Віртуальна Довідкова Служба

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка


Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка

Сообщений 91 страница 120 из 283

1

Шановні користувачі!
    На сайті нашої бібліотеки працює віртуальна довідкова служба (ВДС) «Запитай бібліотекаря» - онлайнова служба, що виконує разові запити віртуальних користувачів, пов’язані з пошуком різного спектру інформації. Це бібліотечна служба,  яка допоможе Вам  зорієнтуватися у бібліотечному просторі. Мета створення цього сервісу – розкриття та популяризація книжкових фондів та діяльності нашої бібліотеки для віддалених користувачів. Перш ніж поставити запитання, необхідно ознайомитися з Правилами користування віртуальною довідковою службою Бібліотеки Житомирського державного університету ім. Івана Франка.

Правила користування віртуальною довідковою службою «Запитай бібліотекаря»
  Основними принципами роботи ВДС є:
• загальнодоступність, відкритість і безкоштовність для всіх користувачів;
• універсальний характер запитів згідно профілю книжкового фонду бібліотеки;
• оперативність виконання запитів;
• обов’язковість обробки всіх прийнятих запитів і надання відповіді;
• обов’язковість повідомлення про неможливість виконання запиту;
• лаконічність міжособистої взаємодії бібліотекарів і віддалених користувачів.

    Звернувшись до нашої служби, Ви зможете у режимі «запит-відповідь» одержати:
• відомості про наявність видання у бібліотеці та шифр зберігання документа;
• консультацію з бібліографічного опису (уточнення елементів, які відсутні або неточно наведені);
• інформацію про необхідну літературу до реферату чи курсової роботи;
• список літератури за темою (за довідково-бібліографічним апаратом нашої бібліотеки
до 8-10 джерел);
• список нових надходжень до бібліотеки за певний період;
• консультації з використання книжкових фондів та електронних ресурсів бібліотеки.

    Джерела виконання запитів:
• електронний каталог бібліотеки;
• традиційний довідково-бібліографічний апарат;
• повнотекстові та бібліографічні бази, які є власністю бібліотеки.

  Віртуальна довідкова служба не виконує запити, якщо:

• запит пов'язаний з комерційною діяльністю;
• запит заперечує чинному законодавству України та морально-етичним нормам;
• запит пов'язаний з наданням готових рефератів, курсових та дипломних робіт; перекладом текстів; вирішенням математичних, фізичних, хімічних та інших завдань.

Як задати питання?

Одне питання Ви можете надіслати в довільній формі державною мовою на наш форум. Для цього потрібно зареєструватись на форумі: вказавши свій логін та  e-mail. Просимо Вас обов’язково уточнювати мету запиту та обсяг необхідної інформації. Точний і повний запит забезпечує детальне виконання довідки.

    Як отримати відповідь?

Відповідь на свій запит шукайте тут на форумі виконаних довідок у зворотньо-хронологічному порядку. Усі довідки виконуються протягом 1-3 діб. Запити, що надійшли у суботу та неділю, виконуються у понеділок (або перший робочий день після свят).

Примітка:
Можливо, Ви зможете самостійно знайти неохідну інформацію й тим самим прискорити час її одержання. Для цього можете скористатися електронним каталогом  або звернутися у розділ « Ресурси» та «Бібліографічні посібники»  нашої Web-сторінки, або здійснити традиційний пошук через систему картотек, каталогів, які знаходяться у  бібліотеці.

+2

91

Nadia написал(а):

Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, дібрати літературу до написання курсової роботи на тему: "Технологія використання оповідань на уроках англійської мови в початковій школі" Дякую)

Доброго дня! Пропонуємо Вам ознайомитися з літературою, яку нам вдалося підібрати до запропонованої теми:
1. Калініна, Лариса Вадимівна Your English-Speaking World: Sound Land : метод. посіб. для вчителів інозем. мови почат. шк. / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич, Л. І. Березенська . - К. : Контекст, 2003. - 148 с.

2. Бібліотечка журналу "Іноземні мови" / Київ. нац. лінгв. ун-т. - К. : Ленвіт, 2012. - N 3

3. Бігич, О. Б. Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи : навч. посіб. / О. Б. Бігич. - К. : Ленвіт, 2006. - 199 с.

4. Гуманкова, Ольга Сергіївна Диференційований підхід у навчанні на уроках іноземної мови в початковій школі : [посібник] / О. С. Гуманкова. - Х. : Основа, 2009. - 107, [1] с. : рис., табл. - (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" : засн. 2003 р. ; вип. 4 (76)).

5. Бібліотечка журналу "Іноземні мови" / Київ. нац. лінгв. ун-т. - К. : Ленвіт, 2000. -  N 4

6. Бібліотечка журналу "Іноземні мови" / Київ. нац. лінгв. ун-т. - К. : Ленвіт, 2001. -  N 4

7. Власенко, Г. М. Домашнє читання. Початкова школа : [посібник] / Г. М. Власенко, О. О. Власенко. - Х. : Основа, 2006. - 159 с. : рис. - (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" : засн. 2003 р. ; [Вип. 10 (46)]).

8. Бабенко, Т. В. Методика навчання англійської мови в початковій школі : навч. посіб. / Т. В. Бабенко ; [рец.: П. О. Бех, М. О. Каширина] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - 2-ге вид. - К. : Арістей, 2006. - 217 с.

9. Клим’як, В. В. Тексти для читання та аудіювання для 4 класу : [метод. матеріал] / В. В. Клим’як // Англійська мова в початковій школі : наук.-метод. журн. - 2009. - N 4. – С. 8-9

10. Єненкова, О. М. Тексти з читання(другий семестр) : за підруч. О. Д. Карп’юк “Англійська мова. 3 клас” / О. М. Єненкова // Англ. мова в почат. шк. : наук.-метод. журн. - 2007. - N 1. - С. 9-11

11. Марени, В. М. Тексти для читання на початковому етапі навчання / В. М. Марени // Англ. мова в почат. шк. : наук.-метод. журн. - 2006. - N 6(19). - С. 27-28

12. Кривошея, С. В. Сторінками прочитаних оповідань : [конспект уроку] / С. В. Кривошея // Англійська мова та література : наук.-метод. журн. - 2014. -  N 34/36. - С. 16-20

13. Ковтун, І. О. Використання казок на уроках домашнього читання : 4 кл. / І. О. Ковтун // Англ. мова в почат. шк. : [наук.-метод. журн.]. - 2013. - N 2. - С. 37-42

14. Гуманкова, О. Заглиблюючись у світ казки. Розвиток комунікативної компетенції молодших школярів / Ольга Гуманкова // Іноземні мови в навчальних закладах : наук.-метод. журн. - 2003. – N1. - С. 100-103
4И(Англ)
Н-55
     Несвіт А. Англійська мова : підручник для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Алла Несвіт. – Київ : Генеза, 2012. – 127 с.

05
В-53
      15.  Калініна Л. В. Використання казки як автентичного іншомовного тексту для інтегрованого розвитку мовленнєвих вміфнь учнів початкової школи / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич, Л. І. Березенська // Вісник Житомир. пед. ун-ту. Вип. 15 / [редкол.: П. Ю. Саух та ін.]. – Житомир, 2004. – С. 42-46.

4И (Англ.)(07)
П-84
  16.   Базовий курс навчання методики викладання іноземних мов у початковій школі / [кол. авт.: Калініна Л. В. та ін] // Професійно-методична підготовка студентів-філологів у вищому навчальному закладі : монографія / [кол. авт.: Калініна Л. В. та ін]. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 10-101.

П-27
   17.   Теорія і практика навчання іноземних мов у початковій школі в контексті нової освітньої парадигми / [кол. авт.: І. В. Самойлюкевич. та ін] // Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном : монографія / [кол. авт.: І. В. Самойлюкевич. та ін]. – Житомир, 2012. – С. 9-25.
Список готували Мартинюк А. І., Власова Є. Г. Запрошуємо вас за книгами др бібліотеки університету.

0

92

Наталія Сачковська написал(а):

Доброго дня.Скажіть,будь ласка,чи можу я познайомитись з роботою Бирко Надії Михайліви.
    Підготовка майбутніх учителів до формування толерантності учнів початкової школи [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Бирко Надія Михайлівна ; наук. кер. Ящук Інна Петрівна...?

Здрастуйте!На сайті бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка в рубриці «Електронний каталог»  створено каталог дисертацій,в якому Ви можете дізнатись про всі дисертації, які зберігаються в бібліотеці. Дисертація Бирко Н. М. є у науковому читальному залі центрального корпусу бібліотеки за адресою вул. Велика Бердичівська, 38, ІІ поверх. Запрошуємо до бібліотеки.

0

93

Julia написал(а):

Здрастуйте. Допоможіть, будь ласка, скласти список до курсової на тему "Взаємозвязок навчальної успішності та мотиваційної структури навчальної діяльності". Щиро дякую.

Доброго дня, Юліє! Пропонуємо список літератури, яка є у фондах нашої бібліотеки:

1. Бланк Т. В. Формування позитивної мотивації як фактор успіху навчальної діяльності молодших школярів / Т. В. Бланк // Поч. навчання та виховання. – 2009. - № 16-18. – С. 2-9.
2. Воронка М. Мотивація навчальної діяльності як засіб підвищення якості знань учнів / М. Воронка // Поч. шк. – 2008. - № 4. – С. 21-24 ; № 5. – С. 28-31.
3. Данілова Н. Формування мотивації навчальної діяльності : прогр. занять / Наталія Данілова // Психолог. – 2013. - № 10. – С. 15-20.
4. Жадан О. М. Психологічний супровід формування в учнів мотивації до навчання / О. М. Жадан // Пед. майстерня. – 2014. - № 9. – С. 26-29.
5. Занюк, С. С.  Психологія мотивації [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. С. Занюк. - К. : Либідь, 2002. - 302, [1] с.
6. Зінькевич, Н. В.   Формування мотивації та активізація навчальної діяльності [Текст] / Н. В. Зінькевич // Пед. майстерня : наук.-метод. журн. - 2011. - N 5. - С. 9-13. - Бібліогр.: с. 13
7. Калошин В. Формування в учнів мотивації до успіху в навчанні / В. Калошин // Управління школою. – 2008. - № 5. – С. 2-9.
8. Калошин, В. Ф. Формування мотивації учнів до навчання [Текст] / В. Ф. Калошин, Д. В. Гоменюк // Управління школою. - 2010. - N 32. - С. 20-25 :
9. Калошин, В. Ф. Як створювати ситуацію успіху у навчанні? [Текст] / В. Ф. Калошин, Д. В. Гоменюк // Завучу. Усе для роботи. - 2012. - N 5/6. - С. 46-52. - Бібліогр.: с. 52 (14 назв)
10. Кельнер, С. С.  Формування навчальної мотивації [Текст] / С. С. Кельнер // Управління шк. - 2015. - N 25/27. - С. 71-75
11. Кирдей, І. Оцінка як інструмент виміру та чинник мотивації [Текст] / Ірина Кирдей // Завуч. - 2015. - N 1. - С. 20-24
12. Климчук В. О.. Внутрішня мотивація учбової діяльності молоді : теорія, методика, програма розвитку : монографія / В. О. Климчук, В. В. Горбунова. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 108 с.
13. Куновська, К. Я. Формування позитивної мотивації до навчання в учнів середньої школи : тренінг для педагогів / К. Я. Куновська // Шкільному психологу. Усе для роботи. - 2011. - N 11. - С. 27-29
14. Макарчук, А. Мотивація навчання та засоби її підвищення / Алла Макарчук. // Школа. - 2014. - N 6. - С. 26-43.
15. Манько В. А. Роль мотивації в підвищенні навчальних досягнень учнів / В. А. Манько // Завучу. Усе для роботи. – 2013. - № 9-10. – С. 34-37.
16. Ніцу, Ю. Вплив мотиваційного чинника на якість знань старшокласників / Юрій Ніцу // Школа. - 2014. - N 5. - С. 10-24
17. Остапенко, І. В. Формування мотивації навчальної діяльності школярів середнього шкільного віку / І. В. Остапенко // Завучу. Усе для роботи . - 2011. - N 1/2. - С. 51-60
18. Ткаченко, І. Стимулювання мотивації до навчання [Текст] / Ірина Ткаченко // Директор шк. - 2012. - N 7. - С. 32-34

Матеріал підготувала зав. інформаційно-бібліографічним відділом А. І. Мартинюк

0

94

Наталія Сачковська написал(а):

Чи працює бібліотека в суботу?Якщо працює,то з якої години?

ДОброго ранку! Режим роботи центрального корпусу бібліотеки:
Понеділок – четвер – з 9.00 до 17.45.

П’ятниця – з 9.00 до 16.30.

Субота – з 9.00 до 16.00 (без обіду) за наявності консульпунктів, під час сесій

Неділя – вихідний день.

Обідня перерва – з 13.00 до 13.30.

Останній день місяця – санітарний день.

0

95

Катюшенька написал(а):

Добрий вечір. Допоможіть будь ласка підібрати літературу для написання курсової на тему: "Формування ціннісних орієнтацій молоді засобами аматорського театру"

Здрастуйте! Пропонуємо список літератури до запропонованої Вами теми:

1. 378
П 84
  Барахтян М. Педагогічні основи роботи шкільного театрального колективу / М. Барахтян // Професійна підготовка студентів педагогічних інститутів до виховної діяльності : зб. наук. ст. / за заг ред. А. Й. Капської. - Київ, 1996. – С. 79-85.
2. Богомолова Ю. Вибір : п’єса для старшокласників / Юлія Богомолова // Шк.. світ. – 2007. - № 46. – С. 11-16.
3. Богуцький З. Г. Театральна майстерність / З. Г. Богуцький // Позакл. час. – 2006. - № 17-18. – С. 86-90.
4. Горбань Я. В. Аматорський театр у період сучасних суспільних трансформацій (до проблеми визначення соціокультурних показників) / Я. В. Горбань, І. І. Білоус // Вивчаємо укр. мову та л-ру. - 2013. - N 34/36. - С. 72-77.
5. 001У
Д 85
    Єскіна Г. О. Шляхи формування ціннісних художніх орієнтацій молоді в галузі аматорського театрального мистецтва / Г. О. Єскіна // Духовність і художньо-естетична культура. Т. 17 / [кер. авт. кол. А. І. Комарова та ін.]. - Київ, 2000. – С. 220-225.
6. Кондратюк Н. В. Театральна культура / Н. В. Кондратюк, Г. І. Санєєва // Мистецтво в школі : музика, образотв. мистец., художня культура. - 2011. - N 3. - С. 28-30.
7. Кужельний О. Координація життєплинів. Роль театру у вихованні і становленні особистості / Олексій Кужельний // Укр. мова й літ. в серед. шк.., гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - N 10. - С. 106-108.
8. Мельникова О. Г. Виховання творчої особистості учня засобами театрального мистецтва / О. Г. Мельникова // Пед. майстерня. - 2013. - N 4. -  С. 30-31.
9. Шахрай В. Організація театрально-ігрової діяльності школярів як засобу їх соціального розвитку в процесі навчання / Валентина Шахрай // Рідна шк. - 2012. - N 1/2. -  С. 33-38. - Бібліогр.: с. 38 (12 назв)
10. 05
В 53
  Шахрай В. М. Прилучення школярів до цінностей народної культури засобами театральної творчості / В. М. Шахрай // Вісник Житомир. держ.уні-ту ім. Івана Франка. Вип. 24 / [голов. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. О. А. Дубасенюк]. – Житомир, 2005. – С. 137-139.
11. Шипелюк Л. М. Театралізована діяльність вихованців - сходинка до розвитку творчості та індивідуальності : 9-11 кл. / Л. М. Шипелюк // Виховна робота в шк. - 2012. - N 9. - С. 28-30 : табл. - Бібліогр.: с. 30 (4 назви).

             Матеріал підготувала Мартинюк А. І.

0

96

Наталі написал(а):

Здрастуйте!!! Можете мені, будь ласка, допомогти скласти список літератури до теми "Розвиток додаткової освіти кінець 20 початок 21 століття". Дуже вдячна!!!

Доброго вечора!Надсилаємо Вам перелік літератури до теми:

378
Ж 68
    Жигірь, В. Теорія і методика додаткової освіти / Вікторія Жигірь, Олена Чернєга // Професійна педагогіка : навч. посіб. / Вікторія Жигірь, Олена Чернєга. - К., 2012. – С.272-289.

378.147
І-99   
    Інноваційні педагогічні технології у системі неперервної професійної освіти [Текст] : монографія / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; за ред. С. С. Вітвицької ; рец. О. Є. Антонова. - Житомир : Полісся, 2015. - 364 с. : табл. - Бібліогр.: с. 303-356.

378
І-66   
    Інноваційні технології підготовки майбутніх фахівців у системі неперервної освіти : зб. наук. пр. молодих дослідників / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Навч.-наук. ін-т філолог. та журналістики ; [за ред.: О. С. Березюк, О. М. Власенко]. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2012. - 259 с.

Мелихеда, Я. И. Дополнительное образование взрослых как социально-экономическая и педагогическая проблема / Я. И. Мелихеда // Педагогика. – 2010. - № 3. - С.57-61. - Библиогр.: с. 61

Міщенко, В. Зарубіжний досвід та вітчизняні актуалітети організації неперервної освіти [Текст] / Володимир Міщенко // Рідна школа : наук.-пед. журн. - 2010. - N 11. - С. 9-16

Омельченко, С. Педагогічний ВНЗ у системі неперервної освіти: сучасні підходи, тенденції, перспективи розвитку / С. Омельченко, С. Чуйко // Рідна школа : наук.-пед. журн. - 2011. - N 4/5. - С. 27-30. - Бібліогр.: с. 30.

378
Н-73
   Онищук В. М. Навчально-методичні проблеми безперервної освіти / В. М. Онищук // Нові технології навчання. Спец. вип. : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти. - К., 2003. – С. 60-61

374
О-72
    Освіта дорослих: теоретичні і методологічні засади : монографія / [авт. кол. Л. Б. Лук'янова та ін. ; ред. Трудолюбова І. В.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К. : Пед. думка, 2012. - 271 с.

371
П 24
   Педагогічна і психологічна науки в Україні [Текст] : у 5 т. / Акад. пед. наук України; [ ред. рада: Кремень В. Г, Мадзігон В. М, Савченко, О. Я.]. - К. : Пед. думка, 2007.
   Т. 5 : Неперервна професійна освіта: теорія і практика / [редкол.: Ничкало Н. Г., Гуржій А. М., Зіньковський Ю. Ф.] . - 2007. - 390 с.

05
В 53
   Прилуцька Н. С. Пріоритетні напрямки та основні цілі розвитку професійної перепідготовки дорослих / Н. С. Прилуцька  // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 31 / гол. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. О. А. Дубасенюк ; відп. секр. Т. О. Шевчук. – Житомир, 2007. –С. 158-162

374
П 84
    Професійне навчання дорослого населення: теоретико-методологічні засади : монографія / Ничкало Н. Г. [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 263

Семиченко, В. А. Проблема особистісного розвитку й саморозвитку в контексті неперервної професійної освіти [Текст] / В. А. Семиченко // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України = Pedagogics and psychology. Newsletter of the APS of Ukraine : наук.-теорет. та інформ. журн. АПН України. - 2010. - N 2. - С. 46-57.

378
С 40
  Сисоєва, С. Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослідження [Текст] / Світлана Сисоєва, Ірина Соколова ; [рец.: С. У. Гончаренко, Л. П. Сущенко, Т. С. Яценко]. - К. : [Вид. дім "ЕКМО"], 2010. - 361 с.

378.1
С 91
  Сухомлин В. А. Принципы разработки стандартов дополнительного ИТ-образования на присвоение дополнительной квалификации /В. А. Сухомлин // ИТ-образование : концепция, образоват. стандарты, процесс стандартизации / В. А. Сухомлин. - М., 2005. – С. 36-46.

374
С 91
    Сучасні технології освіти дорослих [Текст] : посібник / [Аніщенко Олена Валеріївна та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Від. андрагогіки. - К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 181 с.

378
Т 28
    Творчість і технології в наукових дослідженнях неперервної професійної освіти / Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; за заг. ред. С. О. Сисоєвої ; рец.: С. У. Гончаренко, М. П. Лещенко, В. В. Рибалко. - К. : КІМ, 2008. - 423 с.
                        Матеріал підготувала А. І. Мартинюк.
Запрошуємо за літературою на абонемент та в читальний зал бібліотеки.

0

97

Вотінова Дар’я написал(а):

Доброго дня!!Допоможіть,будь-ласка, підібрати літературу. Тема дисертаційного дослідження: "Мовні засоби формування художньої картини світу в англомовних творах жанру антиутопії".Дякую!!!

Доброго дня, Дар'є! Пропонуємо перелік літератури до теми?
1. Хороз, А. В. Стратегії моделювання текстового світу антиутопії у творах Е. Берджеса й Дж. Оруела / А. В. Хороз // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. - Вип. 2 (68). - С. 230-234. 

2. Євченко, О. В. Деякі родові риси поетики драми-антиутопії / О. В. Євченко// Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2004. - Вип.15. – С.

3. Євченко, О. В. Особливості "нових" драм-антиутопій О. Ірванця / О. В. Євченко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. - Вип. 26. – С. 100-103.

4. Іконнікова, М. В. Антиутопічний дискурс в оцінці літературознавства ХХ століття / М. В. Іконнікова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. - Вип. 33. – С. 142-145.

5. Стоянова, І. Д. Основні характеристики антиутопічного дискурсу як лінгвістичного феномену / І. Д. Стоянова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. - Вип. 40. – С. 207-211.

6. Євченко, О. В. Драма-антиутопія: до історії терміна / О. В. Євченко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. - Вип. 22. – С. 190-192.

7. Давиденко, Г. Й. Історія зарубіжної літератури XX століття [Текст] : навч. посіб. / Г. Й. Давиденко, Г. М. Стрельчук, Н. І. Гринчак ; М-во освіти і науки України, Глухів. держ. пед. ун-т. - 3-тє вид. - К. : Центр учб. л-ри, 2011. - 487 с.

8. Євченко, О. В. Драма-антиутопія як одна із жанрових форм епічної драми / О. В. Євченко // Вісник Житомирського державного університету іменнічогоі Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. - Вип. 44. – С. 199-203.

9. Семенюк, Ірина Сергіївна Лінгвостилістичні особливості текстів сучасної американської художньої прози та газетної публіцистики з юридичної тематики [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. С. Семенюк ; [рец.: А. Е. Левицький, Л. Ф. Ваховська, І. Є. Фролова]. - К. : НВП Поліграфсервіс, 2010. - 214 с.

10. Ефимов, А. И. Стилистика художественной речи [Текст] / А. И. Ефимов. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1957. - 447 с.
Підбір літератури здійснили бібліотекарі ННІ іноземної філології. Для більш повної інформації пропонуємо Вам звернутися до
електронного каталогу бібліотеки.

0

98

I{Su(SH@ написал(а):

Доброго дня!!Допоможіть,будь-ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему "Управління впровадженням інформаційних технологій у процесі підготовки майбутніх вчителів інформатики"

Доброго дня ! Пропонуємо літературу до Вашої теми:
05
В 53
Жуковська А. Л. Комп'ютерні технології навчання як запорука якісної освіти у світлі сучасних новітніх інформаційних досягнень / А. Л. Жуковська. // Вісник Житомирського держ. університету ім. І. Франка. Вип. 29 / [гол. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. О. А. Дубасенюк ; відп. секр. Т. О. Шевчук]. – Житомир, 2006. – С. 128-131.

378
Н 34
Карплюк С. О. Особливості проектування систем управління процесом навчання студентів фізико-математичних спеціальностей / С. О. Карплюк  // Науковий пошук молодих дослідників. Вип. VII / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Студ. наук. т-во фіз.-мат. ф-ту ; [за ред. О. М. Королюк]. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 255-258.

05
В 53
Коростельов О. О. Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в аналітичній діяльності управління освітньою установою / О. О. Коростельов // Вісник Житомирського держ. університету ім. Івана Франка. Вип. 47 / [гол. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. С. І. Покутній ; відп. секр. Н. П. Щербакова]. – Житомир, 2009. – С. 81-87.

05
В 53
Мороз В. М. Підвищення якості підготовки фахівців шляхом запровадження інформаційно-комунікативних технологій (з досвіду роботи) / В. М. Мороз.// Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 42 / [голов ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. С. І. Покутній ; відп. секр. Н. П. Щербакова]. – Житомир, 2008. – С. 74-77.

378
О-72
    Осадчий, В. В.     Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету [Текст] : [монографія] / В. В. Осадчий ; за ред. С. О. Сисоєвої. - Мелітополь : Вид. будинок ММД, 2012. - 418, [1] с.
378(07)
О-72
    Освітні інноваційні технології у процесі викладання навчальних дисциплін [Текст] : до 85-річ. ювілею ЖДУ ім. І. Франка / [за ред. О. А. Дубасенюк]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2004. - 260 с. - Із змісту: Про управління навчальним процесом в університеті / Осадчий М. М.
378
П 32
    Підготовка сучасного вчителя: інформаційно-технологічне забезпечення [Текст] : монографія / [авт. кол. Огієнко О. та ін.] ; за заг. ред. О. І. Огієнко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К.: Імекс-ЛТД, 2013. - 223 с.

05
В 53
Попович Н. М. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на якість підготовки фахівців у ступеневій педагогічній освіті / Н. М. Попович  // // Вісник Житомирського держ. університету ім. Івана Франка. Вип. 47 / [гол. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. С. І. Покутній ; відп. секр. Н. П. Щербакова]. – Житомир, 2009. – С. 95-98.

378
П 84
    Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методика [Текст] : монографія / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [ред. О. А. Дубасенюк ; рец.: Р. С. Гуревич, Л. Л. Хоружа, Н. В. Гузій]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. - 563 с.

05
В 53
Рожнова Т. Э. Модель управління вищим навчальним закладом на засадах інноваційних технологій / Т. Є. Рожнова // Вісник Житомирського держ. університету ім. І. Франка. Вип. 3 (69) / [голов. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. Н. А. Сейко ; відп. секр. Н. П. Щербакова]. – Житомир, 2013. – С. 145-150.

05
В 53
Словінська Ю. А. До проблеми використання педагогічних програмних засобів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики / Ю. А. Словінська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 3 (75) / [гол. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. Н. А. Сейко ; відп. секр. Н. П. Бірукова]. – Житомир, 2014. – С. 172-175.

05
В 53
Шліхта Г. О. Необхідність та особливості управління якістю професійної підготовки вчителів інформатики / Г. О. Шліхта // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 65 / [голов. ред. П. Ю. Саух; відп. ред. Н. А. Сейко; відп. секр. Н. П. Щербакова]. - Житомир, 2012. – С. 89-92.
                           
                              Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

99

biblZDU написал(а):

Доброго дня ! Пропонуємо літературу до Вашої теми:
05
В 53
Жуковська А. Л. Комп'ютерні технології навчання як запорука якісної освіти у світлі сучасних новітніх інформаційних досягнень / А. Л. Жуковська. // Вісник Житомирського держ. університету ім. І. Франка. Вип. 29 / [гол. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. О. А. Дубасенюк ; відп. секр. Т. О. Шевчук]. – Житомир, 2006. – С. 128-131.

378
Н 34
Карплюк С. О. Особливості проектування систем управління процесом навчання студентів фізико-математичних спеціальностей / С. О. Карплюк  // Науковий пошук молодих дослідників. Вип. VII / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Студ. наук. т-во фіз.-мат. ф-ту ; [за ред. О. М. Королюк]. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 255-258.

05
В 53
Коростельов О. О. Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в аналітичній діяльності управління освітньою установою / О. О. Коростельов // Вісник Житомирського держ. університету ім. Івана Франка. Вип. 47 / [гол. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. С. І. Покутній ; відп. секр. Н. П. Щербакова]. – Житомир, 2009. – С. 81-87.

05
В 53
Мороз В. М. Підвищення якості підготовки фахівців шляхом запровадження інформаційно-комунікативних технологій (з досвіду роботи) / В. М. Мороз.// Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 42 / [голов ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. С. І. Покутній ; відп. секр. Н. П. Щербакова]. – Житомир, 2008. – С. 74-77.

378
О-72
    Осадчий, В. В.     Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету [Текст] : [монографія] / В. В. Осадчий ; за ред. С. О. Сисоєвої. - Мелітополь : Вид. будинок ММД, 2012. - 418, [1] с.
378(07)
О-72
    Освітні інноваційні технології у процесі викладання навчальних дисциплін [Текст] : до 85-річ. ювілею ЖДУ ім. І. Франка / [за ред. О. А. Дубасенюк]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2004. - 260 с. - Із змісту: Про управління навчальним процесом в університеті / Осадчий М. М.
378
П 32
    Підготовка сучасного вчителя: інформаційно-технологічне забезпечення [Текст] : монографія / [авт. кол. Огієнко О. та ін.] ; за заг. ред. О. І. Огієнко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К.: Імекс-ЛТД, 2013. - 223 с.

05
В 53
Попович Н. М. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на якість підготовки фахівців у ступеневій педагогічній освіті / Н. М. Попович  // // Вісник Житомирського держ. університету ім. Івана Франка. Вип. 47 / [гол. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. С. І. Покутній ; відп. секр. Н. П. Щербакова]. – Житомир, 2009. – С. 95-98.

378
П 84
    Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методика [Текст] : монографія / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [ред. О. А. Дубасенюк ; рец.: Р. С. Гуревич, Л. Л. Хоружа, Н. В. Гузій]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. - 563 с.

05
В 53
Рожнова Т. Э. Модель управління вищим навчальним закладом на засадах інноваційних технологій / Т. Є. Рожнова // Вісник Житомирського держ. університету ім. І. Франка. Вип. 3 (69) / [голов. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. Н. А. Сейко ; відп. секр. Н. П. Щербакова]. – Житомир, 2013. – С. 145-150.

05
В 53
Словінська Ю. А. До проблеми використання педагогічних програмних засобів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики / Ю. А. Словінська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 3 (75) / [гол. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. Н. А. Сейко ; відп. секр. Н. П. Бірукова]. – Житомир, 2014. – С. 172-175.

05
В 53
Шліхта Г. О. Необхідність та особливості управління якістю професійної підготовки вчителів інформатики / Г. О. Шліхта // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 65 / [голов. ред. П. Ю. Саух; відп. ред. Н. А. Сейко; відп. секр. Н. П. Щербакова]. - Житомир, 2012. – С. 89-92.
                           
                              Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

100

Наталія написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури до курсової роботи на тему: "Мислення та особливості його розвитку в учнів середніх класів". Дякую!

Здрастуйте, Наталіє! Надсилаємо  по вашій темі список літератури, яка є у фондах нашої бібліотеки:
1. Бедлінський О. І. Гра "Креативність" як засіб розвитку творчого мислення і сприйняття підлітків (на матеріалі природничих предметів) / Бедлінський О. І. // Практична психологія та соціальна робота. - 2010. - N 2. -  С. 26-32.

2. Березовська Н.  Проблемно-розвивальний урок - шлях до творчого мислення учнів / Неля Березовська // Фізика. Шкільний світ. - 2010. - N 9. -  С. 1-10.

3. Василинка М.  Роль учителя музики в розвитку креативного мислення учнів / Марія Василинка // Початкова школа : наук.-метод. журн. - 2010. - N 6. -  С. 49-51.

4. Векслер С. І, Розвиток критичного мислення учнів у процесі навчання / С. І. Векслер. - Київ : Рад. шк., 1971. - 57, [3] с.

5. Вовк Т. В. Технологія розвитку критичного мислення як засіб формування особистості учня [Текст] / Т. В. Вовк // Пед. майстерня : наук.-метод. журн. - 2012. - N 2. -  С. 15-18.

6. Гаврилюк О.  Як опанувати технологію формування критичного мислення [Текст] / Ольга Гаврилюк // Школа : інформ.-метод. журн. - 2013. - N 1. -  С. 43-47.

7. Глуховецька О. В. Розвиток дивергентного мислення учнів у системі шкільної освіти : пед. майстерня / О. В. Глуховецька // Хімія : наук.-метод. журн. - 2010. - N 13/14. -  С. 7-18.

8. Гобова Л. Понятійне мислення і зорово-моторна координація : корекц.-розвив. прогр. / Людмила Гобова // Психолог. Шк. світ : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. - 2013. - N 15/16. -  С. 19-33.

9. Загальна психологія : навч. посіб. / [О. Скрипченко та ін. ; рец.: І. Бех, Н. Чепелева]. - К. : Просвіта, 2005. - 461 с.

10. Загальна психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, Т. М. Огороднійчук та ін.]. - К. : Либідь, 2005. - 463 с.

11. Калашнікова Л. Розвиток творчого мислення учнів за допомогою активної моделі навчання [Текст] / Любов Калашнікова // Історія України. Шк. світ : всеукр. газ. для вчителів. - 2011. - N 41/42. -  С. 26-29.

12. Карпова Л.  Розвиток критичного мислення учнів : реалізація прогр. Intel "Шлях до Успіху" / Лариса Карпова // Фізика : газ. для вчителів фізики. - 2014. - N 9. -  С. 11-13.

13. Кельнер С. С. Мислення, увага, пам'ять, сприйняття. Інтегруємо елементи психологічних понять у навчальні дисципліни  / С. С. Кельнер // Основи здоров'я : наук.-метод. журн. - 2015. - N 10. -  С. 32-47.

14. Макашова Ю. В. Технологія розвитку критичного мислення учнів / Ю. В. Макашова // Зарубіж. л-ра в шк. : наук.-метод. журн. - 2013. - N 17. -  С. 3-8

15. Максименко С. Д. Загальна психологія : навч. посіб. / С. Д. Максименко, В. О. Соловієнко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Вид. 2-ге, стер. - К. : МАУП, 2001. - 255 с.

16. Мельникова Н. Групові форми роботи як засіб розвитку мислення та підвищення ефективності навчання учнів [Текст] / Наталія Мельникова // Почат. освіта. Шк. світ : перша всеукр. газ. для першого вчителя. - 2013. - N 4. -  С. 3-20.

17. М'ясоїд П. А. Загальна психологія : навч. посіб. для студ. вищ пед. закл. освіти / П. А. М'ясоїд. - К. : Вища шк., 2000. - 479 с.

18. Немов Р. С.Психология : в 3 кн. : учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений / Р. С. Немов. - М. : Владос, 2006.

19. Нечепельська Н. В. Формування критичного мислення [Текст] / Н. В. Нечепельська // Біологія : наук.-метод. журн. - 2011. - N 28. -  С. 6-11.

20. Павлова О. Технологія розвитку критичного мислення : інтеракт. навчання / Олена Павлова // Хімія. Шкільний світ : газ. для вчителів хімії. - 2011. - N 27. -  С. 3-5.

21. Підласий І. П. Мислення і пам'ять / І. П. Підласий // Математика в шк. України : наук.-метод. журн. - 2012. - N 10. -  С. 2-5.

22. Поліщук О. В. Розвиток пізнавальних інтересів учнів через асоціативне мислення  / О. В. Поліщук // Хімія : наук.-метод. журн. - 2014. - N 7/8. -  С. 2-4.

23. Психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Ю. Л. Трофімова ; М. І. Алексєєва [та ін.]. - 6-те вид., стер. - К. : Либідь, 2008. - 558 с.

24. Тімченко С. О. Критичне мислення: до комунікативної компетенції учня / С. О. Тімченко // Вивчаємо українську мову та літературу : наук.-метод. журн. - 2011. - N 19/21. -  С. 2-9.

25. Ткаченко І. В. Розвиток мислення школярів на уроках геометрії в процесі виконання логічних завдань різного типу / І. В. Ткаченко // Математика в школах України : наук.-метод. журн. - 2010. - N 6. -  С. 6-7.

26. Ущаповська Г. В. Способи впровадження концепції критичного мислення в навчальний процес / Г. В. Ущаповська // Мультиверсум. Філософ. альм. : наук. журн. - 2013. - N 1. -  С. 162-171.

27. Шопіна М. О. Розвиток мислення дітей 5-9 років та підлітків / Шопіна М. О. // Практ. психологія та соц. робота. - 2013. - N 9. -  С. 60-72 ; № 11. -  С. 16-34.
Список виконала бібліотекар Лисенко Л. Г.

0

101

Nadia написал(а):

Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, дібрати літературу до курсової роботи на тему : "Організація управлінської діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи ЗНЗ  на засадах наукових підходів"
Дякую!

Доброго дня! Надсилаємо список дотичний до теми курсової роботи:
1. Волков В. Н. Обеспечение качества общего образования / В. Н. Волков // Управління школою. -  2010. - N 26. - С.2-17. - Библиогр.: с. 17

2. Штанова В. Є. Розвиток професійних якостей молодого керівника ЗНЗ / В. Є. Штанова // Управління школою. - 2010. - N 26. - С. 18-28. - Бібліогр.: с. 28

3. Штанова В. Є. Психолого-педагогічні та організаційно-педагогічні умови розвитку професійних якостей молодого керівника ЗНЗ / В. Є. Штанова //  Управління школою. - 2010. - N 27. -  С.17-24. - Бібліогр.: с. 24-2

4.    Вороніна Г. В. Вплив мотивації праці на розвиток самоменеджменту працівників у ЗНЗ / Г. В. Вороніна // Управління школою. - 2010. - N 32. - С. 14-19. - Бібліогр.: с. 19

5. Теоретико-методичні основи підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу: монографія / [ред.Трудолюбова В. І. ]. - К. : Пед. думка, 2012. - 218 с. : табл. - Термінолог. слов.: с. 171-179. - Бібліогр.: с. 180-189. - Дод.: с. 190-217.

6. Стельмащук С. Інформаційно-комунікаційні технології в інформаційно-освітньому просторі ЗНЗ / Світлана Стельмащук, Наталя Вінницька // Завуч. Шк. світ : всеукр. газ. для заст. директорів навч. закл. - 2013. - N 19. -  С. 8-10. - Бібліогр.: с. 10 (6 назв)

7. Роман Ю. Інноваційний розвиток ЗНЗ / Юлія Роман // Директор шк. : газ. для кер. навч. закл. - 2014. - N 7. - С. 4-8 : табл. - Бібліогр.: с. 8 (3 назви)

8. Лаврук В. Діяльність педагогічної ради в ЗНЗ / Василь Лаврук // Директор шк. : газ. для кер. навч. закл. - 2014. - N 11. - С. 11-19 : табл.

9. Василенко Н. В. Структура, зміст і форми організації методичної роботи в ЗНЗ / Н. В. Василенко // Управління шк. - 2014. - N 19/21. - С. 25-54. - Бібліогр.: с. 53-54 (26 назв)

10. Маслов В. І. Наукові основи та технології компетентного управління загальноосвітнім навчальним закладом: монографія / В. І. Маслов, О. С. Боднар, К. В. Гораш. - Тернопіль : Крок, 2012. - 319 с. : табл. - Тезаурус: с. 307-314. - Бібліогр.: с. 315-319.

Довідку виконала бібліотекар Любарець А. О.

0

102

Алёна написал(а):

Доброго вечора! Підскажіть, будь ласка, літературу до курсової роботи на тему: "Вивчення резервів підвищення ефктивності діяльності освітньої організації". Дякую!!!

Отредактировано Алёна (Вчера 14:33:09)

Добрий день, Алёна!
Надаємо Вам список літератури до даної теми:
1.
373.01
Б 75
    Боднар, О. С. Менеджмент педагогічного персоналу загальноосвітнього навчального закладу : навч.-метод. посіб. / О. С. Боднар, І. Г. Запорожан, А. Й. Романюк. - Тернопіль : Астон, 2011. - 319 с.
2.
373.01
Б 75
    Боднар, О. С. Управління аналітико-екcпертною діяльністю у сфері загальної середньої освіти регіону (теоретико-прикладний аспект) : монографія / О. С. Боднар. - Тернопіль : Крок, 2013. - 540 с.
3.
373.01
Г 85
    Гриньова, М. В. Менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів : [навч.-метод. посіб.] / Гриньова М. В., Малаканова Л. В., Сорокіна Г. Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Астрая, 2012. - 311 с.
4.
373.01
З-41   
     Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний підхід в управлінні навчальними закладами" : 10 квіт. 2014 р. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Нац. акад. пед. наук України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 210 с.
5. Ільченко, В. Р. Компетентністна модель освітньої галузі як неодмінна умова ефективної освіти / В. Р. Ільченко // Педагогіка і психологія. - 2014. - N 2. - С.41-46. - Бібліогр.: с. 45-46 (4 назви).
6. Литвиненко, Э. В. Формирование методики оценки работы образовательных организаций / Э. В. Литвиненко // Педагогика : науч.-теорет. журн. Рос. акад. образования. - 2014. - N 3. - С. 44-52. - Библиогр.: с. 52 (12 назв.)
7. Новиков, Д. А. Современные подходы к исследованию проблем управления образовательными системами / Д. А. Новиков // Педагогика. - 2010. - N 10. - С.16-20.
8.
373.01
П 19
    Пастовенський, О. В. Наукові основи громадсько-державного управління загальною середньою освітою в регіоні : монографія / О. В. Пастовенський ; [наук. ред. Л. М. Калініна ; рец. П. Ю. Саух та ін.] ; М-во освіти і науки України, Житомир. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Житомир : Рута, 2014. - 383 с.
9.
373.01
С 83   
     Стратегії управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : зб. наук. праць. Вип. 1 / Ін-т пед. АПН України ; [редкол. В. М. Мадзігон та ін.]. - К. ; Миколаїв : Іліон, 2008. - 399 с.
10. Тітова, Н. Педагогічний менеджмент. Управлінська діяльність / Наталія Тітова // Директор шк. Шк. світ : газ. для кер. серед. навч. закл. - 2013. - N 19. - С. 19-40.
11.
373.01
У 67   
    Управління інноваційним розвитком загальноосвітнього навчального закладу: моделі, соціокультурні процеси, технології / [авт. кол. Н. В. Бортник та ін. ; рец. М. І. Бурда та ін.] ; Ін-т пед. АПН України. - К. : Володимир. район. колегіум, 2011. - 559 с. :

Матеріал підготувала А. І. Мартинюк.

0

103

YesNoI написал(а):

доброго дня! допоможіть, будь ласка, підібрати літературу щодо здібностей та професійних здібностей. дякую)

Доброго дня, YesNoI!
Пропонуємо Вам список літератури по даній темі:
159.9
А 64
   Анастази, А. Психологическое тестирование = Psychological Testing : тесты : [в 2 кн.] / А. Анастази ; [под ред.: К. М. Гуревича, В. И. Лубковского]. - М. : Педагогика, 1982.
   Кн. 2. - 293, [2] с. : ил., табл., рис. - Библиогр.: с. 242-276. - Прил.: с. 277-278. - Предм. указ.: с. 279-293. - Из содерж.:Комплексное измерение способностей ; Тестирование в образовании ; Профессиональное тестирование.

159.9
Б 83
    Бородкин, В. И. Психоэнергетика мышления / В. И. Бородкин. - М. : Фаир, 1997. - 269 с. - Библиогр.: с. 266-267. - Из содерж.: Использование ментального потенциала для развития профессиональных способностей.

159.9.01
Г 27
    Геберт, Д. Организационная психология. Человек и организация / Дитер Геберт, Лутц фон Розенштиль. - Харьков : Гуманитар. центр, 2006. - 598, [23] с. - Библиогр.: с. 599-621. - Из содерж.: Устойчивые черты человека (мотивация и способности).

15
Д 76
    Дружинин, В. Н. Психология общих способностей : учеб. пособие / В. Н. Дружинин. - [2-е изд., расш., доп.]. - СПб. ; М. ; Харьков : Питер, 2002. - 356, [3] с. : табл. - (Мастера психологии).

159.928
З-46   
    Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень [Текст] : колективна моногр. / за ред.: В. О. Моляко, О. Л. Музики. - Житомир : [Рута], 2006. - 319 с. : рис. - Бібліогр.: с. 306-319

159.98
К 43
    Кириченко, В. Психологічні основи професійної адаптації та вибору професії : навч. посіб. / В. Кириченко ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. соц. та практ. психології. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 109 с.

371.015
К 72
    Костюк, Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк ; за ред. Л. М. Проколієнко. - Київ : Рад. шк., 1989. - 608 с. - Із змісту: Здібності та їх розвиток у дітей

15
П 86 
     Психологическая диагностика : проблемы и исслед. / М. К. Акимова [и др.] ; под ред. К. М. Гуревича. - М. : Педагогика, 1981. - 231, [1] с. : рис. - Библиогр.: с. 217-230. - Из содерж.: Диагностирование специальных способностей и профессиональных достижений.

159.9
С 12
    Савельєва, В. С. Психологія управління : навч. посіб. для студ. вищ. навч закл. / В. С. Савельєва ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. - К. : Професіонал, 2005. - 317 с. - Бібліогр.: с. 307-317. - Із змісту: Здібності та професійна діяльність.

159.9
С 81
    Столяренко, Л. Д. Основы психологии : практикум / Л. Д. Столяренко. - Ростов н/Д : Феникс, 2000. - 565 с. : табл., ил. - Из содерж.: Тест "Определение общих способностей" (Айзенк).

Титаренко, О. Допрофільна підготовка та профільне навчання : робота соц.-психол. служби шк. / Олена Титаренко, Катерина Стояновська // Школа : інформ.-метод. журн. - 2014. - N 2. - С. 70-96. - Бібліогр.: с. 96
Кл.слова (ненормовані):
- професійні здібності – вибір професії - професійна мотивація

Матеріал підготувала Мартинюк А. І.

0

104

Vikki написал(а):

Добрий день. Прошу підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Система управління центрами неформальної освіти при ВНЗ".
Дякую за допомогу.


Здрастуйте! Пропонуємо список літератури до теми вашої курсової роботи:

1. Азарова С. Поняття "неформальна освіта" в наукових дослідженнях зарубіжних учених / Світлана Азарова // Шлях освіти. - 2010. - N 1. - С. 13-16. - Бібліогр.: с. 16

2. Афанасьєв М. Неперервна професійна освіта: нові горизонти підготовки кадрів для постіндустріальної економіки / Микола Афанасьєв // Вища школа. - 2010. - N 10. - С. 88-98. - Бібліогр. в тексті .

3. Бєляєв Ю. Міжнародні зв'язки як важливий напрям удосконалення управління університетом в умовах європейської освітньої інтеграції / Юрій Бєляєв // Вища школа. - 2010. - N 7/8. - С. 18-22. - Бібліогр.: с. 22 .

4. Васильєв А. Побудова інноваційної системи управління університетом: інтегрована інформаційна система / Анатолій Васильєв, Володимир Любчак, Владислав Хоменко // Вища школа. - 2011. - N 1. - С. 40-45. - Бібліогр.: с. 45.

5. Гаращук О. Парадигмальний підхід до формування управлінської стратегії розвитку вищої освіти / Олена Паращук, Віра Куценко // Вища шк.. – 2014. - № 9. – С.11-21.

6. Загірняк М. Оцінка процесів і рішень в управлінні сучасним університетом / Михайло Загірняк, Андрій Почтовюк // Вища школа. - 2010. - N 7/8. -- С. 11-17. - Бібліогр.: с. 16-17.

378.147
І-99
7.     Інноваційні педагогічні технології у системі неперервної професійної освіти : монографія / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; за ред. С. С. Вітвицької ; рец. О. Є. Антонова. - Житомир : Полісся, 2015. - 364 с. - Бібліогр.: с. 303-356.

8. Моисеева, Л. В. Организационные формы непрерывного образования / Л. В. Моисеева, Е. Г. Вуколова // Педагогика. - 2015. - N 1. - С. 81-88. - Библиогр.: с. 87-88 (17 назв.) .

374
О-72   
9.     Освіта дорослих: теоретичні і методологічні засади : монографія / [авт. кол. Л. Б. Лук'янова та ін. ; ред. Трудолюбова І. В.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ : Пед. думка, 2012. - 271 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 269-271

371
П 24
10 Педагогічна і психологічна науки в Україні. У 5 т. Т. 5. Неперервна професійна освіта: теорія і практика / [редкол.: Ничкало Н. Г., Гуржій А. М., Зіньковський Ю. Ф. ]. Київ : Пед. думка, 2007. - 390 с. - Бібліогр. в кінці розд.

74
П 84   
  11.  Професійне навчання дорослого населення: теоретико-методологічні засади : монографія / Ничкало Н. Г. [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 263 с. - Бібліогр. в кінці розд.

12. Савина А. К. Непрерывное образование как реальность современного мира / А. К. Савина // Педагогика. - 2015. - N 10. - С. 105-114. - Библиогр.: с. 113-114.

13. Семенюк Н. Безперервна освіта: світова практика й Україна / Наталія Семенюк // Вища освіта України. - 2012. - N 4. - С.100-106. - Бібліогр.: с. 105-106.

374
С 91   
14. Сучасні технології освіти дорослих : посібник / [Аніщенко Олена Валеріївна та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Від. андрагогіки. - Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 181 с. : табл., рис. - Бібліогр. в кінці розд.

15. Яковенко М. Проблеми управління освітніми системами вищої школи / Марина Яковенко // Вища шк. – 2014. - № 3-4. – С.51-59.

Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

105

Andrii написал(а):

Доброго дня. Прошу Вас допомогти підібрати літературу для написання магістерської роботи на тему ""Інтерактивні соціально-педагогічні технології в системі діяльності соціального педагога ЗНЗ".
Дякую.

Отредактировано Andrii (Вчера 17:46:49)


Здрастуйте! Пропонуємо список літератури до магістерської роботи:
364
А 87

    Архипова, С. П. Методи та технології роботи соціального педагога [Текст] : навч. посіб. / С. П. Архипова, Г. Я. Майборода, О. В. Тютюнник. - К. : Слово, 2011. - 493 с.

Баєва Т. Ф. Соціальна служба в загальноосвітньому навчальному закладі : проблеми, пошуки, перспективи розвитку / Т. Ф. Баєва // Соціальна педагогіка: теорія та практика : наук.-метод. журн. - 2010. - N 2. - С. 10-17. - Бібліогр.: с. 16-17 .

Колесникова О. Соціальний педагог в школі / О. Колесникова // Виховна робота в школі. – 2007. - № 1. – С. 27-30.

Краснова Н. П. Напрями та типові технології діяльності соціального педагога в загальноосвітній школі [Текст] / Краснова Н. П. // Соціальна педагогіка: теорія та практика : наук.-метод. журн. - 2011. - N 1. - С. 71-81. - Бібліогр.: с. 81

Краснова, Н. П. Технології роботи соціального педагога в загальноосвітній школі [Текст] / Краснова Н. П. // Соціальна педагогіка: теорія та практика : наук.-метод. журн. - 2010. - N 4. - С. 97-105. - Бібліогр.: с. 105

371
М 71
    Міщик, Л. І.
    Вступ до спеціальності "Соціальна педагогіка" [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Міщик, О. П. Демченко ; ред. Л. І. Міщик ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. - К. : Слово, 2013. - 327 с. :

371
А 43
    Актуальні проблеми соціальної сфери [Текст] : зб. наук. робіт викл. і студ. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Соц.-психолог. ф-т, Каф. соц. пед. і пед. майстерності ; [за заг. ред. Н. П. Павлик ; рец.: Н. А. Сейко, О. Л. Музика]. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2012. - 183 с. –

364
П 84
    Професія соціальний педагог [Текст] : [навч. посіб.] / [упоряд. О. Главник] ; [за заг. ред. К. Шендеровського, І. Ткача]. - К. : Главник, 2006. - 111 с. - (Бібліотечка соціального працівника

371.9
С 41
    Ситняківська, Світлана Михайлівна.   Актуальні проблеми соціальної педагогіки [Текст] = Topical Issues of Social Pedagogics : навч.-метод. посіб. / С. М. Ситняківська, Н. А. Сейко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 167 с. : табл. - Бібліогр.: с. 161-166.

Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

106

Taty написал(а):

Доброго дня!!!Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової " Управління навчально-реабілітаційним закладом на засадах інноваційних підходів"

Здрастуйте! Пропонуємо список літератури, який вдалося підібрати до Вашої курсової роботи:

378.1(371)
В 64
    Вознюк, Лідія Володимирівна. Гуманістичні засади інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: управлінський аспект [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Вознюк Лідія Володимирівна ; наук. кер. Радул Валерій Вікторович ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград, 2008. - 223, [28] с. : табл. - Дод.: с. 176-200. - Бібліогр.: с. 201-223
 
373.01
Д 18
    Даниленко, Л. І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] : монографія / Л. І. Даниленко ; [рец.: В. І. Бондар, В. Ф. Паламарчук, В. І. Маслов]. - К. : Міленіум, 2004. - 358 с

371.9
Д 26
Дегтяренко Т. М. Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегія управління [Текст] : монографія / Т. М. Дегтяренко. - Суми : Унів. кн., 2011. - 401 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 353-395. - Дод.: с. 396-401. – С

373.01
Г 85
    Гриньова, М. В. Менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Гриньова М. В., Малаканова Л. В., Сорокіна Г. Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Астрая, 2012. - 311 с.

Заворотна, Я. В. Інноваційне управління загальноосвітнім навчальним закладом: теоретичні та методичні засади [Текст] / Я. В. Заворотна // Управління шк. : [практ. методики та технології упр.] . - 2015. - N 25/27. - С. 34-46

373.01
З-41
    Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний підхід в управлінні навчальними закладами" [Текст] : 10 квіт. 2014 р. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Нац. акад. пед. наук України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 210 с.

373.01
З-41
    Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами" [Текст] : [28 квіт. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, ННІ педагогіки, каф. педагогіки, психології та упр. навч. закл. ; [відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова ; техн. ред. Т. А. Бондарчук]. - Житомир : ФО-П Левковець, 2015. - 486 с

373.01
К 17
    Калініна, Л. М. Технологія інформаційного управління закладом освіти [Текст] / Л. М. Калініна. - Х. : Основа, 2005. - 159 с. - (Бібліотека журналу "Управління школою")

373.01
М 31
    Маслов В. І. Наукові основи та технології компетентного управління загальноосвітнім навчальним закладом [Текст] : монографія / В. І. Маслов, О. С. Боднар, К. В. Гораш. - Тернопіль : Крок, 2012. - 319 с.

373.01
С 83
    Стратегії управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1 / Ін-т пед. АПН України ; [редкол. В. М. Мадзігон та ін.]. - К. ; Миколаїв : Іліон, 2008. - 399 с.

373.01
У 67
   Управління інноваційним розвитком загальноосвітнього навчального закладу: моделі, соціокультурні процеси, технології [Текст] / [авт. кол. Н. В. Бортник та ін. ; рец. М. І. Бурда та ін.] ; Ін-т пед. АПН України. - К. : Володимир. район. колегіум, 2011. - 559 с.

Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр : наказ Мін-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 16. 08. 2012 р.// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1502-12

Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

107

дуже вдячна Вам за допомогу))))

0

108

Olha написал(а):

Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, скласти список до дипломної на тему "Формування писемної мовленнєвої компетентності учнів початкової школи з використанням інтерактивних технологій". Це стосується вивчення англійської мови в молодших класах. Щиро дякую.

Отредактировано Olha (2016-03-05 19:50:09)

Здрастуйте, Ольго! Надсилаємо Вам відповідь на запит у перший робочий день після свят:
Андріюк, І. Я.  Розвиток іншомовного мовлення школярів [Text] / І. Я. Андріюк // Англ. мова в почат. шк. : [наук.-метод. журн.]. - 2015. - N 3. - С. 9-15. - Бібліогр.: с. 15 (10 назв)
Бабенко, Т. В. Методика навчання англійської мови в початковій школі : навч. посіб. / Т. В. Бабенко ; [рец.: П. О. Бех, М. О. Каширина] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - 2-ге вид. - К. : Арістей, 2006. - 217 с.
Бігич О. Б. Вправи з навчання техніки читання та письма англійською мовою на початковому ступені [Текст] : [посібник] / О. Б. Бігич. – К.: Ленвіт, 2000. - 64 с. : рис. - (Бібліотечка журналу "Іноземні мови" : засн. 1996 р. ; вип 1. - Бібліогр.: с. 64.

4И(075)
В 55
Вишневський, О. І. Методика навчання іноземних мов [Текст] : навч. посіб. / О. І. Вишневський. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2011. - 206 с. : рис. - Бібліогр.: с.175-179
Гуманкова, О. С. Диференційований підхід у навчанні на уроках іноземної мови в початковій школі : [посібник] / О. С. Гуманкова. - Х. : Основа, 2009. - 107, [1] с. : рис., табл. - (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" : засн. 2003 р. ; вип. 4 (76)).
Гуманкова, О. Заглиблюючись у світ казки. Розвиток комунікативної компетенції молодших школярів / Ольга Гуманкова // Іноземні мови в навчальних закладах : наук.-метод. журн. - 2003. – N1. - С. 100-103
4И(Англ)(07)
К 17
Калініна, Лариса Вадимівна. Your English-Speaking World: Letter Land [Текст] : для вчителів мол. кл. / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич, Л. І. Березенська . - [Х.] : Ранок, 2006. - 238 с. : рис., табл. - (Твій світ англійської).

05
В 53
Калініна Л. В. Використання казки як автентичного іншомовного тексту для інтегрованого розвитку мовленнєвих вмінь учнів початкової школи / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич, Л. І. Березенська // Вісник Житомир. пед. ун-ту. Вип. 15 / [редкол.: П. Ю. Саух та ін.]. – Житомир, 2004. – С. 42-46.
Карп’юк, О. Д. Комунікативно орієнтоване навчання : 2-4 кл. [Text] / О. Д. Карп’юк // Англ. мова в почат. шк. : [наук.-метод. журн.]. - 2007. - N 1. - С. 5-8. - Бібліогр.: с. 8 (14 назв).
Карп’юк, О. Д.  Особливості комунікативно орієнтованого навчання [Text] / О. Д. Карп’юк // Англ. мова в почат. шк. : [наук.-метод. журн.]. - 2006. - N 6. - С. 9-13. - Бібліогр.: с. 13 (3 назви).
4И(Англ)(07)
К 82
Крівчикова, Г. Ф. Навчаємо писемного англійського мовлення [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Г. Ф. Крівчикова. - Х. : Основа, 2003. - 93, [2] с. : табл. - (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" : засн. 2003 р. ; вип. 3 (3)).

4И(Англ)(07)
К 82
Крівчикова, Г. Ф. Пишемо англійською правильно та виразно [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Г. Ф. Крівчикова. - Х. : Основа, 2003. -77, [1] с. : табл. - (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" : засн. 2003 р. ; вип. 11.)

Кузьменко, В. О. Використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови [Text] / В. О. Кузьменко / Англ. мова в почат. шк. : [наук.-метод. журн.]. - 2008. - N 8. - С. 27-29. - Бібліогр.: с. 29 (5 назв).

Лаврова, Т. О. Пишемо із задоволенням [Text] / Т. О. Лаврова / Англ. мова в почат. шк. : [наук.-метод. журн.]. - 2009. - N 2. - С. 14-15.

Яценко, О. М. Let’s Make Writing Enjoyable! / О. М. / Яценко / Англ. мова в почат. шк. : [наук.-метод. журн.]. - 2009. - N 1. - С. 28-32.
Матеріал підготувала Власова Є. Г.

0

109

Oleksandra написал(а):

Доброго дня!
Прошу підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Особливості рефлексії професійно значимих здібностей студентів із різним рівнем успішності".
Щиро дякую!

Отредактировано Oleksandra (Вчера 18:48:07)


Доброго дня, Oleksandra!
Пропонуємо Вам список літератури до даної теми:

Аникина, В. Г. Психотехническая модель рефлексии: теоретические основания и описание [Текст] / В. Г. Аникина // Психологический журнал : [науч. академ. журн.]. - 2010. - Том 31, N 6. - С. 50-57. - Библиогр.: с. 55-56.

Бех І. Рефлексія у духовному "Я" особистості / Іван Бех // Рідна школа. - 2011. - N 8/9. -  С. 9-14. - Бібліогр.: с. 14 (5 назв)

Горбунова В. В. Успешность в командной деятельности: рефлексивно-ценностные характеристики / В. В. Горбунова // Психол. журн. - 2014. - Том 35, N 2. - С. 33-44. - Библиогр.: с. 43-44 (21 назв.)

Карнаухова Л. О. Рефлексія як самоаналіз діяльності та її результатів / Л. О. Карнаухова // Педагогічна майстерня. - 2011. - N 4. -  С. 17-20. - Бібліогр.: с. 20 (7 назв).

Карнаухова, Л. О. "Модне" слово "рефлексія". Що це таке та як її організувати / Л. О. Карнаухова // Географія. - 2012. - N 1. -  С. 15-19 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. (7 назв)

Краснов, С. И. Теоретические основания педагогической рефлексии [Текст] / С. И. Краснов, Р. Г. Каменский // Педагогика : науч.-теорет. журн. Рос. акад. образования. - 2011. - N 6. - С. 64-71

159.928
З-46
Майстренко Т. М. Успішність в учбово-професійній діяльності та особливості розвитку рефлексії здібностей / Т. М. Майстренко // Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / за ред..В. О. Моляко, О. Л. Музики. – Житомир, 2007. – С. 132-138.

Степанов С. Ю. Психология рефлексии: проблемы исследования / С. Ю. Степанов, И. Н. Семенов // Вопросы психологии. – 1985. - № 3. – С. 31-40.

Ульяніч І. В. Розвиток рефлексивної компетентності вчителів-початківців [Текст] / Ульяніч І. В. // Практична психологія та соціальна робота = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : наук.-практ. освітньо-метод. журн. - 2010. - N 10. - С. 11-19

Черный Е. В. Инициирование профессиональной рефлексии у педагогов / Е. В. Черный // Практична психологія та соціальна робота. - 2002. - N 3. -  С. 1-4.

159.9
А 43
Шапошнікова Ю. Г. Особливості рефлексії фахової діяльності майбутніми практичними психологами / Ю. Г. Шапошнікова // Актуальні проблеми психології. Т. 7. Екологічна психологія (соціальний вимір). Вип. 32 / [голов. ред. С. Д. Максименко]. - Житомир : ЖДУ ім І. Франка, 2013. – С. 277-286.
Яблонська Т. М. Дослідження рефлексії майбутніх педагогів як фактору професійного становлення / Т. М. Яблонська // Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-та ім. М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія, № 1. – Вінниця, 1999. – С. 115-120.

Борківський С. Розвиток рефлексії професійно-значимих здібностей у юнацькому віці // Психологічні дослідження : наук. пр. студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 6. / за ред. Л.П.Журавльової, Ю.Ю.Дем’янчук. – Житомир, 2014. Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/16770/1/Тези 2014.pdf

Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+1

110

Valentina написал(а):

Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка підібрати літературу для курсової роботи з психології на тему "Вивчення самооцінки у підлітків."

Здрастуйте, Валентино! пропонуємо такий список до Вашої курсової роботи:
371.015
А 73
Ануфриев А. Ф. Как преодолеть трудности в обучении детей [Текст] : психодиагност. табл., психодиагност. методики, коррекц. упражнения / А. Ф. Ануфриев, С. Н. Костромина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Ось-89, 2003. - 271 с.. - (Практическая психология). - Библиогр.: с. 268. - Из содерж.: Шкала самооценки (Ч. Д. Спилбергера - Ю. Л. Ханина).

Баранник В. Самооцінка та її місце в структурі самосвідомості / В. Баранник // Соціальна психологія. – 2006. - № 3. – С. 95-101.

Зубченко О. Взаємозв’язок самооцінки підлітків із їх соціометричним статусом у групі однолітків / О. Зубченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. - № 5. – С. 54-57.

Князев Г. Пятифакторная структура личности у детей и подростков (по данным родителей и самооценки) / Г. Князев, Е. Слободская // Психологический журнал. – 2005. - № 6. – С. 59-67.

371.015
К 78
Краковский, А. П. О подростках. Содержание возрастного, полового и типологического в личности младшего и старшего подростка [Текст] / А. П. Краковский. - М. : Педагогика, 1970. - 271, [1] с. - Библиогр.: с. 265-270. - Из содерж.: Самооценка младшего подростка и оценка им качеств других людей

15
Н 72
    Новые исследования в психологии [Текст]. № 2 (33) / [редкол.: А. А. Бодалев, Ю. Б. Гиппенрейтер, Е. А. Климов]. - М. : Педагогика, 1985. - 62, [3] с. : табл., рис. - Библиогр. в конце ст. - Из содерж.: О структуре самооценки старших школьников / М. А. Резниченко.

15
Н 72
    Новые исследования в психологии и возрастной физиологии [Текст]. № 1 (3) / [редкол.: М. В. Антропова, А. А. Бодалев, М. Э. Боцманова]. - М. : Педагогика, 1990. - 144, [1] с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. - Из содерж.: Динамика самооценки от подросткового возраста к взрослости / Л. В. Бороздина.

15
П 86
    Психологія [Текст] : респ. наук.-метод. зб. Вип. 9 / [редкол.: М. І. Алексєєва, Б. Ф. Баєв, О. А. Братко]. - Київ : Рад. шк., 1970. - 148 с. - Бібліогр. в кінці ст. - Із змісту: Особливості самооцінки підлітків / О. О. Ящишин.

371.015
П 86
    Психологические особенности самосознания подростка [Текст] : [монография] / под ред. М. И. Боришевского. - Киев : Вища шк., 1980. - 167, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 163-166. - Из содерж.: Самооценка и притязания подростков.

371.015
Р 31
Реан, А. А. Социальная педагогическая психология [Текст] : учеб. пособие для студентов и аспирантов / А. А. Реан, Я. Л. Коломинский. - СПб. ; М. ; Харьков : Питер, 1999. - 409, [6] с. : рис., табл. - (Мастера психологии). - Из содерж.: Я-концепция и самооценка Школьника.

Сидоров К. Самооценка, уровень притязаний и эффективность учебной деятельности старшеклассников / К. Сидоров // Вопросы психологии. – 2007. - № 3. – С. 149-157.

Ступина К. С. Соотношение антропометрических особенностей и показателей самооценки школьников [Текст] / К. С. Ступина // Вопросы психологии : науч. журн. - 2010. - N 3. - С. 31-37 : табл. - Библиогр.: с. 36-37 .

Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+1

111

Дуже вдячна за допомогу.

0

112

Juli97 написал(а):

Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури до курсової роботи з видавничої справи на тему: "Дотримання видавничих стандартів, інших нормативних документів при видавничій підготовці та поліграфічному виконанні книжкового видання (на прикладі книжкових видань для дитячої аудиторії)". Щиро дякую!

Отредактировано Juli97 (Вчера 23:49:02)

Доброго дня! Пропонуємо Вам список літератури до теми курсової роботи:

Грет Г. П. Інноваційна діяльність видавничо-поліграфічної галузі: суть і тенденції розвитку [Текст] / Г. П. Грет, М. Ю. Галенко // Поліграфія і вид. справа : наук.-тех. зб. : наук. вид. - 2012. - N 4. - С. 24-29. - Бібліогр.: с. 28-29

002.4
Е 64
  Нормативна база видавничої діяльності //  Енциклопедія видавничої справи [Текст] / В. П. Ткаченко [та ін.]. - Х. : Прапор, 2008. – С. 27-30.

002.4
Л 17
    Лазановський, П. П. Організація та економіка видавничої справи [Текст] : навч.-метод. посіб. / П. П. Лазановський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друк. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 151 с.

Литвиненко О. О. Друковані та електронні книги для дітей: союзники чи суперники? [Текст] / О. О. Литвиненко // Поліграфія і видавнича справа : наук.-тех. зб. : наук. вид. - 2011. - N 1. - С. 104-110. - Бібліогр.: с. 110 (11 назв) .

Огар Е. І. Дитяча література як об'єкт вивчення в українській науці кінця XIX - початку XX століття / Е. І. Огар// Поліграфія і видавнича справа - 2012. - N 1 - С.30-38. - Бібліогр.: с. 38 (9 назв)

Огар Е. І. Сучасна дитяча книга як національний культурний продукт / Е. І. Огар. // Поліграфія і видавнича справа. - 2014. - N 1/2 - С.3-8

002.4
Т 41
    Тимошик М. С.
Видавнича справа в Україні на сучасному етапі: тенденції, проблеми [Текст] : текст лекції для студентів Ін-ту журналістики з курсу "Видавн. справа та редагування" / М. С. Тимошик ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ : Ін-т журналістики, 2002. - 21, [1] с.

002.4
Т 41
    Тимошик, М. Видавнича справа та редагування [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Микола Тимошик. - Київ : Вид. дім "Ін Юре" : Наша культура і наука, 2004. - 223 с. : рис. - Бібліогр.: с. 222-223

002.43
Т 41
    Тимошик, М. С. Книга для автора, редактора, видавця [Текст] : практ. посіб. / Микола Тимошик ; [рец.: Ю. П. Дяченко, В. О. Карпенко, Н. І. Черниш]. - Вид. 3-тє, випр. - К. : Наша культура і наука, 2010. - 559 с.
Довідку виконала Мартинюк І. І.

0

113

Микола написал(а):

Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу на тему "Становлення освіти для мігрантів: порівняльний аналіз (досвід європейських країн)"

Здрастуйте Миколо! Пропонуємо Вашій увазі літературу до курсової роботи, яка є у нашій бібліотеці:
1. Буковська, В. Діти-мігранти [Текст] / Валентина Буковська // Школа : інформ.-метод. журн. - 2014. - N 7. - С. 36-37

371
Г 16   
2. Галус, О. М. Порівняльна педагогіка [Текст] : навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. пед. навч. закл. / О. М. Галус, Л. М. Шапошнікова. - К. : Вища шк., 2006. - 212, [2] с.

371
Г 75
   3.  Grabowska, B. Poczucie tożsamości młodzieży uczącej się w szkołach z polskim językiem nauczania na Białorusi, Ukeainie i w Republice Czeskiej - studium porównawcze [Text] / Barbara Grabowska. - Toruń : Adam Marszałek, 2013. - 519 с. - ISBN 978-83-7780-659-3 : 60.00 грн
Переклад назви: Грабовська Б. Почуття ідентичності молоді, що навчається в школах з польською мовою навчання в Білорусі, Україні та Чехії - порівняльне дослідження 

4. Дєдов, О. А. До проблеми супроводу дітей трудових мігрантів [Текст] / О. А. Дєдов // Шкільному психологу. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - 2011. - N 1. -  С. 17-23

5. Дєдов, О. А. Підвищення рівня професійної компетентності педагогів з проблеми супроводу дітей трудових мігрантів [Текст] / О. А. Дєдов // Класному керівнику. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - 2011. - N 1. -  С. 18-24. - Бібліогр.: с. 22. - Дод.: с. 23-24

6. Локшина, О. І. Порівняльна педагогіка в Україні у вимірі розвитку світової компаративістики [Текст] / Локшина Олена Ігорівна // Укр. пед. журн. = Ukrainian Educational Journal : наук. журн. - 2015. - N 1. - С. 36-46

7. Мальцева, О. І. Вплив міграцій на процес соціалізації молоді [Текст] / Мальцева О. І. // Соціальна педагогіка: теорія та практика : наук.-метод. журн. - 2010. - N 4. -  С. 77-81. - Бібліогр.: с. 81 (4 назви)

8. Мензон, М. Порівняльна педагогіка: інтелектуальне поле у мікросвіті [Текст] / Марія Мензон // Укр. пед. журн. = Ukrainian Educational Journal : наук. журн. - 2015. - N 4. - С. 30-50 : табл. - Бібліогр.: с. 45-49 (67 назв)

9. Писарева, Л. И. ФРГ: политика в области образования [Текст] / Л. И. Писарева // Педагогика : науч.-теорет. журн. Рос. акад. образования. - 2010. - N 1. -  С. 90-98. - Библиогр.: с. 98
Кл.слова (ненормовані): ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ -- ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ -- ОБРАЗОВАНИЕ МИГРАНТОВ -- ОСВІТА МІГРАНТІВ -- РЕФОРМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -- РЕФОРМА ВИЩОЇ ОСВІТИ

314
Р 82
10. Рубл, Б. Капітал розмаїтости. Транснаціональні мігранти в Монреалі, Вашингтоні та Києві [Текст] / Блер Рубл ; [пер. з англ.: Тараса Цимбала за участи Андрія Кулька ; наук. ред.: Дарія Цимбал, ред.: Олена Вторих] = Creatind diversity cahital. Transnational migrants in Montreal, Washington, and Kyiv / Blair Ruble. - К. : Критика, 2007. - 334, [1] с. : табл. - Дод.: с. 257-264. - Імен. покажч.: с. 329-334

371
С 23   
11. Сбруєва, А. А. Порівняльна педагогіка [Текст] : навч. посіб. / А. А. Сбруєва ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми : [СДПУ], 1999. - 300 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд

12. Уолгутер, Ш. Порівняльна педагогіка та міжнародна освіта: минуле, сьогодення, майбутній розвиток і значення цієї галузі науки [Текст] / Шарл Уолгутер // Укр. пед. журн. = Ukrainian Educational Journal : наук. журн. - 2015. - N 4. - С. 82-95 : табл. - Бібліогр.: с. 92-94 (40 назв)

Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

114

Ірина написал(а):

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка з написанням курсової роботи на тему: "Методи визначення віку молюсків".


Доброго дня, Ірино! Пропонуємо таку літературу до курсової роботи:
1. Єрмошина Тетяна Вікторівна. Методика визначення віку перлівницевих / Т. В. Єрмошина // Робота війок миготливого епітелію перлівницевих в умовах антропогенного пресу : монографія. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – С. 38-39.

2. Лукашев Д. В. Возрастные особенности накопления Cs пресноводными двустворчатыми моллюсками в условиях водоёма-охладителя ЧАЭС и р. Припяти / Д. В. Лукашев // Гидробиологический журнал. – 2001. - № 6. – С. 81-88.

3. Методи визначення віку перлівницевих // Фауна України : в 40 т. Т. 29. Вип. 9. Молюски. Перлівницеві. Кулькові (Unionidae. Cycladidae) / Агнеса Полікарпівна Стадниченко ; за ред. В. О. Топачевського. – К. : Наук. думка, 1984. – С. 59-61.

4. Мокрицька А. М. Як визначають вік скам’янілих молюсків / А. М. Мокрицька // Роль молюсків у житті планети Земля : метод. посіб. / А. М. Мокрицька. – Житомир : Волинь, 2007. – С. 9-14.

5. Стадниченко Агнесса Поликарповна. Жизненные циклы / А. П. Стадниченко // Lymnaeidae и Acroloxidae Украины: методы сбора и изучения, биология, экология, полезное и вредное значение [Текст] : монография / А. П. Стадниченко. - Житомир : Рута, 2006. – С. 26-33.

6. Уваєва Олена Іванівна. Матеріал та методика досліджень / О. І. Уваєва // Молюски підродини Planorbinae України [Текст] : монографія / О. І. Уваєва ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2007. – С. 24-34.

7. Тип Моллюски (Mollusca) // Жизнь животных : в 7 т. / под ред. В. Е. Соколова. – Т. 2 / под ред. Р. К. Пастернак. – 2-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1988. – С. 5-145.

8. Фауна СССР. Моллюски. Т. 4. Вып. 1. Сем. Unionidae / В. И. Жадин ; под ред. С. А. Зернова. – М.-Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 1938. – 169 с.

Довідку виконали бібліотекарі природничого факультету: Бурчинська А. В. , Ярчук Н. Ю., 04.04.2016 р.
Для більш повного перегляду літератури, звертайтесь в бібліотеку природничого факультету, за адресою: вул. Пушкінська, 42, ІІІ пов., ауд.№314

0

115

Дякую за допомогу!

0

116

Taty написал(а):

Допоможіть, будь ласка, знайти літературу до теми курсової роботи "Управління дошкільним навчальним закладом на засадах системного підходу" Дякую)

Доброго дня! Пропонуємо список книг до Вашої теми:
1. Атестація робочих місць за умовами праці: крок за кроком // Практика управління дошкільним закладом. – 2015. - №7. – С. 26-30.

2. Документування управлінської інформації: нормативно-правові документи // Практика управління дошкільним закладом. – 2015. - № 9. – С. 31-36.

373.01
З-17
3.    Зайцева, Т. Діяльність дошкільного навчального закладу в режимі інноваційного розвитку [Текст] : посіб. на допомогу працівникам дошк. навч. закл. / Таїсія Зайцева, Наталія Юрчик. - Тернопіль : Мандрівець, 2014. - 327 с. : табл. - Корот. термінол. слов.: с. 299-320. - Довід.: с. 320-321. - Бібліогр.: с. 323-327. - Із змісту: Управлінська діяльність керівника ДНЗ щодо впровадження інноваційних освітніх технологій

4. Клачко, Л. Онлайн-сервіс Kahoot! як інструмент взаємодії керівника та працівників навчального закладу [Текст] / Лілія Клачко // Практика упр. дошк. закл. : спеціаліз. журн. - 2015. - N 11. - С. 28-35

5. Клименко, А. Особливості процедури укладання колективного договору [Текст] / Антоніна Клименко // Практика упр. дошк. закл. : спеціаліз. журн. - 2015. - N 11. - С. 60-61

6. Матеріальна відповідальність працівників: нормативно-правові документи // Практика управління дошкільним закладом. – 2015. - № 4. – С. 21-26.

373.01
М 65
6.    Мистецтво управління ДНЗ [Текст] / [уклад. Л. А. Шик]. - Харків : Основа, 2014. - 441 с. : табл., рис. - (ДНЗ. Керівнику). - Бібліогр.: с. 441. - Із змісту: Управлінська діяльність адміністрації ДНЗ ; Формування організаційної структури управління.

8. Робочий час: нормативно-правові документи // Практика управління дошкільним закладом. – 2015. - № 1. – С. 24-28.

373.01
Р 69
9.     Романюк, І. Аналіз, планування, контроль як функції управлінської діяльності керівника дошкільного навчального закладу [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Ірина Романюк. - Тернопіль : Мандрівець, 2014. - 277 с.

10. Романюк, І. Упровадження інноваційної освітньої діяльності у навчальному закладі [Текст] / Ірина Романюк // Практика упр. дошк. закл. : спеціаліз. журн. - 2016. - N 1. - С. 29-39

11. Світлична, О. Позитивний імідж дошкільного закладу як складова його конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг [Текст] / Олена Світлична, Ірина Панасюк // Практика упр. дошк. закл. : спеціаліз. журн. - 2016. - N 1. - С. 56-61

12. Тарифікація працівників навчального закладу: нормативно-правові документи // Практика управління дошкільним закладом. – 2015. - № 5. – С. 12-14.
Матеріал підготувала А. І Мартинюк

0

117

Дуже дякую Вам за допомогу*)

0

118

ira170566 написал(а):

Доброго дня! Допоможіть будь - ласка знайти літературу на курсову " меценатська діяльність шептицького" Дякую)

Здрастуйте! Надсилаємо Вам список літератури до запропонованої теми курсової роботи:

9(У)2
Д 55
    До 65-річчя Великої Перемоги [Текст] : зб. студ. наук. пр. 51 групи іст. ф-ту / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. історії України ; рец.: Г. М. Стародубець, Н. К. Черкашина-Нагорна. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 96 с. - Бібліогр. в кінці розд. - Із змісту. Діяльність Андрея Шептицького під час Другої світової війни / Андрій Іщенко

9(У)
Р 17
«Я хотів би стати всім для усіх, щоб всіх спасти…»: вибір Андрея Шептицького / [кол. авт.: Оксана Кісь та ін.] // Разом на одній землі. Історія України багатокультурна [Текст] : навч. посіб. / [голов. ред.: Петро Кендзьор ; наук. ред.: Оксана Кісь, Віктор Мисан ; рец.: Станіслав Кульчицький, Елла Ситник]. - Л. : ЗУКЦ, 2012. – C. 271-278.

9(У)
С 81
    Осташевська, Ю. В. Андрій (Роман) Шептицький [Текст] / Ю. В. Осташевська // Сто великих українців / [кол. авт.: Н. В. Астапенко та ін.]. - К. : Арій, 2011. - С. 288-292.

9(У)
У-74
Андрій Шептицький / [П. В. Остапенко] // Усі видатні постаті історії України / [П. В. Остапенко]. – Харків, 2007. – С. 240-248.

2
Ф 84
    Француженко-Вірний, М.  Великі митрополити України [Текст] / Микола Француженко-Вірний. - Київ : Смолоскип, 2013. - 154 с. : фот. – Із змісту: Митрополит граф Андрій Шептицький.

В періодичних виданнях:

Косів М. З його духа печаттю: до 145-річчя від дня народження Андрея Шептицького / Михайло Косів // Літературна Україна. – 2010. – № 26 (29 лип.). – С. 6.

Медвідь Ф. Митрополит Андрей Шептицький як духовний будівничий української нації // Політ. менеджмент. – 2005. - № 4. – С. 167-175.

Про відзначення 150-річчя від дня народження митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького: Постанова Верховної Ради України [від 17 червня 2014 р. № 1330-VII] // Урядовий кур’єр. – К., 2014. – № 123 (11 лип.). – С. 12.

Сергійчук В. «Щоб воля неволю здолала» [Про митрополита Андрея Шептицького] / Володимир Сергійчук // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 228 (8 груд.). – С. 9.

Суханова З. Андрей Шептицький: реалії хресного шляху / Зінаїда Суханова, Сулима-Матлашенко Наталія // Дзвін. – 1991. - № 1. – С. 89-97.

Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

119

leni написал(а):

Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до дипломної роботи на тему "Технологія створення електронних підручників для мобільних пристроїв на базі ОС Android".

Здрастуйте! Надсилаємо список до Вашої дипломної роботи:
016:37
Б 59
1. Бібліографія підручникотворення (1991 - 2011 рр.) [Текст] / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти ; за ред. О. А. Удода ; упоряд.: О. В. Николюк, Н. І. Петросова, С. С. Ющенко. - Т. : Мандрівець, 2013. - 118 с. – Із змісту: Питання створення електронних підручників.
05
В 53
2. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка [Текст] : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 1998 - . Вип. 66 / [голов. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. Н. А. Сейко ; відп. секр. Н. П. Щербакова]. - 2012. - 238 с.  –Із змісту: Розробка електронних засобів навчання як спосіб інтенсифікації процесу підготовки майбутніх учителів інформатики / С. О. Карплюк, А. Ц. Франовський.

3. Волинський, В. Вимоги до створення електронних підручників [Текст] / Володимир Волинський, Олексій Красовський, Оксана Чорноус // Математика в школі : наук.-метод. журн. - 2011. - N 4. - С. 36-38. - Бібліогр. в кінці ст. (4 назви).

5. Волинський, В. Дидактичні засади конструювання електронних підручників з навчально-пізнавальними та операційно-діяльнісними функціями [Текст] / Володимир Волинський, Олексій Красовський, Оксана Чорноус // Фізика та астрономія в школі : наук.-метод. журн. - 2011. - N 2. - С. 38-43. - Бібліогр. в кінці ст. (3 назви)

6. Гуржій, А. М. Створення електронних підручників: проблеми і завдання [Текст] / А. М. Гуржій, О. М. Топузов, В. П. Волинський // Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України = Pedagogics and psychology. Newsletter of the NAPS of Ukraine. - 2014. - N 2. - С. 52-57. - Бібліогр.: с. 56-57 (6 назв).

7. Журибеда, О. Android: історія розвитку [Текст] / Оксана Журибеда // Інформатика : всеукр. газ. для вчителів інформатики. - 2016. - N 3. - С. 41-50

6П2.15
З-36
8.   Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технол. і засобів навч. ; рец.: В. В. Засенко, Ю. М. Богачков. - К. : Пед. думка, 2010. - 159 с.
Кл.слова (ненормовані): -- ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР -- ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ІКТ -- КОМП'ЮТЕРНІ КОМПЛЕКСИ -- ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ -- ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ -- АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ -- ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК -- ЗАСОБИ НАВЧАННЯ

9. Кононець, Н. В. Принцип триєдності навчальних цілей під час створення електронного підручника [Текст] / Н. В. Кононець // Комп'ютер у школі та сім'ї : наук.-метод. журн. - 2011. - N 5. - С. 28-32. - Бібліогр. в кінці ст. (11 назв)

10. Костриба М. О. Вимога до електронних підручників / М. О. Костриба // Комп'ютер у школі та сім'ї : наук.-метод. журн. - 2009. - N 5. - С. 41-42.

378
Н 34
11. Науковий пошук молодих дослідників [Текст] : [зб. наук. пр.] : до 10-ї річниці створення кафедри прикладної математики та інформатики. Вип. VI / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Студ. наук. т-во фіз.-мат. ф-ту ; [за ред. О. М. Королюк ; рец. О. Є. Антонова]. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2013. - 259 с. – Із змісту: До проблеми створення електронного навчально-методичного комплексу з дисципліни "Інформатика" / Г. Іщук.

378
Н 34
12. Науковий пошук молодих дослідників [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. VII / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Студ. наук. т-во фіз.-мат. ф-ту ; [за ред. О. М. Королюк ; рец. О. Є. Антонова]. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 265 с. Розробка програмного засобу "MATCHES" для операційної системи ANDROID / Т. Дрозд ; ANDROID - історія розвитку / В. Кухтик.

6П9.5
О-72
13. Осадчий, В. В. Створення електронного підручника: принципи, вимоги та рекомендації [Текст] : навч.-метод. посіб. / Вячеслав Володимирович Осадчий, Сергій Володимирович Шаров ; Мелітопольський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Мелітополь : Вид. б. ММД, 2011. - 118 с. - Бібліогр.: с. 109-113.

14. От электронных книг - до учебников [Текст] // Hi-Tech PRO : твой цифровой мир : журнал. - 2010. - N 1/2. - С. 9 : фото. цв.

15. Соловйова, Т. М. Adobe inDesign : створення електронних підручників [Текст] / Т. М. Соловйова // Інф-ка в шк. : наук.-метод. журн. - 2012. - N 9. - С. 8-18. - Бібліогр. в кінці ст. (2 назви).

Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

120

biblZDU написал(а):

Здрастуйте! Надсилаємо список до Вашої дипломної роботи:
016:37
Б 59
1. Бібліографія підручникотворення (1991 - 2011 рр.) [Текст] / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти ; за ред. О. А. Удода ; упоряд.: О. В. Николюк, Н. І. Петросова, С. С. Ющенко. - Т. : Мандрівець, 2013. - 118 с. – Із змісту: Питання створення електронних підручників.
05
В 53
2. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка [Текст] : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 1998 - . Вип. 66 / [голов. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. Н. А. Сейко ; відп. секр. Н. П. Щербакова]. - 2012. - 238 с.  –Із змісту: Розробка електронних засобів навчання як спосіб інтенсифікації процесу підготовки майбутніх учителів інформатики / С. О. Карплюк, А. Ц. Франовський.

3. Волинський, В. Вимоги до створення електронних підручників [Текст] / Володимир Волинський, Олексій Красовський, Оксана Чорноус // Математика в школі : наук.-метод. журн. - 2011. - N 4. - С. 36-38. - Бібліогр. в кінці ст. (4 назви).

5. Волинський, В. Дидактичні засади конструювання електронних підручників з навчально-пізнавальними та операційно-діяльнісними функціями [Текст] / Володимир Волинський, Олексій Красовський, Оксана Чорноус // Фізика та астрономія в школі : наук.-метод. журн. - 2011. - N 2. - С. 38-43. - Бібліогр. в кінці ст. (3 назви)

6. Гуржій, А. М. Створення електронних підручників: проблеми і завдання [Текст] / А. М. Гуржій, О. М. Топузов, В. П. Волинський // Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України = Pedagogics and psychology. Newsletter of the NAPS of Ukraine. - 2014. - N 2. - С. 52-57. - Бібліогр.: с. 56-57 (6 назв).

7. Журибеда, О. Android: історія розвитку [Текст] / Оксана Журибеда // Інформатика : всеукр. газ. для вчителів інформатики. - 2016. - N 3. - С. 41-50

6П2.15
З-36
8.   Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технол. і засобів навч. ; рец.: В. В. Засенко, Ю. М. Богачков. - К. : Пед. думка, 2010. - 159 с.
Кл.слова (ненормовані): -- ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР -- ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ІКТ -- КОМП'ЮТЕРНІ КОМПЛЕКСИ -- ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ -- ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ -- АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ -- ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК -- ЗАСОБИ НАВЧАННЯ

9. Кононець, Н. В. Принцип триєдності навчальних цілей під час створення електронного підручника [Текст] / Н. В. Кононець // Комп'ютер у школі та сім'ї : наук.-метод. журн. - 2011. - N 5. - С. 28-32. - Бібліогр. в кінці ст. (11 назв)

10. Костриба М. О. Вимога до електронних підручників / М. О. Костриба // Комп'ютер у школі та сім'ї : наук.-метод. журн. - 2009. - N 5. - С. 41-42.

378
Н 34
11. Науковий пошук молодих дослідників [Текст] : [зб. наук. пр.] : до 10-ї річниці створення кафедри прикладної математики та інформатики. Вип. VI / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Студ. наук. т-во фіз.-мат. ф-ту ; [за ред. О. М. Королюк ; рец. О. Є. Антонова]. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2013. - 259 с. – Із змісту: До проблеми створення електронного навчально-методичного комплексу з дисципліни "Інформатика" / Г. Іщук.

378
Н 34
12. Науковий пошук молодих дослідників [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. VII / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Студ. наук. т-во фіз.-мат. ф-ту ; [за ред. О. М. Королюк ; рец. О. Є. Антонова]. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 265 с. Розробка програмного засобу "MATCHES" для операційної системи ANDROID / Т. Дрозд ; ANDROID - історія розвитку / В. Кухтик.

6П9.5
О-72
13. Осадчий, В. В. Створення електронного підручника: принципи, вимоги та рекомендації [Текст] : навч.-метод. посіб. / Вячеслав Володимирович Осадчий, Сергій Володимирович Шаров ; Мелітопольський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Мелітополь : Вид. б. ММД, 2011. - 118 с. - Бібліогр.: с. 109-113.

14. От электронных книг - до учебников [Текст] // Hi-Tech PRO : твой цифровой мир : журнал. - 2010. - N 1/2. - С. 9 : фото. цв.

15. Соловйова, Т. М. Adobe inDesign : створення електронних підручників [Текст] / Т. М. Соловйова // Інф-ка в шк. : наук.-метод. журн. - 2012. - N 9. - С. 8-18. - Бібліогр. в кінці ст. (2 назви).

Матеріал підготувала А. І. Мартинюк


дякую!

0


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка