Віртуальна Довідкова Служба

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка


Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка

Сообщений 61 страница 90 из 387

1

Шановні користувачі!
    На сайті нашої бібліотеки працює віртуальна довідкова служба (ВДС) «Запитай бібліотекаря» - онлайнова служба, що виконує разові запити віртуальних користувачів, пов’язані з пошуком різного спектру інформації. Це бібліотечна служба,  яка допоможе Вам  зорієнтуватися у бібліотечному просторі. Мета створення цього сервісу – розкриття та популяризація книжкових фондів та діяльності нашої бібліотеки для віддалених користувачів. Перш ніж поставити запитання, необхідно ознайомитися з Правилами користування віртуальною довідковою службою Бібліотеки Житомирського державного університету ім. Івана Франка.

Правила користування віртуальною довідковою службою «Запитай бібліотекаря»
  Основними принципами роботи ВДС є:
• загальнодоступність, відкритість і безкоштовність для всіх користувачів;
• універсальний характер запитів згідно профілю книжкового фонду бібліотеки;
• оперативність виконання запитів;
• обов’язковість обробки всіх прийнятих запитів і надання відповіді;
• обов’язковість повідомлення про неможливість виконання запиту;
• лаконічність міжособистої взаємодії бібліотекарів і віддалених користувачів.

    Звернувшись до нашої служби, Ви зможете у режимі «запит-відповідь» одержати:
• відомості про наявність видання у бібліотеці та шифр зберігання документа;
• консультацію з бібліографічного опису (уточнення елементів, які відсутні або неточно наведені);
• інформацію про необхідну літературу до реферату чи курсової роботи;
• список літератури за темою (за довідково-бібліографічним апаратом нашої бібліотеки
до 8-10 джерел);
• список нових надходжень до бібліотеки за певний період;
• консультації з використання книжкових фондів та електронних ресурсів бібліотеки.

    Джерела виконання запитів:
• електронний каталог бібліотеки;
• традиційний довідково-бібліографічний апарат;
• повнотекстові та бібліографічні бази, які є власністю бібліотеки.

  Віртуальна довідкова служба не виконує запити, якщо:

• запит пов'язаний з комерційною діяльністю;
• запит заперечує чинному законодавству України та морально-етичним нормам;
• запит пов'язаний з наданням готових рефератів, курсових та дипломних робіт; перекладом текстів; вирішенням математичних, фізичних, хімічних та інших завдань.

Як задати питання?

Одне питання Ви можете надіслати в довільній формі державною мовою на наш форум. Для цього потрібно зареєструватись на форумі: вказавши свій логін та  e-mail. Просимо Вас обов’язково уточнювати мету запиту та обсяг необхідної інформації. Точний і повний запит забезпечує детальне виконання довідки.

    Як отримати відповідь?

Відповідь на свій запит шукайте тут на форумі виконаних довідок у зворотньо-хронологічному порядку. Усі довідки виконуються протягом 1-3 діб. Запити, що надійшли у суботу та неділю, виконуються у понеділок (або перший робочий день після свят).

Примітка:
Можливо, Ви зможете самостійно знайти неохідну інформацію й тим самим прискорити час її одержання. Для цього можете скористатися електронним каталогом  або звернутися у розділ « Ресурси» та «Бібліографічні посібники»  нашої Web-сторінки, або здійснити традиційний пошук через систему картотек, каталогів, які знаходяться у  бібліотеці.

+2

61

Nadia написал(а):

Доброго вечора! допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу для дипломної роботи на тему: "Естетичне виховання учнів 3-4 класів засобами українських народних традицій"
Щиро вдячна!)

Доброго дня, пропонуємо Вам список літератури, наявної у бібліотеці:

1. 71(07)
Березюк, Олена Станіславівна. 
Етнопедагогіка: метод. рек. / О. С. Березюк. - Житомир : ЖДПУ, 2002. - 72 с.
2. 05
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 1998 -
Вип. 21 / [голов. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. П. В. Білоус ; заст. голов. ред. О. А. Дубасенюк ; відп. секр. Т. О. Шевчук]. - 2005. - 281, [4] с. : рис.
3. 05
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 1998 -
Вип. 2 (74) / [голов. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. Н. А. Сейко ; відп. секр. Н. П. Щербакова]. - 2014. - 300 с. : мал., рис.
4. 902.7У
     Грушевський, М.
Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / Марко Грушевський. - К. : Либідь, 2006. - 253 с. : кольор. ілюстр., фотогр., мал.
5. 371.013
Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [за ред.: О. А Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук]. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2012. - 559 с.
6. 371.018
Кузьмінський, А. І.
Педагогіка родинного виховання: навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. - К. : Знання, 2006. - 324 с.
7. 372
Лисенко, Н. В.
Етнопедагогіка дитинства : навч.-метод. посіб. / Н. В. Лисенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Слово, 2011. - 718 с.
8. 371У
Маєвська, Л. М.
Етнопедагогіка : навч. посіб. / Л. М. Маєвська ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 285 с. : табл.
9. 371.011
Матвієнко, О. В.
Виховання молодших школярів: теорія і технологія / Олена Валеріївна Матвієнко. - К. : Стилос, 2006. - 543 с. : фотогр., табл.
10. 371
Мойсеюк, Н. Є.
Педагогіка : навч. посіб. / Н. Є. Мойсеюк. - Вид. 3-тє, допов. - К. : [б. в.], 2001. - 607, [1] с. : рис., табл.
11. 371У
Мосіяшенко, В. А.
Українська етнопедагогіка / навч. посіб. - 2-е вид., стер. - Суми : Унів. кн., 2008. - 174 с.
12. 371У
Проблеми української народної педагогіки. Теорія і практика : зб. наук. ст. / М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім В. Стефаника ; [ред. кол.: І. Ф. Миронюк та ін.]. - Івано-Франківськ : Плай, 2005. - 239, [1] с.
13. 371
Сім'я та родинне виховання у національній етнопедагогічній культурі : зб. наук. ст. / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельниц. : Ризографіка, 2005. - 437 с. : табл., мал. - Бібліогр. в кінці ст.

14. 371У
Соціально-педагогічні проблеми сучасної середньої та вищої освіти в Україні : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; [за заг. ред. Сейко Н. А.]. - Житомир : ЖДПУ ім. І. Франка, 2002. - 330 с.
15. 902.7(У)
Українські народні свята та звичаї / [В. К. Сапіга] ; Т-во "Знання" України, Республік. центр духовн. культури. - К. : [Преса України], 1993. - 111, [1] с.
16. 902.7(У)
Шкода, М. Н.
Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода. - Донецк : БАО, 2007. - 383 с.

0

62

Віка написал(а):

Допоможіть з літературою на тему: "Суспільно-політична та громадська діяльність В. Винниченка". Щиро вдячна

Доброго дня, пропонуємо Вам список літератури, яка є в бібліотеці по вашій темі:

У2
С 60
Солдатенко, В. Ф.
Українська революція. Історичний нарис : [монографія] / В. Ф. Солдатенко. - К. : Либідь, 1999. - 973, [2] с.

Ф(У)
О-39
Огородник, І. В.
Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І. В. Огородник, М. Ю. Русин ; за ред. М. Ф. Тарасенка. - К. : Либідь, 1997. - 326, [1] с.

016
В 35
Верстюк, В. Ф.
Діячі Української Центральної Ради : бібліограф. довід. / В. Верстюк, Т Осташко ; за ред. В. Плачинди. - К. : [Київ. нот. ф-ка], 1998. - 254 с.


В 48
Винниченко В.
Заповіт борцям за визволення. - К. : Криниця, 1991. – 126 с.

8У2
В 48
          Володимир Винниченко. Грицько Григоренко : штрихи до портр. / О. Д. Гнідан та ін. – К. : Вища шк., 1995. – 222 с.

8У(07)
У 45
         Українська література. Імена і долі письменників, - К. ,2001

0

63

Людмила написал(а):

Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему " Формування музично-естетичної культури молодших школярів в умовах культурно-дозвіллєвої діяльності". Дякую!

Доброго дня! Надсилаємо список літератури до Вашої теми:
1. Антонюк В. І. Зв'язок живопису, літератури та музики в розвитку художньо-образного мислення школярів / В. І. Антонюк // Мистецтво в школі. – 2013. – N 9. – С. 25-27.
2. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 52 / [голов. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. О. А Дубасенюк]. – Житомир, 2010. – 233, [5] с. Із змісту: Музичний театр як засіб формування художньо-творчого потенціалу молодших школярів / І. М. Назаренко.
3. Дзюба І. Розвиток музично-естетичних смаків школярів засобами сучасної інструментальної музики / Ірина Дзюба // Рідна шк. – 2012. – N 10. –з- С. 49-52. – Бібліогр.: с. 52 (5 назв).
4. Духовність і художньо-естетична культура. Т. 17 / [кер. авт. кол. А. І. Комарова та ін.]. – Київ, 2000. – 633 с. – В змісті: Виховання особистості молодшого школяра засобами музики / І. В. Крицька.
5. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку : зб. наук. пр. / [за ред.: О. А Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук]. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – 559 с.
6. Калушка Н. Музика як засіб емоційно-естетичного розвитку дитини / Неллі Калушка // Психолог. – 2013. – N 22. – С. 18-19. – Бібліогр.: с. 19 (5 назв).
7. Кушка Я. С. Методика музичного виховання дітей : навч. посіб. для вищ. навч. закл. : у 2 ч. / Я. С. Кушка. – Вінниця : Нова кн., 2007.
8. Ліпська С. Л. Особливості музично-виконавської підготовки учнів в умовах позашкільної спеціалізованої освіти / С. Л. Ліпська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 21 / [голов. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. П. В. Білоус] – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005.
9. Літвінова О. К. Система музичного виховання молодших школярів / О. К. Літвінова // Мистецтво в школі. – 2012. – N 6. – (Вкладка).
10. Навчання і виховання шестирічних першокласників / упоряд. К. С. Прищепа. – Київ : Рад. шк., 1990. – 255 с. – (Педагогічний досвід). – Із змісту: Виховання музикою / Л. О. Хлєбникова.
11. Печерська Е. П. Уроки музики в початкових класах : навч. посіб. / Е. П. Печерська. – Київ, 2001. – 270, [1] с.
12. Плющик Є. В. Мистецька абетка (для дітей 5-9 років) : метод. посіб. для учителів / Є. В. Плющик., Г. В. Ямчинська. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – 295 с.
13. Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти : [навч.-метод. посіб.] / О. Я. Ростовський. – Тернопіль, 2011. – 638, [1] с.
14. Турчин Т. Застосування осучаснених форм музичного навчання молодших школярів як передумова їх творчого розвитку / Тамара Турчин // Рідна школа. – 2011. – N 7. – С.64-68. – Бібліогр.: с. 68.
15. Эстетическое воспитание учащихся во внешкольных учреждениях / сост.: Л. А. Сахарова и А. И. Шахова. – М., 1986. – 127 с.

0

64

Luba написал(а):

Как можно заказать у вас статью из журнала Педагогика по электронной доставки документов?

Доброго дня! Наша бібліотека не надає послуги електронної доставки документів. Журнал "Педогогика" можна почитати у читальному залі №1.

0

65

OlyaKravchuk написал(а):

Добрий день. Допоможіть дізнатися УДК до статті на тему: Управлінська культура керівника навчального закладу як чинник ефективного функціонування освітньої установи.
Дякую

Доброго дня! УДК до Вашої статті - 316.7:373.01.

0

66

Катюшенька написал(а):

Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему " Особливості формування і розвитку пам`яті в молодшому шкільному віці"

Доброго дня, Катюшенька! Пропонуємо список літератури до Вашої теми курсової:
1. 371.015
Л 72
Лозниця, В. С. Психологія і педагогіка: основні положення [Текст] : навч. посіб. / В. С. Лозниця. - К. : ЕксОб, 1999. - 302, [1] с. : рис.
2. 15
Б 70
Блонский, П. П. Память и мышление [Текст] / П. П. Блонский. - СПб. ; М. ; Х. : Питер, 2001. - 287 с. - (Психология - классика).
3. 159.952
П 86
Психология внимания [Текст] : [хрестоматия] / М-во образования Рос. Федерации, Издат. дом Рос. акад. образования ; под ред.: Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. - М. : ЧеРо : Омега-Л, 2005. - 856, [1] с. : рис., табл. - (Хрестоматия по психологии).
4. 15
Д 57
Добрынин, Н. Ф. Внимание и память [Текст] / Н. Ф. Добрынин. - М. : Знание, 1958. - 31, [1] с.
5. 15
В 92
Выготский, Л. С. Собрание сочинений [Текст] / Л. С. Выготский. - М. : Педагогика, 1982 – 1984.
Т. 2 : Проблемы общей психологии / под ред. В. В. Давыдова. - 502, [2] с.
6. 15
К 92
Куприянович, Л. И. Резервы улучшения памяти [Текст] : кибернет. аспекты / Л. И. Куприянович ; ред. В. М. Банщиков. - М. : Наука, 1970. - 141, [2] с.
7. 15
И 87
Исследование памяти [Текст] / отв. ред. Н. Н. Корж. - М. : Наука, 1990. - 214, [2] с.
8. 15
К 47
Клацки, Р. Память человека. Структуры и процессы [Текст] / Р. Клацки; пер. с анг. Т. Сидоровой; под. ред. Е. Соколова. - М. : Мир, 1978. - 317, [2] с.
9. 15
К 61
Коломинский, Я. Л. Человек: психология [Текст] : кн. для учащихся ст. кл. / Я. Л. Коломинский. - М. : Просвещение, 1980. - 223, [1] с.
10. 15
Л 97
Ляудис, В. Я. Память в процессе развития [Текст] / В. Я. Ляудис. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1976. - 254, [1] с. - Библиогр.: с. 247-255 . - 0.97 р.
11. 15
Н 83
Норман, Д. Память и научение [Текст] / Д. Норман ; пер. с анг. Н. Ю. Алексеенко ; под ред. П. В. Симонова. - М. : Мир, 1985. - 158, [1] с. : мал.
12. 15
Р 59
Роговин, М. С. Проблемы теории памяти [Текст] : науч. - метод. пособие / М. С. Роговин. - М. : Высш. шк., 1977. - 180, [1] с.
13. 15
Ч-84
Чудина-Эттер, Ю. Ю. Тренировка памяти [Текст] : [пособие] / Ю. Ю. Чудина-Эттер. - Донецк : Сталкер, 2003. - 285 с. : табл. - (Грани совершенства).
14. 159.923
К 44
Киселев, П. А. Как развивать память ребенка [Текст] / П. А. Киселев. - СПб. : Аквариум : Дельта, 1996. - 398 с. : ил. - (Для детей и родителей).
15. 159.922.7
К 61
Коломинский, Я. Л. Психология детей шестилетнего возраста [Текст] : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Я. Л. Коломинский, Е. А. Панько. - 2-е изд. перераб. и доп. - Минск : Універсітэцкае, 1999. - 316 с. : табл.
16. 15
Р 59
Роговин, М. С.
Философские проблемы теории памяти [Текст] / М. С. Роговин. - М. : Высш. шк., 1966. - 167, [1] с.
17. 371.015
Л 93
Люблінська, Г. О. Дитяча психологія [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Люблінська. - Київ : Вища шк., 1974. - 354, [1] с. : рис.
18. 159.922.7
Т 35
Терлецька, Л. Г. Вікова психологія і психодіагностика [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Г. Терлецька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Слово, 2013. - 605, [1] с. : табл., рис.

0

67

alinkahdl написал(а):

Доброго дня! Мені потрібна література для написання курсової з історії педагогіки на тему "Єзуїтська система виховання". Порадьте, будь ласка, які книги можна взяти по цій темі. Я була б дуже вдячна, якби Ви змогли написати мені список існуючих книг по цій темі.

Доброго дня! Надаємо Вам список літератури по вашій темі:
1. Артемова Л. В. [Єзуїтські школи] / Л. В. Артемова // Історія педагогіки України : підручник / Л. В. Артемова. – Київ, 2006. – С. 86-87.
2. Зайченко І. В. Єзуїтська система виховання в період Контрреформації / І. В. Зайченко // Історія педагогіки. У 2 кн. Кн. 1. Історія зарубіжної педагогіки : навч. посіб. – Київ, 2010. – С. 238-241.
3. Кіку В. А. Єзуїтські школи / В. А. Кіку // Енциклопедія історії України. Т. 3. Е-Й / редкол.: В. А. Смолій [та ін.]. – Київ, 2005. – С. 114-115.
4. Любар, О. О. [Єзуїтські школи] / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко // Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. - Київ : Знання, 2006. – С. 120.
5. Михневич Д. Е. Гасители просвещения / Д. Е. Михневич // Очерки из истории католической реакции (иезуиты) / Д. Е. Михневич. – М., 1955. – С. 66-125.
6. Пискунов А. И. Иезуитское воспитание / А. И. Пискунов // Большая Советская Энциклопедия. Т. 10. Ива- италики / гл. ред. А. М. Прохоров. – М., 1972. – С. 44.
7. Пискунов А. И. Иезуитское воспитание / А. И. Пискунов // Педагогическая энциклопедия. Т. 2 / гл. ред. И. А. Каиров [и др.]. – М., 1965. – С. 166-168.
8. Сейко Н. А. Єзуїтська культурно-освітня модель на Волині / Н. А. Сейко // Актуальні питання навчання та виховання учнівської молоді (соціально-педагогічний аспект) : матеріали наук. конф. студ. філолог. ф-ту / М-во освіти України ; ред. А. В. Іванченко. - Житомир : ЖДПУ ім. І. Франка, 1999. – С. 62-63.
9. Сірополко С. [Єзуїтські школи] / Степан Сірополко // Історія освіти в Україні / Степан Сірополко. – Київ, 2001. – С. 59-61.
10. Яковенко Н. М. Єзуїтські колегіуми / Н. М. Яковенко // Історія української культури. У 5 т. Т. 2. Українська культура ХIII – першої половини XVII століть / редкол.: Ісаєвич Я. Д. [та ін.]. – Київ, 2001. – С. 581-588.

0

68

БЛП написал(а):

Доброго дня! Будь ласка, зробіть підбірку джерел з теми ""Гендерні особливості девіантної поведінки підлітків".Дякую!

Доброго дня! Надсилаємо список літератури до Вашої теми:
Андрєєва, О.
Підлітки, схильні до девіантної поведінки [Текст] : прогр. соц.-пед. супроводу / Олена Андрєєва // Психолог. Шк. світ : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. - 2014. - N 1. - С. 4-28
Андросюк, О.
Під гострим кутом: девіантна поведінка [Текст] / Оксана Андросюк // Шкільний світ : всеукр. газ. для вчителів. - 2011. - N 12. - С. 6
Баришполь, С. В.
Структура психологічного супроводу дитини групи ризику [Текст] / С. В. Баришполь // Шкільному психологу. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - 2010. - N 8. - С. 7
371.015
Б 46
Бенера, В. Є.
Психологічна служба в закладах освіти [Текст] : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Бенера В. Є. ; М-во освіти і науки України. - Т. : Збруч, 2008. - 559 с.
15
Б 87
Братусь, Б. С.
Аномалии личности [Текст] / Б. С. Братусь. - М. : Мысль, 1988. - 301, [2] с.
159.922.7
В 77
Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным поведением [Текст] : учеб.-метод. пособие / под ред. М. И. Рожкова. - М. : Владос, 2001. - 238 с. - (Коррекционная педагогика). - Библиогр.: с. 231-236.
Кондратенко, Я.
Діти "групи ризику" [Текст] : правила конструкт. взаємодії / Яніна Кондратенко // Психолог. Шк. світ : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. - 2013. - N 7. - С. 31-34.
59.922.7
Л 68
Лобанова, А. С.
Соціально-психологічні аспекти роботи з підлітками, схильними до девіацій [Текст] : навч. посіб. / А. С. Лобанова, Л. В. Калашнікова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". - К. : Каравела, 2012. - 367 с.
Миронюк, С.
Програма гендерного виховання підлітків [Текст] / Сергій Миронюк // Психолог : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. - 2015. - N 1. - С. 17-21
Місецька, А.
Діти "Групи ризику". Шляхи індивідуального підходу [Текст] / Алла Місецька // Психолог. Шкільний світ : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. - 2011. - N 35/36. - С. 36-40
159.922.7
П 86
Психологічні критерії соціальної дезадаптації дитини [Текст] : кол. моногр. / [Н. Ю. Максимова та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. : Пед. думка, 2010. - 191 с.
Сіденко, Ю. О.
Девіантна поведінка підлітків [Текст] / Ю. О. Сіденко // Класному керівнику. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - 2011. - N 5. - С. 2-5. - Бібліогр.: с. 5
159.98
С 12
Савельєва, В. С.
Організаційна поведінка [Текст] : навч. посіб. / В. С. Савельєва, О. Л. Єськов, В. М. Вакуленко ; [рец.: С. В. Савченко, Л. Г. Червова, В. М. Чернобровкін]. - К. : ТОВ "Центр учб. л-ри", 2012. - 237 с.
159.98
Т 48
Ткалич, М. Г.
Гендерна психологія [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Ткалич. - К. : Академвидав, 2011. - 245 с.
Чемодурова, Ю.
Девіантна поведінка дітей і підлітків [Текст] : із практики діяльн. психолога й соц. педагога / Юлія Чемодурова // Психолог. Шкільний світ : всеукр. газ. - 2010. - N 39. - С. 3-11
Щербина, В.
Підлітки з агресивною поведінкою [Текст] : програма корекції / Валентина Щербина // Психолог : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. - 2015. - N 2. - С. 4-15.
Юдєєва, Т. В.
Співвідношення сугестивності з індивідуально-особистісними характеристиками соціально дезадаптованих підлітків [Текст] / Юдєєва Т. В. // Практична психологія та соціальна робота = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : наук.-практ. та освітньо-метод. журн. - 2011. - N 1.
Юдєєва, Т. В.
Статеві особливості навіюваності соціально дезадаптованих неповнолітніх [Текст] / Юдєєва Т. В. // Практична психологія та соціальна робота = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : наук.-практ. та освітньо-метод. журн. - 2013. - N 5. - С. 38-42

0

69

Алла написал(а):

Допоможіть,будь ласка,підібрати літературу до дипломної роботи на тему:Запозичена лексика у романі О.Забужко «Музей покинутих секретів»

Доброго дня! надсилаємо список літератури до Вашої теми:

1. Бибик С. П. Словник іншомовних слів : тлумачення, словотворення та слововживання : близько 35000 слів і словосполучень / С. П. Бибик, Г. М. Сюта ; за ред. С. Я. Єрмоленко. – Харків : Прапор, 2012. – 622, [1] с.
2. Бондар М. Іншомовна лексика в сучасній українській мові / М. Бондар, І. Бондар // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2005. – № 11. – С. 12-18.
3. Забужко О. Музей покинутих секретів / Оксана Забужко. – 3-тє вид. – Київ : Спадщина, 2012. – 831, [1] с.
4. Задорожний В. Акцентна поведінка слів у групі іншомовної лексики: спостереження над закономірностями / В. Задорожний // Дивослово. – 2009. – № 9. – С. 32-35.
5. Калюжна О.  Іншомовна лексика в сучасній українській літературній мові / Олена Калюжна // Укр. мова та літ. – 2015. – № 2. – С. 34-38. – Бібліогр.: с. 38/
6. Кочан І. М. Слова з міжнародними терміноелементами в сучасній українській літературній мові : [іншомов. запозичення] / І. М. Кочан // Мовознавство. – 1998. – № 6. – С. 62-66.
7. Лукінова Т. Б. Українська лексика: систематичні зміни в запозичених словах / Т. Б. Лукінова // Мовознавство. – 2013. – № 2/3. – С. 18-38
8. Пономарів О. Лексика іншомовного походження / О. Пономарів // Укр. мова та літ. в шк. – 2000. – № 3. – С. 65-66.
9. Пономарів О. Д.  Лексика грецького походження в українській мові / Олександр Пономарів. – Київ : Просвіта, 2005. – 127 с. – Бібліогр.: с. 117-127.
10. Словник іншомовних слів / Нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута]. – Київ : Наук. думка, 2000. – 662 с. – (Словники України).

0

70

julyly написал(а):

Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Реклама та її вплив на масову свідомість". Дякую.

Доброго дня! Надсилаємо Вам список літератури по темі:
1. Бебик В. Маніпулювання суспільною свідомістю: імідж та рекламування / Валерій Бебик // Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз : монографія / Валерій Бебик. – Київ : МАУП, 2005. – С. 164-191.
2. Бондаровська В. Вплив реклами на дюдину : нариси / В. Бондаровська // Психолог. – 2007. - № 30. – С. 1-56.
3. Брайант Д. Основы воздействия СМИ / Д. Брайант, С. Томпсон = Fundamentals of Media Effects / J. Bryant, S. Thompson . - М. ; СПб. ; Киев : Вильямс, 2004. - 425 с.
4. Грицюта Н. М. Етика рекламної діяльності : навч. посіб. / Н. М. Грицюта ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ : Оберіг, 2008. - 251 с.
5. Кальба Я. Шляхи та особливості впливу реклами на свідомість та поведінку / Я. Кальба // Психологія мас : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / авт.-упоряд. Ярослава Кальба. - Тернопіль, 2012. – С.151-163.
6. Коноваленко А. В. Особенности воздействия политической рекламы на сознание / А. В. Коноваленко // Психология политической рекламы / А. В. Коноваленко. – Ростов н/Д., 2005. – С. 54-57. – (Психологический практикум).
7. Набруско І. Ю. Політична реклама як фактор впливу на масову свідомість / Набруско  І. Ю. // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні : матеріали II міжнар. наук. конф. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ, 2003. – С. 503-510. – (Демократична освіта).
8. Пазуха М. Д. Роль психологічного впливу реклами на споживача / М. Д. Пазуха, М. В. Ігнатович // Реклама у підприємницькій діяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Д. Пазуха, М. В. Ігнатович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. бізнесу та підприємництва. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – С. 52-102.
9. Ходаківський Є. І. Маніпуляція суспільною свідомістю / / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар // Психологія управління : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар ; за ред. Ходаківського Є. І. - 3-те вид., перероб. та допов. - Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – С.504-543.
10. Шувалов В. И. Методы-психологического воздействия рекламы на потребителя / В. И. Шувалов // Психология рекламы : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / В. И. Шувалов. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005. – С. 138-170. – (Высшее образование).

0

71

elenachka123@mail.ru написал(а):

Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Екологія світу". Дякую!

Доброго дня! Надсилаємо список літератури до Вашої теми:

1. Бойчук Ю. Д. Стратегія і тактика збереження та стабільного розвитку життя на Землі / Ю. Д. Бойчук // Екологія і охорона навколишнього середовища [Текст] : навч. посіб. / Ю. Д. Бойчук, Е. М. Солошенко, О. В. Бугай. - Суми, 2003. – С. 269-281.

2. Борисов В. А. Охраняемые природные территории мира. Национальные парки, заповідники, резерваты [Текст] / В. А. Борисов, Л. С. Белоусова, А. А. Винокуров. – М. : Агропромиздат, 1985. – 310 с. : рис.

3. Екологія відходів [Текст] : наук. моногр. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Житомир. держ. технол. ун-т ; за ред. Віктора Анатолійовича Бурлаки. - Житомир, 2007 -
Кн. 1, т. 1-2 : наук. моногр. / кол. авт. В. А. Бурлака [та ін.]. - 510 с. : карти, табл.

4. Харченко Б. І. Стратегія збереження життя на Землі / Б. І. Марченко // Екологія: основи екології [Текст] : навч. посіб. / Харченко Б. І. [та ін.]. – Л., 2013. – С. 96-151.

5. Залеський, І. І.  Еколого-демографічний стан людства / І. І. Залеський // Екологія людини [Текст] : підручник / І. І. Залеський, М. О. Клименко. - Київ, 2005. - С. 231-242 - (Альма-матер).

6. Злобін, Ю. А. Екосистеми світу та України / Ю. А. Злобін //  Загальна екологія [Текст] : навч. посіб. / Ю. А. Злобін, Н. В. Кочубей. - Суми, 2003. – С. 109-138.

7. Китанович Б. Планета и цивилизация в опасности [Текст] / Б. Китанович ; пер. с сербскохорват., И. В. Вишняковой. – М. : Мысль, 1985. – 239 с. : рис.

8. Кучерявий, В. П. Урбоекологія [Текст] : [підручник] / В. П. Кучерявий. - 2-ге вид. - Л. : Світ, 2001. - 440 с. : табл., рис.

9. Досвід організації систем екологічного моніторингу в зарубіжних країнах //Моніторинг довкілля [Текст] : підручник / М-во освіти і науки України ; ред.: В. М. Боголюбов, Т. А. Сафранов. - Херсон, 2012. – С. 43-70.

10. Олдак П. Г. На пороге XXI века. Экологическое состояние планетарних систем / П. Г. Олдак // Колокол тревоги. Пределы бесконтрольности и судьбы цивилизации [Текст] / П. Г. Олдак. – М., 1990. – С. 42-73.

11. Хефлинг Г. Тревога в 2000 году. Бомбы замедленного действия на нашей планете [Текст] / Г. Хефлинг. – М. : Мысль, 1990. – 270 с.

0

72

Олена 28 написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему: "Проблеми розвитку української видавничої справи".

Здрастуйте, Олено! Пропонуємо список літератури з вашої теми:
1. Бережняк О. В. Роль місцевих видавництв в інформаційному просторі регіону / О. В. Бережняк, Г. В. Сілкова // Поліграфія і видавнича справа. – 2011. – N 2. – С. 15-27.
2. Владімірська Р. Л. Електронна книга в системі соціальних комунікацій: досвід окремих проектів / Р. Л. Владімірська // Поліграфія і видавнича справа. - 2012. - N 4. - С. 29-33.
3. Грет Г. П. Інноваційна діяльність видавничо-поліграфічної галузі: суть і тенденції розвитку / Г. П. Грет, М. Ю. Галенко // Поліграфія і видавнича справа. - 2012. - N 4. - С. 24-29. - Бібліогр.: с. 28-29.
4. Зелінська Н. В. Наукова книга у репертуарі українських видавництв: нагромаджуючи "символічний капітал" / Н. В. Зелінська // Поліграфія і видавнича справа. - 2011. - N 1. - С. 19-25.
5. Семеренко С. І. Маркетингові дослідження книжкового ринку: сучасний стан / С. І. Семеренко // Поліграфія і видавнича справа. - 2011. - N 1. - С. 92-100. - Бібліогр.: с. 99.
6. Сеник О. Ю. Проблеми і перспективи університетського книговидання: український та закордонний досвід / О. Ю. Сеник // Поліграфія і видавнича справа. - 2012. - N 4. - С. 34-39.
7. Теремко В. І. Основні засади видавничого бізнесу : навч. посіб. / В. І. Теремко. – Київ : Академвидав, 2010. – 134, [2] с. – (Альма-матер).
8. Теремко В. І. Видавництво - XXI. Виклики і стратегії : монографія / Василь Теремко. - Київ : Академвидав, 2012. - 323 с. - (Монограф).
9. Теремко В. І. Видавничий маркетинг : навч. посіб. / В. І. Теремко. - Київ : Академвидав, 2009. - 271 с.
10. Теремко В. І. Стратегічний потенціал видавництва як джерело його ефективності і перспектив / В. І. Теремко // Поліграфія і видавнича справа. - 2011. - N 1. - С. 10-18. - Бібліогр.: с. 18
11. Тимошик М. С.  Видавнича справа в Україні на сучасному етапі: тенденції, проблеми : текст лекції для студентів Ін-ту журналістики з курсу "Видавн. справа та редагування" / М. С. Тимошик. - Київ : Ін-т журналістики, 2002. - 21, [1] с. - Бібліогр.: с. 21-22.
12. Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посіб. / Микола Тимошик. - Вид. 3-тє, випр. - Київ. : Наша культура і наука, 2010. - 559 с.
13. Черниш Н. І. Ринкові стратегії енциклопедичного видавництва: український та світовий досвід / Н. І. Черниш // Поліграфія і видавнича справа. - 2011. - N 1. - С. 26-33. - Бібліогр.: с. 32.
14. Швайка Л. А. Видавничо-поліграфічна справа в Україні: стан, конкурентоспроможність, перспективи / Л. А. Швайка // Поліграфія і видавнича справа. - 2011. - N 2. - С. 10-14.

0

73

IRYNA написал(а):

Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему: "Невербальне спілкування". Заздалегідь вдячна

Доброго дня, Ірино! Пропонуємо список літератури з Вашої теми. Якщо інформації недостатньо,пропонуємо звернутися на абонемент №1, перший поверх центрального корпусу бібліотеки.
4
Б 31
Бацевич, Ф. С.
Основи комунікативної лінгвістики [Текст] : підручник / Ф. С. Бацевич. - 2-ге вид., допов. - К. : Академія, 2009. - 375 с.
373.001
В 67
Волкова, Н. П.
Професійно-педагогічна комунікація [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Волкова. - К. : Академія, 2006.
1Ми7
К 88
Кубрак, О. В.
Етика ділового та повсякденного спілкування [Текст] : [навч. посіб.] / О. В. Кубрак. - Суми : Унів. кн., 2001. - 207 с.
174
Л 74
Ломачинська, І. М.
Професійна етика [Текст] : навч. посіб. для дистанційного навч. / І. М. Ломачинська ; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини "Україна". - К. : Ун-т Україна, 2005. - 226 с.
159.98
М 82
Москаленко, В. В.
Соціальна психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Москаленко ; М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України. - К. : Центр навч. л-ри, 2005.

П 19
Пасинок, В. Г.
Основи культури мовлення [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Пасинок. - К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 183 с.
378
П 24
Педагогічна майстерність [Текст] : підручник / за ред. І. А. Зязюна. - 2-е вид., допов. і переробл. - К. : Вища шк., 2004. - 421, [1] с.
17
Р 15
Радевич-Винницький, Я.
Етикет і культура спілкування [Текст] / Я. Радевич-Винницький. - К. : Знання, 2008. - 291 с.
371.015
Т 38
Технології розв'язання конфліктів у педагогічній взаємодії [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. В. Ложкін, М. О. Коць, Т. В. Петровська, І. Ю. Зубкова ; Акад. пед. наук України, Ін-т психології АПН України. - К. ; Луцьк : Вежа, 2000. - 151, [2] с.
1МИ7
Ч-74
Чмут, Т. К.
Етика ділового спілкування [Текст] : навч. посіб. / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Вікар, 2002. - 2

0

74

ludmilka0497 написал(а):

Добрий день. Підскажіть будь ласка літературу на тему "як проводити інтерв'ю?", або будь-яку, що стосується журналістики. Дякую.

Доброго дня! Пропонуємо підбірку літератури до теми:
002.6
К 40
Ким М. Н. Жанры современной журналистики / М. Н. Ким ; Б-ка проф. журналиста. - СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2004. - 335 с. : табл. - Библиогр.: с. 321-323.

002.6
С 55
Смелкова З. С. Риторические основы журналистики. Работа над жанрами газеты : учеб. пособие / З. С. Смелкова, Л. В. Ассуирова, М. Р. Савова, О. А. Сальникова. - 3-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2004. - 318, [1] с.

002.6
Ч-49
Черникова Е. В. Основы творческой деятельности журналиста : учеб. пособие / Е. В. Черникова. - М. : Гардарики, 2005. - 387 с.

379.8
Т 31
Телевизионная журналистика : учеб. для студентов высш. учеб. заведений / редкол.: Г. В. Кузнецов, В. Л. Цвик, А. Я. Юровский. - 4-е изд. - М. : Изд-во Моск. ун-та : Высш. шк., 2002. - 299, [1] с.

4Р(07)
Р 89
Жулий Т. Б. Интервью как текст журналистского жанра (методический аспект работы) / Т. Б. Жулий // Русский язык и литература. Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе. : сб. науч. работ / Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит., Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка. - Киев : [б. и.], 2006. -  С. 127-131.

331.1
К 56
Ковалева О. Е. Лицом к лицу с будущим сотрудником: как провести эффективное интервью при приеме на работу : учеб. пособие / О. Е. Ковалева, Е. Э. Юферова. - М. : Рольф, 2001. - 277, [2] с. : ил., табл. - (Как сделать карьеру).

659.4
М 74
Моисеев В. Паблик рилейшнз - средство социальной коммуникации : (теория и практика) / Вячеслав Моисеев. - К. : Дакор, 2002. - 499, [1] с.

002.6
Г46
Гід журналіста : зб. навч. матеріалів, склад. за фр. методикою вдоскон. працівників ЗМІ / Ін-т масов. інформації, Центр підготов. й вдоскон. ж-стів ; адапт. та упорядкув. Алла Лазарева. - Вид 2-ге оновл. за підтримки прогр. IREX ProMedia. - К. : Ін-т масов. інформації : USAID : IREX ProMedia, 2003. - 122 с. : табл.

002.6
Т 38
Техніка інтерв'ю : [зб. навч. матеріалів, склад. за фр. методикою вдоскон. працівників ЗМІ] : [пер. з фр.] / Ін-т масов. інформації ; ред. Юхим Лазарєв, Ганна Гончарик, Сергій Таран]. - Вид 2-е, фін. програмою СОСОР М-ва закордонних справ Франції. - К. : Ін-т масов. інформації, 2003. - 119 с. - Із змісту: Методологічний план роботи над інтерв'ю ; Віч-на-віч з "зірками".

002.6
Л 84
Лукина  М. Технология интервью : учеб. пособие /  Мария Лукина. - М. : Аспект Пресс, 2003. - 188, [3] с. - Библиогр.: с. 190 .

002.6
Ш 76
Шнайдер В. Новий посібник з журналістики та онлайн-журналістики  Вольф Шнайдер, Пауль-Йозеф Рауе ; [пер. з нім. В. Климченко] = Das neue Handbuch des Journalismus und des Online-Journalismus / Wolf Schneider, Paul-Josef Raue . - Київ : Акад. Укр. Преси : Центр Вільної Преси, 2014. - 357 с. : табл., фот.

002.6
Б 77
Бойд Е. Ефірна журналістика: технології вир-ва ефір. новин / Ендрю Бойд ; [пер. з англ. О. О. Колот] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. - 5-те вид. - К. : [б. в.], 2007. - 429 с. : фото.

0

75

Ганна написал(а):

Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему:"Велика вітчизняна війна 1940-1945 на території Запорізької області, та сусідніх регіонів"

Доброго дня, Ганнно! Пропоную Вам звернутися на сайт Запорізької обласної наукової бібліотеки. Можливо там можна буде знайти більше інформації. Нам вдалося підібрати для Вас таку літературу:
1. Акт о злодеяниях фашистских захватчиков в Запорожье // Советская Украина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. В 3 т. Т. 2. – Киев, 1980. – С. 338-342.
2. Безродний Є. Ф. Нікопольсько-Криворізька наступальна операція 1944 р. / Є. Ф. Безродний // Україна в полум’ї війни 1941-1945 / [редкол.: П. Панченко та ін.]. – Київ, 2005. – С.284-293. – Бібліогр.: с. 293.
3. Безсмертя. Книга пам'яті України 1941-1945 / редкол.: Герасимов І. О. [та ін.]. - Київ, 2000. – 872 с.
4. Друга світова війна в історичній пам'яті України : за матеріалами Укр. ін-ту нац. пам'яті / [упоряд.: Л. Герасименко, Р. Пилявець]. – Київ ; Ніжин, 2010. – 347 с.
5. Народная война в тылу фашистских оккупантов на Украине 1941-1944. В 2 кн. – Киев, 1985.
6. Патриляк І. К. Бойові дії на територїїії України в січні-жовтні 1943 року / І. К. Патриляк, М. А. Боровик // Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду / І. К. Патриляк, М. А. Боровик. – Київ, 2010. – С. 143-151.
7. Приказ Верховного Главнокомандующего об освобождении Запорожья // Советская Укрпаина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. В 3 т. Т. 2. – Киев, 1980. – С. 90-91.
8. Україна у Великій війні 1939-1945 / [редкол.: І. Юхновський та ін.]. – Київ, 2014. – 262 с.
9. Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941-1945 рр. В. 3 т. / редкол.: Назаренко І. Д. [та ін.]

0

76

Тетяна написал(а):

Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури нв тему: "Захист інформаційного простору держави. Інформаційна війна". Дякую.

Здрастуйте, Тетяно! Надсилаємо список літератури з теми:
1. Алещенко В. І. Основні умови ефективного державного управління процесом забезпечення інформаційної безпеки України у воєнній сфері / Алещенко Віктор Іванович, Сніцаренко Петро Миколайович, Кливець Василь Васильович // Стратегічні пріоритети. – 2011. – № 4. – С. 18-28. – Бібліогр.: с. 28.
2. Бабак В. П. Інформаційна безпека та сучасні мережеві технології : англ.-укр.-рос. слов. / В. П. Бабак, О. Г. Корченко – Харків, 2003. – 667 с.
3. Конах В. К. Загрози та виклики національним інтересам України в інформаційній сфері в умовах глобалізації / Конах Вікторія Костянтинівна, Лазаренко Ольга Анатоліївна // Стратегічні пріоритети. – 2014. – № 2. – С. 73-78. – Бібліогр.: с. 78.
4. Конах В. К. Негативні інформаційно-психологічні впливи Російськой Федерації проти України та можливі засоби протидії / Конах Вікторія Костянтинівна // Стратегічні пріоритети. – 2014. – № 3. – С. 23-30. – Бібліогр.: с. 30.
5. Конах В. К. Нормативно-правові засади державної політики України у сфері інформаційно-психологічної безпеки / Конах Вікторія Костянтинівна // Стратегічні пріоритети. – 2012. – № 3. – С. 152-157. – Бібліогр.: с. 156-157.
6. Ліпкан В. А. Інформаційна безпека України / В. А. Ліпкан // Національна безпека України : навч. посіб. / В. А. Ліпкан. – 2-ге вид. – Київ, 2009. – С. 194-262.
7. Пашков А. П. Інформаційна безпека як складова національної безпеки / А. П. Пашков // Безпека життєдіяльності. – 2014. – № 11. – С. 34-37.
8. Пилипчук В. Г. Глобальні виклики й загрози національній безпеці України в інформаційній сфері / Пилипчук Володимир Григорович, Дзьобань Олександр Петрович // Стратегічні пріоритети. – 2014. – № 3. – С. 127-132. – Бібліогр.: с. 132.
9. Пилипчук В. Г. Теоретичні та державно-правові аспекти протидії інформаційному тероризму в умовах глобалізації / Пилипчук Володимир Григорович // Стратегічні пріоритети. – 2011. – № 4. – С. 12-17. – Бібліогр.: с. 16-17.
10. Пілат М. Інформаційні впливи та інформаційні війни: сутність понять та їхній взаємозв’язок в інформаційну епоху / Марина Пілат // Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини. Вип. 32 : зб. наук. пр. / [редкол.: М. Мальський та ін.]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2013. – С. 185-190. – Бібліогр.: с. 189-190.
11. Попович В. М. Інформаційна безпека як інститут інформаційного права / [В. М. Попович, В. С. Цимбалюк] // Основи інформаційного права України : навч. посіб. / за ред.: М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного, П. В. Мельника. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2009. – С. 247-268. – Бібліогр.: с. 267-268.
12. Почепцов Г. Г. Інформаційні війни / Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут // Інформаційна політика : навч. посіб./ Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут. – 2-ге вид., стер. – Київ Знання, 2008. – С. 557-663. – Бібліогр.: с. 659-663. – (Вища освіта XXI століття).
13. Руснак О. В. Медіа-інформаційна безпека України: правові аспекти / Руснак Олександр Васильович // Стратегічні пріоритети. – 2013. – № 3. – С. 147-150. – Бібліогр.: с. 150.

0

77

Юля написал(а):

Добрий день! Підскажіть, будь ласка, інформацію на тему:" Економічне становище України" Дякую.

Доброго дня, Юліє! Пропонуємо список літератури, яка наявна у нашій бібліотеці:
1. Галазюк Н. М. Сучасні особливості інтеграції України у світовий економічний простір / Н. М. Галазюк, О. М. Зелінська, О. А. Урбан // Економічний часопис – ХХI. – 2014. - № 9-10. – С. 14-18.
2. Геєць В. М. Бар’єри на шляху розвитку промисловості на інноваційній основі та можливості їх подолання / В. М. Геєць // Економіка України. – 2015. – № 1. – С. 4-25.
3. Геєць В. М. Інституційна обумовленість інноваційних процесів у промисловому розвитку України / В. М. Геєць // Економіка України. – 2014. – № 12. – С. 4-19.
4. Геєць В. Про єдність і суперечності у розвитку суспільства, держави та економіки / В. Геєць // Економіка України. - 2012. - N 11. - С. 4-22.
5. Грищенко І. М. У пошуках сучасної економічної моделі для України / Грищенко І. М. // Економічний часопис – ХХI. – 2014. - № 11-12. – С. 140-141. – Рец. на кн.: Народний капіталізм: економічна модель для України / О. І. Соскін. – Київ, 2014. – 404 с.
6. Заблоцький Б. Ф. Національна економіка : підруч. для студ. заоч. форми навчання / Б. Ф. Заблоцький ; [рец.: С. Й. Вовканич, Л. С. Гринів, А. І. Мокій]. - Вид. 2-ге. - Львів : Новий світ-2000, 2011. - 359 с.
7. Кириченко О. А. Інноваційний розвиток економіки в контексті сучасної теорії модернізації / О. А. Кириченко, Ю. І. Вишівська // Економіка та держава. – 2011. - № 7. – С. 13-16.
8. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи [Текст] : матеріали шостої міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 квіт. 2012 р.) / Київ. ін-т бізнесу та технологій Житомир. філ. ; [за ред. Саух І. В.]. - Житомир : Вид-во ЖДПУ ім. І. Франка, 2012. - 437, [6] с
9. Краус Н. Регулятори «інноваційного ліфту» економіки України під впливом інституціонально-структурних змін / Наталія Краус // Економіст. – 2015. – № 5. – С. 14-17.
10. Куриляк В. Є. Вплив глобалізації на економічний розвиток України / В. Є. Куриляк, Є. В. Савельєв // Економіка України. - 2012. - N 9. - С. 57-69.
11. Мокряк В. Концепція саморегульованого ринку: її захист і критика в контексті сучасних соціально-економічних реалій / В. Мокряк, Е. Мокряк // Економіка України. - 2011. - N 6. - С. 17-26.
12. Національна економіка : навч. посіб. / [В. І. Мельникова та ін.] ; [рец. М. М. Кім та ін.]. - 2-ге вид., перероб. та допов. - Київ : Центр учб. л-ри, 2012. - 245 с.
13. Онищенко В. Модернізаія як імператив розвитку України / В. Онищенко // Економіка України. - 2011. - N 7. - С. 4-14.
14. Оскольський В. В. Кластерізація – вагомий фактор підвищення конкурентоспроможності економіки України / В. В. Оскольський // Економіка України. – 2014. – № 11. – С. 4-16.
15. Свида І. В. Підвалини сталого розвитку України в умовах глобалізації / І. В. свида // Економічний часопис – ХХI. – 2014. - № 11-12. – С. 41-44.
16. Скрипченко М. І. Макроекономічна збалансованість і критичні дисбаланси в економіці України / М. І. Скрипченко // Економіка України. – 2015. – № 2. – С. 4-23.
17. Шаров О. М. Вихід з кризи: уроки «плану Маршалла» та перспективи для України / О. М. Шаров // Економіка України. – 2014. – № 12. – С. 20-28.
18. Шаров О. М. Цивілізаційні основи національних стратегій економічного розвитку / О. М. Шаров // Економічний часопис – ХХI. – 2014. - № 5-6. – С. 4-8.
Підготувала матеріал Мартинюк А. І.

0

78

Анастасія написал(а):

Доброго дня.Допоможіть,будь ласка, з пошуком інформації на тему "Функціонування експресивної лексики в англомовних та україномовних рекламних текстах"

Доброго дня, Анастасіє! Пропонуємо ознайомитись із відібраною для вас інформацією:

1. Арнольд  И. В. Стилистика современного английского языка [Текст] : учеб. пособие для студ. пед. ин-тов по спец. «Иностр. Яз.»/ И. В. Арнольд – 3-е изд. М.: Просвещение, 1990. – 300 с.

2. Жуковська, Вікторія Вікторівна. Основи теорії та практики стилістики англійської мови [Текст] / В. В. Жуковська = English stylistics: fundamentals of theory and practice / V. V. Zhukovska : навч. посіб. для вищ. навч. закл. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 239 с.

3. Дубенко, О. Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов [Текст] : [посіб. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / О. Ю. Дубенко. - Вінниця : Нова кн., 2005. - 211 с.

4. Galperin, I. R. Stylistics [Текст]/ I. R. Galperin. – Moscow: Higher School Publishing House, 1971. – 343 p.

5. Кузьмин, С. С. Идиоматический перевод с русского языка на английский (Теория и практика) [Текст] : учебник / С. С. Кузьмин. - М. : Флинта : Наука, 2004. - 311, [1] с.

6. Чижов, В. М. Семантический анализ междометий русского и английского языков в контексте их использования в рекламных слоганах [Текст] / В. М. Чижов // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2011. - N 2. - С. 186-190

В-40
7. Експресія та художня образність у рекламі / [кол. авт.: М. Пилинський та ін.] // Взаємодія художнього і публіцистичного стилів української мови / [кол. авт.: М. Пилинський та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1990. – С. 180-214.

К-56
8. Коваль А. П. Емоційно-експресивна лексика / А. П. Коваль // Практична стилістика сучасної української мови / А. П. Коваль. – Київ, 1978. – С. 97-104.

П-32 
9. Трачук О. Лексичні особливості рекламного тексту / О. Трачук // Південний архів. Філологічні науки. Вип. ХIV : зб. наук. пр. – Херсон, 2003. – C. 249-253.

П-56 
10. Пономарів О. Про мову реклами / Олександр Пономарів // Культура слова. Мовностилістичні поради / / Олександр Пономарів. – 2-ге вид, стереотип. – Київ, 2001. – С. 134-137.

С-80
11. Мойсієнко А. К. До питання про експресивність / А. К. Мойсієнко // Стилістика української мови : зб. наук. пр. / [редкол.: Л. І. Мацько, та ін.]. -
Київ, 1990. – С. 25-28.

С-91 
12. Лагутіна А. В. Експресивна та емоційно забарвлена лексика / [А. В. Лагутіна] // Сучасна українська літературна мова. Стилістика / за заг. ред. І. К. Білодіда. - – Київ : Наук. думка, 1973. – С. 93-103.

13. Білоконенко Л. Мовний аналіз телевізійного рекламного салогану / Л. Білоконенко // Мандрівець. – 2002. - № 6. – С. 25-28.

14.Боса О. А. До питання лексичної специфіки української рекламно-комунікативної системи / О. А. Боса // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2009. - № 26. – С. 26-29. – Бібліогр.: с. 29.

15. Лавренюк В. Сучасна реклама: мовний аспект / В. Лавренюк // Дивослово. – 2008. - № 6. – С. 34-35.
Матеріал підготувала Мартинюк А. І.

К 65
16. Конторчук, Ганна Кирилівна. Стилістика сучасної української мови [Текст] : практ. курс : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ганна Конторчук ; рец.: О. С. Чирков, К. Я. Климова ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Вид. 2-е., переробл. і доповн. - Житомир : Рута, 2012. - 219 с.

Е 91
17. Ефимов, А. И. Стилистика художественной речи [Текст] / А. И. Ефимов. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1957. - 447 с.

В 23
18. Ващенко, В. С. Українська семасіологія. Типологія лексичних значень [Текст] : посіб. для студентів-філологів / В. С. Ващенко ; М-во вищ. і серед. спец. освіти УРСР. - Д. : Вид-во Дніпропетр. держ. ун-ту, 1981. - 67, [1] с.

В 40
19. Взаємодія художнього і публіцистичного стилів української мови [Текст] : [монографія] / Акад. наук УРСР ; відп. ред. М. М. Пилинський. - Київ : Наук. думка, 1990. - 213, [2] с.

С 85
20. Стилистика и литературное редактирование [Текст] : учебник / под ред. В. И. Максимова. - М. : Гардарики, 2005. - 651 с.
05
В 53
21. Романюк, С. К. Типологічні особливості рекламного тексту [Текст] / С. К. Романюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - Вип. 54. - С. 228-231.

Довідку виконали Мартинюк А. І., Невмержицька В. О., Мельниченко А. В.

0

79

Катя написал(а):

Добрий вечір. Допоможіть, будь-ласка, з літературою до курсової на тему:"Перифраз як лінгвістичний прийом. Структурно-семантичні особливості."

Здрастуйте, Катю! Пропонуємо літературу до теми:
   1.
    4У(03)
     У-45
                Клименко Н. Ф. Перифраз / Н. Ф. Клименко // Українська мова : енциклопедія / редкол.: Русанівський В. М. [та ін.]. – Київ, 2004. – С. 471.
     2.
     4У(03)
      К-61
               Коломієць М. П. Короткий словник перифраз / М. П. Коломієць, Є. С. Регушевський. – Київ, 1985. – 151 с.
     3.
     4
     Е-91
              Ефимов А. И. Перифразы как образные синонимы слов / А. И. Ефимов // Стилистика художественной речи / А. И. Ефимов. - М., 1957. – С. 266-272.
      4.
      4У
      К-56
            Коваль А. П. [Перифраза] / А. П. Коваль // Практична стилістика сучасної української мови / А. П. Коваль. – Київ, 1987. – С. 45-46.
       5.
      8(03)
      С-48
           Словник тропів і стилістичних фігур / авт.-уклад. В. Ф. Святовець. – Київ, 2011. – С. 130-131.
      6.
      4Р
      Р-64
       Розенталь Д. Э. Перифраза / Д. Э. Розенталь // Практическая стилистика русского языка / Д. Э. Розенталь. – М., 1977. – С. 298-299.
     7.
      8
     Г-15
     Галич О. Перифраз / Олександр Галич, Віталій Назарець, Євген Васильєв // Теорія літератури / Олександр Галич, Віталій Назарець, Євген Васильєв. – Київ, 2001. – С. 218-219.
8.
801
Б-40
            Безпечний І. Перифраза / Іван Безпечний // Теорія літератури / Іван Безпечний. – Київ, 2009. – С. 99-100.
9.
8(03)
Л-50
           Лесин В. М. Перифраз / В. М. Лесин, О. С. Пулинець // Словник літературознавчих термінів / В. М. Лесин, О. С. Пулинець. – Київ, 1971. – С. 313-314.
10.

М-74
      Мойсієнко А. К. Перифраза / А. К. Мойсієнко // Слово в аперцепційній системі поетичного тексту. Декодування Шевченкового вірша / А. К. Мойсієнко. – Київ, 2006. – С. 134-149.
11.
801
Д-58
        Довгалевський М. Про перифразу / Митрофан Довгалевський // Поетика.Сад поетичний / Митрофан Довгалевський. – Київ : Мистецтво, 1973. – С. 318-319. – (Пам’ятки естетичної думки).
12.
801
Д-66
       Домбровський В. Перифраза / Володимир Домбровський // Українська стилістика і ритміка. Українська поетика / Володимир Домбровський. – Дрогобич, 2008. – С. 88-89.

13.Регушевський Є. С. Перифрази в українській мові / Є. С. Регушевський // Укр. мова і літ. в шк. – 1984. - № 4. – С. 41-42.

Довідку виконала завідувач інформаційно-бібліографічним відділом Аліна Іванівна Мартинюк.

0

80

Леся написал(а):

Добрий день. Допоможіть, будь-ласка, дізнатися про наявність у Вашій бібліотеці літератури до теми: "Маніпулювання суспільною свідомістю засобами масової інформації". Або хоча б все, що стосується суспільної свідомості з сучасних джерел за останні 5 років.

Доброго дня! Література за вашими запитом наявна у різних відділах нашої бібліотеки, детальніше про це можна дізнатися у електронному каталозі. Пропонуємо список літератури, який вдалося підібрати за Вашою темою:

002.6
Б-87
Брайант Д. Основы воздействия СМИ / Дженнингз Брайант, Сузан Томпсон = Fundamentals of Media Effects / J. Bryant, S. Thompson . - М. ; СПб. ; Киев : Вильямс, 2004. - 425 с.
159.98
Х-69
Ходаківський Є. І. Маніпуляція суспільною свідомістю / / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар // Психологія управління : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар ; за ред. Ходаківського Є. І. - 3-те вид., перероб. та допов. - Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – С.504-543.

659
Б-35
Бебик В. Маніпулювання суспільною свідомістю: імідж та рекламування / Валерій Бебик // Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз : монографія / Валерій Бебик. – Київ : МАУП, 2005. – С. 164-191.

659.4
М-74
Мойсеєв В. А. Маніпулювання громадською думкою з використанням ЗМІ / В. А. Мойсеєв // Паблік рілейшнз : навч. посіб. / В. А. Мойсеєв. – Київ, 2007. – С. 198-203.

Баришполець О. Чинники впливу ЗМІ на аудиторію / О. Баришполець // Соціальна психологія. – 2006. - № 6. – С. 153-163.

159.98
Т-23
Татенко В. Вплив засобів масової інформації / Віталій Татенко // Соціальна психологія впливу / Віталій Татенко. – Київ, 2008. – С. 43-45.

159.98
К-17
Кальба Я. Маси та масова свідомість / Ярослав Кальба // Психологія масс : навч. посіб. / авт.-упоряд. Ярослав Кальба. – Тернопіль, 2012. – С. 7-20.

Зверева П. П. Вербальные способы воздействия СМИ на общественное сознание как элемент информационных войн / П. П. Зверева // Вестн. МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS". - 2014. - N 4. - С. 38-43. - Библиогр.: с. 43.

Красновский В. Н. О некоторых аспектах влияния сетевого воздействия на массовое общественное сознание / Красновский В. Н. // Практ. психологія та соц. робота. - 2013. - N 11. - С. 77-80. - Библиогр.: с. 80.

   
Матеріал підготувала зав. інформаційно-бібліографічним відділом
А. І. Мартинюк

+2

81

Доброго дня!
Щиро вдячна за допомогу!

0

82

Natasha написал(а):

Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, пібрати літературу для курсової  на тему "Особливості стилістичного використання в полісемії та омонімії (гра слів, каламбур, зевгма) в англо-мовному художньому тексті". Дякую.

Здрастуйте, Наташо! Пропонуємо список літератури до вашої теми:

1. Арнольд  И. В. Стилистика современного английского языка : учеб. пособие для студ. пед. ин-тов по спец. «Иностр. Яз.»/ И. В. Арнольд – 3-е изд. М.: Просвещение, 1990. – 300 с.

2. Жуковська, Вікторія Вікторівна. Основи теорії та практики стилістики англійської мови / В. В. Жуковська = English stylistics: fundamentals of theory and practice / V. V. Zhukovska : навч. посіб. для вищ. навч. закл. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 239 с.

3. Дубенко, О. Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов : [посіб. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / О. Ю. Дубенко. - Вінниця : Нова кн., 2005. - 211 с.

4. Galperin, I. R. Stylistics / I. R. Galperin. – Moscow: Higher School Publishing House, 1971. – 343 p.

5. Скребнев, Ю. М. Основы стилистики английского языка : учебник / Ю. М. Скребнев. - 2-е изд., испр. - М. : Астрель : АСТ, 2003. - 220, [2] c.

6. Yefimov, L. P. Practical Stylistics of English : [учбово-метод. посіб.] / L. P. Yefimov, E. A. Yasinetskaya ; рец.: Н. І. Панасенко, І. М. Підгайська, О. В. Жарікова. - Вінниця : Нова книга, 2004. - 228 с.

7. Стилистика английского языка: учебник / А. Н. Мороховский, О. П. Воробьева, Н. И. Лихошерст, З. В. Тимошенко. – К.: Выща шк., 1991. – 272 с.

8. Кузнєцова, Ірина Володимирівна. Stylistics in Practice = Стилістика на практиці : практикум / І. В. Кузнєцова ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - 2-ге вид., випр. і допов. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. - 131 с.

9. Гальперин, И. Р. Очерки по стилистике английского языка : учебник / И. Р. Гальперин. – М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1958. - 458, [1] c.

10. Словник тропів і стилітичних фігур / авт.-уклад. В. Ф. Святовець. - К. : Академія, 2011. - 172 с. - (Nota bene)

11. Кузьмин, С. С. Идиоматический перевод с русского языка на английский (Теория и практика) : учебник / С. С. Кузьмин. - М. : Флинта : Наука, 2004. - 311, [1] с.

12. Бурлакова, И. И. О некоторых сложностях понимания смысла английского юмора / И. И. Бурлакова // Иностранные языки в школе : науч.-метод. журн. - 2011. - N 7. - С. 80-83.

13. Антипова Г. А. Лингвистические особенности английского каламбура. Проблемы перевода / Г. А. Антипова // Мова і культура : [у 10 т.] : наук. вид. - Вип. 7, т. 8 : Теорія і практика перекладу. - 2004. – С. 224-230.

14. Ерошин, А. П. К переводу игры слов в аудио-медиальных текстах (на материале американского и английского телесериалов) / А. П. Ерошин // Вестн. МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2014. - N 1. - С. 86-91.

15. Ерошин, А. П. Англоязычный каламбур как объект межъязыковой передачи (на материале телесериала "Теория Большого взрыва") / А. П. Грошин // Вестн. МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2013. - N 3. - С. 83-87.

16. Карпухина, Т. П. Игра слов и морфемный повтор: комическое «состязание» смыслов в словах с общей морфемой (на материале английской художественной прозы) / Т. П. Карпухина // Вестн. ВГУ. Серия "Лингвистика и межкультурная коммуникация" : науч. журн. - 2007. - N 1. - С. 81-89.

Список підготували бібліотекарі ННІ іноземної філології Власова Є. Г. та Невмержицька В. О.

0

83

Ирина написал(а):

Добрий день. Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми курсової роботи "Модифікація фразеологізмів як стилістичний прийом в англомовному художньому дискурсі". Велике дякую.

Здрастуйте, Ірино! Надсилаємо Вам список літератури до теми курсової роботи:
1. Арнольд  И. В. Стилистика современного английского языка : учеб. пособие для студ. пед. ин-тов по спец. «Иностр. яз.»/ И. В. Арнольд – 3-е изд. М.: Просвещение, 1990. – 300 с.
2. Верба, Л. Г.
Порівняльна лексикологія англійської та української мов [Текст] : посіб. для переклад. від-нь вузів / Л. Г. Верба. - Вінниця : Нова кн., 2003. - 153 с.

3. Nikolenko, A. G.
English Lexicology. Theory and Practice [Текст] : навч. посіб. / A. G. Nikolenko ; Нац. авіац. ун-т. - Vinnytsya : Nova Knyha, 2007. - 525 с.

4. Стилистика английского языка: учебник / А. Н. Мороховский, О. П. Воробьева, Н. И. Лихошерст, З. В. Тимошенко. – К.: Выща шк., 1991. – 272 с.

5. Скребнев, Ю. М. Основы стилистики английского языка : учебник / Ю. М. Скребнев. - 2-е изд., испр. - М. : Астрель : АСТ, 2003. - 220, [2] c.
6. Кунин, А. В.
Фразеология современного английского языка [Текст] : / А. В. Кунин. – М. : Изд-во «Международные отношения», 1972. – 287с.
7. Мостовий М. І.
Лексикологія англійської мови: підручник / М. І. Мостовий. – Х. : Основа, 1993. – 256 с.
8. Динова, Я. В.
Замена компонентов как приём окказиональной модификации фразеологических единиц (на материале английского и русского языков) [Текст] / Я. В. Динова // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2011. - N 3. - С. 164-168.

9. Новикова М. Г.
Фразеологизмы: сущность, классификация, приемы перевода [Текст] / М. Г. Новикова // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2009. - N 2. - С. 122-127.

10. Швачко, С. О.
Інтерлінгвальні аспекти фразеологічних одиниць в англомовному та україномовному дискурсах (на матеріалі числівників) [Текст] / С. О. Швачко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. - Вип. 56. - С. 28-32.

11. Дрібнюк В. Т.
Лінгвокультурологічні особливості порівняльних фразеологічних одиниць у романі Д. Д. Селінджера «Над прірвою у житі» [Текст] / В. Т. Дрібнюк //
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка,
Вип. 46. – С. 191-194.
Довідку виконала бібліотекар ННІ іноземної філології Власова Євгенія Георгіївна.

0

84

Valentina написал(а):

Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, пібрати літературу для курсової  на тему "Байронічний герой в творчості О.С. Пушкіна (Євгеній Онєгін) та М.Ю. Лермонтова (Герой нашого часу)".І що є в наявності в нашій бібліотеці. Дякую.

Отредактировано Valentina (Вчера 18:44:03)

Здрастуйте, Валентино! Пропонуємо список книг з вашої теми, які наявні на абонементі та в читальному залі нашої бібліотеки:
8 Р1
А-60
Андроников И. Лермонтов / Ираклий Андроников. – М. : Сов. писатель, 1951. – 317.

8 Р1
В-53
Висковатов П. А. Влияние Байрона [на творчество Лермонтова] / П. А. Висковатов // Михаил Юрьевич Лермонтов : жизнь и творчество / П. А. Висковатов. – М. : Современник, 1987. – С. 97-100.

8 Р1
Г-43
Гессен А. Джордж Байрон / А. Гессен // «Все волновало нежный ум…». Пушкин среди книг и друзей / А. Гессен. – Изд. 2-е. – М. : Худож. лит.,1983. – С. 120-123.

8 Р1
Г-70
Городецкий Б. Пушкин и драматургия Байрона / Б. Городецкий // Драматургия Пушкина / Б Городецкий. – М. : Изд-во АН СССР, 1953. – С. 91-93.

8 Р1
Г-83
Григорьян К. Н. Лермонтов и его роман «Герой нашего времени» / К.Н. Григорьян. – Л. : Наука, 1975. – 345с.

8 Р1
Д-64
Долинина Н. Прочитаем «Онегина» вместе. Печорин и наше время : эссэ / Н. Долинина. – Л. : Дет. Лит., 1985. – 334.

8 Р1
Э 34
Эйхенбаум Б. М. «Герой нашего времени» / Б. М. Эйхенбаум // Статьи о Лермонтове / Б. М. Эйхенбаум. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1961. – С. 221-285.

8 Р1
Ж-73
Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин : Пушкин и западные литературы / В. М. Жирмунский. – Л. : Наука, 1978. – 424с.

Р 1
Л-49
Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени / М. Ю. Лермонтов. – Алма-Ата : Мектен, 1988. – 159 с. (Школьная библиотека).

Назарець В. М. «Ні я не Байрон, інший я...».Творчість Михайла Лєрмонтова / В. М. Назарець // Зарубіж. літ. в шк. України. – 2010. – № 3. – С. 12-15.

Ніколенко О.М. Байронізм в «Євгенії Онєгіні» (Порівняння «Паломництва Чайльд Гарольда» та «Євгенія Онєгіна») / О. М. Ніколенко // Всесвітня література в серед. навч. закл. України. – 2004. – № 10. – С. 11-15.
Р 1
П-91
Пушкін О. С. Євгеній Онєгін = Евгений Онегин : роман у віршах; Мідний вершник = Медный всадник / О. С. Пушкін; упоряд. М. Рильський (онук); пер. Максима Рильського. – Київ : Успіх і кар’єра, 2008. – 310, [1]с. : іл.

8 Р1
П-81
Пушкин в русской философской критике : конец Х1Х – первая половина ХХ вв. – М. : Книга, 1990. – 525с. – (Пушкинская библиотека).

8 Р1
Ф-33
Федоров А. В. Лермонтов и Байрон / А. В. Федоров. // Лермонтов и литература его времени / А. В. Федоров. – Л. : Худож. лит., 1967. – С. 312-335.

8 Р1
Ф-81
Фохт У. Р. Лермонтов. Логика творчества. / У. Р.Фохт. – М. : Наука, 1975. – 188с.

Список підготували Стахівська Л. К., Мартинюк А. І., Духновська Н. Г.

+1

85

Valentina написал(а):

Дуже вдячна вам. А чи є можливість взяти деякі з книг додому?

Valentina написал(а):

Дуже вдячна вам. А чи є можливість взяти деякі з книг додому?

Доброго ранку! Запрошуємо Вас за книгами на абонемент № 1, перший поверх центрального корпусу бібліотеки, а періодичні видання ви можете подивитись у Читальному залі №1 , навчальний корпус №4.

0

86

Наталія написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему: "Соматичні фразеологізми у творчості Брехта".

Здрастуйте, Наталіє! Пропонуємо список літератури до вашої курсової:
1. Тараба, І. О. Соматичний код німецьких фразеологізмів (на прикладі соматизму "die Hand") [Текст] / І. О. Тараба // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - Вип. 49. - С. 212-217

2. Лаврищева, Е. В. Национальная специфика репрезентации размера и количества в языковой картине мира (на материале соматической лексики русского и немецкого языков) [Текст] / Е. В. Лаврищева // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: "Лингвистика" = Bulletin of Moscow State Regional University. Series: "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2010. - N 4. - С. 30-33

3. Хант, Г. О. Лінгвокультурологічні особливості фразеологізмів сучасної німецької мови / Г. О. Хант // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. - Вип. 48. - С. 221-224

4. Соколовська, С. Ф. Драматургія Б. Брехта і "монтажне мистецтво" XX сторіччя / С. Ф. Соколовська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. - Вип. 30. - С. 163-166

5. Дяченко, Н. М. Проблеми вивчення соматизмів / Н. М. Дяченко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 1989. - Вип. 14.

6. Фразеологія: знакові величини / Я. А. Баран [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Вінниця : Нова кн., 2008. - 255 с. - Бібліогр.: с. 238-250

7. Гінка, Б. І. Лексикологія німецької мови. Лекції та семінари : навч. посіб. / Б. І. Гінка. - вид. 3-тє, перероб. і доповн. - Т. : Навч. кн. - Богдан, 2010. - 416 с.

8. Мальцева, Д. Г. Страноведение через фразеологизмы : пособие по нем. яз. / Д. Г. Мальцева. – М.: Высш. шк., 1991. - 173
Довідку виконали бібліотекарі ННІ іноземної філології.

+1

87

Дуже дякую Вам за Вашу роботу і допомогу.

0

88

Микола написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми ""Король Лір" у кіномистецтві", також все що стосується образів у цьому творі, загальну інформацію про кіномистецтво та екранізації Шекпіра. Дякую!

Отредактировано Микола (2015-10-31 17:15:37)

Доброго дня, Миколо! Ось яку літературу нам вдалося підібрати до вашої теми:

А-67
      Аникст А. «Король Лир» / А. Аникст // Творчество Шекспира / А. Аникст. – М., 1963. – С. 463-490.

792У
В-17
      Ваніна І. Українська шекспіріана : до історії втілення п’єс Шекспіра на укр. сцені / І. Ваніна. – Київ : Мистецтво 1964. - 204 с.

Гайдабура В. Шекспір в одязі часу : [про постановки п’єс драматурга на сценах укр. театрів] / В. Гайдабура // Укр. театр. – 1986. - № 6. – С. 17-19.

Дубініна О. Вільям Шекспір: Made in Japan (твори В. Шекспіра в екранізаціях Акіри Куросави) [Текст] / Олена Дубініна // Сл. і час : наук.-теорет. журн. - 2012. - N 10. -  С. 24-35. - Бібліогр.: с. 35 (22 назви)
Здійснено порівняльний аналіз фільмів "Трон у крові" та "Рен" режисера Акіри Куросави та їх літературних першоджерел - творів "Макбет" і "Король Лір".

8И (Англ)
К-59
      Козинцев Г. «Король Лир» / Григорий Козинцев // Наш современник Вильям Шекспир / Григорий Козинцев. – Л. ; М., 1966. – С. 58-129.

792У
М-15
       Макарик І. Перетворення Шекспіра. Лесь Курбас, український модернізм і радянська культурна політика 1920-х років / Ірина Макарик. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 347 с.

8И (Англ)
М-80
        Морозов М. Шекспир на советской сцене / М. Морозов // Статьи о Шекспире / М. Морозов. – М., 1964. – С. 62-112.

8И (Англ)
М-80
     Морозов М. «Король Лир» / М. Морозов //Шекспир / М. Морозов. – М., 1956. – С. 144-149. – (Жизнь замечательных людей).

8И (Англ)
П-32
       Пинский Л. «Социальные» трагедии состояния мира (1606-1608) : [ «Король Лир», «Кориолан», «Тимон Афинский»] / Л. Пинский // Шекспир. Основные начала драматургии / Л. Пинский. – М., 1971. – С. 270-389.

792
Ц-61
     Цимбал С. Шекспир и «сама природа» : [о постановках пьес драматурга на сов. сцене] / С. Цимбал // Театральная новизна и театральная современность / С. Цимбал. – Л. ; М., 1964. – С. 266-311.
8И (Англ)
Ш-34
       Шведов Ю. «Король Лир» / Ю. Шведов // Эволюция шекспировской трагедии / Ю. Шведов. – М., 1975. – С. 317-373.

778
Ю-92   
        Юткевич С. Цена шпаги. Фильм Г. Козинцева «Король Лир» / Сергей Юткевич // Шекспир и кино / Сергей Юткевич. – М. : Наука, 1973. – С. 142-161.

                                                                                         Матеріал підготувала Мартинюк А. І.

+1

89

YesNoI написал(а):

доброго дня! допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми курсової роботи "Особливості рефлексії професійних здібностей студентів-психологів, які беруть участь у навчальних психотерапевтичних проектах". дуже дякую!

Доброго дня! Пропонуємо літературу до вашої курсової роботи, яка є у нас у бібліотеці:
Бадалова М. В. Рефлексивний потенціал професійного інтелекту психолога / Бадалова М. В. // Практична психологія та соціальна робота. - 2010. - N 9. -  С. 1-5. - Бібліогр.: с. 5-6.

Бех І. Д. Рефлексивно-експліцитний метод у вихованні особистості / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. - 2013. - N 3. -  С. 17-23. - Бібліогр.: с. 23 (8 назв)

Бех І. Рефлексія у духовному "Я" особистості / Іван Бех // Рідна школа. - 2011. - N 8/9. -  С. 9-14. - Бібліогр.: с. 14 (5 назв)

Горбунова В. В. Успешность в командной деятельности: рефлексивно-ценностные характеристики / В. В. Горбунова // Психол. журн. - 2014. - Том 35, N 2. - С. 33-44. - Библиогр.: с. 43-44 (21 назв.)

Карнаухова Л. О. Рефлексія як самоаналіз діяльності та її результатів / Л. О. Карнаухова // Педагогічна майстерня. - 2011. - N 4. -  С. 17-20. - Бібліогр.: с. 20 (7 назв).

Карнаухова, Л. О. "Модне" слово "рефлексія". Що це таке та як її організувати / Л. О. Карнаухова // Географія. - 2012. - N 1. -  С. 15-19 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. (7 назв)

Коломінський Н. Л. Методологічні засади професійної підготовки практичного психолога / Н. Л. Коломінський // Практична психологія та соц. робота. – 2003. - № 4. – С. 12-13.

Панок В. Г. Основні напрями професійного становлення особистості практичного психолога у вищій школі / В. Г. Панок // Практична психологія та соц. робота. – 2003. - № 4. – С. 14-17.

Степанов С. Ю. Психология рефлексии: проблемы исследования / С. Ю. Степанов, И. Н. Семенов // Вопросы психологии. – 1985. - № 3. – С. 31-40.

Титаренко Т. М. Життєві домагання і професійне становлення особистості практичного психолога / Т. М. Титаренко // Практична психологія та соц. робота. – 2003. - № 4. – С. 21-23.

Черный Е. В. Инициирование профессиональной рефлексии у педагогов / Е. В. Черный // Практична психологія та соціальна робота. - 2002. - N 3. -  С. 1-4.

159.9
А 43
Шапошнікова Ю. Г. Особливості рефлексії фахової діяльності майбутніми практичними психологами / Ю. Г. Шапошнікова // Актуальні проблеми психології. Т. 7. Екологічна психологія (соціальний вимір). Вип. 32 / [голов. ред. С. Д. Максименко]. - Житомир : ЖДУ ім І. Франка, 2013. – С. 277-286.
                       
                   

159.98
Н 20
Найдьонов М. І. Рефлексія світу професій і занять через класифікації / М. І. Найдьонов // Психологія престижності професій : монографія / М. І. Найдьонов ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – С. 51-57.

159.98
П 75
Приходько Ю. О. Практичний психолог: вимоги до професійної підготовки та особистісних якостей / Ю. О. Приходько // Практична психологія: введення у професію : навч. посіб. / Ю. О. Приходько. – Київ, 2012. – С. 40-49.

159.928
З-46
Тичина І. М. Особливості рефлексії здібностей у процесі професійної переорієнтації / І. М. Тичина // Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / за ред..В. О. Моляко, О. Л. Музики. – Житомир, 2007. – С. 157-169.

159.9(07)
П-84
Музика О. Л. Ціннісна регуляція розвитку професійної спрямованості особистості майбутніх психологів / О. Л. Музика // Професійно-орієнтовані завдання з психології : навч. посіб. / [за ред. О. Л. Музики]. – Житомир, 2009. – С. 323-330.

159.923
П-86
Пророк Н. В. Професійне самовдосконалення як основа самодетермінації практикуючого психолога в процесі професіоналізації / Н. В. Пророк // Психологічні чинники само детермінації особистості в освітньому просторі / за ред. Максименка С. Д. – Київ, 2013. – 335-378.

                        Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

90

Наталі написал(а):

Доброго дня!!! Підскажіть, будь ласка, чи є у вас дисертаційні роботи з тем позашкільної освіти, гурткової роботи? Якщо є, то чи можна переглянути список їх назв, тобто мені потрібні тільки формульовка тем таких дисертаційних робіт. Дякую!

Здрастуйте!На сайті бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка в рубриці «Електронний каталог» працівниками науково-методичного відділу бібліотеки створено каталог дисертацій,в якому Ви можете дізнатись про всі дисертації, які зберігаються в бібліотеці. З тем, які Вас цікавлять, маємо такі дисертації:
374.71
М 74    Можарівська, Інна Миколаївна. Розвиток позашкільної освіти й виховання на Волині-Житомирщині (друга половина ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.) [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Можарівська Інна Миколаївна ; наук. кер. Єршова Людмила Михайлівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 255 с. : табл. - Дод.: с. 181-207. - Бібліогр.: с. 208-255.
а також розділ в дисертації:
378(374.1)
Б 72   Бовсунівська, Наталія Миколаївна.     Розвиток шкільної музичної освіти на Волині (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Бовсунівська Наталія Миколаївна ; наук. кер. Дубасенюк Олександра Антонівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2004. - 231 с. : табл., портр. - Термінолог. слов.: с. 4-6. - Бібліогр.: с. 189-216. - Дод.: с. 217-231
Розділ: Приватна і позашкільна форма аматорської музичної освіти.
Довідку виконала Мартинюк А. І.

0


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка