Віртуальна Довідкова Служба

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка


Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка

Сообщений 181 страница 202 из 202

1

Шановні користувачі!
    На сайті нашої бібліотеки працює віртуальна довідкова служба (ВДС) «Запитай бібліотекаря» - онлайнова служба, що виконує разові запити віртуальних користувачів, пов’язані з пошуком різного спектру інформації. Це бібліотечна служба,  яка допоможе Вам  зорієнтуватися у бібліотечному просторі. Мета створення цього сервісу – розкриття та популяризація книжкових фондів та діяльності нашої бібліотеки для віддалених користувачів. Перш ніж поставити запитання, необхідно ознайомитися з Правилами користування віртуальною довідковою службою Бібліотеки Житомирського державного університету ім. Івана Франка.

Правила користування віртуальною довідковою службою «Запитай бібліотекаря»
  Основними принципами роботи ВДС є:
• загальнодоступність, відкритість і безкоштовність для всіх користувачів;
• універсальний характер запитів згідно профілю книжкового фонду бібліотеки;
• оперативність виконання запитів;
• обов’язковість обробки всіх прийнятих запитів і надання відповіді;
• обов’язковість повідомлення про неможливість виконання запиту;
• лаконічність міжособистої взаємодії бібліотекарів і віддалених користувачів.

    Звернувшись до нашої служби, Ви зможете у режимі «запит-відповідь» одержати:
• відомості про наявність видання у бібліотеці та шифр зберігання документа;
• консультацію з бібліографічного опису (уточнення елементів, які відсутні або неточно наведені);
• інформацію про необхідну літературу до реферату чи курсової роботи;
• список літератури за темою (за довідково-бібліографічним апаратом нашої бібліотеки
до 8-10 джерел);
• список нових надходжень до бібліотеки за певний період;
• консультації з використання книжкових фондів та електронних ресурсів бібліотеки.

    Джерела виконання запитів:
• електронний каталог бібліотеки;
• традиційний довідково-бібліографічний апарат;
• повнотекстові та бібліографічні бази, які є власністю бібліотеки.

  Віртуальна довідкова служба не виконує запити, якщо:

• запит пов'язаний з комерційною діяльністю;
• запит заперечує чинному законодавству України та морально-етичним нормам;
• запит пов'язаний з наданням готових рефератів, курсових та дипломних робіт; перекладом текстів; вирішенням математичних, фізичних, хімічних та інших завдань.

Як задати питання?

Одне питання Ви можете надіслати в довільній формі державною мовою на наш форум. Для цього потрібно зареєструватись на форумі: вказавши свій логін та  e-mail. Просимо Вас обов’язково уточнювати мету запиту та обсяг необхідної інформації. Точний і повний запит забезпечує детальне виконання довідки.

    Як отримати відповідь?

Відповідь на свій запит шукайте тут на форумі виконаних довідок у зворотньо-хронологічному порядку. Усі довідки виконуються протягом 1-3 діб. Запити, що надійшли у суботу та неділю, виконуються у понеділок (або перший робочий день після свят).

Примітка:
Можливо, Ви зможете самостійно знайти неохідну інформацію й тим самим прискорити час її одержання. Для цього можете скористатися електронним каталогом  або звернутися у розділ « Ресурси» та «Бібліографічні посібники»  нашої Web-сторінки, або здійснити традиційний пошук через систему картотек, каталогів, які знаходяться у  бібліотеці.

+2

181

Щиро вдячний Мартинюк А.і. за професійну допомогу в підборі літератури на тему:"Українські прізвища як культурно-мовне явище"!

0

182

Світлана написал(а):

Прошу допомогти підібрати літературу на тему: "Особливості функціонування іншомовної лексики в українській мові". Дякую

Доброго дня, Світлано! Пропонуємо Вам такий список літератури:

Бондар М. Іншомовна лексика в сучасній українській мові / М. Бондар, І. Бондар // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2005. - № 11. – С. 12-18.
ЧЗ №1 (1)
Брус М. Фемінітиви-грецизми в історії української мови / Марія Брус // Укр. мова. - 2014. - N 2. - С. 35-45. - Бібліогр.: с. 44-45.
ЧЗ №1 (1)
Варнавська І. Особливості функціонування іншомовних спортивних термінів в українській мові / Інна Варнавська // Українська мова й література в сучасній школі. - 2012. - N 5. - С. 14-16. - Бібліогр.: с. 16.
ЧЗ №1 (1)
Калюжна О. Іншомовна лексика в сучасній українській літературній мові / Олена Калюжна // Укр. мова та літ. - 2015. - N 2. - С. 34-38. - Бібліогр.: с. 38.
ЧЗ №1 (1)
Лукінова, Т. Б. Українська лексика: систематичні зміни в запозичених словах / Т. Б. Лукінова // Мовознавство. - 2013. - N 2/3. - С. 18-38.
ЧЗ №1 (1)
Пиц Т. До історії дослідження німецьких запозичених слів в українській мові / Тарас Пиц // Укр. мова. - 2013. - N 2. - С. 84-99. - Бібліогр.: с. 96-99
ЧЗ №1 (1)
Піддубна, В. В. Полонізми в лексичній системі української мови / В. В. Піддубна // Вивчаємо укр. мову та л-ру. - 2012. - N 28. - С. 34-36. - Бібліогр.: с. 36.
ЧЗ №1 (1)

П 56
Пономарів О. Д. Лексика грецького походження в українській мові / Олександр Пономарів. - Київ : Просвіта, 2005. - 127 с. - Бібліогр.: с. 117-127.
ЧЗ №1 (2), Аб. №1 (17)
Пономарів О. Д.  Лексика іншомовного походження / Олександр Пономарів // Ук. мова та літ. в шк.. – 2000. - № 3. – С. 65-66.
Степанишин Б. Іншомовна лексика в українському мовленні / Б. Степанишин // Київ. – 2002. - № 11. – С. 152-156.
ЧЗ №1 (1)
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+1

183

Юлія Михайлова написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу до курсової роботи на тему "Дикарбонові кислоти та їх похідні". Дякую.

Доброго дня, Юліє! Література до вашої теми підібрана у бібліотеці природничого факультету, пропонуємо такий перелік:
1. Бобрівник Л. Д. Дикарбонові кислоти – двоосновні карбонові кислоти // Органічна хімія (за новою хімічною номенклатурою) : підручник / Л. Д. Бобрівник, В. М. Руденко, Г. О. Лезенко. – Київ, 2005. – С. 393-412.

2. Дикарбонові кислоти // Органічна хімія : підручник / В. Я. Чирва [та ін.]. – Л., 2009. – С. 537-556.

3. Дикарбоновые кислоты, их производные // Химия : справочник / В. Шретер и др. ; пер. с нем. В. А. Молочко, С. В. Крынкиной. – М., 1989. – С. 488-489.

4. Домбровський А. В. Дикарбонові кислоти // Органічна хімія : навч. посіб. / А. В. Домбровський, В. М. Найдан. – Київ, 1992. – С. 224-231.

5. Кокс А. Дикарбоновые и поликарбоновые кислоты // Общая органическая химия : в 12 т. / А. Кокс ; пер. с англ.: В. И. Торгова, Ю. Е. Цвєткова ; под ред.: Н. К. Кочеткова, Э. Е. Нифантьева, М. А. Членова. – Т. 4. – М., 1983. – С. 77-136.

6. Моррисон Р. Дикарбоновые кислоты // Органическая химия / Р. Моррисон, Р. Бойд ; пер. с англ. В. М. Демьянович, В. А. Смита ; под ред. И. К. Коробицыной. – М., 1974. – С. 860-873.

7. Нейланд О. Я. Дикарбоновые и поликарбоновые кислоты // Органическая химия : учебник / О. Я. Нейланд. – М., 1990. – С. 556-562.

8. Робертс Дж. Дикарбоновые кислоты. Производные дикарбоновых кислот // Основы органической химии : в 2 т. / Дж. Робертс, М. Касерио ; пер. с англ. Ю. Г. Бунделя ; под ред. А. Н. Несмеянова. – 2-е изд., доп. – Т. 1. – М., 1978. - С. 592-602.

9. Терней А. Дикарбоновые кислоты // Современная органическая химия : в 2 т. / А. Терней ; пер. с англ. Е. И. Карпейской, М. И. Верховцевой ; под ред. Н. Н. Суворова. – Т. 2. – М., 1981. – С. 133-135.


За літературою звертатись в бібліотеку природничого факультету (ауд. № 314).
Довідку виконала бібліотекар природничого факультету Бурчинська А. В.

0

184

Ivan написал(а):

Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури на тему "Творчість Володимира Даниленка". Дякую

Доброго дня, Іване! Пропонуємо Вам такий список літератури, хоча з запиту не зовсім зрозуміло, що саме потрібно: власне творчість письменника чи про його творчість.

Д 18
1. Даниленко В. Г.  Лісоруб у пустелі. Письменник і літературний процес / В. Г. Даниленко. - Київ. : Академвидав, 2008. - 346, [4] с.
Аб. №1 (3), ЧЗ №1 (2)
2. Бабич І. «Дзеньки-бреньки» як пародія на замкнутість української літератури / Ірина Бабич // Слово і час. – 2009. - № 6. – С. 99-101.
ЧЗ №1 (2)
У2
Б18
3. Білоус П. Між першою і останньою чашкою кави : [про творчість В. Даниленка] / Петро Білоус // Сон із дзьоба стрижа  : [оповідання] / Володимир Даниленко. – Львів, 2007. – С. 4-16.
ЧЗ №1 (1)
4. Бурдастих М. Трансформація готичної традиції в новелістиці В. Даниленка / Марія Бурдастих // Слово і час. - 2014. - N 10. - С. 77-84. - Бібліогр.: с. 84 (10 назв) .
ЧЗ №1 (1)
913(У)
В 67
5. Волинь-Житомирщина : іст.-філол. зб. з регіон. пробл. / Ін-т укр. мови НАН України, Північноукр. діалектол. центр Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка, Житомир. іст.-філол. ін-т регіон. дослідж. ; [ред.: В. О. Єршов, В. М. Мойсієнко]. - Житомир : Вид.-во ЖДУ ім. І. Франка, 1997 - Вип. 19 / [редкол.: П. В. Білоус та ін.]. - Житомир : В. Б. Котвицький, 2009. – В змісті: Стихія гумору в творчості Володимира Даниленка / Ірина Бабич.
913(У)
В 67
6. Волинь-Житомирщина : іст.-філол. зб. з регіон. пробл. / Ін-т укр. мови НАН України, Північноукр. діалектол. центр Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Житомир. іст.-філолог. ін-т регіон. дослідж.; [ред.: В. О. Єршов, В. М. Мойсієнко]. - Житомир : Вид.-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - Вип. 20. – Із змісту: Валерій Шевчук як герой творів Володимира Даниленка / Ніна Козачук.
913(У)
В 67
7. Волинь-Житомирщина : іст.-філол. зб. з регіон. пробл. / Ін-т укр. мови НАН України, Північноукр. діалектол. центр Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Житомир. іст.-філолог. ін-т регіон. дослідж.; [ред.: В. О. Єршов, В. М. Мойсієнко]. - Житомир : Вид.-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - Вип. 20. - .Із змісту: Житомирська прозова школа: нативізм (В. Шевчук) і контракультурація (В. Даниленко) / Олена Юрчук.

8. Галич О. "Капелюх Сікорського" В. Даниленка: біографія, квазібіографія, художній роман? / Олександр Галич // Слово і час. - 2016. - N 7. - С. 12-21. - Бібліогр.: с. 21
ЧЗ №1 (1)
9. Давиденко І. Міфологічні трансформації в оповіданнях В. Даниленка / Іван Давиденко // Слово і час. - 2011. - N 9. - С. 100-106. - Бібліогр.: с. 106 (17 назв)
ЧЗ №1 (1)
10. Зборовська Н. У метафізичних пітьмах сучасної української літератури : за кн. В. Даниленка «Сон із дзьоба стрижа» та романом Г. Іваненко «Час покаянний» / Ніла Зборовська // Дивослово. – 2007. - № 7. – С. 52-57.
ЧЗ №1 (1)
11. Омельчук Ю. О. Сюрреалістичні особливості новели В. Даниленка "Сон із дзьоба стрижа" / Ю. О. Омельчук // Філол. трактати. - 2013. - Том 5, N 1. - С. 50-54. - Бібліогр.: с. 54 (16 назв) .
ЧЗ №1 (1)
12. Шнайдер В. Демони кохання в маєтку Тарновських : [про творчість В. Даниленка] / В'ячеслав Шнайдер // Кур'єр Кривбасу. - 2012. - N 276/277. - С. 345-354.
ЧЗ №1 (1)
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

185

abm написал(а):

Доброго дня! Прохання допомогти списком літератури для розкриття теми "Інновації в управлінській діяльності освітнього закладу"

Здрастуйте! Пропонуємо до Вашої теми такий список літератури:

1. Василенко Н. В. Особливості управління опорною школою: кардинальні реформи в освіті / Н. В. Василенко // Управління шк. : [практ. методики та технології упр.] . - 2017. - N 22/24. - С. 6-17. - Бібліогр.: с. 17
ЧЗ №1 (1)
2. Вознюк Г. Ф. Створення та забезпечення ефективного функціонування інноваційного простору сільських загальноосвітніх навчальних закладів району: управлінський аспект / Г. Ф. Вознюк // Управління шк. : [практ. методики та технології упр.] . - 2016. – N 19/21. -  С. 36-39
ЧЗ №1 (1)
3. Волкова Н. Застосування логістичного підходу до управління інноваціями в навчальному процесі / Неоніла Волкова, Наталія Руденко // Директор шк. : для керівників навч. закл. - 2016. - N 15/16. -  С. 32-34
ЧЗ №1 (1)
373.01
З-41
4. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний менеджмент у закладах освіти" (21 березня 2017 року) : у 2-х ч. Ч. 1 / [рец.: Н. А. Сейко, І. І. Кравчук, Т. М. Смагіна ; відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова]. - Житомир : Вид-во Левковець, 2017. - 267 с.
Аб. №1 (3), ЧЗ №1 (2), ЧЗ гурт. №4 (1)
5. Калініна Л. Науковий дискурс сучасних методологій організаційного механізму управління в сфері освіти / Людмила Калініна // Рідна школа. – 2017. – № 1/2. – С. 8-17.
ЧЗ №1 (1)
6.Калініна Л. Тенденції управління закладами освіти в умовах розвиткуінформаційного суспільства в Україні  / Людмила Калініна, Ганна Калініна // Директор шк. : для керівників навч. закл. - 2017. - N 15/16. - С. 95-105. - Бібліогр.: с. 105
ЧЗ №1 (1)
7. Лученко С. В. Сучасні моделі управління, соціальне партнерство учасників освітнього процесу та громадськості / С. В. Лученко // Управління шк. : [практ. методики та технології упр.] . - 2017. - N 25/27. - С. 19-23. - Бібліогр.: с. 23
ЧЗ №1 (1)
8. Мариновська О. Методичний менеджмент освітніх інновацій: неперервний професійний розвиток педагогічних працівників / Оксана Мариновська // Рідна шк. : наук.-пед. журн. - 2016. - N 7. - С. 32-37. - Бібліогр.: с. 36
ЧЗ №1 (1)
9. Мариновська О. Я. Програмно-цільовий методичний менеджмент освітніх інновацій / О. Я. Мариновська // Завучу. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - 2017. - N 15/16. - С. 52-59. - Бібліогр.: с. 59
10. Перехейда О. М. Інноваційно-концептуальна модель управління навчальним закладом [Текст] / О. М. Перехейда // Управління шк. : [практ. методики та технології упр.] . - 2017. - N 1/3. - С. 28-75
ЧЗ №1 (1)
11. Свінченко І. А. Використання хмарних сервісів в управлінні ЗНЗ [Текст] / І. А. Свінченко // Управління шк. : [практ. методики та технології упр.]. - 2016. - N 4/6. - С. 74-79. - Бібліогр.: с. 79
ЧЗ №1 (1)
12. Тарахта В. В. Сучасне управління навчальним закладом: мета, зміст і методика внутрішнього контролю / В. В. Тарахта // Управління шк. : [практ. методики та технології упр.] . - 2017. - N 25/27. - С. 43-49. - Бібліогр.: с. 49

Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+1

186

Дар'я Тарасюк написал(а):

Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, зі списком літератури для курсової роботи на тему: "Явище антонімії у сучасній англійській мові".

Доброго дня, Дар'є! Пропонуємо Вам такий список літератури:
Арнольд, И. В. Лексикология современного английского языка [Текст] : учеб. для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / И. В. Арнольд. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1986. - 295, [1] с. : табл.

Беляевская, Е. Г. Семантика слова [Текст] : учеб. пособие для студентов ин-тов и фак. иностр. яз / Е. Г. Беляевская. - М. : Высш. шк., 1987. - 126, [2] с. : рис.

Верба, Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов [Текст] : посіб. для переклад. від-нь вузів / Л. Г. Верба. - Вінниця : Нова кн., 2003. - 153 с.

Вилюман, В. Г. Английская синонимика (введение в теорию синонимии и методику изучения синонимов) [Текст] : учеб. пособие / В. Г. Вилюман. - М. : Высш. шк., 1980. - 127, [1] с. - (Библиотека филолога). - Библиогр.: с. 122-126.

Квеселевич, Дмитро Іванович. Практикум з лексикології сучасної англійської мови [Текст] : навч. посіб. / Д. І . Квеселевич, В. П. Сасіна ; Житомир. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Полігр. центр ЖДПУ ім. І. Франка, 2000. - 117 с.

Кочерган, М. П. Вступ до мовознавства [Текст] : підручник / М. П. Кочерган ; [рец.: В. Г. Скляренко, О. О. Тараненко, О. В. Тищенко]. - 2-ге вид. - К. : Академія, 2010. - 367 с. : табл., рис. - (Альма-матер : заснов. в 1999 р.).

Kuznetsova, V. Notes on English Lexicology [Текст] : учб. посіб. для студ. заоч. навч. пед. ін-тів інозем. мов та ф-тів інозем. мов ун-тів / V. Kuznetsova ; за ред. доц. Н. М. Раєвської. - К. : Рад. шк., 1966. - 130, [4] p.

Мостовий, М. І. Лексикологія англійської мови [Текст] : підруч. для студ. ін-тів і ф-тів інозем. мов. / М. І. Мостовий. - Х. : Основа, 1993. - 255 с. : табл.

Nikolenko, A. G. English Lexicology. Theory and Practice [Текст] : навч. посіб. / A. G. Nikolenko ; Нац. авіац. ун-т. - Vinnytsya : Nova Knyha, 2007. - 525 с. : табл., рис.

Саламаха, М. Я. Антонімія у парадигматичних відношеннях англомовної термінології сфери охорони довкілля / М. Я. Саламаха // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. - Вип. 2 (68). - С. 220-223

Більше інформації про книги можете дізнатися у бібліотеці ННІ іноземної філології та скористатися електронним каталогом. Довідку виконала бібліотекар ННІ іноземної філології Невмержицька В. О.

+1

187

Дуже вдячний Мартинюк А.І. за список літератури на тему:"Інновації в управлінській діяльності освітнього закладу"!

0

188

IP_87 написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури для розкриття теми: "Особливості мови українських видань для дітей"

Доброго дня! Пропонуємо такий список літератури для розкриття вашої теми:
1. Атрошенко Г. І. Стилістичні колорити української поезії для дітей / Г. І. Атрошенко // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – 2005. - № 1. – С. 5-9.
ЧЗ №1 (1)
2. Блажеєва З. Ономастична лексика на сторінках Букваря / З. Блажеєва, К. Троян // Початкова школа. – 2008. - № 11. – С. 5-7.
ЧЗ №1 (1)
3. Гнідець У. Література для дітей та юнацтва: концепуалізація поняття в контексті соціокультурного розвитку суспільства / Уляна Гнідець // Українська мова та література. - 2011. - N 1/2. - С. 3-9. - Бібліогр.: с. 9
ЧЗ №1 (1)
4. Денисовець І. Словотвірна специфіка оказіональних власних географічних назв у сучасному українському дитячому дискурсі / Ірина Денисовець // Українська мова. - 2015. - N 1. - С. 117-124. - Бібліогр.: с. 123-124.
ЧЗ №1 (1)
5. Овдійчук Л. Жанри та стильові особливості сучасної прози для дітей  / Лілія Овдійчук // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. - 2015. - N 1. - С. 35-38. - Бібліогр.: с. 38.
ЧЗ №1 (1)
4
М 74
6. Огар Е. І. До питання про мовну культуру сучасної дитячої книги / Е. І. Огар // Мова і культура. Вип. 7, т. IV, Ч. 1. Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту. – Київ, 2004. – С. 183-188.
ЧЗ №1 (1)
7. Русанівський В. Мова літератури для дітей / В. Русанівський // Мовознавство. – 2006. - № 5. – С. 3-14.
ЧЗ №1 (1)
8. Савка М. Стан сучасної української літератури для дітей та підлітків / Мар'яна Савка // Українська мова та література. - 2011. - N 1/2. - С. 20-22.
ЧЗ №1 (1)
9. Свердан Т. Дитяча книжка: мовно-виховний аспект / Т. Свердан, Л. Радик // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2006. - № 3. – С. 14-15.
ЧЗ №1 (1)
10. Свердан Т. «Суржикізація» сучасних видань для дітей / Т. Свердан, Л. Радик // Дивослово. – 2006. - № 2. – С. 40-42.
ЧЗ №1 (1)
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+1

189

IP_87 написал(а):

Вітаю! Прошу допомогти списком літератури про творчість Юрка Гудзя.


Доброго дня! Нам вдалося підібрати таку літературу до теми:

Д 18
1. Даниленко В. Г. Два есе про Юрка Гудзя / Лісоруб у пустелі. Письменник і літературний процес / В. Г. Даниленко. - Київ : Академвидав, 2008. – С. 102-109.
2. Даниленко В. Романи "Не-ми" та "Ісихія" в літературній спадщині Юрка Гудзя / Володимир Даниленко // Слово і час. – 2011. - N 6. - С. 48-53. - Бібліогр.: с. 53.
3. Зборовська Н. Психометафізика як метод дослідження художньої літератури : [про образи в новелі Ю. Гудзя «Навпроти снігу»]/ Ніла Зборовська // Слово і час. - 2009. - N 4. - С. 56-57.
4. Концевич Є. До земляка про земляка : [про Ю. Гудзя] / Євген Концевич // Косень. – 1999. - № 1. – С. 42-46.
У2
Г 93
5. Левченко О. Шум і пошум «невидимих крил» : [про творчість Юрка Гудзя] / Олег Левченко // Набережна під скелями  : вірші, проза, пер., ст., рец., інтерв'ю, листи / Юрко Гудзь ; [упоряд. О. Г. Левченко]. - Житомир, 2012. – С. 4-7.
6. Павлінчук Т. «Поміж усіх слів невимовним залишається ціле життя» : Юрко Гудзь / Тетяна Павлінчук // Укр. мова й літ. в сер. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. - № 1. – С. 72.
7. Скаліцкі М. Спроба сіленціології (Юрко Гудзь) / Михалко Скаліцкі // Кур’єр Кривбасу. – 1998. - № 97/98.  –С. 153-156.
8. Сопронюк О. «Там дивно, там тихо, там гарно…»: Юрко Гудзь / О. Сопронюк // Літ. Україна. – 2009. – 19 лют. – С. 1.
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+1

190

Alina написал(а):

Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу по темі "Державна політика у сфері надання освітніх послуг вищими навчальними закладами: американський досвід".

Доброго дня, Аліно! Література по вашій теми є у читальному залі бібліотеки, пропонуємо такий перелік джерел:
1. Верхогляд О. Особливості застосування законодавства США у сфері вищої освіти до державних і приватних ВНЗ / Ольга Верхогляд, Юлія Романовська, Олександр Романовський // Вища школа. – 2010. – № 9. – С. 81-91. – Бібліогр.: с. 91.
ч/з №1
2. Верхогляд О. Розвиток американського законодавства у сфері вищої освіти в ХХ-ХХІ сторіччі / Ольга Верхогляд, Юлія Романовська, Олександр Романовський // Вища школа. – 2010. – № 5/6. – С. 68-78. – Бібліогр. в прим.
ч/з №1
3. Зварич І. Впровадження стандартів оцінювання педагогічної компетентності викладачів у вищих навчальних закладах США / Ірина Зварич // Вища школа. – 2012 – № 2. – С. 42-51. – Бібліогр.: с. 51.
ч/з №1
4. Зварич І. Застосування засобів паралінгвістики для оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США / Ірина Зварич // Вища школа. – 2014 – № 8. – С. 101-109. – Бібліогр.: с. 109.
ч/з №1
5. Зварич І. М. Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США (друга половина XX - початок XXI століття) : монографія / І. М. Зварич ; [рец. В. І. Бондар та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Фенікс, 2014. – 341 с. – Бібліогр.: с. 325-341.
ч/з №1
6. Зварич І. М. Стандарти педагогічної компетентності викладачів США / І. М. Зварич // Педагогіка і психологія. – 2012. – № 2. – С. 53-59. – Бібліогр.: с. 59.
ч/з №1
7. Зварич І. Тестування педагогічної компетентності викладачів США / Ірина Зварич // Вища освіта України. – 2012. – № 4. – С. 92-99. - Бібліогр.: с. 99.
8. Карпенко О. В. Реалізація державної політики у сфері надання освітніх послуг вишами США / О. В. Карпенко, С. В. Тарнавська // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 1. – С. 79-87. – Бібліогр.: с. 85-87.
ч/з №1
9. Курбатов С. Американська система акредитації вищих навчальних закладів / Сергій Курбатов // Вища освіта України. – 2016. – № 4. – С. 70-75. – Бібліогр.: с. 75.
ч/з №1
10. Сиротіна О. Дослідження змін у парадигмі підготовки викладачів вищої школи у США / Олена Сиротіна // Вища школа. – 2011. – № 2. – С. 99-106 : табл. - Бібліогр.: с. 106.
ч/з №1
11. Хорган Т. Р. Новий погляд на роль державної політики та управління в американській вищій освіті / Хорган Т. Р. // Освіта та педагогічна наука. – 2013. – № 4. – С. 27-34. – Бібліогр.: с. 33.
ч/з №1
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+1

191

terra написал(а):

Добрий день! Прошу надати список літератури до теми: "Вплив музики на емоційний стан людей"

Доброго вечора! Пропонуємо Вашій увазі такий список літератури:
Гордійчук Н. Народні пісні заспокоять перед операцією. Вплив музики на наш організм / Надія Гордійчук // Шкільний світ. – 2009. - № 18. – С. 20 (вкладка).
ч/з №1
Громова Т.  Розмаїття впливу музики на психологічний стан людини / Тетяна Громова // Психолог. - 2010. - N 33. - С. 30-31. - Бібліогр.: с. 31.
ч/з №1
Калошин В. Ф. Колір та музика як засоби психічної саморегуляції / Калошин В. Ф. // Практична психологія та соціальна робота. - 2012. - N 5. - С. 69-76. - Бібліогр.: с. 76.
Князева Т. С. Распознавание музыкальных эмоций и эмоциональный интеллект / Т. С. Князева // Вопросы психологии. - 2014. - N 1. - С. 80-87. - Библиогр.: с. 86-87.
ч/з №1
Коврігіна Л. О. Вплив музики на психоемоційний стан людини / Л. О. Коврігіна // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2012. – N 2   - С.24-26
Москальова А. Вплив музики на емоційний стан підлітків / А. Москальова // Психолог. – 2006. - № 43. – С. 28-30.
ч/з №1
Осійчук П. М. Звук. Вплив музики на організм людини / П. М. Осійчук // Фізика в шк. України. Позаклас. робота. - 2015. - N 4. - С. 9-17. - Бібліогр.: с. 17.
ч/з №1
Траверсе Т. Психологічні особливості впливу музичної інформації на особистість слухача  / Т. Траверсе // Соціальна психологія. – 2005. - № 4. – С. 143-152.
ч/з №1
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+1

192

andros17 написал(а):

Добрий день! Прошу допомогти у підборі літератури на тему: "Джек Лондон.Життєвий і творчий шлях"

Доброго дня!У нашій бібліотеці є така інформація про Джека Лондона:

Б 74
Богословский В. Н. Джек Лондон / В. Н. Богословский. - М. : Просвещение, 1964. - 238, [1] с. - Библиогр.: с. 237-238.
Примірників всього: 3
Аб. №1 (3)

8И(Амер)
Б 95
Быков В. М. Джек Лондон / В. М. Быков. - М. : Изд-во Москов. ун-та, 1964. - 251, [2] с. : фот.
Примірників всього: 5
Аб. №1 (5)

Доценко Р. Джек Лондон в українських перекладах / Р. Доценко // Всесвіт. – 1976. - № 5. – С. 180-183.


Д 13
Давиденко Г. Й.  Історія зарубіжної літератури XX століття : навч. посіб. / Г. Й. Давиденко, Г. М. Стрельчук, Н. І. Гринчак ; М-во освіти і науки України, Глухів. держ. пед. ун-т. - 3-тє вид. - К. : Центр учб. л-ри, 2011.  - Із змісту: Американська література. Джек Лондон.
Примірників всього: 7
ЧЗ №1 (2), Аб. №1 (5)

8И(Амер)
Д 33
Денисова, Т. Н. Джек Лондон : Життя і творчість / Т. Н. Денисова. - Київ : Дніпро, 1978. - 123, [2] с.
Примірників всього: 9
Аб. №1 (9)

8И(Амер)
Л-64
Спиллер Э. Р. [О Джеке Лондоне] / Роберт Э. Спиллер // Литературная история Соединенных Штатов Америки. В 3 т. Т. 3 / под ред Р. Спиллера и др. – М., 1979. – С. 115-117, 121-125.
ч/з № 1

И (Амер)
Л-76
Лібман З. Письменник, що з нами поруч / З. Лібман // Твори : у 12 т. Т. 1. Оповідання / Джек Лондон. – Київ, 1969. – С. 5-29.
ч/з №1

8И(Амер)
С-82
Стоун И. Моряк в седле : биография Джека Лондона / Ирвинг Стоун ; пер. М. Кан. – М., 1960. – 394 с. – (Жизнь замечательных людей).
Ч/з № 1

8И(Амер)
Ф 77
    Фонер Ф. Джек Лондон - американский бунтарь : пер. с англ. / Ф. Фонер. - М. : Прогресс, 1966. - 237, [2] с. : фот. - Библиогр.: с. 225-237, [1]. –
Примірників всього: 4
Аб. №1 (4)
Матеріал підготувала Мартинюк А. І.

0

193

Віталій написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової на тему "Комунікативні ознаки англійських модальних дієслів". Дякую!

Доброго дня! Бібліотека склала такий список літератури і пропонує Вам звернутися до бібліотеки ННІ іноземної філології:
1. Євченко, Віра Володимирівна Изменение функциональных и комуникативных характеристик современных английских модальных глаголов [Текст] / В. В. Євченко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2004. - Вип. 17. - С. 143-146.

2. Євченко, Віра Володимирівна Як використовувати модальні дієслова сучасної англійської мови [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. Вип. 1 / В. В. Євченко, А. В. Сингаївська. - Житомир : Полісся, 1999. - 145, [2] с. - Загл. обл. : How to Use English Modals. - Бібліогр.: с. 144-146.

3. Starko, V. Speak Authentic English! [Текст] : a handbook for Ukrainians / [рец.: Є. І. Гороть, Н. М. Антонюк] . - Vinnytsia : [Nova knyha], 2004. - 191 с : табл. - Бібліогр.: с. 190-191

4. Вейхман, Г. А. Новое в грамматике современного английского языка [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. А. Вейхман. - [2-е изд., доп. и испр.]. - М. : Астрель : АСТ, 2002. - 542, [1] с. : табл.

5. Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти [Текст] : навч. посіб. / за ред. В. К. Шпака. - 2-ге вид. стер. - К. : Знання, 2007. - 310 с. - (Вища освіта XXI століття). - Бібліогр.: с. 308-310.

6. Верба, Л. Г. Граматика сучасної англійської мови [Текст] : довідник = Modern English Grammar : ref. bk. / Л. Г. Верба, Г. В. Верба. - К. : Логос-М, 2008. - 341 с. : табл. - (Учням та абітурієнтам).

7. Горбунова, Е. В. Английская грамматика в коммуникативных упражнениях [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. В. Горбунова, С. Г. Дубровская. - М. : Высш. шк., 1985. - 172, [2] с.

8. Грамматика английского языка. Морфология [Текст] : учеб. пособие / Н. А. Кобрина [и др.]. - М. : Просвещение, 1985. - 287, [1] с. : табл.

9. Боговая, Н. І. Модальні дієслова, обов'язковість [Текст] : конспект уроку в 11 кл. / Н. І. Боговая // Англійська мова та література : наук.-метод. журн. - 2010. - N 7. - С. 18-20

10. Alexeyeva, I. Theoretical Grammar Course of Modern English [Текст] : [навч. посіб.] / Iryna Alexeyeva ; рец.: О. Є. Ткачук-Мірошниченко, О. М. Ільченко. - Vinnytsya : Nova knyha, 2007. - 327 с. - Бібліогр.: с. 321.

Старикова, О. М. Семінарій з курсу теоретичної граматики англійської мови [Текст] / О. М. Старикова, Н. П. Алова = Seminars in Theoretical Grammar / O. M. Starikova, N. P. Alova : навч. посіб. - Вид. 2-ге, перероб. й допов. - Київ : Вища шк., 1980. - 180, [1] с.

Теоретическая грамматика английского языка [Текст] : учеб. пособие / С. П. Балашова [и др.] ; отв. ред. В. В. Бурлакова. - Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1983. - 252, [1] с.

Гордон, Е. М. Модальность в современном английском языке [Текст] : пособие по употреблению мод. глаголов и форм, обозначающих нереальность / Е. М. Гордон, И. П. Крылова. - М. : Междунар. отношения, 1968. - 133, [2] с.

Вайсбейн, И. М. Модальные глаголы в устной речи (на английском языке) [Текст] : пособие для студентов фак. иностр. яз. пед. ин-тов / И. М. Вайсбейн, З. Я. Тураева. - М. ; Л. : Просвещение, 1966. - 117, [1] с.

Підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Невмержицька В.О.

0

194

Віталій написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової на тему "Комунікативно-прагматичні особливості присвійних детермінативів". Дякую!

Віталію,знову здрастуйте! Вам підібрано такий список літератури до теми курсової роботи:
Берри, Р. Детерминативы и квантификаторы = English Guides Determiners & Quantifiers : справ. по англ. яз. / Роджер Берри ; [пер. с англ. Е. В. Глушенковой]. - М. : АСТ : Астрель, 2004. - 221, [2] с. - (Collins Cobuild).

Berry, R. English Guides. Bk. 10. Determiners and Quantifiers / Roger Berry. - [London] : Harper Collins Publishers, 1997. - 186 p. - (Collins Cobuild).

Блох, М. Я. Теоретическая грамматика английского языка : учеб. для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / М. Я. Блох. - М. : Высш. шк., 1983. - 382, [1] p. - Загл. обл. : A Course in Theoretical English Grammar.

Бражникова, Г. Ф. Граматика сучасної англійської мови. Морфологія (теоретичний курс) : підручник / Г. Ф. Бражникова. - Київ : Рад. шк., 1960. – 183 с.

Верба, Г. В. Граматика сучасної англійської мови : довідник = Modern English Grammar : ref. bk. / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. - Київ : Логос-М, 2015. - 341 с. : табл. - (Учням та абітурієнтам).

Грамматика английского языка. Морфология : учеб. пособие / Н. А. Кобрина [и др.]. - М. : Просвещение, 1985. - 287, [1] с. : табл. - Загл. обл. : An English Grammar. Morphology.

Жлуктенко, Ю. О. Порівняльна граматика англійської та української мов [Текст] / Ю. О. Жлуктенко = A Comparative Grammar of English and Ukrainian / Yu. Zhluktenko : посіб. для вчителів. - Київ : Рад. шк., 1960. - 157, [3] с.

Иванова, И. П. Теоретическая грамматика современного английского языка : учеб. для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / И. П. Иванова, В. В. Бурлакова, Г. Г. Почепцов. - М. : Высш. шк., 1981. - 284, [1] с. - (Высшее образование). -

Качалова, К. Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами / К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич = English Grammar / K. N. Kachalova, E. E. Israilevich. - М. : ЛадКом, 2008. - 716, [1] с.

Теоретическая грамматика английского языка : учеб. пособие / С. П. Балашова [и др.] ; отв. ред. В. В. Бурлакова. - Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1983. - 252, [1] с.

Fedorenko, O. I. English Grammar. Theory : study manual for students and researchers = Граматика англійської мови. Теоретичний курс : навч. посіб. для студ. і асп. / O. I. Fedorenko, S. M. Sukhorolska ; Ministry of education and science of Ukraine, Lviv Ivan Franko National University. - Lviv : Lviv Ivan Franko National University Publishing Center, 2008. - 359 p.

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Власова Є. Г.

0

195

Іванна написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему: "Фразові дієслова та їх переклад на українську мову". Дякую!

Доброго дня! До Вашої теми підібрана така література:

1. Поуви, Д. Английские фразовые глаголы и их употребление [Текст] : учеб. пособие для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / Джейн Поуви. - М. : Высш. шк., 1990. - 175, [1] с. : табл. - Загл. обл. : Phrasal Verbs and How to Use Them. - Библиогр.: с. 154. - Указ.: с. 155-176.

2. Черноватий, Л. М. Пригоди в ущелині Пенкадер [Текст] : навч. посіб. з вивч. англ. прийменників та фразових дієслів для студ. вищ. закл. освіти, що навч. за спец. "Переклад" / [Л. М. Черноватий, Н. М. Ковальчук]. - Вінниця : Нова кн., 2004. - 362 с. : табл., рис. - (Dictum Factum).

3. Квеселевич, Дмитро Іванович Практикум з лексикології сучасної англійської мови [Текст] : навч. посіб. / Д. І. Квеселевич, В. П. Сасіна. - Вінниця : Нова кн., 2001. - 111 с.

4. Alexander, L. G. Longman English Grammar [Текст] : [ref. bk.] / L. G. Alexander. - London ; New York : Longman, 1995. - 374 p.

5. Leech, G. A Communicative Grammar of English [Текст] : [пособие для учителя] / Geoffrey Leech, Jan Svartvik. - Moscow : Prosveshcheniye, 1983. - 303, [1] p.

6. Leech, G. An A-Z of English Grammar and Usage [Текст] : [ref. book] / Geoffrey Leech. - London : Nelson, 1989. - 575 p. : tab.

7. Swan, M. Practical English Usage [Текст] : [учеб. пособие] / Michael Swan ; [отв. ред.: Л. А. Бармина и И. П. Верховская ; предисл. на рус. яз. А. Д. Швейцера]. - Moscow : Vysšaja Škola, 1984. - 639, [24] c.

8. Шитова, Л. Ф. English Idioms and Phrasal Verbs [Текст] = Англо-русский словарь идиом и фразовых глаголов / Л. Ф. Шитова, Т. Л. Брускина. - [2-е изд., испр.]. - СПб. : Антология, 2004. - 252, [3] с.

9. Столянков, Ю. В. Некоторые закономерности формирования значений английских фразовых глаголов в двуязычном аспекте [Текст] / Ю. В. Столянков // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: "Лингвистика" = Bulletin of Moscow State Regional University. Series: "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2010. - N 1. - С. 159-162.

10. Chambers Dictionary of Phrasal Verbs. English-Ukrainian Semibilingual [Текст]. - К. : Всеувито, 2003. - 484 p.

11. Courtney, R. Longman Dictionary of Phrasal Verbs [Текст] / Rosemary Courtney. - Harlow : Longman, 1995. - 734 p.

12. Акользіна, Ю. Фразові дієслова та мовні звороти в повсякденному спілкуванні. Навіщо ми вивчаємо іноземну мову [Текст] : англ. мова : 10 кл. / Юлія Акользіна // Інозем. мови в шк. України : наук.-метод. журн. - 2017. - N 1. - С. 20-24

Підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Невмержицька В.О.

0

196

Ira P написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, зі списком літератури до теми: "Міжпредметні зв'язки в сучасній школі"


Доброго дня! Література підібрана до Вашої теми знаходиться у читальному залі бібліотеки:
. Большакова І. Інтегроване навчання: тематичний і діяльнісний підходи / Інна Большакова, Марина Пристінська // Поч. навчання та виховання. - 2017. - N 28/29. - С. 12-25
2. Бугайчук А. Інтегроване навчання: переваги та досвід впровадження / Анастасія Бугайчук // Школа. - 2017. - N 8. - С. 2-4. - Бібліогр.: с. 4 (4 назви)
05
В 53
3. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка / [голов. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. П. В. Білоус ; заст. голов. ред. О. А. Дубасенюк ;]. – Житомир, 2005. - Вип. 21.-  281, [4] с. – Із змісту: Міжпредметні зв'язки як засіб формування навчально-пізнавальної культури молодших школярів на уроках рідної мови / В. І. Єрмак ; Інтегроване викладання та міжпредметні зв'язки в історичному аспекті та сьогоденні / Т. І. Мантула.

4. Завуч. - 2017.- N 4 .
На вкладках: Сучасний урок. Міжпредметні зв'язки

371.01
І-67
5. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Навч.-наук. ін-т педагогіки ; [за заг. ред.: В. Є. Литньова, Н. Є. Колесник ; рец.: С. С. Вітвицька, І. Д. Сахневич, Л. І. Тищук]. - Житомир : ФОП Левковець, 2012. - 456 с. – Із змісту:Міжпредметні зв'язки на уроках читання / О. Ф. Лонська, О. А. Гордієнко
Ч/З№1 (1)
6. Мариновська О. Інтегроване навчання: технологічний аспект / Оксана Мариновська // Рідна шк. - 2014. - N 4/5. - С. 32-36 : рис. - Бібліогр.: с. 36
7. Мелецька, С. Інтегроване навчання - новація в освіті / Світлана Мелецька // Школа. - 2017. - N 8. - С. 10-17 : табл. - Бібліогр.: с. 17 (7 назв)
378.147
П 45
8.Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Навч.-наук. ін-т педагогіки ; [літ. ред. Н. М. Мирончук ; рец. С. С. Вітвицька та ін.]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. - 573 с. –Із змісту: Інтеграція в навчальному процесі початкової школи / А. Т. Запольська.

9. Просіна О. В. Інтегроване навчання як педагогічна категорія: специфіка у викладанні предметів мистецького циклу / О. В. Просіна // Педагогіка і психологія. - 2017. - N 1. - С. 33-38
10. Савченко О. Я. Міжпредметні зв'язки як ресурс реалізації компетентнісного підходу на уроках літературного читання / Савченко Олександра Яківна // Укр. пед. журн. - 2017. - N 2. - С. 48-57. - Бібліогр.: с. 56
Ч/З№1 (1)
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

197

Анастасія12009 написал(а):

Доброго дня,вибачте будь ласка, потребуются допомоги в пошуку джерел на тему " Психокорекцiя моторноï дiяльностi y дiтем з ДЦП засобами арт-терапiï"

Доброго вечора! Надсилаємо Вам список джерел до запропонованої теми:
Андрейчин С. Р. Система впровадження арт-методів у роботі практичного психолога / С. Р. Андрейчин // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 5. – С. 13-18.
Глоба О. Теорія і практика соціалізації осіб із порушеннями опорно-рухового апарату / Олександр Глоба // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. - 2013. - N 4. - С. 53-57. - Бібліогр.: с. 57
Єфименко М. Диференційований підхід до фізичної реабілітації дошкільників із порушеннями опорно-рухового апарату [Текст] / Микола Єфименко // Особлива дитина: навчання і виховання. - 2014. - N 3. - С. 61-68. - Бібліогр.: с. 68
.Жильцова В. Арт-терапія у роботі із замкненими та тривожними дітьми / Вікторія Жильцова // Психолог. – 2012. - № 13-14. – С. 73-76
Зборюк Т. П. Арт-терапевтичні технології у психокорекційній практиці / Т. П. Зборюк // Шкільному психологу. Усе для роботи - 2010. – № 4. – C. 23-31. 17.
Неверовська І. Арт-педагогіка та арт-терапія з дітьми з особливими освітніми потребами : з досвіду роботи / Ірина Неверовська // Психолог. - 2012. - N 19. - С. 43-47. - Бібліогр.: с. 47
.Одинцова В. Арт-терапія у реабілітації дітей-інвалідів / Віра Одинцова // Психолог. – 2012. - № 13-14. – С. 92-101.
Чеботарьова О.  Багатоаспектність корекційно-розвивальної роботи в освітніх закладах для дітей із порушенням опорно-рухового апарату / Олена Чеботарьова, Ірина Гладченко // Особлива дитина: навчання і виховання. - 2017. - N 1. - С. 21-30. - Бібліогр.: с. 30
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

198

Тася написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи з практичного курсу англійської мови на тему "Функціональні особливості дієслів, які виражають психоемоційний стан людини". Дякую!


Доброго дня! Для написання курсової роботи пропонуємо Вам таку літературу:
Александрова, О. В. Проблемы экспрессивного синтаксиса (на материале английского языка) : учеб. пособие / О. В. Александрова. - М. : Высш. шк., 1984. - 211 с.

Арнольд, И. В. Стилистика современного английского языка (стилистика декодирования) : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по специальности "Иностр. яз." / И. В. Арнольд. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 1990. – С. 107-118

Артюшина, Ю. О. Темпоральная семантика нетемпоральных слов в современном английском языке (на примере обозначений эмоциональных состояний) / Ю. О. Артюшина // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2010. - N 1. – С. 90-95

Григоренко, Г. С. Особливості вербалізації негативного емоційного стану в англомовному прозовому дискурсі / Г. С. Григоренко // Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих науковців за міжнар. участі, 27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [ред.: В. В. Жуковська, О. А. Черниш ; рец.: А. В. Сингаївська, Л. Ф. Могельницька, І. А. Лівицька]. - Житомир ; Київ : ЦУЛ, 2015. С. 75-79.

Мац, І. І. Різновиди емоцій та способи їх вербалізації (на матеріалі англійської мови) / І. І. Мац // Вісник Житомирського педагогічного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДПУ ім. І. Франка, 2003. - Вип. 11. - С. 181-183.

Мац, І. І. Емотивні висловлення як складники афілятивного діалогічного дискурсу (на матеріалі сучасної американської драми) / І. І. Мац // Вісник Житомирського педагогічного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДПУ ім. І. Франка, 2003. - Вип. 22. - С. 116-118.

Позднякова, Н. О. Анализ эмотивных контекстов и образов-символов при обучении стилистической интерпретации художественного текста / Н. О. Позднякова // Іноземні мови : IМ : наук.-метод. журн. - 1997. - N 3. - С. 30-32.

Swan, M. Practical English Usage : international student's edition / Michael Swan. - 3th ed. - [New York] : Oxford University Press, [2005]. - 653 p.

Соболь, Е. Ю. Языковые средства репрезентации эмоции удивления в английском художественном тексте / Е. Ю. Соболь // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2011. - N 3. - С. 135-142.

Шидловська, В. О. Особливості реалізації емоції здивування в англійській мові / В О. Шидловська // Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих науковців за міжнар. участі, 27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [ред.: В. В. Жуковська, О. А. Черниш ; рец.: А. В. Сингаївська, Л. Ф. Могельницька, І. А. Лівицька]. - Житомир ; Київ : ЦУЛ, 2015. С. 467-470

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Власова Є. Г.

0

199

LeilaEin написал(а):

І ще одне прохання - допоможіть зі списком літератури для курсової роботи на тему "Модель управління навчальним закладом на засадах інноваційного інноваційного підходу".
Дуже дякую!

Доброго дня! Повідомляю, що бібліотека підбирає інформацію для написання курсових робіт, а не пише списки літератури до них. Нам вдалося підібрати таку літературу до Вашої роботи:

1. Бобеляк Н. Є. Модель внутрішньошкільного моніторингу як інноваційний підхід до управління якістю освіти в загальноосвітньому навчальному закладі / Н. Є. Бобеляк // Виховна робота в школі -2016. – № 12. – С.14-18. – Бібліогр.: с. 18.
Ч/з № 1
373.01
З-41
2. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами" : [28 квіт. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, ННІ педагогіки, каф. педагогіки, психології та упр. навч. закл. ; [відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова ; техн. ред. Т. А. Бондарчук]. – Житомир : ФОП Левковець, 2015. – 486 с.
Аб. №1 (1), ЧЗ №1 (1)
373.01
З-41
3. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний підхід в управлінні навчальними закладами" : 10 квіт. 2014 р. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Нац. акад. пед. наук України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 210 с.
Аб. №1 (1), ЧЗ №1 (1)

4. Калашнікова С. Механізми забезпечення інноваційного організаційного розвитку сучасного університету : [на прикладі діяльності Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка] / Світлана Калашнікова // Вища школа. – 2009. – № 11. – С. 17-22. – Бібліогр.: с. 22.
ЧЗ №1
5. Калініна Л. Науковий дискурс сучасних методологій організаційного механізму управління в сфері освіти / Людмила Калініна // Рідна школа. – 2017. – № 1/2. – С. 8-17.
ЧЗ №1
6. Кириченко О. Формування системи управління вищим навчальним закладом інноваційного типу / Олександр Кириченко, Юлія Вигівська // Вища школа – 2011. – № 11. – С. 29-38. – Бібліогр.: с. 38.
ЧЗ №1
7. Коновальчук І. І. Теорія і технологія реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах : монографія / Коновальчук Іван Іванович. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 463 с.
ЧЗ №1

8. Онищенко Т. Інновації в упровадженні моделей державно-громадського управління загальноосвітнім навчальним закладом / Тетяна Онищенко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 5. – С. 106-112. – Бібліогр.: с. 112.
ЧЗ №1

05
В 53
9. Ренькас Б. М. Моделювання структури управління профільним загальноосвітнім навчальним закладом / Б. М. Ренькас // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Вип. 3 (69) / [голов. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. Н. А. Сейко]. – Житомир, 2013. – С. 140-144. – Бібліогр.: с. 143-144.

05
В 53
10. Ренькас Б. М. Системний підхід у моделюванні управління загальноосвітнім навчальним закладом / Б. М. Ренькас // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Вип. 42 / [голов ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. С. І. Покутній]. – Житомир, 2008. – С. 145-149. – Бібліогр.: с. 149.
Аб. №1 (1), Ч/З № 1
05
В 53
11. Рожнова Т. Є. Модель управління вищим навчальним закладом на засадах інноваційних технологій / Т. Є. Рожнова // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Вип. 3 (69) / [голов. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. Н. А. Сейко]. – Житомир, 2013. – С. 145-150. – Бібліогр.: с. 149-150.
ЧЗ №1 (2), Б-ка ННІ інозем. філолог. (2), Аб. №1 (2)

373.01
У 67
12. Управління інноваційним розвитком загальноосвітнього навчального закладу: моделі, соціокультурні процеси, технології / [авт. кол.: Н. В. Бортник та ін.]. – Київ, 2011. – 559 с.
Аб. №1 (2)
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

200

LeilaEin написал(а):

Доброго дня!
Будь ласка, допоможіть зі списком літератури для дипломної роботи на тему: "Управління навчальним закладом на засадах інноваційного підходу".
Дякую.

І знову здрастуйте!На сайті нашої бібліотеки в рубриці «Ресурси» («Бібліографічні посібники»), розміщено список літератури «Інновації в управлінні навчальними закладами».  http://library.zu.edu.ua/doc/innovations.pdf. Пропонуємо Вам ознайомитися із деякою літературою із цього списку:
Василенко Н. В. Особливості управління опорною школою: кардинальні реформи в освіті / Н. В. Василенко // Управління шк. : [практ. методики та технології упр.] . - 2017. - N 22/24. - С. 6-17. - Бібліогр.: с. 17
ЧЗ №1
Вознюк Г. Ф. Створення та забезпечення ефективного функціонування інноваційного простору сільських загальноосвітніх навчальних закладів району: управлінський аспект / Г. Ф. Вознюк // Управління школою. – 2016. – № 19/21. – С. 36-39.
ЧЗ №1
Волкова Н. Застосування логістичного підходу до управління інноваціями в навчальному процесі / Неоніла Волкова, Наталія Руденко // Директор школи. – 2016. – № 15/16. – С. 32-34.
ЧЗ №1
373.01
З-41
Драгунова В. В. Інноваційний менеджмент у системі освіти як наукова новизна / В. В. Драгунова // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" : [29 берез. 2016 р.] / [ відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова ; техніч. ред.: Т. А. Бондарчук, С. О. Гавриловський]. – Житомир, 2016. – С. 133-138.
Аб. №1 (1), ЧЗ №1 (1)
373.01
З-41
Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами" : [28 квіт. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, ННІ педагогіки, каф. педагогіки, психології та упр. навч. закл. ; [відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова ; техн. ред. Т. А. Бондарчук]. – Житомир : ФО-П Левковець, 2015. – 486 с.
ЧЗ №1 (2), Аб. №1 (6)
373.01
З-41
Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний підхід в управлінні навчальними закладами" : 10 квіт. 2014 р. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Нац. акад. пед. наук України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 210 с.
Аб. №1 (1), ЧЗ №1 (1)
Мариновська О. Методичний менеджмент освітніх інновацій: неперервний професійний розвиток педагогічних працівників / Оксана Мариновська // Рідна школа. – 2016. – № 7. – С. 32-37. – Бібліогр.: с. 36.
Пекуляк І. Інновації в навчально-виховному процесі: етапи, принципи та алгоритм / Інна Пекуляк // Управління освітою. – 2015. – № 22. – С. 4-10. – Бібліогр.: с. 10.
ЧЗ №1
Пушкарьова Т. О. Науково-практичні передумови інноваційної проектної діяльності в розвитку шкільної освіти / Пушкарьова Тамара Олексіївна // Український педагогічний журнал. – 2017. - № 1. – С. 90-97.
ЧЗ №1
373.01
З-41
Рожнова Т. Є. Використання управлінських іноваційних технологій у системі загальної середньої освіти / Т. Є. Рожнова // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний підхід в управлінні навчальними закладами" : 10 квіт. 2014 р. / [відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова]. – Житомир, 2014. – С. 171-174. – Бібліогр.: с. 173.
Аб. №1, ЧЗ №1
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

201

Valentina написал(а):

Доброго дня, допоможіть будь ласка  підібрати літературу для магістерської роботи за темою "Наративна структура філософської казки "Маленький принц""

Доброго дня, Валентино! Нам вдалося підібрати таку літературу до теми:
8И(Фр)
Б 90
1. Буковская А.  Сент-Экзюпери, или парадоксы гуманизма / Анна Буковская ; пер. с пол. А. Н. Ермонского ; предисл. Т. В. Балашовой. - М. : Радуга, 1983. - 206, [2] с.
Аб. №1 (1)

2. Гнідець У. Література для юнацтва: простота і складність наративного дискурсу (на прикладі роману "Маргаритко, моя квітко" Крістіне Нестлінгер) / Уляна Гнідець // Слово і час. - 2012. - N 10. - С. 36-41. - Бібліогр.: с. 41
3. Гребенюк Т. Феномен недостовірної нарації в системі сучасних наративних студій / Тетяна Гребенюк // Сл. і час : наук.-теорет. журн. - 2016. - N 6. - С. 12-21. - Бібліогр.: с. 20-21
ЧЗ №1 (1)
8И(Фр)
Г 83
4. Григорьев В. П. Антуан Сент-Екзюпері / В. П. Григорьев. - М. : Просвещение, 1972. - 124, [2] с.. - (Биография писателя).
Аб. №1 (1)
8И(Фр)
М 58
5. Мижо М. Сент-Екзюпери / Марсель Мижо ; пер. с фр. Горация Велле. – М. : Молодая гвардия, 1963. – 463 с. – (Жизнь замечательных людей).
Ч/З № 1

І 90
6. Опанюк Л. В. Антуан де Сент-Екзюпері / Л. В. Опанюк // Історія зарубіжної літератури XX століття : навч. посіб. / за ред. В. І. Кузьменка. - Київ, 2012. – С. 118-130.
ЧЗ №1 (2), Аб. №1 (5)

801.5
Л 64
7. Літературний твір: шляхи дослідження поетики : зб. ст. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; за ред. О. С. Чиркова. - Житомир : Полісся, 2006. - 218 с. - Із змісту: Авторські інтерпретаційні моделі та їх програми в прозі Антуана де Сент-Екзюпері (на матеріалі книги "Планета людей" та казки "Маленькийпринц") / Н. І. Астрахан.
ЧЗ №1 (2), Аб. №1 (2)
8(03)
Л-64
8. Наратив // Літературознавчий словник-довідник / ред.: Р. Т. Гром'як, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко. - 2-ге вид., випр., допов. - Київ : Академія, 2007. – С. 476.
ЧЗ №1 (2), Аб. №1 (4)
8И(Фр)
М 80
9.Моруа А. Антуан де Сент-Екзюпері / Андре Моруа // От Монтеня до Арагона / Андре Моруа. – М. : Радуга, 1983. – С. 502-523.
Ч/З № 1
Ми також знайшли інформацію про наратив у творах інших авторів, пропонуємо Вам ознайомитися з нею у читальному залі навчального корпусу № 4.
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

202

Дуже Вам дякую за допомогу.

0


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка