутішенко В. П. Психологія навчання / В. П. Кутішенко // Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – С. 79-97.
8. Максименко С. Д. Загально-психологічні теорії розвитку, навчання та виховання / С. Д. Максименко // Розвиток психіки в онтогенезі : у 2 т. Т. 1. Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології / С. Д. Максименко. - К. : Форум, 2002. – С. 81-216.
9. Поліщук В. М. Вікова і педагогічна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Поліщук ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. – Суми : Унів. кн., 2010. - 351 с. – Бібліогр.: с. 330-343.
10. Психологічні чинники самодетермінації особистості в освітньому просторі : монографія / за ред. Максименка С. Д. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 399 с.
11. Репкин В. Формирование психологических механизмов учебной деятельности с помощью развивающего обучения / В. Репкин, Н. Репкина // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 1. – С. 1-5.
12. Розвиток потенціалу можливостей учнів в умовах сучасного навчання : монографія / Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. : Пед. думка, 2008. - 199 с. – Із змісту: Становлення сучасних підходів до визначення і розвитку потенційних можливостей дітей ; Діагностика та розвиток потенційних можливостей учнів молодших класів ; Розвиток потенціалу учбових здібностей старшокласників.
13. Савчин, М. В. Педагогічна психологія : навч. посіб. / М. В. Савчин. - К. : Академвидав, 2007. - 422 с. - (Альма-матер).
14. Фурман А. В. Теорія навчальних проблемних ситуацій: психолого-дидактичний аспект / Анатолій В. Фурман. - Т. : Астон, 2007. - 163 с.

Для підбору літератури до другої теми пропонуємо Вам скористатися електронним каталогом бібліотеки.

0

47

YesNoI написал(а):

Доброго вечора) Допоможіть, будь ласка, знайти відповідну літературу до моєї курсової роботи : "Дослідження особливостей переживання самотності юнаками та юнками у ситуації розриву близьких стосунків". Дуже дякую!

Доброго дня. Пропонуємо підбірку літератури до Вашої курсової роботи:

15
В 19
        Василюк, Ф. Е. Психология переживания. Анализ преодоления критических ситуаций / Ф. Е. Василюк ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Межведомств. науч. совет по проблеме "Сознание". - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 198, [2] с.
         Виноградна О. В. Психологічні особливості феномену самотності в юнацькому віці / Виноградна О. В., Гриб І. А. // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – N 11. – С. 5-9. – Бібліогр.: с. 9 (12 назв).
          Кононова О. В. Самотність як імпульс антропологічної трансформації / О. В. Кононова // Мультиверсум. – 2012. – N 5. – С. 181-191.
159.98
К74
          Кофман, Ж. -К. Самотня жінка і чарівний принц / Жан-Клод Кофман ; [ред. Ірина Давидко ; пер. з фр. Зоя Борисюк]. - К. : Темпора, 2011. - 367 с.
177
М 74
         Мовчан М. М. Самотність як феномен буття особистості : монографія / М. М. Мовчан. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 264, [1] с.
159.9
А 43
          Муханова І. Емоційний інтелект особистості як детермінанта можливості позитивного переживання самотності / Муханова І., Романова В. // Актуальні проблеми психології. Т. 7. Екологічна психологія (соціальний вимір). Вип. 32 / [голов. ред. С. Д. Максименко]. – Житомир : ЖДУ ім І. Франка, 2013. – С. 153-165.

159.922.7
П 50
       Поліщук, В. Вікові кризи в підлітковому і юнацькому віці: базові симптомокомплекси : монографія / Валерій Поліщук. - Суми : Унів. кн., 2012. - 477 с. : табл.
159.923.2
С 17
        Самосознание и защитные механизмы личности . - Самара : БАХРАХ-М, 2000. - 655 с.
         Туренко В. Е.  Самотність любові та любовна самотність: філософський аналіз понять / В. Е. Туренко // Мультиверсум. – 2013. – N 4. – С. 168-175. – Бібліогр.: с. 174 (9 назв).
1
Х 18
        Хамитов Н. Одиночество как тоска / Н. Хамитов // Философия. Бытие. Человек. Мир : курс лекций / Н. Хамитов. – Киев : КНТ : Центр учеб. лит., 2006. – С. 226-228.
1
Х 18
Хамітов Н. Людина у самотності та комунікації / Назіп Хамітов // Філософія: світ людини : курс лекцій / Віталій Табачковський [та ін.]. – К. : Либідь, 2003. – С. 243-262.
15
Ш 33
       Швалб Ю. М. Одиночество : соц.-психол. проблемы / Ю. М. Швалб, О. В. Данчева. – К. : Україна, 1991. – 270 с.

0

48

Аннабель написал(а):

Доброго дня, шановні працівники нашої бібліотеки!!
Чи не могли б Ви спробувати знайти для мене літературу до курсової на тему "Біблійні власні імена як джерело поповнення ідіоматичних одиниць англійської мови".
Завчасно дякую за допомогу!!

Здрастуйте! Надсилаємо Вам список літератури наявної у бібліотеці ННІ іноземної філології:

Дубенко, О. Ю.
Порівняльна стилістика англійської та української мов [Текст] : [посіб. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / О. Ю. Дубенко ; [рец.: А. Ф. Левицький, Л. Ф. Омельченко, С. М. Іваненко] . - 2-е вид., переробл. та доповн. - Вінниця : Нова кн., 2011. - 327 с. : табл., ілюстр. - Бібліогр.: с. 318-327. [с. 36]

Смит, Л. П.
Фразеология английского языка [Текст] : / Логан П. Смит; перевод А. С. Игнатьева. – М. : Просвещение, 1959. – 207, [1]с.  [с. 110-111]

Верба, Л. Г.
Порівняльна лексикологія англійської та української мов [Текст] : посіб. для переклад. від-нь вузів / Л. Г. Верба. - Вінниця : Нова кн., 2003. - 153 с. [с. 102]

Кунин, А. В.
Фразеология современного английского языка [Текст] : / А. В. Кунин. – М. : Изд-во «Международные отношения», 1972. – 287, [1]с.

Эльянова , Н. М.
Крылатые слова, их происхождение и значение [Текст] : / Н. М. Эльянова . – Л. : Просвещение, 1971. – 207, [1]с.

Великоредчанина, Л. А.
Особенности функционирования библеизмов в английском и русском языках [Текст] / Л. А. Великоредчанина // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2012. - N 1. - С. 64-70.

Великоредчанина, Л. А.
Современная текстовая адаптация библейских фразеологизмов в английском и русском языках [Текст] / Л. А. Великоредчанина // Вестн. МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2013. - N 5. - С. 53-59.

0

49

Маріанна написал(а):

Доброго дня!
Допоможіть будь ласка знайти літературу для курсової робити на тему "лексико-семантичний статус дієслів SHALL ТА WILL в сучасній англійській мові".

Дякую!

Доброго дня, Маріанно! Література для курсової робити на тему "лексико-семантичний статус дієслів SHALL ТА WILL в сучасній англійській мові" :

Грамматика английского языка: Морфология [ Текст] : учеб. пособие / Н. А Кобрина и др. – М. : Просвещение, 1985. – 288 с.

Barskaya, D. J. Words and How to Use Them. Book 3 / D. J. Barskaya. – Lvov: University Press, 1972. -389, [3] p.

Хорнби, А. С.
Конструкции и обороты современного английского языка / А. С. Хорнби, [перевод с англ. А. С. Игнатьева]. - 2-е изд. – М.: Учпедгиз, 1960. – 335 с.

Мороховская, Э. Я.
Основы теоретической грамматики английского языка [Текст] : / Э. Я. Мороховская. - К.: Вища шк., 1984. - 285, [2] с.  [с. 74]

Гордон, Е. М.
Модальность в современном английском языке [Текст] : пособие по употреблению модальных глаголов и форм, обозначающих нереальность / Е. М. Гордон, И. П. Крылова. - М.: Изд-во «Международные отношения», 1968. –133, [2]с.
Swan, M.
Practical English Usage [Текст] : international student's edition / Michael Swan. - 3th ed. - [New York] : Oxford University Press, [2005]. - 653 p. : табл.

Вейхман, Г. А.
Новое в грамматике современного английского языка [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. А. Вейхман. - [2-е изд., доп. и испр.]. - М. : Астрель : АСТ, 2002. - 542, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 513-[532].

Вейхман, Г. А.
Новое в английской грамматике [Текст] : учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. / Г. А. Вейхман. - М. : Высш. Шк., 1990. - 128 с.  [с. 33]

Харитонов, І. К.
Теоретична граматика сучасної англійської мови [Текст] : навч. посіб. для студ. ф-тів інозем. мов денної та заочної форм навч. (англ. та укр. мовами) / І. К. Харитонов. - Вінниця : Нова кн., 2008. - 352 с. : табл. [с. 240-241]

Качалова, К. Н.
Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами [Текст] / К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич = English Grammar / K. N. Kachalova, E. E. Israilevich. - М. : ЛадКом, 2008. - 716, [1] с. : табл. - Прил.: с. 456-483.

Alexander L. G. Longman English Grammar / L. G. Alexander; consultant R. A. Close. – London: Longman, 1995. – 374 p.

Верба, Л. Г.
Граматика сучасної англійської мови [Текст] : довідник = Modern English Grammar : ref. bk. / Л. Г. Верба, Г. В. Верба. - К. : Логос-М, 2011. - 339 с. : табл. - (Учням та абітурієнтам).

0

50

Віка написал(а):

Доброго дня Допоможіть, будь ласка, знайти літературу до курсової на тему "Падіння Західної Римської Імперії". Щиро вдячна.

Доброго дня, Віко! Пропонуємо таку літературу до вашої теми:
9(И)1
Б 20
    Балух, В. О. Історія середніх віків : у 2 т. Т. 1 : Раннє Середньовіччя : [курс лекцій] / В. О. Балух, В. П. Коцур. - Чернівці : Наші кн., - 2010. - 495 с.
9(И)1
В 19
     Васильевский, В. Г. Лекции по истории Средних веков / В. Г. Васильевский ; отв. ред.: Г. Е. Лебедева, С. Е. Федоров. - СПб. : Алетейя, 2008. - 646 с.
9(3)
В 68
     Волобуев, О. В. История древнего мира в художественно-исторических образах : пособие для учитилей / О. В. Волобуев, А. В. Шестаков. - Изд. 2-е, доп. - М. : Просвещение, 1978. - 223, [1] с.
9(3)
И 89
     История Древнего Мира. [Кн. 3]. Упадок древних обществ / Акад. Наук СССР. - Изд. 3-е, испр. и доп. - М. : Наука, 1989. - 406, [1] с.
9(3)
И 90
     История Древнего Рима : учеб. для студентов вузов / под ред. В. И. Кузищина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2001. - 382, [1] с. : карты, ил.
9(С)
К 78
      История Европы с древнейших времен до наших дней : в 8 т. Т. 1 : Древняя Европа / Акад. Наук СССР, Ин-т ист. СССР ; Акад. Наук СССР, Академия всеобщей истории, Ин-т ист. СССР, Ин-т словяноведения и балканистики. -  М. : Наука, 1988 - 454, [1] с.
9(И)1
И 90
     История средних веков : в 2 т. Т. 1 / под ред. З. В. Удальцовой и С. П. Карпова. – М. : Высш. Шк., 1990. – 494, [1] с.
9
К 82
     Крип'якевич, І. Всесвітня історія : у 3 кн. Кн. 1 / Іван Крип'якевич. - К. : Либідь, 1995.
9(3)
Н 50
     Немировский, А. И. История древнего мира. Античность : в 2 ч. Ч. 2 : учеб. для студентов высш. учеб. заведений / А. И. Немировский. - М. : Владос, 2000.
9(3)
Р 51
      Римские древности : [крат. очерк] / [сост. Н. Санчурский ; под общ. ред. И. В. Алферовой]. - Смоленск : Русич, 2000. - 377, [1] с. : ил.

0

51

Оля написал(а):

Доброї ночі. Допоможіть, будь ласка,  знайти літературу на курсову роботу, тема: "Ідеологія ілліризму на хорватських землях в ХІХ ст."

Доброго дня, Ольго! Все що нам вдалося віднайти пропонуємо у цьому списку літератури:
1. Иллиризм // Большая советская энциклопедия. Т. 10. Ива-италики / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3 изд. – М. : Сов. энцикл., 1972. – С. 129-130.
2. [Иллиризм] // Всемирная история. В 10 т. Т. VI / под ред. Н. А. Смирнова [и др.]. – М., 1959. – С. 218.
3. Лещиловская И. И. Иллиризм / И. И. Лещиловская // Советская историческая энциклопедия. Т. 5. Двинск-Индонезия / гл. ред. Е. М. Жуков. – М. : Сов. энцикл., 1964. – С. 790-793.
4. [Ілліризм] // Історія південних і західних слов’ян / за ред. В. А. Жебокрицького [та ін.]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – С. 136-138.
5. Кучерюк Д. Ю. Ілліризм – суспільно-політичний та культурний рух південних слов’ян / [Д. Ю. Кучерюк] // Історія світової культури. Культурні регіони : навч. посіб. / [авт. кол.: Л. Левчук та ін.]. – Вид. 3-тє, перероб. і допов. – Київ Либідь, 2000. – С. 512-514.
         6.     Исторические портреты. Народы Юго-Восточной Европы. Конец XVIII- середина XIX в. / Рос. академ. наук, Ин-т словяноведения ; ред.: И. И. Лещиловская, А. В. Карасев. - СПб. : Алетейя, 2012. - 461, [2] с.

0

52

Дякую, величезне :cool: .

0

53

Инна написал(а):

Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти літературу до курсової роботи, за темою: "Загибель Помпеїв". Дякую!

Отредактировано Инна (2014-11-26 21:09:46)

Інно! Пропонуємо вам список літератури до теми курсової:
902.7
А 90
Асєєв Ю. С.
         Подорож в античний світ / Ю. С. Асєєв. - Київ : Рад. шк., 1970. - 126, [1] с.
902.6
А 61
Амальрик А. С.
         В поисках исчезнувших цивилизаций / А. С. Амальрик, А. Л. Монгайт ; Акад. Наук СССР. - Изд. 2-е, доп. - М. : Наука, 1966. - 278, [1] с. : ил
8И(Англ)
П 99
          50 английских романов / под ред. Абрахама Г. Ласса ; [пер. с англ. А. Виноградовой и др.] = A Student's Guide to 50 British Novels / ed. by Abraham H. Lass : крат. универс. справ. - Челябинск : Урал LTD, 1997. - 495 с. – В содерж.: Последние дни Помпей / Э. Булвер-Литтон.
9(03)
С-56
Шелов Д. Б.
        Помпеи / Д. Б. Шелов // Советская историческая энциклопедия. Т. 11. Пергам-Ренувен / гл. ред. Е. М. Жуков. – М. : Сов. энцикл., 1968. – С. 400.
03
У-45
           Помпеи // Українська радянська енциклопедія. Т. 8. Олефіни-поплін / голов. редкол.: Антонов О. К. [та ін.]. – Київ : Голов. ред. УРЕ, 1982. – С. 520.

С-51
         Помпеи – город музей / [авт.-сост. Н. А. Ионина] // Сто великих музеев мира / [авт.-сост. Н. А. Ионина]. – М. : Вече, 2001. – С. 45-51.

0

54

Дуже дякую  :cool:

0

55

Лєна написал(а):

Доброго вечора! Допоможіть з літературою до дипломної роботи "Особливості реалізації політики коренізації на Правобережній Україні (1923-1932 рр.)".Дякую.

Доброго дня! Надсилаємо список літератури до теми Вашої дипломної роботи:
1. Грицак Я. Радянська Україна у 20-х: доба «українізації» / Ярослав Грицак / Нарис історії України: формування модерної української нації XIX - XX століття : навч. посіб. / Ярослав Грицак ; [рец.: Я. Д. Ісаєвич, І. Б. Гирич]. - Київ : Генеза, 2000. – С. 166-175.
2. Гуцало Л.Стан освіти національних районів Волині в період коренізації / Людмила Гуцало // Матеріали IV Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету ім. Івана Франка : м. Житомир, 18-19 листоп. 2011 р. / [редкол.: Саух П. Ю. та ін.]. - Житомир, 2011. – С.122-123.
3. Даниленко В. М. Життя і смерть українізації / В. М. Даниленко, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький // Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки / В. М. Даниленко, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький. – Київ, 1991. – С. 250-268.
4. Дзюба І. М. Українізація та її розгром / Іван Дзюба // Інтернаціоналізм чи русифікація? / Іван Дзюба. - Київ : Києво-Могил. акад., 2005. – С. .149-154.
5. Литвин В. М. «Українізація» Радянської України / В. М. Литвин // Україна у війнах і революціях XX століття, 1914 - 1945 роки : закономірності нац. державотвор. процесу / В. М. Литвин. - Київ. : Наук. думка, 2012. – С. 265-281.
6. Лозицький В. С. Політика українізації в 20-30-х роках: історія, проблеми, уроки / В. С. Лозицький // Укр.. іст. журн. – 1989. - № 3. – С. 46-55.
7. Натикач П. Політика "коренізації" на Волині / Петро Натикач // Волинь-Житомирщина. Вип. 3 : іст.-філол. зб. з регіон. пробл. / редкол. В. В. Білобровець [та ін.].; ред.: В. Єршов, В. Мойсієнко. – Житомир, 1998. – С. 72-83.
8. Памірська Л. Ю. Чеські національні освітні заклади Волині у контексті політики коренізації (20-30-ті роки ХХ століття) / Л. Ю. Памірська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 37 / [голов. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. О. А. Дубасенюк]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – C. 191-194.
9. Цвілюк С. А. Політика «коренізації» і українське відродження / С. А. Цвілюк // Українізація України. Тернистий шлях національно-культурного відродження доби сталінізму [Текст] : [монографія] / С. А. Цвілюк. - О. : Маяк, 2004. – С. 11-75.
10. Якубова Л. Д. Тенденції етнокультурного життя УСРР у контексті коренізації (1924-1935 рр.) / Л. Д. Якубова // Укр. іст. журн. – 2006. - № 2. – С. 74-88.

0

56

Людочка написал(а):

Допоможіть будь-ласка підібрати літературу для написання курсової на тему "Антикризове управління в закладах освіти" з дисципліни "Менеджмент організації". Буду дуже вдячна.

  Доброго дня, Людочко! Надаємо список літератури до Вашої теми курсової:
1. Бойко Н. Інтерактивне управління закладом освіти / Ніла Бойко // Директор шк. - 2013. - N 19. - С. 4-18. - Бібліогр.: с. 18 (10 назв)
2. Вдовиченко Р. П. Система організаційно-педагогічної діяльності міського управління освіти з підвищення компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів : монографія / Р. П. Вдовиченко, Л. М. Калініна, В. Д. Чайка ; [ рец.: В. М. Мадзігон, М. І. Бурда, В. Д. Будак] ; Миколаїв. міськрада, Ін-т педагогіки АПН України. - К. ; Миколаїв : Іліон, 2007. - 524 с.
3. Григораш В. В. Організація діяльності керівника школи / В. В. Григораш. - Харків : Основа, 2011. - 223 с. : табл. - (Адміністратору школи). - Бібліогр.: с. 127-128. -
4. Гриньова М. В. Менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів : [навч.-метод. посіб.] / Гриньова М. В., Малаканова Л. В., Сорокіна Г. Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Астрая, 2012. - 311 с. : рис., табл., схеми
5. Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство : навч. посіб. / [авт. Лаврик Г. В. та ін. ; за ред. Г. В. Лаврик] ; М-во освіти і науки України, Вищ. навчал. закл. Укоопспілки, Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - К. : Центр учб. л-ри, 2014. - 206, [1] с. - Термінол. слов.: с. 178-185. - Бібліогр.: с. 186-204.
6. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний підхід в управлінні навчальними закладами" : 10 квіт. 2014 р. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Нац. акад. пед. наук України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 210 с. - Бібліогр. в кінці ст.
7. Калініна Л. М. Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом : монографія / Л. М. Калініна ; Ін-т пед. АПН України. - Херсон : Айлант, 2005. - 275 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд
8. Моделі інноваційного розвитку школи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 28-30 жовт. 2009 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т педагогіки НАПН України ; [редкол.: В. А. Надзієва та ін.]. - К. : Арт Економі, 2010. - 311 с.
9. Системи якості вищих навчальних закладів: теорія і практика / О. І. Волков [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технології та дизайну. - К. : Наук. думка, 2006. - 301 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 289-297. - Із змісту: Сучасні інструментарії управління конкурентно-спроможністю вищого навчального закладу ; Нормативне й методичне забезпечення розроблення і впровадження систем управління якістю у вищих навчальних закладах
10. Стратегії управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : зб. наук. праць. Вип. 1 / Ін-т пед. АПН України ; [редкол. В. М. Мадзігон та ін.]. - К. ; Миколаїв : Іліон, 2008. - 399 с.
11. Теоретико-прикладні аспекти управління закладами освіти : наук.-метод. посіб. / [авт. кол. Л. М. Калініна та ін.] ; Ін-т пед. АПН України, Асоц. керівників шк. України. - К. : Актуал. освіта, 2002. - 312 с. - (Менеджмент в освіті).
12. Управління інноваційним розвитком загальноосвітнього навчального закладу: моделі, соціокультурні процеси, технології / [авт. кол. Н. В. Бортник та ін. ; рец. М. І. Бурда та ін.] ; Ін-т пед. АПН України. - К. : Володимир. район. колегіум, 2011. - 559 с. : ілюстр., табл. - Бібліогр. в кінці розд.
13. Цехмістрова Г. С. Управління в освіті та педагогічна діагностика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Цехмістрова, Г. С., Фоменко, Н. А. ; М-во освіти і науки України. - К. : Слово, 2005. - 277 с.
14. Черновол-Ткаченко, Р. І. Техніка управлінської діяльності : [навч. посіб.] / Р. І. Черновол-Ткаченко. - Харків : Основа, 2014. - 271 с. : табл. - (Абетка керівника).

0

57

Людочка написал(а):

Будь ласка допоможіть підібрати список літератури до теми "Принципи фінансового планування" з дисципліни "Управління фінансово-економічною діяльністю". Дякую!

    Людочко! Пропонуємо Вам список літератури, наявної у нашій бібліотеці:
1. Банківський менеджмент : навч. посіб. / за ред. О. А. Кириченко. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 438 с.
2. Бізнес-менеджмент : навч. посіб. / за заг. ред. Л. І. Федулової. – Київ : МАУП, 2007. – 631 с.
3. Вдовенко Л. О. Фінанси : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Вдовенко, Н. М. Сушко, Н. Д. Фаюра ; [рец.: М. Й. Малік, Н. Л. Правдюк] ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. аграр. ун-т. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 149 с.
4. Внукова Н. М. Ощадна справа : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Внукова, П. М. Куліков, В. А. Череватенко. – Х. : Компанія СМІТ, 2005. – 479 с.
5. Економіка підприємства: збірник тестів і задач : навч. посіб. / А. В. Шегда [та ін.] ; [рец.: А. О. Заїнчковський, Г. К. Яловий]. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 238 с.
6. Економіка та організація виробництва : підручник : 70-річчю економіко-організаційн. підготов. фахівців у Нац. техн. ун-ті України "Київ. політехн. ін-т" присвяч. / за ред.: В. Г. Герасимчука, А. Е. Розенплентера. – К. : Знання, 2007. – 677 с.
7. Карпінський Б. А. Фінансова система : навч. посіб. / Б. А. Карпінський, О. В. Герасименко ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. фін.-екон. ін-т. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 183 с.
8. Ковальчук  С. В. Фінанси : навч. посіб. /  С. В. Ковальчук, І. В. Форкун ; [рец.: І. В. Алєксєєв, І. І. Лотоцький, С. І. Мельник]. – Л. : Новий світ-2000, 2011. – 567 с.
9. Кривов'язюк І. В. Економічна діагностика : навч. посіб. / І. В. Кривов'язюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т, Волин. ін-т економіки та менедж. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 455 с.
10. Матюшенко І. Ю. Основи фінансового менеджменту: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Ю. Матюшенко ; М-во освіти і науки України, Держ. аерокосміч. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк.  авіац. ін-т". –Київ : Центр навч. л-ри, 2003. – 219 с.
11. Сазонець І. Л. Управління місцевими фінансами : навч. посіб. / І. Л. Сазонець, Т. В. Гринько, Г. Ю. Придатко ; [рец.: О. І. Амоша, С. Я. Салига, В. О. Яновчик]. – Київ : Центр навч. л-ри, 2006. – 261 с.
12. Ситник Л. С. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Л. С. Ситник ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – К. : ЦУЛ, 2006. – 349 с.
13. Фінанси : навч. посіб. / [за заг. ред. Меглаперідзе А. С.]. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 418 с.
14. Фінанси підприємств: проблеми і перспективи. У 3 т. Т. 1. Розвиток фінансів підприємств в умовах ринку : монографія / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технології та дизайну; за ред. М. Д. Білик. – К. : ТОВ ПанТот, 2012. – 335 с.
15. Ярошевич Н. Б. Підприємництво і менеджмент : навч. посіб. / Н. Б. Ярошевич, Р. З. Берлінг, А. С. Гавриляк ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 407 с.

0

58

Дуже дякую! Ви мені дуже допомогли!

0

59

Людочка написал(а):

Добрий вечір , я знову до Вас із проханням! Будь-ласка допоможіть  підібрати літературу для написання наукової статті по темі "Досвід підготовки магістрів у росії" з дисципліни "Педагогіка вищої школи". Буду вдячна за допомогу!!!!!!!!!!

Людочко, здрастуйте! Ми знову надсилаємо Вам список до наукової статті:
1. Бермус А. Г. Российское педагогическоек образование в контексте Болонского процесса / А. Г. Бермус // Педагогика : науч.-теорет. журн. Рос. акад. образования. - 2005. - N 10. - С. 102-109. - Библиогр. в конце ст.
2. Давыдов Ю. С. Болонский процесс и новые реформы российского образования / Ю. С. Давыдов / Педагогика : науч.-теорет. журн. Рос. акад. образования. - 2005. - N 7. - С. 3-11. - Библиогр. в конце ст.
3. Дружилов С. А. Двухуровневая система высшего образования: западные традиции и российская реальность // Педагогика : науч.-теорет. журн. Рос. акад. образования. - 2010. - N 6. - С. 51-58. - Библиогр. в конце ст.
4. Желтов В. Болонская декларация и российское образование / В. Желтов // Педагогика : науч.-теорет. журн. Рос. акад. образования. - 2007. - N 9. - С. 107-113.
5. Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої школи : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [за заг. ред.: С. С. Вітвицької, Н. М. Мирончук]. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2013. - 403 с. : рис.
6. Мезенева О. В. Формирование психолого-педагогической культуры магистров в техническом вузе // Педагогика : науч.-теорет. журн. Рос. акад. образования. - 2012. - N 5. - С. 112-114.
7. Митяева А. М. Содержание многоуровневого образования в условиях реализации компетентностной модели // Педагогика : науч.-теорет. журн. Рос. акад. образования. - 2008. - N 8. - С. 57-64.
8. Пискунова Е. В. Исследовательская деятельность обучающихся: бакалавриат, магистратура, аспитантура / Е. В. Пискунова // Педагогика : науч.-теорет. журн. Рос. акад. образования. - 2010. - N 7. - С. 58-65. - Библиогр. в конце ст.
9. Сухомлин В. А ИТ-образование : концепция, образоват. стандарты, процесс стандартизации / В. А. Сухомлин. - М. : Горячая линия - Телеком, 2005. - 175 с. : табл. - Библиогр.: с. 72-73. - Прил.: с. 74-172. - Из содерж.: Модель и структура высшего профессионального ИТ-образования ; Подготовка бакалавра информационных технологий ; Подготовка магистра информационных техн

0

60

Дякую! Вже почала писати статтю!

0


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка