Віртуальна Довідкова Служба

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка


Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка

Сообщений 121 страница 150 из 283

1

Шановні користувачі!
    На сайті нашої бібліотеки працює віртуальна довідкова служба (ВДС) «Запитай бібліотекаря» - онлайнова служба, що виконує разові запити віртуальних користувачів, пов’язані з пошуком різного спектру інформації. Це бібліотечна служба,  яка допоможе Вам  зорієнтуватися у бібліотечному просторі. Мета створення цього сервісу – розкриття та популяризація книжкових фондів та діяльності нашої бібліотеки для віддалених користувачів. Перш ніж поставити запитання, необхідно ознайомитися з Правилами користування віртуальною довідковою службою Бібліотеки Житомирського державного університету ім. Івана Франка.

Правила користування віртуальною довідковою службою «Запитай бібліотекаря»
  Основними принципами роботи ВДС є:
• загальнодоступність, відкритість і безкоштовність для всіх користувачів;
• універсальний характер запитів згідно профілю книжкового фонду бібліотеки;
• оперативність виконання запитів;
• обов’язковість обробки всіх прийнятих запитів і надання відповіді;
• обов’язковість повідомлення про неможливість виконання запиту;
• лаконічність міжособистої взаємодії бібліотекарів і віддалених користувачів.

    Звернувшись до нашої служби, Ви зможете у режимі «запит-відповідь» одержати:
• відомості про наявність видання у бібліотеці та шифр зберігання документа;
• консультацію з бібліографічного опису (уточнення елементів, які відсутні або неточно наведені);
• інформацію про необхідну літературу до реферату чи курсової роботи;
• список літератури за темою (за довідково-бібліографічним апаратом нашої бібліотеки
до 8-10 джерел);
• список нових надходжень до бібліотеки за певний період;
• консультації з використання книжкових фондів та електронних ресурсів бібліотеки.

    Джерела виконання запитів:
• електронний каталог бібліотеки;
• традиційний довідково-бібліографічний апарат;
• повнотекстові та бібліографічні бази, які є власністю бібліотеки.

  Віртуальна довідкова служба не виконує запити, якщо:

• запит пов'язаний з комерційною діяльністю;
• запит заперечує чинному законодавству України та морально-етичним нормам;
• запит пов'язаний з наданням готових рефератів, курсових та дипломних робіт; перекладом текстів; вирішенням математичних, фізичних, хімічних та інших завдань.

Як задати питання?

Одне питання Ви можете надіслати в довільній формі державною мовою на наш форум. Для цього потрібно зареєструватись на форумі: вказавши свій логін та  e-mail. Просимо Вас обов’язково уточнювати мету запиту та обсяг необхідної інформації. Точний і повний запит забезпечує детальне виконання довідки.

    Як отримати відповідь?

Відповідь на свій запит шукайте тут на форумі виконаних довідок у зворотньо-хронологічному порядку. Усі довідки виконуються протягом 1-3 діб. Запити, що надійшли у суботу та неділю, виконуються у понеділок (або перший робочий день після свят).

Примітка:
Можливо, Ви зможете самостійно знайти неохідну інформацію й тим самим прискорити час її одержання. Для цього можете скористатися електронним каталогом  або звернутися у розділ « Ресурси» та «Бібліографічні посібники»  нашої Web-сторінки, або здійснити традиційний пошук через систему картотек, каталогів, які знаходяться у  бібліотеці.

+2

121

Маринка написал(а):

Доброго дня допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи з теми: Методи оцінки смертності молюсків і точність їх визначення.(бажано статті на укр., рос., англ., нім. мовах)

Доброго дня, Маринка. Пропонуємо Вам літературу до вашої курсової роботи:
592
Б 63
1. Вигман Е. П. Структура жизненного цикла дальневосточной мидии Грея / Е. Г. Вигман ; под ред. В. А. Свешникова / Биология мидии Грея. – М. : Наука, 1983. – С. 88 – 106.
592
Е 45
2. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища : зб. наук. праць / Нац. акад. наук України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, Ін-т гідробіології НАН України, М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Житомир. облдержадмін., Держ. упр. екол. в Житомир. обл. ; за ред. проф. Агнеси Полікарпівни Стадниченко. – Житомир : Волинь, 2004. – 270 с.
592(07)
М 13
3. Мазурмович, Б. М. Безхребетні тварини : навч. посібник / Б. М. Мазурмович. – Київ : Рад. шк., 1974. – 150 с. : мал.
592
Н 55
4. Несис К. Н. Океанические головоногие молюски. Распостранение. Жизненные формы. Эволюция / К. Н. Несис ; под ред. Н. В. Парина – М. : Наука, 1985. – 285 с.
592
П 12
5. Павловский Е. Н. Очерки из жизни пресноводных животных: руководство экскурсионному и лабораторному изучению животного мира пресных вод / Е. Н. Павловский, С. Г. Лепнева. – М. : Наука, 1948. – 458 с.
592
С 75
6. Стадниченко Агнесса Поликарповна. Жизненные циклы / А. П. Стадниченко // Lymnaeidae и Acroloxidae Украины: методы сбора и изучения, биология, экология, полезное и вредное значение : монография / А. П. Стадниченко. – Житомир : Рута, 2006. – С. 26-33.
592
С 75
7. Стадниченко Агнесса Поликарповна. Прудовиковые и чашечковые (Lymnaeidae, Acroloxidae) Украины [Текст] : монография / А. П. Стадниченко ; Житомир. гос. пед. ун-т им. И. Франко. – Киев. : ЦУЛ, 2004. - 327 с.
8. Тип Моллюски (Mollusca) // Жизнь животных : в 7 т. / под ред. В. Е. Соколова. – Т. 2 / под ред. Р. К. Пастернак. – 2-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1988. – С. 5-145.
592
У 18
9. Уваєва Олена Іванівна. Молюски підродини Planorbinae України : монографія / О. І. Уваєва ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2007. – С. 24-34.
591.6
Ф 28
10. Фауна СССР Моллюски. Т. ІІІ. Вып. 5. Слизни фауны СССР и сопредельных стран / сост. И. М. Лихварев, А. Й. Виктор ; Акад. Наук СССР ; под ред. А. А. Стрелкова. – Л. : Наука, 1980 – 435 с. : рис.
591.6
Ф 28
11. Фауна СССР Моллюски. Т. ІІІ. Вып. 6. Наземные моллюски надсемейства Helicoidea / Акад. Наук СССР ; под ред. А. А. Стрелкова. – Л. : Наука, 1978 – 537 с. : рис.
591.6
Ф 28
12. Фауна СССР. Моллюски. Т. IV. Вып. 1. Сем. Unionidae / В. И. Жадин ; Акад. Наук СССР ; под ред. С. А. Зернова. – М.-Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 1938. – 169 с.

Довідку виконала бібліотекар природничого факультету: Янчук Н. Ю.

Для більш повного перегляду літератури, звертайтесь в бібліотеку природничого факультету, за адресою: вул. Пушкінська, 42, ІІІ пов., ауд.№314.

0

122

Алина написал(а):

Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему "Порівняльний аналіз авторських навчальних закладів України ХХ століття".

Доброго дня, Аліно! Пропонуємо такий список літератури до запропоновоної теми курсової роботи:
05
В 53
Антонець М. Комбінована система організації навчально-виховного процесу в авторській школі М. П. Гузика / М. Антонець // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Вип. 36. – Житомир, 2007. – С. 43-47.
05
В 53
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка [Текст] : наук. журн. / М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 1998 - .Вип. 24 / [голов. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. О. А. Дубасенюк ; відп. секр. Т. О. Шевчук]. - 2005. - 295, [3] с. – Із змісту: Інноваційні методи, засоби та форми розвитку особистості дитини у позанавчальний час (у контексті авторської школи О. А. Захаренка) / О. В. Крутенко.
Гузик Н. П. Философско-мировоззренческие основы инновационной личностно ориентированной педагогической системы Н. П. Гузика / Н. П. Гузик // Управління шк. : [практ. методики та технології упр.] . - 2013. - N 13/15. - С. 2-25
Гузик М. П. Чому в авторській школі М. П. Гузика немає неуспішних дітей і учнів із поганою поведінкою? [Текст] / М. П. Гузик // Управління шк. : [практ. методики та технології упр.] . - 2015. - N 16/18. - С. 41-72
Дерев’янкіна Н. В. Модель авторської компетентнісно орієнтованої школи / Н. В. Дерев’янкіна // Управління школою. – 2009. - № 32. – С. 4-12.
371.01
Д 44
Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології [Текст] : навч. посіб. / І. М. Дичківська. - К. : Академвидав, 2004. - 351 с. : табл. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 331-333. - Із змісту: Технологія фізичного виховання дітей М. Єфименка.
Калошин В. Ф. Педагогіка успіху. Методика Шаталова - успіх у навчанні кожного учня [Текст] / В. Ф. Калошин // Трудове навчання в школі : наук.-метод. журн. - 2011. - N 11. - С. 2-6
Калошин В. Ф. Методика В. Ф. Шаталова - успіх та радість у навчанні [Текст] / В. Ф. Калошин, Л. Л. Сушенцева, Д. В. Гоменюк // Завучу. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - 2011. - N 9/10. - С. 36-57
Крутенко О. Принципи авторських шкіл [Текст] / Ольга Крутенко, Олександр Польовий // Школа : інформ.-метод. журн. - 2014. - N 11. - С. 64-71. - Бібліогр.: с. 71
Лісова О. Д. Інноваційні підходи до розбудови виховної системи авторської школи М. П. Гузика - школи духовності, інтелекту, здоров'я та радості [Текст] / О. Д. Лісова // Виховна робота в шк. : журн. для завучів, класних кер. та організаторів виховної роботи в шк. - 2012. - N 9. - С. 15-23

37(09)У
Н 28
    Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (ХХ століття) [Текст] : навч.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки, Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [за ред. О. В. Сухомлинської]. - Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2010. - 443 с. - Бібліогр.: с. 434-435. - Імен. покажч.: с. 436-443. - Із змісту: Колегія Павла Галагана в контексті розвитку освіти в Україні (1871-1920) / Л. Д. Березівська, О. М. Шевчук. Київська гімназія О. Дучинської й розвиток середньої жіночої освіти (1878-1917) / Н. Б. Антонець. Харківська жіноча недільна школа Х. Д. Алчевської (1862-1919) / В. С. Курило, Л. С. Бондар. Катеринославське двокласне училище П. Христиановича й розвиток трудової школи / В. С. Курило, Н. П. Дічек. Київська рисувальна школа М. І. Мурашка (кін. ХІХ - 10-і рр. ХХ ст.) / М. Я. Антонець. Внесок музично-драматичної школи М. Лисенка в розвиток мистецької освіти в Україні (1904-1918) / Н. Б. Антонець. Олександрівська школа-хутір глухонімих як унікальне явище педагогічної практики (1903-1917) / Н. Б. Антонець. Новаторська діяльність Київського лікарсько-педагогічного інституту Сікорських (1904-1914) / Н. П. Дічек. Перша українська гімназія ім. Т. Шевченка - утілення мрій української інтелегенції / О. В. Сухомлинська. Дитячі містечка, керовані М. Шульманом і С. Рівесом / Н. П. Дічек. Київське дитяче містечко ім. В. І. Леніна / Т. В. Філімонова. Одеське дитяче містечко ім. ІІІ Інтернаціоналу / Т. В. Філімонова. Дослідна трудшкола № 4 Т. Лубенця у Пущі-Водиці (20-і рр.) / Т. І. Куліш. Педагогічне новаторство у виховних закладах А. Макаренка / Н. П. Дічек. Школа В. О. Сухомлинського в Павлиші (50-60-і рр.) / О. В. Сухомлинська. Трудова спрямованість Богданівської школи І. Г. Ткаченка (60-90-і рр.0 / Т. В. Філімонова. Педагогічний експеримент в Зибківській середній школі за керівництва М. Щетиніна (80-і рр.) / Т. І. Куліш. Новаторський внесок В. Шаталова в українську педагогіку (60-90-і рр.) / Л. С. Бондар. Авторська школа О. А. Захаренка як центр духовності й розвитку українського села (60-90-і рр. ХХ ст.) / Л. Д. Березівська, Н. С. Побірченко.

001У
Н 34
Науковий пошук майбутніх вчителів-дослідників [Текст] : зб. наук. пр. учасн. Всеукр. студ. олімпіади з педагогіки : 80-річчю Житомир. держ. пед. ун-ту присвяч. / М-во освіти України, Житомир. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Студ. наук. т-во ; за ред. О. А Дубасенюк. - Житомир : Вид-во ЖДПУ ім. І. Франка, 1999. - 83, [1] с. : схеми. - Бібліогр. в кінці гл. - Із змісту: Робота з обдарованими дітьми в авторській школі-комплексі М. П. Гузика / Л. М. Грекова.

37(09)
С 40
Сисоєва С.  Віктор Шаталов / Світлана Сисоєва, Ірина Соколова // Н ариси з історії розвитку педагогічної думки [Текст] : навч. посіб. / Світлана Сисоєва, Ірина Соколова ; М-во освіти і науки України. - Київ : ЦУЛ, 2003. – С. 287-291.

Сухомлинська О. В. Школа Сухомлинського як педагогічний проект / О. В. Сухомлинська// Професійно-технічна освіта. - 2013. - N 4 - С.6-7 : ілюстр.

Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

123

leni написал(а):

Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до реферату на тему: "Інформаційна революція та становлення інформаційного суспільства".
Щиро дякую!

Доброго дня! Пропонуємо літературудо реферату:

659
Б 35
Бебик В. Регіональні та національні комунікаційні моделі інформаційного суспільства / Валерій Бобик // Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз [Текст] : монографія / Валерій Бебик ; Міжрегіональна акад. упр. персоналом. - Київ : МАУП, 2005. – С. 121-125.

002
Б 48
Березин В. М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия [Текст] / В. М. Березин. - М. : РИП-холдинг, 2004. - 173 с. - Библиогр.: с. 168-173. - Из содерж.: Концепция информационного общества и сущностная новизна коммуникации.

05
В 53
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка [Текст] : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006 - . Вип. 31 / гол. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. О. А. Дубасенюк ; відп. секр. Т. О. Шевчук. - 2007. - 235, [2] с. - Бібліогр. в кінці ст. – Із змісту: Телерадіопростір регіонів України: проблеми та перспективи розвитку на шляху до інформаційного суспільства / В. В. Іванівський.

Емелин В. А. Технологические соблазны информационного общества: предел внешних расширений человека [Текст] / В. А. Емелин, А. Ш. Тхостов // Вопросы философии : науч.-теорет. журн. - 2010. - N 5. - С. 84-90. - Библиогр. в конце ст..

Засурский, И. И. Общественное достояние и стратегия развития информационного общества [Текст] / И. И. Засурский // Вестн. Моск. ун-та. Серия 10, Журналистика : науч. журн. - 2012. - N 3. - С. 7-15. - Библиогр.: с. 15

007
К 56
Ковальчук, Т. Т. Глобалізаційні впливи на стратегію формування інформаційного суспільства / Т. Т. Ковальчук, І. Ю. Марко, Є. І. Марко // Сучасний інформаційний ринок : концепт.-пізнав. контекст / Т. Т. Ковальчук, І. Ю. Марко, Є. І. Марко. - Київ : Знання, 2011. – С. 156-172.

Малюк, А. Глобалізація як процес виникнення інформаційного суспільства [Текст] / Андрій Малюк // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : наук.-теорет. часопис. - 2015. - N 4. - С. 20-39. - Бібліогр.: с. 38-39

05
В 53
Пінчук, Є. А. Соціально-філософський аспект модернізації системи освіти як становлення інформаційного суспільства [Текст] / Є. А. Пінчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - Вип. 50. - С. 8-12. - Бібліогр.: с. 12

6П2.15
П 53
Полумієнко, С. К. ІТ- проекція технологічного розвитку України [Текст] / Полумієнко С. К., Рибаков Л. О., Грінченко Т. О. ; Нац. акад. наук України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. - К. : Азимут-Україна, 2011. - 183 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 177-183. - Із змісту: Характерні риси сучасного інформаційного суспільства ; Індикативне оцінювання рівня розвитку інформаційного суспільства.
Анотація: Розглядаються ключові складові розвитку інформаційного суспільства, вплив інформаційних технологій на інші сфери життєдіяльності людини. Проводиться аналіз основ формування інформаційного суспільства, їх відображення за українських умов

[316.3:1+930.1]:004.9
П 89
    Пустовіт, Наталія Володимирівна. Природа аксіосфери інформаційного суспільства [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.03 / Пустовіт Наталія Володимирівна ; наук. кер. Кузнецов Анатолій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ". - Харків, 2015. - 179 с. - Бібліогр.: с. 164-179

1 МИ
Р 19
Ракитов А. И. Путь к информационному обществу: проблемы, реальность и перспективы / А. И. Ракитов // Философия компьютерной революции / А. И. Ракитов. – М., 1991. – С. 5-49.

1МИ
С 91
Сучасна зарубіжна соціальна філософія [Текст] : хрестоматія / Міжнар. фонд ''Відродження'' ; упоряд. В. Лях. - К. : Либідь, 1996. - 380, [1] с. - (Трансформація гуманітарної освіти в Україні). - Із змісту: Інформаційне суспільство: проблеми та ілюзії / Д. Лайон.

33
Ш 37   
Шевчик Б. М. Сучасні теорії глобальної промислової революції та інформаційного суспільства / Б. М. Шевчик // Сучасні економічні теорії глобальних систем [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Шевчик ; за наук. ред. Башнянина Г. І. - Л. : Новий світ-2000, 2011. – С. 213-227.

Шуть Г. Є. Інформаційно-комунікаційні технології в школі - перший крок до формування інформаційного суспільства [Текст] / Г. Є. Шуть, В. В. Зорін // Комп'ютер у школі та сім'ї : наук.-метод. журн. - 2010. - N 4. - С. 20-23 : рис.

Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

124

diana9758 написал(а):

Доброго дня!, Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової на тему "формування здоров'я збрережувальної компетеції молодших школярів" (ННІ педагогіки)

Отредактировано diana9758 (2016-04-22 22:07:02)

Доброго дня! Надаємо список літератури до курсової роботи, яка є у фонді нашої бібліотеки:
Антонюк, Л. В. Формування здоров'язбережувального середовища в навчальному закладі [Текст] / Л. В. Антонюк // Основи здоров'я : наук.-метод. журн. - 2014. - N 4. - С. 6-8. - Бібліогр. в кінці ст. (3 назви)

Бережна, Т. Моделювання здоров'язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу: обґрунтування структури і критеріїв [Текст] / Таміла Бережна // Рідна шк. : наук.-пед. журн. - 2016. - N 1. - С. 37-42 :

Бережна, Т. Створення здорового середовища навчального закладу як шлях збереження і зміцнення здоров'я учнів [Текст] / Таміла Бережна // Рідна шк. : наук.-пед. журн. - 2012. - N 1/2. - С. 44-47. - Бібліогр.: с. 47 (9 назв)

Білецька, М. Формування здоров'язбережувального середовища [Текст] : санітар.-гігієн. вимоги / Маргарита Білецька, Людмила Денисюк // Завуч : всеукр. газ. для заст. директорів навч. закл. - 2014. - N 14. - С. 4-25

Глінчук, Ю. До проблеми збереження психологічного здоров'я учнів у шкільному освітньому середовищі [Текст] / Юлія Глінчук // Почат. шк. : наук.-метод. журн. - 2015. - N 12. - С. 57-58. - Бібліогр.: с. 58 (2 назви)

Завалевський, Ю. Готовність учителя до формування здоров'язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу: сутність і структура [Текст] / Юрій Завалевський, Таміла Бережна // Рідна шк. : наук.-пед. журн. - 2015. - N 9/10. - С. 11-16. –

Лавренова, Т. Застосування інноваційних здоров'язбережних технологій у початковій школі [Текст] / Тетяна Лавренова // Завуч. Шк. світ : всеукр. газ. для заст. директорів навч. закл. - 2012. - N 19. - С. 42-44

Матвієнко, О. Організаційно-педагогічні умови формування ціннісного ставлення до здоров'я у дітей молодшого шкільного віку [Текст] / Олена Матвієнко // Рідна шк. : наук.-пед. журн. - 2013. - N 11. - С. 45-48. - Бібліогр.: с. 48

Педенко, О. А. Здоров'язбережувальний простір як багаторівневе соціально організоване виховне середовище [Текст] / О. А. Педенко // Основи здоров'я : наук.-метод. журн. - 2016. - N 2. - С. 27-3

378.147
П 45
Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти [Текст] : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Навч.-наук. ін-т педагогіки ; [літ. ред. Н. М. Мирончук ; рец. С. С. Вітвицька та ін.]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. - 573 с. - Бібліогр. в кінці ст. - Із змісту: Формування в учнів початкових класів копметентністю ставлення до свого здоров'я / Т. В. Седель

Рибальченко С. Є. Упровадження здоров’язберігаючої технології «Паросток» / С. Є. рибальченко // Початкове навчання та виховання. – 2009. - № 25. – С. 15-27.

Сосунова, О. Хвилини здоров'я. Здоров'язбережувальні технології у початковій школі [Текст] / Олена Сосунова // Завуч : всеукр. газ. для заст. директорів навч. закл. - 2015. - N 23. - С. 25-29
Шахненко, В. І. Через здоров'язбережувальну концепцію - до збереження і зміцнення здоров'я учнів як умови збереження нації [Текст] / В. І. Шахненко // Основи здоров'я : наук.-метод. журн. - 2015. - N 1. - С. 4-9. - Бібліогр. в кінці ст. (6 назв)

Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

125

Вадим написал(а):

Вітаю. Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової на тему «Дятлоподібні Житомирщини. Видовий склад, чисельність, значення.»

Дякую)

Доброго дня, Вадиме!Надсилаємо список до теми вашої курсової роботи:
1. Воїнственський М. А. Ряд Дятли (Piciformes) / М. А. Воїнственський // Птахи : навч. посіб. / М. А. Воїнственський. – К., 1984. – С. 205-213.

2. Гащак С. П. Ряд Дятлоподібні (Piciformes) / С. П. Гащак, Д. О. Вишневський, О. О. Заліський // Фауна хребетних тварин Чорнобильської зони відчуження (Україна). – Славутич, 2006. – С. 43-45.

3. Довідник природних ресурсів Житомирщини / уклад. О. Я. Поліщук. – Житомир : Редакц.-видавн. держ. підприємство „Льонок”, 1993. – 144 с.

4. Костриця М. Ю. Тваринний світ / М. Ю. Костриця // Географія Житомирської області : посіб. для вчителів і учнів / М. Ю. Костриця. – Житомир, 1993. – С. 57-60.

5. Наумов С. П. Отряд Дятловые / С. П. Наумов // Зоология позвоночных : учебник / С. П. Наумов. – 4-е изд., перераб. – М., 1982. – С. 255-256.

6. Отряд дятлообразные (Piciformes) // Биология лесных птиц и зверей : учеб. пособие / под ред. Г. А. Новикова. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1975. – С. 120-127.

7. Природно-заповідний фонд Житомирської області [Текст] : довідник / Житомир. облдержадмін., Житомир. облрада., Департамент екології та природних ресурсів Житомирської ОДА ; за заг. ред. О. О. Орлова ; [О. О. Орлов та ін.]. - Новоград-Волинський : НОВОград, 2015. - 403 с. : іл. кольор. - Бібліогр.: с. 390-397. - Покажч.: с. 400-403.

8. Самарський С. Л. Ряд Дятли (Picariae) / С. Л. Самарський // Зоологія хребетних / С. Л. Самарський. – К., 1976. – С. 294-296.

9. Семейство Дятловые (Picidae) // Жизнь животных : в 7 т. / под ред. В. Е. Соколова. – Т. 6 / под ред. В. Д. Ильичёва, А. В. Михеєва. – 2-е изд., перераб. – М., 1986. – С. 345-359.

10. Cтепанян Л. С. Отряд Дятлообразные / Л. С. Степанян // Состав и распределение птиц фауны СССР / Л. С. Степанян. – М., 1975. – С. 296-317.

11. Татаринов К. А. Отряд Дятлы / К. А. Татаринов, Д. В. Владышевский, И. В. Марисова // Лесные птицы, звери и охотоведение : учеб. пособие. – Львов, 1975. – С. 74-79.

12. Тваринний світ краю // Природа Житомирщини / под ред. А. С. Малиновского. – К., 1984. – С. 106-127.
Довідку виконала бібліотекар природничого факультету Бурчинська А. В. За літературою звертатись в бібліотеку природничого факультету (ауд. 314).

+1

126

Вадим написал(а):

Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу на реферат з теми "Хвороби деревно-чагарникових рослин" за таким планом : 1. Загальні відомості про хвороби рослин;
2. Типи хвороб дерев’янистих рослин і насаджень; 3. Збудники інфекційних хвороб дерев’янистих рослин.
Дякую)

Доброго дня, Вадиме! Пропонуємо літературу до Вашої теми:
1. Бойко А. Л. Причины эпифитотий вирусных инфекций, классификация, таксономия возбудителей вирусных болезней // Экология вирусов растений / А. Л. Бойко. – Киев : Выща шк., 1990. – С. 60-68.
2. Букштынов А. Д. Вредители и болезни клёна // Клён / А. Д. Букштынов. – М., 1982. – С. 68-77.
3. Васильев Н. Г. Вредители и болезни / Н. Г. Васильев // Ильм  / Н. Г. Васильєв. – М., 1986. – С. 72-74.
4. Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений : в 3-х т. / под ред. В. П. Рубцова. – Т. 1 : Вредные нематоды, моллюски, членистоногие. – Киев : Урожай, 1973. – 495 с. : рис.
5. Горленко М. В. Краткий курс иммунитета растений к инфекционным болезням : учеб. пособие / М. В. Горленко. – 3-е изд., испр. и перераб. –  М. : Высш. шк., 1973. – 368 с. : рис., табл.
6. Дьяков Ю. Т. О болезнях растений / Ю. Т. Дьяков. – М. : Агропромиздат, 1985. – 221 с. : ил.
7. Захист саду від шкідників і хвороб / за ред. В. П. Васильєва. – Київ : Урожай, 1976. – 262, [1] с. : рис.
8. Исаева Е. В. Атлас болезней плодових и ягодных культур / Е. В. Исаева, З. А. Шестопал – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев : Урожай, 1991. – 144 с. : ил., цв. табл.
9. Круть В. М. Основи захисту рослин від шкідників / В. М. Круть ; Укр. Акад. аграрних наук. – Київ : Аграрна наука, 1997. – 97, [2] с. : табл.
10. Корчагин В. Н. Защита сада от вредителей и болезней / В. Н. Корчагин. – 2-е изд. – М. : Колос, 1971. – 255 с. : рис., табл.
11. Лосицкий К. Б. Вредители и болезни дуба / К. Б. Лосицкий // Дуб / К. Б. Лосицкий. – М., 1981. – С. 84-86.
12. Марченко А. Б. Стовбурові шкідники родини короїди (Ipidae) / А. Б. Марченко // Лісова ентомологія / А. Б. Марченко. – Київ, 2015. – С. 97-104.
13. Марченко А. Б. Ентомофаги комах-шкідників лісу / А. Б. Марченко // Лісова ентомологія / А. Б. Марченко. – Київ, 2015. – С. 123-128.
14. Рыжков В. Л. Атлас вирусных болезней растений / В. Л. Рыжков, А. Е. Проценко. – М. : Наука, 1968. – 136 с. : табл.
15. Савковский П. П. Атлас вредителей плодовых и ягодных культур / П. П. Савковский. – 5-е изд., доп. и перераб. – Киев : Урожай, 1990 – 103 с. : цв. ил.
16. Тропин И. В. Защита леса от вредных насекомых и болезней / И. В. Тропин. – М. : Лесн. пром-ть, 1976. – 80 с. : рис., табл.
17. Фалалеев В. Н. Вредители и болезни пихтовых лесов и пороки пихти // В. Н. Фалалеев // Пихта / В. Н. Фалалеев. – М., 1982. – С. 59-64.

Довідку виконали бібліотекарі природничого факультету:
Бурчинська А. В., Янчук Н. Ю.
За літературою звертатись в бібліотеку природничого факультету (ауд. 314).

+2

127

Inna написал(а):

Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, як виставити УДК для статті (спеціальність: естетика), яка має назву "ЕСТЕТИЧНА СПЕЦИФІКА Й КОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ
СУЧАСНОГО ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ".
Дякую

Доброго дня, Інно! УДК до теми статті - 111.852.

0

128

АлінаВ написал(а):

Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи можна брати художню літературу влітку?

Доброго дня, Аліно! БІбліотекар абонементу художньої літератури у відпустці до 14.08. Програмну художню літературу можна брати у себе на абонементах, які працюють влітку з 9.00 до 17.00 без обіду. Звертаю Вашу увагу на рубрику сайту бібліотеки "Ресурси", розділи "Віртуальні презентації" та "Радимо прочитати" у яких зможете ознайомитися та підібрати для себе щось цікаве з художньої літератури. Заходьте та приходьте!

0

129

iburova написал(а):

Добрий день, шановні колеги!

Підкажіть, будь ласка, чи є у Вашому фонді Матеріали Міжнародної науково-практичної конференціі «Становлення і розвиток акмеології: теоретичні і прикладні аспекти», яка проходила у травні 2015 року у Житомирському державному університеті імені Івана Франка? Нам потрібні електронні копії статей з цієї конференції. Чи є у вас послуга Електронної доставки документів і як можуть нею скористатись наші викладачі.

З повагою, зав. інформаційно-бібліографічним відділом Наукової бібліотеки Маріупольського державного університету Бурова Інна Валеріївна

Добрий день, колеги!
На жаль у нашому фонді немає даної книги.

0

130

Оля_ля написал(а):

Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь книги, статті, журнали, монографії на тему: " Традиційний сюжет братовбивства у повісті Б. Грінченка "під тихими вербами" та О. Кобилянської "Земля":порівняльний аспект".

Доброго дня, Оля_ля!
Пропонуємо таку літературу до Вашої теми:

005
Н 34 Єсипенко Д. Історія створення повісті Бориса Грінченка «Під тихими
вербами» / Д. Єсипенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. «Філологія. Соціальні комунікації». Вип. 26. – Ужгород, 2011. – С. 46-50.


П-32
Кардащук О. Концепт каяття в повісті О. Кобилянської «Земля» / О. Карда щук, О. Кульбабська // Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. праць. Вип. XIY / [редкол.: Ю. Бєляєв та ін.]. - Херсон, 2003. – С. 341-345.

4
М 74 Клименко З. Проблеми гріха і покути в повісті О. Кобилянської «Земля» / З. Клименко // Мова і культура. Вип.. 6. Т. VI, ч. 2. Художня література в контексті культури. – Київ, 2003. – С. 96-99.

Кудрявцев М. Повість О. Кобилянської «Земля» у контексті літератури про злочин і кару: філософський аспект / М. Кудрявцев // Укр.. літ. в загально освіт. шк. – 2004. - № 4. – С. 37-42.

8У1
І 90
Левчик Н. Борис Грінченко / Н. Левчик // Історія української літератури XIX ст. У 2 кн. Кн. 2 / за ред.. М. Жулинського. – Київ, 2006. – С. 444-474.


П 43
Погрібний А. Борис Грінченко / Анатолій Погрібний // Поклик дужого чину : ст., портр., силуети, наближення, публіц. / Анатолій Погрібний ; вступ. сл. В. Г. Дончика та П. П. Кононенка. - Київ, 2009. – С. 153-234.

Тимків Н. Своєрідність авторської позиції в повісті О. Кобилянської «Земля» / Н. Тимків // Дивослово. – 2005. - № 3. – С. 5-10.


Ф 53
Филипович П. П. «Земля» Ольги Кобилянської / П. П. Филипович // Літературно-критичні статті / П. П. Филипович. – Київ, 1991. – С. 143-157.

Хропко П. Дилогія Бориса Грінченка з життя села / Петро Хропко // Дивослово. – 1997. - № 2. – С. 33-36.
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

131

Taty написал(а):

Добрий день!!!Будь ласка допоможіть мені підібрати літературу до курсової: "Організаційна поведінка керівника навчального закладу". Дуже вдячна)

Здрастуйте! Пропонуємо Вам таку літературу до цієї курсової роботи:
159.98
В 58
    Власова О. І. Соціальна психологія організацій та управління : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Власова, Ю. В. Никоненко. - К. : Центр учб. л-ри, 2010. - 397 с. :

159.9.01
Г 27
    Геберт Д. Организационная психология. Человек и организация / Дитер Геберт, Лутц фон Розенштиль. - Харьков : Гуманитар. центр, 2006. - 598, [23] с.

373.01
Г 34
    Генсон М. Е. Керування освітою та організаційна поведінка / Марк Е. Генсон ; пер. з англ. Христини Проців. - Л. : Літопис, 2002. - 378 с. - (Освіта).

159.98
К 21
    Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Карамушка. - К. : Либідь, 2004. - 422, [1] с. : табл.

158
К 61
Коломінський Н. Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект) : [монографія] / Н. Л. Коломінський ; Міжрегіональна акад. упр. персоналом. – Ки]в : МАУП, 2000. - 284, [1] с.

371
К 82
    Крижко В. Теорія та практика менеджменту в освіті : навч. посіб. / Василь Крижко. - Вид. 2-ге доопрац. – Київ : Освіта України, 2005. - 255 с.

Нечай Н. Уміння ризикувати. Поведінка керівника у стресогенних та ризикованих ситуаціях [/ Наталія Нечай // Упр. освітою : часопис для кер. освіт. галузі. - 2016. - N 6. - С. 5-8. - Бібліогр.: с. 8

159.9.01
О-64
Организационная психология / под ред. Г. В. Суходольского. - Харьков : Гуманитар. центр, 2004. - 254 с.

159.98
С 12
    Савельєва В. С. Організаційна поведінка : навч. посіб. / В. С. Савельєва, О. Л. Єськов, В. М. Вакуленко ; [рец.: С. В. Савченко, Л. Г. Червова, В. М. Чернобровкін]. - Київ : ТОВ "Центр учб. л-ри", 2012. - 237 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 218-234.

Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+1

132

дуже дякую за допомогу*****

0

133

Доброго дня!!!допоміть будь лака підібрати матеріал до магістринської роботи на тему " Самоменеджмент керівника навчального закладу як складова оргінізаційної культури". Дякую))))
http://s3.uploads.ru/t/jaAo3.jpg
С

0

134

Taty написал(а):

Доброго дня!!!допоміть будь лака підібрати матеріал до магістринської роботи на тему " Самоменеджмент керівника навчального закладу як складова оргінізаційної культури". Дякую))))

С

Здрастуйте Тату! Пропонуємо Вашій увазі такий список літератури до запропонованої теми:
Алюшина Н. Тайм-менеджмент: мистецтво планувати та управляти своїм часом / Наталія Алюшина // Управління освітою. – 2014. - № 15. – С. 8-32.

373.01
З-41
Вишневська Н. О. Самоменеджмент - невідємна складова управлінської компетентності керівника навчального закладу / Н. О. Вишневська // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний підхід в управлінні навчальними закладами" : 10 квіт. 2014 р. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Нац. акад. пед. наук України ; [відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова]. - Житомир, 2014. – С. 39-40.

Гринчук Ю. Ю. Тайм-менеджмент в управлінській діяльності директора школи / Ю. Ю. Гринчук // Управління шк. : [практ. методики та технології упр.]. - 2016. - N 7/9. - С. 44-47.

338.2
Д 79
Дубич К. В. Поняття самоменеджменту / К. В. Дубич, О. Г. Кірічок, В. К. Процюк // Основи теорії управління та менеджменту : навч. посіб. / К. В. Дубич, О. Г. Кірічок, В. К. Процюк. - Київ : Пектораль, 2005. – С. 91-95.

Корольчук О. Складові управлінської компетентності керівника / Ольга Корольчук // Практика упр. закл. освіти : спеціаліз. журн. - 2016. - N 9. - С. 10-17
Кл.слова (ненормовані): САМОМЕНЕДЖМЕНТ

373.01
З-41
Ренькас Б. М. Самоменеджмент керівника навчального закладу / Б. М. Ренькас // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами" : [28 квіт. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, ННІ педагогіки, каф. педагогіки, психології та упр. навч. закл. ; [відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова ; техн. ред. Т. А. Бондарчук]. - Житомир, 2015. – С. 374-378.

Самоменеджмент керівника навчального закладу як запорука успішної діяльності учасників навчально-виховного процесу // Практика упр. закл. освіти : спеціаліз. журн. - 2016. - N 7. - С. 7-13

373.01
С 50
Смирнова М. Є. Самоменеджмент: поради з управління власними ресурсами / М. Є. Смирнова // Практика управління навчальним закладом: від функціонування до розвитку / М. Є. Смирнова. - Харків : Основа, 2013. - С.116-133 - (Абетка керівника).

Снігур Н. І. Самоменеджмент керівника - шлях підвищення ресурсу закладу / Н. І. Снігур // Управління шк. : [практ. методики та технології упр.] . - 2015. - N 22/24. - С. 85-90

338.2
Ч-15
    Чайка Г. Л. Самоменеджмент менеджера / Г. Л. Чайка // Організація праці менеджера : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. - К. : Знання, 2007. – С. 381-390. - (Вища освіта XXI століття).
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

135

julia.j написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу, яка допоможе відповісти на запитання, як поступово формувалися хімічні елементи у Всесвіті. Щиро дякую

Доброго дня! Вивчивши ваш запит, думаємо що така література допоможе дати відповідь на поставлене питання:
Альтшулер С. В. Открытие химических элементов. Специфика и методы открытия : пособие для учителей / С. В. Альтшулер, А. Н. Кривомазов. – М. : Просвещение, 1980. – 173 с.

Войткевич Г. В. Химические элементы в солнечной системе / Г. В. Войткевич, Н. Е. Федорова. – М.: Знание, 1973. – 64 с.: рис.

Максимов І. Поширеність хімічних елементів на Землі та у Всесвіті / Ігор Максимов // Хімія. Шкільний світ : газ. для вчителів хімії. – 2010. - N 29. - С. 5-9 : табл.

540
О-75
Поширеність хімічних елементів у Всесвіті / В. С. Телегус, О. І. Бодак, О. С. Заречнюк, В. В. Кінжибало // Основи загальної хімії : підручник / В. С. Телегус, О. І. Бодак, О. С. Заречнюк, В. В. Кінжибало ; за ред. В. С. Телегуса. – Львів : Світ, 2000.

57(04)
Р 83
Рудишин, С. Д. Основи біогеохімії [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / С. Д. Рудишин. - Київ : Академія, 2013. - 245 с. : табл. - (Альма-матер). - Термінол. слов.: с. 234-241. - Бібліогр.: с. 242-245. - Із змісту: Хімічні елементи в біосфері.

5
Т 19
Тарасов Л. В. Химические элементы и атомы / Л. В. Тарасов // Микромир и Вселенная : книга для любознательных школьников / Л. В. Тарасов. – Сумы : Унив. кн., 2004. – С.: 40-64.

54
Х 46
    Хімія [Текст] : навч. посіб. / за ред. М. С. Слободяника. - К. : Либідь, 2003. - 347, [1] с. : табл. - Дод.: с. 310-339. - Бібліогр.: с. 340-341.
Кл.слова (ненормовані): -- хімічні елементи

Джерела знаходяться на абонементі і в читальному залі природничого факультету

Матеріал підготувала Н. Янчук

0

136

Диана написал(а):

Доброго вечора!Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури до курсової роботи на тему: Психологічні особливості розвитку вольової сфери молодших школярів. дякую!!

Отредактировано Диана (2016-10-15 23:33:07)

Доброго дня ! Пропонуємо такий список літератури до Вашої теми:
159.922.7
Д 84
Дуткевич Т. В. Емоційно-вольові процеси молодшого школяра / Т. В. Дуткевич  // Дошкільна психологія : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич.. - Київ, 2012. – С. 365-366.

371.018
К-56
Ковалев А. Г. Воспитание воли / А. Г. Ковалев // Психология семейного воспитания / А. Г. Ковалев. - Минск, 1981. – С. 80-114. - (Родителям о детях).

371.015
М-35
Матюхина М. В. Эмоционально-волевые особенности младшего школьника / М. В. Матюхина, Т. С. Михальчик, К. Т. Патрина // Психология младшего школьника / М. В. Матюхина, Т. С. Михальчик, К. Т. Патрина. – М., 1976. – С. 159-170.

159.922.7
М 36
Маценко В. Вивчення індивідуальних особливостей вольових процесів учня / Віктор Маценко // Індивідуальний розвиток дитини / Віктор Маценко. - Київ : Главник, 2007. – С. 88-100. - (Бібліотечка соціального працівника).

371.015
П-50
Поліщук В. М. Особливості волі / В. М. Поліщук // Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. / В. М. Поліщук. – Суми, 2007. – С. 160.

159.922.7
П 50
Поліщук С. А. Вольовий розвиток дітей молодшого шкільного віку : навч. посіб. / С. А. Поліщук. - Суми : Унів. кн., 2012. - 158 с. : табл. - Бібліогр.: с. 146-154.

Поліщук С. А. Розвиток вольових якостей у дітей молодшого шкільного віку / С. А. Поліщук // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. - № 4. – С. 12-15.

371.015
О-26
Рогава Н. В. Особенности воли младшего школьного возраста / Н. В. Рогава // Обучение и развитие младших школьников : материалы межресп. симпозиума / под ред. Г. С. Костюка. – Киев, 1970. – С. 383-387.

Романенко Л. Д. Програма корекційно-розвивальних занять для першокласників з розвитку емоційно-вольової сфери / Л. Д. Романенко // Шк. психологу. Усе для роботи. - 2013. - N 11. - С. 9-17. - Бібліогр.: с. 17.

371.015
С 29
Селиванов В. И. Воспитание воли школьника / В. И. Селиванов. - Изд. 2-е, перераб. - М. : Гос. учеб.-пед. изд-во М-ва просвещения РСФСР, 1954. - 207 с.

Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

137

Nadia написал(а):

доброго дня) допоможіть, будь ласка, дібрати літературу для написання курсоваї роботи на тему "Управління початковою ланкою приватної школи на сучасному етапі". дякую!

Здрастуйте, Надіє! Пропонуємо список літератури, яка є у бібліотеці до Вашої теми:
М 79
   Агапон Ю. Ю. Приватна освіта в контексті становлення громадянського суспільства / Ю. Ю. Агапов // Морально-етичні засади формування зростаючої особистості : монографія / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; за ред. М. В. Левківського. - Житомир : ЖДУ ім І. Франка, 2008. – С. 265-271.

378
П 78
   Астахова В. І. Про стан і перспективи розвитку приватного сектора національної системи освіти України / В. І. Астахова // Проблеми освіти [Текст] : наук.-метод. зб. Вип. 2 / М-во освіти України ; ред. кол. Ю. М. Бугай та ін. - К. : ІСДО, 1995. – С. 16-23.

Астахова К. Приватна освіта в Україні: розмірковування "низького сезону" / Катерина Астахова // Вища шк. : наук.-практ. вид. - 2014. - N 1. - С. 32-41. - Бібліогр.: с. 39-41 (42 назви)

373.01
З-41
    Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" [Текст] : [29 берез. 2016 р.] / М-во освіти та науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [рец.: Н. А. Сейко, І. І. Кравчук, Т. М. Смагіна ; відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова ; техніч. ред.: Т. А. Бондарчук, С. О. Гавриловський]. - Житомир : Левковець, 2016. - 535 с. : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

373.01
З-41
    Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами" [Текст] : [28 квіт. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, ННІ педагогіки, каф. педагогіки, психології та упр. навч. закл. ; [відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова ; техн. ред. Т. А. Бондарчук]. - Житомир : Левковець, 2015. - 486 с.

373.01
З-41
    Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний підхід в управлінні навчальними закладами" [Текст] : 10 квіт. 2014 р. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Нац. акад. пед. наук України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 210 с

Біла О. Приватна освіта – «приватні» проблеми / О. Біла // Завуч. – 2008. - № 16. – С. 5-6.

Бєлий В. Приватна школа: нова місія / Володимир Бєлий // Упр. освітою : часопис для кер. освіт. галузі. - 2016. - N 2(лют.). - С. 48-54

Гриневич Л. Приватна освіта як здорова альтернатива / Л. Гриневич // Обдарована дитина. – 2008. - № 5. – С. 2-4.

373.01
П 19
Пастовенський О. В. Приватні школи як чинник розвитку громадської складової в управлінні загальною середньою освітою / О. В. Пастовенський // Наукові основи громадсько-державного управління загальною середньою освітою в регіоні : монографія / О. В. Пастовенський ; [наук. ред. Л. М. Калініна ; рец. П. Ю. Саух та ін.] ; М-во освіти і науки України, Житомир. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Житомир : Рута, 2014. – С. 283-292.

Селезньова С. А. Приватна школа в контексті соціальних функцій освіти / С. А. Селезньова // Мультиверсум. Філософ. альм. : наук. журн. - 2011. - N 2. - С. 214-221. - Бібліогр.: с. 220-221

Юхименко П. Приватна освіта: погляд у майбутнє / Петро Юхименко // Вища шк. : наук.-практ. вид. - 2013. - N 4. - С. 15-25.

Матеріал підготувала А. І. Мартиню

0

138

leni написал(а):

Здрастуйте! Прошу Вас допомогти підібрати список літератури до рефератів на такі теми:
1. Етапи еволюції інтелектуальної власності.
2. Управління авторськими правами.

Доброго дня! Пропонуємо таку літературу до запропонованих тем:
Етапи еволюції інтелектуальної власності
347.77
Б 86
Бошицький Ю. Л. Право інтелектуальної власності [Текст] : навч. посіб. / Ю. Л. Бошицький ; Київ. ун-т права. - Київ : Логос, 2007. - 484, [1] с. - Бібліогр. в кінці розд.

347.77
І-73
Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики [Текст] : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (24 лют. 2010 р.). Вип. 1 / Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права, Міжнар. центр правов. проблем інтелект. власності при Ін-ті держави і права ім. В. М. Корецького ; [редкол.: Ю. Л. Бошицький та ін.]. - Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. - 155 с.
347.77
І-73
Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики [Текст] : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (22 лют. 2011 р.). Вип. 2 / Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права, Міжнар. центр правов. проблем інтелект. власності при Ін-ті держави і права ім. В. М. Корецького ; [редкол.: Ю. Л. Бошицький та ін.]. - Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. - 141 с
347.77
І-73
Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики [Текст] : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (24 лют. 2012 р.). Вип. 3 / Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права, Міжнар. центр правов. проблем інтелект. власності при Ін-ті держави і права ім. В. М. Корецького ; [редкол.: Ю. Л. Бошицький та ін.]. - Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. - 180 с.
347.77
І-73
Інтелектуальна власність в Україні. Нормативна база [Текст] : збірник / [упоряд. О. М. Роїна]. - 2-ге вид. - Київ : КНТ, 2005. - 396, [1] с.

Капіруліна С. Л. Інтелектуальна власність. Авторське право [Текст] / С. Л. Капіруліна, О. І. Слюсар // Економіка в шк. України : практ. журн. учителя економіки. - 2011. - N 11. - С. 23-29.

Орлюк О. Інтелектуальна власність в Україні: досвід, законодавство, проблеми, перспективи [Текст] / О. Орлюк // Право України : наук.-практ. фахове вид. : юрид. журн. - 2011. - N 3. - С. 4-20. - Бібліогр.: с. 20 (5 назв)

347.77
П 68
Святоцький О. Д. Становлення і розвиток законодавства України про інтелектуальну власність / О. Д. Святоцький // Право інтелектуальної власності. Академічний курс [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України ; за ред.: О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. - Вид. 2-ге., переробл. та допов. - Київ : Ін Юре, 2004. – С. 88-96.

347.77
П 68
    Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України [Текст] = Intellectual Property Law of the European Union and the Legislation of Ukraine / за ред. Ю. М. Капіци. - Київ : Слово, 2006. - 1101, [2] с. - Бібліогр.: с. 497-512.

347.77/78
Ц 56 
Цибульов, П. М. Еволюція інтелектуальної власності / П. М. Цибульок // Основи інтелектуальної власності [Текст] : навч. посіб. / П. М. Цибульов. - 4-те вид., переробл. і доповн. - Київ, 2005. – С. 12-19.

Управління авторськими правами
34У
А 22
Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика [Текст] / [ред. В. С. Ковальський]. - Київ : Юрінком Інтер, 2003. - 398, [1] с.
347.77
Б 86
Бошицький Ю. Л. Авторське право і суміжні права / Ю. Л. Бошицький // Право інтелектуальної власності [Текст] : навч. посіб. / Ю. Л. Бошицький ; Київ. ун-т права. - Київ : Логос, 2007. – С. 38-77.
34У
Ц 57
Бошицький Ю. Л. Авторське право і суміжні права / Ю. Л. Бошицький // Цивільне право України. Академічний курс : у 2 т. Т. 1 : Загальна частина / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; за заг. ред. Я. М. Шевченко. - К. : Ін Юре, 2004. – С. 400-423.
347.77
Л 17
Лазебний В. С. Авторське право / В. С. Лазебний, Г. М. Розорінов, С. В. Толюпа  // Основи інтелектуальної власності та її захисту [Текст] : навч. посіб. / В. С. Лазебний, Г. М. Розорінов, С. В. Толюпа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т". - Київ : Ліра-К, 2011. – С. 38-64.
347.77
М 11
Мікульонок І. О. Авторське право і суміжні права / І. О. Мікульонок // Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / І. О. Мікульонок. – Київ, 2005. – С. 12-20.
347.77
П 68
Підопригора О. А. Державне управління інтелектуальною власністю / О. А. Підопригора // Право інтелектуальної власності. Академічний курс [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України ; за ред.: О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. - Вид. 2-ге., переробл. та допов. - Київ : Ін Юре, 2004. – С. 131-138.

347.77
П 68
Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України [Текст] = Intellectual Property Law of the European Union and the Legislation of Ukraine / за ред. Ю. М. Капіци. - Київ : Слово, 2006. - 1101, [2] с. - Бібліогр.: с. 497-512. - Із змісту: Авторське право та суміжні права.

347.77
Ц 56 
Цибульов П. М. Управління правами інтелектуальної власності / П. М. Цибульов // Основи інтелектуальної власності [Текст] : навч. посіб. / П. М. Цибульов. - 4-те вид., переробл. і доповн. - Київ, 2005. – С. 79-85.

Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

139

leni написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати список літератури до реферату на тему: "Досвід використання хмарних технологій за кордоном".
Дякую!

Доброго дня! Пропонуємо список літератури, який вдалося підібрати  до Вашої теми:

Богачков Ю. М.  Хмарні технології й оцінювання рівня навчальних досягнень старшокласників [Текст] / Юрій Микалайович Богачков, Олександр Юрійович Буров, Павло Станіславович Ухань // Комп'ют. у шк. та сім'ї : наук.-метод. журн. - 2016. - N 1. - С. 51-55
05
В 53
    Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка [Текст] : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 1998 - .
   Вип. 30 / голов. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. О. А. Дубасенюк ; відп. секр. Т. О. Шевчук. - 2006. - 233, [5] с. – Із змісту: Інформаційно-комп`ютерні технології в системі дистанційного навчання Великої Британії / А. Г. Сташкевич

Гнатюк І. Г. Реалізація інноваційної моделі використання ІКТ (хмарних технологій) в освітньому інформаційному просторі навчального закладу [Текст] / І. Г. Гнатюк // Управління шк. : [практ. методики та технології упр.] . - 2014. - N 13/15. - С. 69-80

373.01
З-41
    Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами" [Текст] : [28 квіт. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, ННІ педагогіки, каф. педагогіки, психології та упр. навч. закл. ; [відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова ; техн. ред. Т. А. Бондарчук]. - Житомир : Левковець, 2015. - 486 с. – Із змісту: Хмарні технології в управлінській діяльності керівника ЗНЗ / Н. Г. Пудрій.
Калинина Л. Н. Анализ и перспективы использования облачных технологий в процессе управления общеобразовательными заведениями [Текст] / Калинина Людмила Николаевна, Петровский Сергей Степанович // Укр. пед. журн. = Ukrainian Educational Journal : наук. журн. - 2015. - N 2. - С. 44-64

Литвинова, С. Г.Етапи, методологічні підходи та принципи розвитку хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу [Текст] / Литвинова Світлана Григорівна // Комп'ют. у шк. та сім'ї : наук.-метод. журн. - 2014. - N 4. - С. 5-11 :

Литвинова, С. Г. Хмарні технології - нова парадигма у розвитку логічного мислення та пам'яті учнів середньої школи [Текст] / Литвинова Світлана Григорівна, Тебенко Олександр Віталійович // Комп'ют. у шк. та сім'ї : наук.-метод. журн. - 2014. - N 1. - С. 38-42 :

Литвинова, С. Хмароорієнтоване навчальне середовище [Текст] / Світлана Литвинова // Завуч : всеукр. газ. для заст. директорів навч. закл. - 2014. - N 6. - С. 4-12
Перцова, Н. І. Розбудова хмаро орінтованого освітнього середавища сучасної школи. Управлінський аспект [Текст] / Наталія Іванівна Перцова, Людмила Антонівна Чернікова // Комп'ют. у шк. та сім'ї : наук.-метод. журн. - 2016. - N 4. - С. 53-55. - Бібліогр.: с. 55 (5 назв)

Ткачук Г. В. Хмарні технології: аналіз, перспективи, реалії [Текст] / Ткачук Галина Володимирівна // Комп'ют. у шк. та сім'ї : наук.-метод. журн. - 2015. - N 2. - С. 40-43
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

140

Lina написал(а):

Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу за темою: "Управління науково-дослідною діяльністю учнів ЗНЗ". Можливо у Вас є схожі теми курсових чи магістерських робіт?

Доброго дня, Ліно! Література до Вашої теми є у читальному залі навчального корпусу №1, пропонуємо такий список книг:
05
В 53
Гончарук Т. В. Науково-дослідницька діяльність старшокласників як ресурс розвитку творчого потенціалу [Текст] / Т. В. Гончарук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. - Вип. 1 (67). - С. 123-126. - Бібліогр.: с. 125-126 .

Гудима О. Ю. Управління самостійною пізнавальною діяльністю учнів основної школи в умовах модульної організації навчального процесу / О. Ю. Гудима.// Вісник Житомирського педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 6 / редкол. І. М. Кучерук [та ін.]. – Житомир, 2000. - С .206-209. - Бібліогр.: с. 209-210 (14 назв)

373.01
Д 18
Даниленко, Л. І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] : монографія / Л. І. Даниленко ; [рец.: В. І. Бондар, В. Ф. Паламарчук, В. І. Маслов]. - К. : Міленіум, 2004. - 358 с. :

Зубчик Г. П. Дослідницька діяльність учнів [Текст] / Г. П. Зубчик // Завучу. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - 2015. - N 13/14. - С. 29-37

Кайнова В. Проектна і науково-дослідницька діяльність – шлях до творчості / В. Кайнова // Рідна школа. – 2007. - № 10. – С. 21-23.

Пасічник О. Б. Управлінські аспекти організації дослідно-експериментальної діяльності навчального закладу / О. Б. Пасічник, А. Я. Нагорний, Л. А. Лукашенко // Управління школою. – 2012. - № 19-21. – С. 67-95.

378.147
П 45
Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти [Текст] : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Навч.-наук. ін-т педагогіки ; [літ. ред. Н. М. Мирончук ; рец. С. С. Вітвицька та ін.]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. - 573 с. - Бібліогр. в кінці ст. - Із змісту: Дослідницька діяльність - пізнавальний розвиток дитини / В. М. Гнітецька

371.01
П 53
Поліхун Н. І. Дистанційна підтримка дослідницької діяльності учнів [Текст] : метод. рек. / Н. І. Поліхун ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдар. дитини. - Київ : Ін-т обдар. дитини, 2014. - 104, [1] с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 103-105.

Ромась Л.  Науково-дослідницька діяльність у початкових класах [Текст] / Людмила Ромась // Почат. освіта. Шк. світ : перша всеукр. газ. для першого вчителя. - 2013. - N 15. - С. 2-11 : табл. - Бібліогр.: с. 11 (15 назв)

373.01
С 50
Смирнова М. Є. Практика управління навчальним закладом: від функціонування до розвитку [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / М. Є. Смирнова. - Х. : Основа, 2013. - 191 с. : табл. - (Абетка керівника).

Ярова Н. Дослідницька діяльність як спосіб стимулювання пізнавальної активності молодших школярів [Текст] / Наталія Ярова // Почат. шк. : наук.-метод. журн. - 2014. - N 6. - С. 35-39 .
Інформація про дипломні роботи міститься на сайті бібліотеки у розділі "Ресурси", з підібраними роботами можна буде працювати у науковому читальному залі центрального корпусу бібліотеки.

Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

141

Катюшенька написал(а):

Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи з теми: "Методика розвитку ладового слуху учнів початкових класів".

Доброго дня! Пропонуємо ознайомитися з такою літературою до теми:
8(07)
К 96
   Кушка, Я. С. Методика музичного виховання дітей [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. : у 2 ч. / Я. С. Кушка ; М-во культури і туризму, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв України. - Вінниця : Нова кн., 2007.
78(07)
П 26
Пермяков, О. А. Дидактичні ігри на уроках музики [Текст] : наук.-метод. посіб. / О. А. Пермяков, І. М. Власенко, О. О. Лаврентьєва. - Київ : [КНТ], 2014. - 270 с. :
78(07)
П 31
Печерська, Е. П. Уроки музики в початкових класах [Текст] : навч. посіб. / Е. П. Печерська. - К. : Либідь, 2001. - 270, [1] с. - Бібліогр.: с. 267.

783
П 40
Плющик, Єлизавета Василівна.  Мистецька абетка (1клас) [Текст] : метод. посіб. для учителів / Є. В. Плющик, Г. В. Ямчинська ; [рец.: В. П. Тименко, І. В. Баладинська, К. Я. Климова] ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2008. - 204, [28] с.
783
П 40
Плющик, Єлизавета Василівна. Мистецька абетка (для дітей 5-9 років) [Текст] : метод. посіб. для учителів / Є. В. Плющик., Г. В. Ямчинська Житомир.; [рец. В. П. Тименко, І. В. Балдинська, К. Я. Климова] ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2008. - 295 с
78(07)
П 57
Поплавська, Ю. О. Методика навчання музичної грамоти в початковій школі [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ю. О. Поплавська ; М-во освіти і науки України. - Вид. 3-є, випр. і допов. - Вінниця : Нова кн., 2007. - 128 с. :
78(07)
Р 74
Ростовський, О. Я. Методика викладання музики в початковій школі [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Я. Ростовський ; ред. Б. Є. Будний. - Т. : Богдан, 2001. - 215 с
78
Р 78
Ростовський, О. Я. Теорія і методика музичної освіти [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / О. Я. Ростовський ; [рец.: Г. М. Падалка, О. М. Олексюк, Т. А. Смирнова]. - Т. : Навч. кн. - Богдан, [2011]. - 638, [1] с..

Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

142

Дякую ще раз за допопомогу*)

0

143

Катерина Андрійчук написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з літературою для курсової роботи за темою " Лінгвокультурні характеристики англійської казки". Дуже вдячна.

Доброго дня, Катерина Андрійчук! Пропонуємо такий список літератури до Вашої теми:
И(Англ)
А 65
    Andersen, H. C. Fairy Tales [Text] / Hans Christian Andersen. - [London] : Penguin Books, [1994]. - 363 p. : il. - (Penguin Popular Classics). - ISBN -13: 978-0-14062-427-4 : 30.00 грн
Переклад назви: Андерсен Г. Х. Казки.

Антонова В. Ф. «Островная» эстетика. К вопросу о своеобразии британской народной сказки / В. Ф. Антонова // Зарубеж. литература в школах Украины. – 2006. – № 2. – С. 6-10.

05
В 53
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 3 (69) / [голов. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. Н. А. Сейко ; відп. секр. Н. П. Щербакова]. - 2013. - 316 с. : табл., рис. – Із змісту: Антропонімічна система англійської народної казки / О. А. Плахова.

05
В 53
    Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка [Текст] : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 1998 - .
   Вип. 58 / [голов. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. Н. А. Сейко ; відп. секр. Н. П. Щербакова]. - 2011. - 236, [4] с. –Із змісту: Лінгвокультурний компонент англійської народної казки / К. Г. Худик.
05
В 53
    Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка [Текст] : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 1998 - .
   Вип. 64 / [голов. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. Н. А. Сейко ; відп. секр. Н. П. Щербакова]. - 2012. - 237 с. : табл. – Із змісту: Тактики маніпулятивної стратегії в англомовному казковому дискурсі / А. О. Пікалова.


К 30
    Качак, Т. Б. Зарубіжна література для дітей [Текст] : підручник / Т. Б. Качак, Л. М. Круль. - Київ : Академвидав, 2014. - 415 с. - (Альма-матер)

4
М 74
Мова і культура [Текст] : [у 10 т.] : наук. вид. / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004 - . - (Філологія).
   Вип. 7, т. 5 : Міжкультурна комунікація. - 2004. - 263 с. - Бібліогр.: с. 260-261. - Із змісту: Принцип бінарності та його вербалізація у фольклорних текстах (на матеріалі російської та британської казки) / О. С., Снитко Д. В. Снитко О. С.

ИФ
Н 30
    Folk-tales of the British Isles [Text]. - Moscow : Raduga Publishers, 1987. - 368 p. : ill. - ISBN 5-05-001005-5 : 2.10 р.
Переклад назви: Народні казки Британських островів

Ніколенко О. У пошуках справжньої краси. Оскар Уайльд і його казка «Хлопчик-зірка» / Ольга Ніколенко, Ольга Орлова // Зарубіж. літ. в шк. України. – 2013. - № 6. – С. 2-6.

И(Англ)
У 13
    Wilde, O. Fairy Tales [Text] / Oscar Wilde. - Moscow : Progress Publishers, 1970. - 211 p. : ill. - 0.72 р.
Переклад назви: Уайльд О. Казки

4И(Англ)
У 12
    Wilde, O. Fairy-Tales and Stories [Text] : [навч. посіб.] / Oscar Wilde ; [уклад. Ю. М. Проценко]. - К. : Знання, 2000. - 111 с. - Cont.: The Remarkable Rocket ; The Young King ; The Star-Child ; The Model Millionaire ; The Sphinx without a Secret.
Переклад назви: Уайльд О. Казки та оповідання

Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

144

Anastasy написал(а):

допоможіть знайти матеріал : "Особливості вживання сленгу у газетному тексті"

Доброго дня, Anastasy!
Пропонуємо список літератури до Вашої теми:
1. Маковский, М. М. Современный английский сленг. Онтология, структура, этимология [Текст] : [учеб. пособие] / М. М. Маковский. - Изд. 2-е, доп. - М. : КомКнига, 2005. - 164 с.

2. Приходько, И. Г. Молодежный сленг в СМИ: расширение сферы функционирования [Текст] / И. Г. Приходько // Русский язык и литература. Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе. : сб. науч. работ / Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит., Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка. - Киев : [б. и.], 2006. - С. 149-154

3. Уманська, Т. О. Розмовна, просторічна лексика. Молодіжний сленг. Екзотизми, пуризм. Знижена лексика [Текст] : [конспекти уроків] / Т. О. Уманська // Вивчаємо українську мову та літературу : наук.-метод. журн. - 2011. - N 10. - С. 9-17

4. Косяк, Н. Стилістично маркована лексика: арго, жаргон, сленг, суржик, варваризми, екзотизми, пуризми. Їх місце і роль у мовленні [Текст] : [конспект уроку] / Наталя Косяк // Укр. мова та л-ра. Шк. світ : газ. для вчителів укр. мови та л-ри. - 2011. - N 41/42. - С. 10-15

5. Семенюк, Ірина Сергіївна. Лінгвостилістичні особливості текстів сучасної американської художньої прози та газетної публіцистики з юридичної тематики [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. С. Семенюк ; [рец.: А. Е. Левицький, Л. Ф. Ваховська, І. Є. Фролова]. - К. : НВП Поліграфсервіс, 2010. - 214 с.

6. Ірклій, Є. Іншомовний молодіжний сленг: історія і сучасність [Текст] / Євгенія Ірклій // Дивослово : укр. мова й л-ра в навч. закл. : наук.-метод. журн. М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. - 2012. - N 12. - С. 35-37

7. Бондаренко, К. Л. Зіставна лексикологія (гендерний та соціологічний аспекти) [Текст] : навч. посіб. для студ. ф-ів інозем. мов / К. Л. Бондаренко, О. С. Бондаренко ; [рец.: В. М. Манакін, А. М. Приходько, О. Л. Бєссонова]. - Вінниця : Нова кн., 2011. - 165 с.

8. Green, J.The Slang Thesaurus [Текст] / Jonathon Green. - 2nd ed. - [London] : Penguin Books, 1999. - 281 p.

9. Стилистика английского языка [Текст] : учеб. для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / А. Н. Мороховский [и др.]. - Киев : Выща шк., 1991. - 271 с.

10. Мостовий, М. І. Лексикологія англійської мови [Текст] : підруч. для студ. ін-тів і ф-тів інозем. мов. / М. І. Мостовий. - Х. : Основа, 1993. - 255 с.

11. Гальперин, И. Р. Очерки по стилистике английского языка [Текст] : [учебник] / И. Р. Гальперин. - М. : Изд-во лит. на иностр. яз., 1958. - 458, [1] с.

12. Арнольд, И. В. Лексикология современного английского языка [Текст] : учеб. для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / И. В. Арнольд. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1986. - 295, [1] с.

13. Хомяков, В. А. Введение в изучение слэнга - основного компонента английского просторечия [Текст] : [учеб. пособие] / В. А. Хомяков ; М-во просвещения РСФСР, Волог. гос. пед. ин-т. - Вологда : [б. и.], 1971. - 102, [2] с.

14. Федоров, А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы) [Текст] : для ин-тов и фак. иностр. яз. [учеб. пособие] / А. В. Федоров ; отв. ред. Л. С. Бархударов. - 5-е изд. - М. : Филология три ; СПб. : Филолог. фак. СПбГУ, 2002. - 414, [1] с.

Матеріал підготувала Невмержицька В. О.

0

145

leni написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу за темою: "Інноваційний підхід в управлінні навчальними закладами". Буду дуже вдячна

Доброго дня! Пропонуємо такий список літератури:
1. Вознюк Г. Ф. Створення та забезпечення ефективного функціонування інноваційного простору сільських загальноосвітніх навчальних закладів району: управлінський аспект [Текст] / Г. Ф. Вознюк // Управління шк. : [практ. методики та технології упр.] . - 2016. – N 19/21. -  С. 36-39
2. Волкова Н. Застосування логістичного підходу до управління інноваціями в навчальному процесі [Текст] / Неоніла Волкова, Наталія Руденко // Директор шк. : для керівників навч. закл. - 2016. - N 15/16. -  С. 32-34
3. Драгунова В. В. Управління освітою на засадах інноваційного менеджменту / В. В. Драгунова // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний підхід в управлінні навчальними закладами" : 10 квіт. 2014 р. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Нац. акад. пед. наук України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 70-73.
4. Захарін С. В. Державна політика підтримки інноваційної діяльності установ вищої освіти / С. В. Захарін, Д. І. Коваленко // Економічні умови забезпечення якості освітніх послуг у системі вищої освіти / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти ; [за ред. І. М. Грищенка] – Киiв : Пед. думка, 2012. – С. 298-305.
5. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами" : [28 квіт. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, ННІ педагогіки, каф. педагогіки, психології та упр. навч. закл. ; [відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова ; техн. ред. Т. А. Бондарчук]. – Житомир : ФО-П Левковець, 2015. – 486 с.

6. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний підхід в управлінні навчальними закладами" : 10 квіт. 2014 р. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Нац. акад. пед. наук України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 210 с.

7. Кучик А. Л. Інноваційні підходи до формування управлінської компетентності керівників / А. Л. Кучик // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний підхід в управлінні навчальними закладами" : 10 квіт. 2014 р. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Нац. акад. пед. наук України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 111-113.
8. Мариновська О. Методичний менеджмент освітніх інновацій: неперервний професійний розвиток педагогічних працівників [Текст] / Оксана Мариновська // Рідна шк. : наук.-пед. журн. - 2016. - N 7. - С. 32-37. - Бібліогр.: с. 36

9. Рожнова Т. Є. Використання управлінських іноваційних технологій у системі загальної середньої освіти / Т. Є. Рожнова // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний підхід в управлінні навчальними закладами" : 10 квіт. 2014 р. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Нац. акад. пед. наук України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 171-174. – Бібліогр.: с. 173.
10. Рожнова Т. Є. Модель управління вищим навчальним закладом на засадах інноваційних технологій / Т. Є. Рожнова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 3 (69) / [голов. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. Н. А. Сейко ; відп. секр. Н. П. Щербакова]. - 2013. – С. 145-150. – Бібліогр.: с. 149-150.
11. Сбоєва Л. Інновації в управлінській діяльності освітнього закладу / Людмила Сбоєва // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 5. – С. 113-123. – Бібліогр.: с. 123.

12. Свінченко І. А. Використання хмарних сервісів в управлінні ЗНЗ [Текст] / І. А. Свінченко // Управління шк. : [практ. методики та технології упр.]. - 2016. - N 4/6. - С. 74-79. - Бібліогр.: с. 79
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

146

Микола написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи за темою "Методика організації самостійної роботи на уроках англійської мови на старшому етапі ЗНЗ". Дякую!


Доброго дня, Миколо! До Вашої курсової роботи у бібліотеці ННІ іноземної філології підібрана така література :
1. Вакуленко, Н. Л. Самостійна робота та наукові дослідження школярів / Н. Л. Вакуленко // Англ. мова та літ. : наук.-метод. журн. - 2005. - N 17. - С. 4-5.

2. Виленкина, Е. Э. Методика самостоятельной работы учащихся старших классов по лексике / Е. Э. Виленкина // Иностр. яз. в шк. : науч.-метод. журн. - 2010. - N 8. - С. 35-39.

3. Ветохов, А. М.Психолого-педагогическая характеристика методов самостоятельной учебной деятельности школьников по иностранному языку / А. М. Ветохов // Інозем. мови = Inozemni movy : IМ : наук.-метод. журн. - 2006. - N 3. - С. 21-23.

4. Зимняя, И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе / И. А. Зимняя. - М. : Просвещение, 1991. – С. 93-120.

5. Калаева А. Е. О формировании готовности учащихся к самообучению иностранным языкам / А. Е. Калаева // Иностр. яз. в шк. : науч.-метод. журн. - 2001. - N 3. - С. 12-17.

6. Куприянова Г. В. Групповая и самостоятельная работа учащихся при освоении грамматики / Г. В. Куприянова // Иностр. яз. в шк. : науч.-метод. журн. - 2001. - N 6. - С. 26-30.

7. Левчук, К. С. Самостійна робота учнів над іншомовним граматичним матеріалом  / К. С. Левчук // Англ. мова та літ. : наук.-метод. журн. - 2015. - N 4/5. - С. 45-48

8. Паршина, О. Організація самоосвітньої діяльності учнів / Олена Паршина// English : language & culture. - 2009. - N 37. - С. 3-7 : іл.

9. Рапопорт, І. А. Самостійна робота з іноземної мови учнів старших класів : посіб. для вчителів / І. А. Рапопорт, Г. А. Турій. - Київ : Рад. шк., 1979. - 102, [1] с.

10. Шерстюк, О. М. Навчання читання з використанням дидактичних матеріалів для самостійної роботи в старших класах середньої школи / О. М. Шерстюк, І. М. Шульга// Інозем. мови = Inozemni movy : IМ : наук.-метод. журн. - 2003. - N 1. - С. 15-20.
Довідку виконала бібліотекар І категорї Власова Є. Г.

0

147

Дарья Тарасюк написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему: "Гендерні стереотипи в англомовній комерційній рекламі: лінгвостилістичний аналіз". Дякую!

Доброго дня! Пропонуємо таку літературу до теми:
лінгвостилістичний аналіз»

1. Батаєва, К. Гендерна візуальність сучасної реклами / Катерина Батаєва // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : наук.-теорет. часопис. - 2010. - N 3. - С. 136-152

2. Борисенко, Н. Д. Гендерний аналіз у лінгвістиці : навч. посіб. / Н. Д. Борисенко. – Житомир: Поліграф. центр ЖДПУ, 2000. – 31 с.

3. Дубенко, О. Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов : [посіб. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / О. Ю. Дубенко. - Вінниця : Нова кн., 2005. - 211 с.

4. Котова-Олійник, С. В. Реклама як агент гендерної соціалізації особистості: до питання толерантності / С. В. Котова-Олійник // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - Вип. 50. - С. 17-21

5. Levitsky, Andrey Eduardovich Linguistics : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Andrey Eduardovich Levitsky, Lyudmila Leonardovna Slavova, Natalia Dmitrievna Borisenko ; рец.: О. Л. Бєссонова, С. О. Швачко, Л. Ф. Соловйова. - К. : Знання України, 2006. - 171 с.

6. Лук'янова, Т. Г. Вербалізація гендерних стереотипів атрибутивними словосполученнями, що акцентують соціальні ролі британської жінки / Т. Г. Лук'янова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. - Вип. 56. - С. 113-117

7. Мамаев, М. М. Многоаспектный характер изучения гендерного фактора в лингвистике / М. М. Мамаев // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2012. - N 2. - С. 32-37

8. Мельник, Ю. П. Об'єктивація гендерних стереотипів у сучасній лінгвістичній науці / Ю. П. Мельник // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - Вип. 45. - С. 110-114

9. Основи теорії гендеру : навч. посіб. - К. : К. І. С., 2004. - 535 с.

10. Романюк, С. К. Типологічні особливості рекламного тексту / С. К. Романюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - Вип. 54. - С. 228-231

11. Тихоновська, Г. С. Визначення поняття "гендер" та гендерні дослідження у сучасній лінгвістиці / Г. С. Тихоновська  // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. - Вип. 66. - С. 231-233

12. Романюк, С. К. Інформаційний простір функціонування американської комерційної реклами 20-х років ХХ столітття / С. К. Романюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - Вип. 45. - С. 213-217

13. Романюк, С. К. Засоби реалізації стратегій впливу в американському комерційному журнальному рекламному дискурсі / С. К. Романюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - Вип. 2 (80).
14. Малышенко, А.О. Гендерные аспекты англоязычного рекламного дискурса / А.О. Малышенко // Вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна . – Харків : Константа, 2004. - N636.– С.88-90 .

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Невмержицька В. О.

0

148

Anastasia написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему: "Прагматичні аспекти функціонування термінологічної лексики в художньому тексті"
ННІ Іноземної Філології
Буду дуже вдячна!

Доброго дня, Анастасіє! До запропонованої теми підібрана така література:
1. Алефиренко, Н. Ф.
Современные проблемы науки о языке : учебн. пособие / Н. Ф. Алефиренко. - М. : Флинта : Наука, 2005. – С. 217-130

2. Бацевич, Ф. С.
Вступ до лінгвістичної прагматики : підручник / Ф. С. Бацевич ; [рец.: М. С. Скаб, О. П. Левченко]. - К. : Академія, 2011. - 302 с. : табл., рис. - (Альма-матер : заснов. в 1999 р.).

3. Білозерська, Л. П.
Термінологія та переклад : навч. посіб. для студ. філолог. напряму підготовки / Л. П. Білозерська, Н. В. Возненко, С. В. Радецька ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. - Вінниця : Нова кн., 2010. – С. 67-76

4. Грицай І. С. Вживання технічних термінів в англомовній художній літературі та їх переклад на українську мову / І. С. Грицай //
Сучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців : 25 лют. 2011 р. / за заг. ред.: В. В. Жуковської, І. І. Савчук, Л. Є. Блін. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 95-97

5. Жаманова, Ю. В.
Профессиональная речь в художественном тексте как объект межъязыковой передачи (на материале лексики кабинного экипажа в романе А. Хейли "Аэропорт" и его русском переводе) / Ю. В. Жаманова // Вестн. МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2015. - N 2. - С. 56-64.

6. Мостовий, М. І.
Лексикологія англійської мови : підруч. для студ. ін-тів і ф-тів інозем. мов. / М. І. Мостовий. - Х. : Основа, 1993. – С. 191-193

7. Онопрієнко Т. М. Тропеїчні засоби реалізації прагматичної скерованості художнього тексту / Т. М. Онопрієнко // Вісник ЖДУ. – 2008. - № 40. – С. 181-185

8. Стилистика английского языка : учеб. пособие для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / А. Н. Мороховский [и др.]. - Киев : Вища шк., 1984. – С. 125-127

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Власова Є. Г.
Для перегляду додаткових матеріалів за данною темою пропонуємо завітати до бібліотеки ННІ іноземної філології.

+1

149

Катя написал(а):

Доброї ночі. Допоможіть, будь-ласка, зі списком літератури для курсової роботи на тему: Моделювання синтаксичної структури англійського еліпсованого речення. Щиро дякую)

Добого дня, Катерино! Пропонуємо Вам такий список літератури:

1. Александрова, О. В. Проблемы экспрессивного синтаксиса (на материале английского языка) : учеб. пособие / О. В. Александрова. - М. : Высш. шк., 1984. - 211 с.

2. Бархударов, Л. С. Структура простого предложения современного английского языка : учебник / Л. С. Бархударов. - М. : Высш. шк., 1966. - 199, [1] с. - (Библиотека филолога).

3. Блох, М. Я. Теоретическая грамматика английского языка : учеб. для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / М. Я. Блох. - М. : Высш. шк., 1983. - 382, с.

4. Гальперин, И. Р.
Очерки по стилистике английского языка : [учебник] / И. Р. Гальперин. - М. : Изд-во лит. на иностр. яз., 1958. - 458, [1] с. - (Библиотека филолога).

5. Galperin, I. R. Stylistics : учеб. для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / I. R. Galperin. - 3rd ed. - Moscow : Vysšaja Škola, 1981. - 334 p.

6. Кузьмина, М. А. Грамматические формы обращения / М. А. Кузьмина // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2013. - N 1. - С. 32-36.

7. Лёвина, А. Е. Соотношение нивелированных константных дифференциаторов в эллиптических вопросительных предложениях в современной англоязычной речи  / А. Е. Лёвина // Вестн. МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2015. - N 6. - С. 61-66

8. Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти : навч. посіб. / за ред. В. К. Шпака. - 2-ге вид. стер. - К. : Знання, 2007. - 310 с. - (Вища освіта XXI століття).

9. Силин, В. Л. Лексический эллипс в германских языках. Сравнительно-семасиологическое исследование : монография / В. Л. Силин. - Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те издат. объединения "Вища школа", 1974. - 183, [1] с.

10. Стилистика английского языка : учеб. пособие для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / А. Н. Мороховский [и др.]. - Киев : Вища шк., 1984. - 247 с.

11.Топачевський, Сергій Костянтинович Еліпсис як прояв етикетної компресованості синтаксичної будови англомовного рекламного тексту / С. К. Топачевський // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. - Вип. 48. - С. 215-220.

12. Харитонов, І. К. Теоретична граматика сучасної англійської мови : навч. посіб. для студ. ф-тів інозем. мов денної та заочної форм навч. (англ. та укр. мовами) / І. К. Харитонов. - Вінниця : Нова кн., 2008. - 352 с.

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Власова Є. Г.

0

150

StudentZDU написал(а):

Доброго дня . Допоможіть будь ласка підібрати список літератури для курсової за темою : " Особливості вживання сленгу в газетному тексті

Доброго дня!
Пропонуємо список літератури до Вашої теми:
1. Маковский, М. М. Современный английский сленг. Онтология, структура, этимология [Текст] : [учеб. пособие] / М. М. Маковский. - Изд. 2-е, доп. - М. : КомКнига, 2005. - 164 с.
2. Приходько, И. Г. Молодежный сленг в СМИ: расширение сферы функционирования [Текст] / И. Г. Приходько // Русский язык и литература. Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе. : сб. науч. работ / Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит., Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка. - Киев : [б. и.], 2006. - С. 149-154
3. Уманська, Т. О. Розмовна, просторічна лексика. Молодіжний сленг. Екзотизми, пуризм. Знижена лексика [Текст] : [конспекти уроків] / Т. О. Уманська // Вивчаємо українську мову та літературу : наук.-метод. журн. - 2011. - N 10. - С. 9-17
4. Косяк, Н. Стилістично маркована лексика: арго, жаргон, сленг, суржик, варваризми, екзотизми, пуризми. Їх місце і роль у мовленні [Текст] : [конспект уроку] / Наталя Косяк // Укр. мова та л-ра. Шк. світ : газ. для вчителів укр. мови та л-ри. - 2011. - N 41/42. - С. 10-15
5. Семенюк, Ірина Сергіївна. Лінгвостилістичні особливості текстів сучасної американської художньої прози та газетної публіцистики з юридичної тематики [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. С. Семенюк ; [рец.: А. Е. Левицький, Л. Ф. Ваховська, І. Є. Фролова]. - К. : НВП Поліграфсервіс, 2010. - 214 с.
6. Ірклій, Є. Іншомовний молодіжний сленг: історія і сучасність [Текст] / Євгенія Ірклій // Дивослово : укр. мова й л-ра в навч. закл. : наук.-метод. журн. М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. - 2012. - N 12. - С. 35-37
7. Бондаренко, К. Л. Зіставна лексикологія (гендерний та соціологічний аспекти) [Текст] : навч. посіб. для студ. ф-ів інозем. мов / К. Л. Бондаренко, О. С. Бондаренко ; [рец.: В. М. Манакін, А. М. Приходько, О. Л. Бєссонова]. - Вінниця : Нова кн., 2011. - 165 с.
8. Green, J.The Slang Thesaurus [Текст] / Jonathon Green. - 2nd ed. - [London] : Penguin Books, 1999. - 281 p.
9. Стилистика английского языка [Текст] : учеб. для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / А. Н. Мороховский [и др.]. - Киев : Выща шк., 1991. - 271 с.
10. Мостовий, М. І. Лексикологія англійської мови [Текст] : підруч. для студ. ін-тів і ф-тів інозем. мов. / М. І. Мостовий. - Х. : Основа, 1993. - 255 с.
11. Гальперин, И. Р. Очерки по стилистике английского языка [Текст] : [учебник] / И. Р. Гальперин. - М. : Изд-во лит. на иностр. яз., 1958. - 458, [1] с.
12. Арнольд, И. В. Лексикология современного английского языка [Текст] : учеб. для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / И. В. Арнольд. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1986. - 295, [1] с.
13. Хомяков, В. А. Введение в изучение слэнга - основного компонента английского просторечия [Текст] : [учеб. пособие] / В. А. Хомяков ; М-во просвещения РСФСР, Волог. гос. пед. ин-т. - Вологда : [б. и.], 1971. - 102, [2] с.
14. Федоров, А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы) [Текст] : для ин-тов и фак. иностр. яз. [учеб. пособие] / А. В. Федоров ; отв. ред. Л. С. Бархударов. - 5-е изд. - М. : Филология три ; СПб. : Филолог. фак. СПбГУ, 2002. - 414, [1] с.
Матеріал підготувала Невмержицька В. О.

0


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка